Αρχική » , , , , , , , , » Πώς διαμορφώνονται τα νέα μερίσματα στις ΕΔ. Τα ποσά για κάθε βαθμό με το νέο μισθολόγιο (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Πώς διαμορφώνονται τα νέα μερίσματα στις ΕΔ. Τα ποσά για κάθε βαθμό με το νέο μισθολόγιο (ΠΙΝΑΚΕΣ)

• ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 
• Τι προβλέπει η τροπολογία του υπ. Άμυνας. Προκαταβολή μερίσματος έως και 90%. «Παγίδα» για περαιτέρω μειώσεις

Προκαταβολή μερίσματος που μπορεί να φτάνει το 80% ως 90% του τελικού ποσού καθιερώνει στα Με­τοχικά Ταμεία Στρατού Ξηράς, Αεροπορίας και Πολεμικού Ναυτικού τροπολογία του υπουργείου Άμυνας με την οποία επανα­καθορίζονται τα ποσά των μερισμάτων βάσει των νέων μισθολογικών κλιμακίων στα οποία εντάχθηκαν από 1ης/1/2017 οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Επαγγελματίες Οπλίτες που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η τροπολογία κατατέθηκε την Τρίτη (17/04), αλλά αποσύρθηκε και πρόκειται να επανακατατεθεί λόγω ενστάσεων βουλευ­τών επειδή «έμειναν απέξω» τα μερίσματα (επικούρηση) των Αστυνομικών και των Ειδικών Φρουρών από το ΤΕΑΠΑΣΑ 

Οι ρυθμίσεις 

Σύμφωνα με την τροπολογία και τις ρυθ­μίσεις που προβλέπονται για τα μετοχικά ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΑ, ΜΤΝ) των Ενόπλων Δυνάμεων: 

1. Επανακαθορίζεται ο αριθμός των δικαι­ούμενων μεριδίων από τα μετοχικά τους ταμεία, βάσει του μισθολογικού κλιμακίου στο οποίο εντάσσονται από 1ης/1/2017 και ανάλογα με τον βαθμό εξόδου. Τα ποσά μερίσματος δεν αλλάζουν (σ.σ: αυτό είναι στη δικαιοδοσία των Ταμείων), όμως εκείνο που αλλάζει σε ορισμένες κατηγορίες είναι ο αριθμός των μεριδίων που θα λαμβάνουν μετά την υπαγωγή τους στο νέο μισθολόγιο που προβλέπει ο ν. 4472/2017. Με τις αλ­λαγές στα μισθολόγια η βάση υπολογισμού των εισφορών στα μετοχικά ταμεία των στρατιωτικών είναι ο νέος βασικός μισθός στον οποίο έχει ενσωματωθεί και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ενώ σε όσους προκύ­πτουν μειώσεις αποδοχών σε σχέση με το παλιό μισθολόγιο αυτές εξακολουθούν και καταβάλλονται ως «προσωπική διαφορά» αλλά δεν υπολογίζονται ως μισθός και δεν υπόκεινται σε εισφορές υπέρ των μετοχικών τους ταμείων. 

2. Καθιερώνεται προκαταβολή μερίσματος που θα καταβάλλουν τα Μετοχικά Τα­μεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού από την ημερομηνία εξόδου των στρατιωτικών μέχρι την έκδοση της σύνταξης. Το ποσό κατά ορισμένες πληροφορίες μπορεί να φτάνει και το 80% με 90% του τελικού μερίσματος. Στην τελική εκκαθάριση τυχόν επιπλέον μέρισμα θα καταβάλλεται με την πρώτη πληρωμή ενώ σε περίπτωση που η προκαταβολή είναι μεγαλύτερη θα επιστρέφεται η διαφορά τμηματικά. 

3. Αυξάνεται από 31/5/2018 ο αριθμός μερισμάτων που χορηγεί το ΜΤΣ για όσους αποστρατεύτηκαν από τον Στρατό Ξηράς με βαθμό Αρχιλοχία ή Ταξιάρχου μέχρι και τις 31/12/2016. Τα μηνιαία βο­ηθήματα αναπροσαρμόζονται σε 8 για τον Αρχιλοχία και 24,5 για τον βαθμό του Ταξίαρχου. Αντίστοιχα, αναπροσαρμόζονται και για τις χηρεύουσες οικογένειές τους. 

4. Προβλέπεται μικρή προσαύξηση στο μέ­ρισμα μετά την 25ετία. Η προσαύξηση ήταν ίση με 15/50 για κάθε έτος παραμονής στις Ενοπλες Δυνάμεις πέραν της 25ετίας και με την τροπολογία η προσαύξηση πηγαί­νει στα 17/50 για κάθε επιπλέον έτος. 

5. Επανέρχεται η καταργηθείσα διάτα­ξη για την πληρωμή εισφορών του τελευταίου 12μήνου ώστε να μη χάνεται ολόκληρο το έτος για τον υπολογισμό του μερίσματος. Μέχρι τώρα όσοι έφευγαν με σύνταξη μέσα στη χρονιά διέκοπταν και την πληρωμή εισφοράς στα Ταμεία τους μετά την αίτηση αποστρατείας. Με διάταξη του ν. 4472/2017 ο τελευταίος χρόνος δεν θα υπολογιζόταν στο ποσό του μερίσματος αν δεν είχαν πληρωθεί οι εισφορές 12 μηνών. Δηλαδή, αν κάποιος αποστρατευόταν τον Νοέμβριο θα έχα­νε το μέρισμα ενός έτους γιατί θα είχε πληρώσει εισφορές 11 αντί 12 μηνών. Με την τροπολογία επανέρχεται το παλιό καθεστώς και πλέον όλοι όσοι αποχωρούν από 1ης/1/2017 και δεν έχουν καταβάλει εισφορές για όλο το έτος θα μπορούν να τις πληρώσουν και μετά την αποχώρησή τους ώστε να συμπληρώνουν στα μετοχικά τους ταμεία πλήρες το τελευταίο 12μηνο της υπηρεσίας τους και να μη χάσουν στην ουσία ένα έτος από το δικαιούμενο μέρισμα. 

6. Καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού του μερίσματος που δικαιούνται οι μό­νιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού των οποίων η υπαλληλι­κή σχέση λύθηκε ή λύεται (συνταξιοδότηση) μετά την 1η/1 /2017. 

Παγίδα

Στην τροπολογία του υπουργείου Άμυνας υπάρχει όμως και μια μεγάλη παγίδα που ανοίγει το παράθυρο για περαιτέρω μειώ­σεις στα μερίσματα των στελεχών ΕΔ, καθώς προβλέπεται ότι με υπουργική απόφαση θα ανακαθορίζεται ο αριθμός των μεριδί­ων για όλους τους δικαιούχους, παλαιούς και νέους. Ήδη, τα μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν προχωρήσει σε μειώσεις των ποσών μερίσματος μετά το 2013. Αν τα Ταμεία δεν έχουν, δηλαδή, επαρκείς πόρους, τότε θα μπορούν να εισηγούνται στον εκάστοτε υπουργό Άμυνας να μειώσει τον αριθμό μεριδίων. Αν υπάρ­χουν πόροι, θα μπορούν να εισηγούνται αύξηση μεριδίων. 

Λογαριασμός βάσει των μεριδίων 

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ των μεριδίων είναι αυτός που βγάζει και τα ποσά ανά­λογα με τα έτη υπηρεσίας και το βαθμό. Με το νέο μισθολόγιο από 1ης/1/2017 οι στρατιωτικοί κατατάχθη­καν σε νέα μισθολογικά κλιμάκια βάσει του βαθμού που κατείχαν. 

Τα ποσά μερίσματος ανά μερίδα δεν άλλαξαν μετά τις τελευταίες μειώσεις. Όμως, με τη νέα κατάτα­ξη των στελεχών ΕΔ σε αρκετές περιπτώσεις αλλάζει ο αριθμός των μεριδίων βάσει της μισθολογικής κατάταξης. 

Στα νέα κλιμάκια προσαρμόζε­ται και ο αριθμός των μεριδίων και προκύπτει το ανάλογο μέρισμα που δικαιούνται όσοι αποχώρησαν ή αποχωρούν από 1ης/1/2017 και μετά. Το νέο μισθολόγιο έχει 4 κατηγορίες: 

Στην πρώτη κατατάσσονται αξιωματικοί (προερχόμενοι από ΑΣΕΙ).
Στη δεύτερη οι υπαξιωματικοί (προερχόμενοι από ΑΣΣΥ). 
Στην τρίτη οι επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ). 
Στην τέταρτη οι λοιποί μόνιμοι υπαξιωματικοί και ειδικοί φρουροί. 

Οι πίνακες που δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος περιλαμβάνουν τον αριθμό μεριδίων και τα ποσά μερίσματος ανάλογα με το νέο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο ανήκουν οι στρατιωτικοί. 


Από 68 ευρώ τα ποσά στο Πολεμικό Ναυτικό 

ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού υπολογίζεται από 1ης/1/2017 με βάση το βαθμό και την μισθολογική τους κατάταξη κατά το χρόνο εξόδου τους από την υπηρεσία. Προσαυξάνεται πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή μεταβολής μισθολογικού κλιμακίου (ΣΜΜΚ) που προκύπτει από τη διαίρεση του μισθού εξόδου με τον εισαγωγικό μισθό. Το κατώτερο ποσό παραμένει αμετάβλητο στα 68 ευρώ. 

Με τους αντίστοιχους βαθμούς των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού υπολογίζεται και το μέρισμα για τους μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, και συγκεκριμένα ως εξής: 

Υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με 31 έτη και άνω, λαμβάνουν το μέρισμα του αντιπλοιάρχου α' κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, με 21 έως 31 έτη παίρνουν το μέρισμα του Πλοιάρχου, με 16 έως 21 έτη παίρνουν το μέρισμα αντιπλοιάρχου, με 11 έως 16 έτη λαμβάνουν το μέρισμα του Πλωτάρχη, με 6 έως 11 έτη υπηρεσίας έχουν το μέρισμα του Υποπλοιάρχου και με έως 6 έτη υπηρεσίας το μέρισμα του Ανθυποπλοιάρχου. 

Υπάλληλοι κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με 31 και άνω έτη λαμβάνουν το μέρισμα του πλοιάρχου α΄ κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, με 21 έως 31 έτη παίρνουν το μέρισμα του Αντιπλοιάρχου, με 16 έως 21 έτη το μέρισμα Πλωτάρχη, με 11 έως 16 έτη το μέρισμα του Υποπλοιάρχου, με 6 έως 11 έτη υπηρεσίας έχουν το μέρισμα του Ανθυποπλοιάρχου και με έως 6 έτη παίρνουν το μέρισμα του Σημαιοφόρου. 

Υπάλληλοι κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με 31 και άνω έτη λαμβάνουν το μέρισμα του Αντιπλοιάρχου β' κατηγορίας μισθολογικής κατάταξης, με 21 έως 31 έτη παίρνουν το μέρισμα του Πλωτάρχη, με 16 έως 21 έτη το μέρισμα Υποπλοιάρχου, με 11 έως 16 το μέρισμα του Ανθυποπλοιάρχου, με 6 έως 11 έτη υπηρεσίας έχουν το μέρισμα του Σημαιοφόρου και με έως 6 έτη το μέρισμα του Ανθυπασπιστή.


Αύξηση εσόδων στα Ταμεία 

ΜΕ ΤΗΝ αναδρομική καταβολή ει­σφορών όσων αποχώρησαν από 1ης/1/2017 προκειμένου να δικαιωθούν καλύτερου μερίσματος, τα μετοχικά ταμεία θα έχουν αύξηση εσόδων 1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 800.000 ευρώ για το ΜΤΣ και 200.000 ευρώ για το ΜΤΝ. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ- kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-19/04/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

1 σχόλια:

  1. Νεα Μερίσματα στις Ενοπλες Δυνάμεις-Ποιοί θα δουν αυξήσεις και ποιοί δικαιούνται: https://www.youtube.com/embed/yt5Ne9p-l0Y

    ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ