Τα νέα μερίσματα στελεχών ΕΔ-ΣΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ)

Μικρές αναπροσαρμογές στο δικαιούμενο μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων φέρνει πρόσφατη τροπολογία των υπουργείων Άμυνας, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Οικονομικών. Η τροπολογία εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού των μερισμάτων για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, και αγγίζει τις αποδοχές όσων αποστρατευτούν από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας με το νέο ειδικό μισθολόγιο, το οποίο ισχύει από 1/1/2017.

Όπως διαφαίνεται στους πίνακες για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, τους οποίους δημοσιεύει το «Συντάξεις και Ασφάλιση», το μέρισμα που θα χορηγείται στους αποστράτους του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι αποχωρούν με το νέο μισθολόγιο φτάνει έως και τα 203,77 ευρώ τον μήνα. Κατ΄ αντιστοιχία θα διαμορφωθούν και τα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, με τα εκάστοτε ισχύοντα μερίδια και τον προβλεπόμενο κατ΄ αντιστοιχία τρόπου υπολογισμού (κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση):


Οι αναπροσαρμογές εστιάζονται κυρίως σε αποφοίτους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, σε Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) και Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ).

27 έως 35 έτη υπηρεσίας

Ειδικότερα, όσον αφορά στους αποφοίτους ΣΜΥ μικρές αλλαγές προς τα κάτω εστιάζονται σε όσους αποχωρούν από 27 έως 35 έτη υπηρεσίας, ενώ μικρές αυξήσεις έρχονται για όσους αποχωρούν από 15 έτη υπηρεσίας και κάτω, πάντα ανάλογα και με τον βαθμό εξόδου. Αντίστοιχα για όσους αποχωρούν ως ΕΠΥ και ΕΜΘ οι μικρές απώλειες εστιάζονται στα 25-35 έτη υπηρεσίας, ενώ αυξήσεις έρχονται για όσους αποστρατεύονται με λιγότερα από 10 έτη υπηρεσίας.

Για τους προερχόμενοι από σχολές Αξιωματικών δεν υπάρχουν αλλαγές, παρά μόνο ελάχιστες και σε διοικητικούς βαθμούς αποστρατείας κάτω του Aντισυνταγματάρχη (μισθολογικός Tαξιάρχου και μερισματοδοτικός Aντιστράτηγου) με 28 έτη υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται πως μέτοχοι - μερισματούχοι του ΜΤΣ είναι το προσωπικό του Στρατού Ξηράς και το Αστυνομικό Προσωπικό της ΕΛΑΣ μετά το 1984.

«Τα άρτια μερίδια αναφέρονται στα δικαιούμενα μερίδια ανά μερισματοδοτικό βαθμό ή κλιμάκιο με τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας. Τα δικαιούμενα μερίδια προκύπτουν από τον αριθμό των άρτιων μεριδίων επί τα χιλιοστά διά 1.000, δηλαδή για παράδειγμα 32 * 1.277/1.000 = 40,864. Τα 1.000 χιλιοστά αντιστοιχούν σε 25 έτη υπηρεσίας. Για υπηρεσία άνω των 25 ετών τα δικαιούμενα μερίδια αυξάνονται κατά 40 χιλιοστά ανά διετία μέχρι τα 35 έτη, ενώ για κάτω των 25 ετών μειώνονται κατά 40 χιλιοστά κατ’ έτος. Το μέρισμα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των δικαιουμένων μεριδίων επί την τιμή μεριδίου, η οποία για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού σήμερα είναι 4,9865 ευρώ» εξηγεί για τον τρόπο υπολογισμού του μερίσματος που χορηγεί το ΜΤΣ ο Γιάννης Αντωνιάδης, εργατολόγος, οικονομολόγος, Aξιωματικός ΠΝ.


Όσον αφορά στο μέρισμα του ΜΤΝ, το οποίο εισπράττουν στελέχη του ΠΝ και λιμενικοί, ο ίδιος συμπληρώνει πως: «Το μέρισμα για τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που εμπίπτουν στο νέο μισθολόγιο, υπολογίζεται με βάση τον βαθμό και τη μισθολογική κατάταξη κατά τον χρόνο εξόδου από την υπηρεσία. Το ποσό προσαυξάνεται πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μεταβολής μισθολογικού κλιμακίου (ΣΜΜΚ) που προκύπτει από τη διαίρεση του μισθού εξόδου με τον εισαγωγικό μισθό. Το κατώτερο ποσό παραμένει αμετάβλητο στα 68 ευρώ».

Η επίμαχη τροπολογία που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή, αλλά αποσύρθηκε για να επανέλθει αργότερα, εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού εναρμονίζοντας τα μερίσματα με το νέο ειδικό μισθολόγιο που ψηφίστηκε μετά τη δεύτερη αξιολόγηση με τον νόμο 4472 του 2017. Λόγω και της μετάπτωσης από τον Βασικό Μισθό και το ΕΧΥ (Χρονοεπίδομα) στα μισθολογικά κλιμάκια, επανυπολογίζονται τα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας χωρίς αναδρομικότητα για όσους έχουν αποστρατευθεί με το παλιό καθεστώς μισθοδοσίας. Μόνο για δυο κατηγορίες παλιών αποστράτων, η τροπολογία ακουμπά τα ήδη χορηγούμενα μερίσματα: πρόκειται για απόμαχους του Στρατού Ξηράς και της Αστυνομίας (ΜΤΣ) που έχουν αποχωρήσει με το παλιό μισθολόγιο και λαμβάνουν σύνταξη βαθμού Aρχιλοχία ή Tαξίαρχου. Τα μερίσματά τους αναπροσαρμόζονται από 31/5/2018 και όχι αναδρομικά για λόγους χρηστής διοίκησης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς στην καταστατική νομοθεσία του ΜΤΣ δεν προβλεπόταν αντιστοιχία μεριδίων για τους εν λόγω βαθμούς, αφού δεν υπήρχαν όταν ιδρύθηκε το Ταμείο. Το κενό αυτό καλυπτόταν με απονομή μερίσματος βάσει του αριθμού μεριδίων που αντιστοιχεί στους αμέσως επόμενους βαθμούς (ανθυπασπιστή και υποστρατήγου). Ο παλιός τρόπος υπολογισμού βασιζόταν στον βασικό μισθό και τα έτη παραμονής στο στράτευμα, πολλαπλασιαζόμενα με τα μερίδια που αντιστοιχούσαν σε κάθε μισθολογικό βαθμό. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού τα μερίδια παραμένουν (τα ΔΣ των Μετοχικών Ταμείων επικαιροποιούν κάθε χρόνο τα μερίδια αυτά) και συνυπολογίζονται πλέον με τα μισθολογικά κλιμάκια των αποστρατευθέντων.

Στα θετικά της διάταξης συγκαταλέγεται η πρόβλεψη για δυνατότητα προκαταβολής προσωρινού μερίσματος μέχρι την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής πράξης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η οποία πλέον αργεί λόγω της μεταβατικής περιόδου ένταξης στον ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την τροπολογία πρέπει να έχουν πληρωθεί τουλάχιστον 12 μήνες οι εισφορές που αναλογούν στον βαθμό αποστρατείας για μέρισμα και εφάπαξ. Επειδή ο βαθμός αποστρατείας συνήθως δίνεται λίγο πριν από την έξοδο, προβλέπεται η παρακράτηση των 12 αυτών μηνιάτικων αυτεπάγγελτα από το χορηγούμενο μέρισμα και το εφάπαξ για το ΜΤΣ και το ΜΤΝ. Όσον αφορά στους ιπτάμενους, προσδιορίζεται ο χρόνος υπολογισμού με ειδική αναφορά για την προσαύξηση του άρτιου μερίσματος στους δικαιούχους με πραγματική συντάξιμη υπηρεσία πέραν των 25 ετών. Επίσης ορίζεται πως όσοι τελούν σε κατάσταση πολεμικής αποστρατείας ή πολεμικής διαθεσιμότητας αλλά δεν είχαν φτάσει μέχρι 31-12-2016 στο όριο ηλικίας του βαθμού τους, τότε το μέρισμά τους θα υπολογιστεί με τον νέο τρόπο.

(ΕΘΝΟΣ - 03/05/2018 - Του ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ-jfoskolos@ethnos.gr - Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ