Αρχική » , , , , , , , » Νέα «Ίμια» στον αέρα του Αιγαίου. Σιωπή από ΥΠΕΘΑ

Νέα «Ίμια» στον αέρα του Αιγαίου. Σιωπή από ΥΠΕΘΑ


Τα «Π» αποκαλύπτουν το έγγραφο που δείχνει ότι η Άγκυρα, με την ανοχή του ΥΠΕΘΑ, απαγορεύει τις ΝΑΤΟϊκές πτήσεις.
Σιωπή από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που πετάει το μπαλάκι στο υπουρ­γείο Εξωτερικών για το νέο status quo που επιβάλλει η Τουρκία.

Ένα έγγραφο-βόμβα, που αποκαλύπτει ότι η Άγκυρα, με την ανοχή της κυβέρ­νησης, έχει απαγορεύσει από τον πε­ρασμένο Οκτώβριο τις πτήσεις πάνω από το Αιγαίο των ιπτάμενων ραντάρ (AWACS) του ΝΑΤΟ από Ελλάδα και Ιταλία προς Τουρκία και αντίστροφος, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τα «Π».

Παράλληλα, δεν επιτρέπει τη χρήση των στρα­τιωτικών μας αεροδρομίων στα νησιά του Ανα­τολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αλλά και των κυπριακών αεροδρομίων, πλην εκείνου της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι. Ταυτό­χρονα, επεκτείνει τον χώρο της τουρκικής πε­ριοχής ευθύνης για Έρευνα-Διάσωση σχεδόν στο... μισό Αιγαίο! 

Το έγγραφο, που είναι χαρακτηρισμένο «εμπιστευτικό», απεστάλη στις 20 Μαΐου από το ΓΕΕΘΑ προς το υπουργείο Εξωτερικών και αποκαλύπτει ουσιαστικά πως η Τουρκία έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε «γκρίζα ζώνη» για τα αεροσκάφη τύπου AWACS. Την ίδια ώρα, παρά τις διαδοχικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο ύψιστο στρατιωτικό επίπεδο (καθώς έχει ασχο­ληθεί προσωπικά ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης), αλλά και μια «προφορική αναφορά» από τον υπουργό Άμυνας, Πάνο Καμμένο, προς τον διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, η Βορειοατλαντική Συμμαχία υιοθετεί πλήρως τις παράλογες τουρκικές απαιτήσεις. Αποτέλεσμα είναι τα ιπτάμενα ραντάρ που ξεκινούν από στρατιωτικά αεροδρόμια της Ελλάδας (Πρέβεζα) και της Ιταλίας (Τραπάνι), όταν φτάνουν στο Αιγαίο, να παίρνουν πορεία προς τα βόρεια, πάνω από το ηπειρωτικό κομ­μάτι της χώρας (δηλαδή πάνω από τη Μακεδο­νία και τη Θράκη), αλλά ακόμα και πάνω από τη... Βουλγαρία, και, στη συνέχεια, να κατεβαί­νουν νότια, για να προσγειωθούν στη ΝΑΤΟϊκή βάση του Ικονίου (Konya), που βρίσκεται 500 χιλιόμετρα ΝΑ της Σμύρνης. Την ίδια ακριβώς πορεία ακολουθούν και αντιστρόφως, παρακάμπτοντας μετά την απαίτηση της Τουρκίας, τον εναέριο χώρο των νησιών του Αιγαίου, που η Άγκυρα αποκαλεί «αποστρατικοποιημένα».

Στο διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι σήμερα, όπως προκύπτει από το επίμαχο έγγραφο, υπήρ­ξε τουλάχιστον μία περί­πτωση, στις 5 Απριλίου, όπου αεροπλάνο τύπου AWACS, το οποίο θα πετούσε από το Ικόνιο για την Πρέβεζα, ειδοποιή­θηκε από τις ελληνικές στρατιωτικές Αρχές ότι η χώρα μας δεν επιτρέπει την παράκαμψη του εθνικού μας ενα­έριου χώρου και δεν κάνει αποδεκτό το σχέδιο πτήσης του. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η συγκεκριμένη πτήση έγινε στις 7 Απριλίου μέσω... Γερμανίας, για να μη χαλάσουν το χατίρι των Τούρκων, οι οποίοι δημιουργούν νέα «Ίμια», την ώρα που ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος γνωρί­ζει το θέμα, γυρίζει με ελι­κόπτερα στα νησιά του Αι­γαίου και φωτογραφίζεται με στρατιωτικές στολές, αλλά αποδέχεται σιωπηλά το νέο status quo που επιβάλλει η Άγκυρα.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ. Τα στοιχεία που περιλαμβά­νονται στο τετρασέλιδο εμπιστευτικό έγγραφο με την υπογραφή του υποστράτηγου Κωνσταντίνου Κούτρα, που έχει φτάσει στις αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να υπάρξει διπλωματική αντίδραση, είναι αποκαλυπτικά:

«Σας γνωρίζουμε», αναφέρει ο διευθυντής του Α΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, «στο πλαίσιο της συνα­φούς ενημέρωσής σας επί της οδηγίας του Ε-3A Component (σ.σ. πρόκειται για τη μονάδα των AWACS) σχετικά με τις πτήσεις μετάβασης αε­ροσκαφών Ε-3Α (AWACS) του ΝΑΤΟ από το Τραπάνι της Ιταλίας και την Πρέβεζα προς την Konya της Τουρκίας και αντιστρόφως για απο­στολές της Συμμαχίας, με παράκαμψη του Αι­γαίου τα παρακάτω:

α. Η Τουρκία την 25η Οκτ. 2016 ανανέωσε τη Διπλωματική Άδεια υπερπτήσης (άνωθεν αυ­τής) αεροσκαφών AWACS για το έτος 2017, θέτοντας ως όρο τη μη χρήση των αεροδρομί­ων και του εναέριου χώρου των “αποστρατικοποιημένων" νήσων του Αιγαίου, καθώς και τη μη χρήση των αεροδρομίων της “Greek Cypriot Administration” (εκτός από το Ακρωτήρι), κα­θορίζοντας επιπρόσθετα ότι η Έρευνα-Διάσωση (Ε-Δ) θα εκτελείται στην τουρκική περιοχή ευ­θύνης Ε-Δ (κατά την Τουρκία, εκτείνεται δυτικά περίπου έως τον 25ο Μεσημβρινό).

β. Ο διοικητής του Ε-3A Component εξέδωσε σχετική οδηγία (Aircrew Information File AIF 16-44), καθορίζοντας συγκεκριμένα δρομολό­για μετάβασης των AWACS από το Τραπάνι και την Πρέβεζα προς την Konya και αντιστρόφως, εισερχόμενα μεν στο FIR Αθηνών, αλλά παρακάμπτοντας εντελώς το Αιγαίο, απαγορεύοντας παράλληλα στα πληρώματα των Ε-3Α να πα­ρεκκλίνουν από τα εν λόγω δρομολόγια, ακόμη και στην περίπτωση λήψης σχετικών οδηγι­ών από το EUROCONTROL και μνημονεύοντας την “Τουρκική Περιοχή Ε-Δ”».

Αποφεύγει να τοποθετηθεί ο Καμμένος

Στο ίδιο εμπιστευτικό έγγραφο αναφέρονται οι παρεμβάσεις που έγιναν σε στρατι­ωτικό επίπεδο, με κορυφαία αυτή του Αρ­χηγού ΓΕΕΘΑ, Ναυάρχου Αποστολάκη, προς τον ανώτατο διοικητή των Στρατιω­τικών Δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη τόσο σε συνάντηση που είχαν στις 17 Ια­νουάριου όσο και τηλεφωνικά, αλλά και η μία και μοναδική παρέμβαση του Πάνου Καμμένου, στις 17 Φεβρουάριου. Παρεμ­βάσεις που, πάντως, έως τώρα δεν έφεραν αποτέλεσμα.

«Με βάση τα ανωτέρω», επισημαίνεται στο έγγραφο, «καθίσταται προφανές ότι το ζή­τημα παράκαμψης του Αιγαίου από τις πτή­σεις AWACS εμπίπτει πρώτιστα στο πολιτικό-διπλωματικό επίπεδο, ενώ εκτιμάται ότι το Ε-3Α θα συνεχίσει να εκτελεί τα δρομο­λόγια μετάβασης που προβλέπονται στην οδηγία AIF 16-47 μέχρι αυτή να τροποποι­ηθεί ή να καταργηθεί». Αξίζει να σημειωθεί ότι υποδιοικητής των AWACS αυτή την πε­ρίοδο είναι Τούρκος αξιωματικός, ενώ αί­σθηση προκαλεί πως τα ιπτάμενα ραντάρ που ελέγχουν όχι μόνο τον εναέριο, αλλά και τον θαλάσσιο χώρο, μετά την τουρκική «απαγόρευση», δεν μπορούν να συνδρά­μουν τη ΝΑΤΟϊκή δύναμη που επιτηρεί το Αιγαίο για την αντιμετώπιση των προσφυγικών κυμάτων. Μετά την αποκάλυψη των «Π», αναμένεται με ενδιαφέρον η αντίδρα­ση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, ο οποίος έως τώρα έχει αποφύγει οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση για το ζήτημα, αλλά και του υπουργού Εξωτε­ρικών, Νίκου Κοτζιά, στον οποίο μεταφέρ­θηκε η «καυτή πατάτα» από τους επιτελείς του Πενταγώνου.

Το έγγραφο που αποδεικνύει ότι η Άγκυρα έχει απαγορεύσει να γίνονται ΝΑΤΟϊκές πτήσεις πάνω από το Αιγαίο.

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΝΙΑ-dkounias@yahoo.gr
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-10/06/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ