Αρχική » , , , , , » Ελεγκτικό Συνέδριο: Αναδρομικά 3ετίας σε συνταξιούχους-αποστράτους λόγω ΕΑΣ. Πίνακας με τα ποσά

Ελεγκτικό Συνέδριο: Αναδρομικά 3ετίας σε συνταξιούχους-αποστράτους λόγω ΕΑΣ. Πίνακας με τα ποσά


«Βόμβα» για αναδρομικά τριετίας σε συνταξιούχους του Δημοσίου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Θέμα αντισυνταγματικότητας για την ένταξη δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ (από 1/1/2017) αλλά και για τα ποσοστά αναπλήρωσης στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των ασφαλισμένων του Δημοσίου

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com

Απόφαση-«βόμβα» του δεύτερου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έρχεται να αναγνωρίσει αναδρομικά 3ετίας σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που έπρεπε να καταργηθεί από το 2017 γιατί κρίθηκε αντισυνταγματική, αλλά επιβάλλεται παρανόμως από τον ΕΦΚΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά το 2019.Τα ποσά αναδρομικών από την ΕΑΣ για τις συντάξεις του Δημοσίου φτάνουν ως 11.470 ευρώ ενώ μαζί με τις άλλες παράνομες μειώσεις (νόμων 4051 και 4093) το σύνολο αναδρομικών φτάνει μέχρι και τα 16.210 ευρώ.

Με την απόφαση 244/2017 και την 32/2018 μετέπειτα, η ΕΑΣ κρίθηκε αντισυνταγματική με τους παλιούς μνημονιακούς νόμους που την προέβλεψαν, ενώ με τη νέα απόφαση (υπ. αριθμόν 390/2019) το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει εκ νέου αντισυνταγματική τη συνέχιση της κράτησης αυτής και με τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016) οπότε οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων για αναδρομικά αναβιώνουν και για το 2019 παρά τον επανυπολογισμό των συντάξεων!

Στην ίδια απόφαση όμως τίθεται για πρώτη φορά και θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου Κατρούγκαλου για δυο ζητήματα:

1. Για την ένταξη δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017.

2. Για τα ποσοστά αναπλήρωσης στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, τα οποία χαρακτηρίζονται «πολύ χαμηλά» σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και τις αποδοχές τους!

Η 86 σελίδων απόφαση με αριθμό 930/2019 βγήκε στις 27 Ιουνίου 2019 από το δεύτερο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δικαιώνοντας συνταξιούχο (χήρα δικαστικού) με αποζημίωση 6.489,44 ευρώ από αναδρομικά της κράτησης ΕΑΣ, η οποία έχει κριθεί τελεσίδικα αντισυνταγματική για τις συντάξεις του Δημοσίου, με τις αποφάσεις 244/2017 και 32/2018 που πήρε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Το καινούργιο στοιχείο της νέας απόφασης όμως είναι πως οι δικαστές αναγνωρίζουν ομόφωνα ότι είναι αντισυνταγματική η συνέχιση της ΕΑΣ και με τον νόμο Κατρούγκαλου και ότι τα αναδρομικά επεκτείνονται και στο 2019!

Στο σκεπτικό τους αναφέρουν ότι η Πολιτεία (εν προκειμένω η προηγούμενη κυβέρνηση) δεν εφάρμοσε τη διακοπή της ΕΑΣ από το 2017 αλλά αντιθέτως συνέχισε να την παρακρατά και μετά την ένταξη των συνταξιούχων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ, χωρίς να αιτιολογήσει ούτε την ανάγκη επιβολής της εισφοράς αυτής στην κατηγορία των συνταξιούχων του Δημοσίου ούτε την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ που επίσης θεωρείται αντισυνταγματική!

Βασικό σκεπτικό

Το δεύτερο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου «άγεται ομόφωνα στην κρίση ότι η εν λόγω εισφορά είναι αντισυνταγματική» αναφέρεται στο βασικό σκεπτικό (σελ. 81-82) της απόφασης, τόσο για το διάστημα από 1/1/2017 που έπρεπε να έχει καταργηθεί, με βάση τις αποφάσεις 244/2017 και 32/2018, όσο και για το διάστημα από 1/1/2019 που συνεχίζει να επιβάλλεται στους συνταξιούχους του Δημοσίου μέσω του ΕΦΚΑ, παρότι κρίθηκε αντισυνταγματική.

Για τον λόγο αυτό δικαιώνει τη συνταξιούχο που υπέβαλε αγωγή τον Φεβρουάριο του 2019 διεκδικώντας αναδρομικά της ΕΑΣ για 24 μήνες, από τον Φεβρουάριο του 2017 ως τον Ιανουάριο του 2019, με ποσό 6.489,44 ευρώ.

Ωστόσο, το δεύτερο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει μεν ομόφωνα αντισυνταγματική την ΕΑΣ για τις συντάξεις του Δημοσίου και μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να αποφασίσει εκ νέου η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου διότι ανακύπτει ζήτημα γενικότερης σημασίας για πολύ μεγάλο αριθμό προσώπων.

Στην απόφαση τονίζεται μάλιστα ότι η ΕΑΣ επιβάλλεται κατά παράβαση των κανόνων ασφάλειας δικαίου διότι οι πόροι της προορίζονται μεν για τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων, πλην όμως για αυτά τα ελλείμματα δεν ευθύνονται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου επειδή είχαν πριν από τον ΕΦΚΑ το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, που όριζε τη σύνταξή τους ως συνέχεια του μισθού τους ανεξάρτητα από κοινωνικοασφαλιστικές παραμέτρους που ίσχυαν στα υπόλοιπα ταμεία του συστήματος.


Ως 11.470 ευρώ τα αναδρομικά της ΕΑΣ και ως 16.210 ευρώ με όλες τις παράνομες μειώσεις

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από την ΕΑΣ αφορούν σχεδόν σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου (πολιτικούς, απόστρατους, δικαστικούς λειτουργούς κ.ά.), με αρχική μικτή κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων πάνω από τα 1.400 ευρώ, που ξεκινά η παρακράτηση της εν λόγω εισφοράς. Η διακοπή της ΕΑΣ για τις συντάξεις του Δημοσίου θα σήμαινε ετήσια επιστροφή στους συνταξιούχους ενός ποσού της τάξης των 250 εκατ. ευρώ, όπως εκτιμούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ τα αναδρομικά μιας τριετίας, δηλαδή 2017 ως Σεπτέμβριο 2019, θα έφταναν στα 750 εκατ. ευρώ.

Στον πίνακα που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής περιλαμβάνονται ενδεικτικά ποσά με όλα τα αναδρομικά που δικαιούνται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τόσο από την επιστροφή της ΕΑΣ για 31 μήνες (Φεβρουάριος 2017-Σεπτέμβριος 2019) όσο και από τις παράνομες μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 για ένα 10μηνο τουλάχιστον (Ιούλιος 2015-Απρίλιος 2016). Τα ποσά επιστροφών ανάλογα με τη σύνταξη είναι:


1. Αναδρομικά ΕΑΣ ως 1.364 ευρώ για όσους παίρνουν μικτή κύρια σύνταξη από 1.410 ως 1.450 ευρώ και επιπλέον επιστροφή άλλων 1.440 ευρώ από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, δηλαδή σύνολο αναδρομικών 2.804 ευρώ.

2. Αναδρομικά ΕΑΣ ως 1.457 ευρώ για όσους παίρνουν μικτή κύρια σύνταξη ως 1.550 ευρώ και άλλα 1.600 ευρώ από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, δηλαδή σύνολο αναδρομικών 3.057 ευρώ.

3. Αναδρομικά ΕΑΣ ως 3.224 ευρώ για όσους παίρνουν μικτή κύρια σύνταξη ή έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων ως 1.730 ευρώ και άλλα 1.800 ευρώ από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, δηλαδή σύνολο αναδρομικών 5.024 ευρώ.

4. Αναδρομικά ΕΑΣ έως 4.526 ευρώ για όσους παίρνουν μικτή κύρια σύνταξη ή έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων ως τα 2.090 ευρώ και άλλα 2.330 ευρώ από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, δηλαδή σύνολο αναδρομικών 6.856 ευρώ.

5. Αναδρομικά ΕΑΣ ως 8.153 ευρώ για όσους παίρνουν μικτή κύρια σύνταξη ή έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων ως 2.630 ευρώ και άλλα 4.050 ευρώ από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, δηλαδή σύνολο αναδρομικών 12.203 ευρώ.

6. Αναδρομικά ΕΑΣ ως 11.470 ευρώ για όσους παίρνουν μικτή κύρια σύνταξη ή έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων ως 3.080 ευρώ και άλλα 4.740 ευρώ από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093, δηλαδή σύνολο αναδρομικών 16.210 ευρώ.

ΠΡΟΔΙΚΑΖΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ!

Για πρώτη φορά ένα από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, αρμόδιο να κρίνει τις συνταξιοδοτικές μεταβολές στο Δημόσιο, έρχεται να προδικάσει την αλλαγή των ποσοστών αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016 (νόμου Κατρούγκαλου) και να κρίνει ευθέως ως αντισυνταγματική την ένταξη υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ. Για τα ποσοστά αναπλήρωσης και στο πνεύμα της αντισυνταγματικής ένταξης υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ η απόφαση του δεύτερου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σελ. 66) αναφέρει ότι:

1. Η ανταποδοτική σύνταξη χορηγείται σε χαμηλά ανά έτος ποσοστά καθώς με 35 και 40 έτη υπηρεσίας αναπληρώνεται το 33,81% και το 42,80% των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για ποσοστό αναπλήρωσης 70% απαιτούνται 53-54 έτη υπηρεσίας.

2. Ουσιώδες τμήμα της σύνταξης, ήτοι η εθνική σύνταξη, δεν καθορίζεται ούτε με έτη υπηρεσίας ούτε με βάση τις αποδοχές του συνταξιούχου υπαλλήλου του Δημοσίου και συνιστά προνοιακή σύνταξη.

3. Η επιρροή της ανταποδοτικής σύνταξης στον καθορισμό της τελικής σύνταξης είναι περιορισμένη, λόγω των πολύ χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης και του υπολογισμού της με βάση τις αποδοχές από το 2002 μέχρι τη συνταξιοδότηση. Για πρώτη φορά επίσης διατυπώνεται δικαστική κρίση περί αντισυνταγματικότητας στην ένταξη των υπαλλήλων και συνταξιούχων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την απόφαση, παραβιάζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη ειδική συνταξιοδοτική μεταχείριση των υπαλλήλων, στρατιωτικών και λειτουργών του Δημοσίου ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεών τους, ενώ για τους συνταξιούχους και τη συνέχιση επιβολής της ΕΑΣ θα έπρεπε να ξεκαθαριστεί νομοθετικά για ποιους λόγους παρακρατείται από τον ΕΦΚΑ και μετά την 1/1/2019 παρότι έχει κριθεί αντισυνταγματική και θα έπρεπε να διακοπεί για τους συνταξιούχους του Δημοσίου από 1/1/2017.

ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 22/09/2019 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr]

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

4 σχόλια:

 1. Για τα λανθασμενα αναδρομικα αποστρατων του δεκεμβριου 2018 ξερεις κανενας να μας πει τι γινεται;ειμαι ενας απο τους χιλιαδες αποστρατους που πηραν πολυ λιγοτερα απο οτι πηραν αλλοι συναδελφοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΗΔΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΑΜΕΣΗ
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ.Η
  ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΟΥΔΕΝΑ ΟΦΕ
  ΛΟΣ ΕΧΕΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ
  ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ
  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΟΚΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΣ ΘΑ ΕΠΙ
  ΒΑΡΥΝΘΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. και το 2018 είχε βγει απόφαση για το θέμα αυτό, δεν έγινε τίποτα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η παρακράτηση του ΕΑΣ γίνεται κ στις άγαμες θυγατερες στρατιωτικών των 650 ευρώ...κ όχι μόνο σε αυτούς που παιρνουν από 1400 ευρώ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ