Αρχική » , , , , » «Μαχαίρι» σε πάσης φύσεως επιδόματα ... και των Στρατιωτικών

«Μαχαίρι» σε πάσης φύσεως επιδόματα ... και των Στρατιωτικών


 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - ΣΟΚ ΣΕ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ.
Και τα επιδόματα ανεργίας στη δίνη του μνημονιακού... κυκλώνα περικοπών.
Το «ψαλίδι» θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί το 2018, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον Αρμαγεδδώνα των μειώσεων στις συντάξεις το 2019.

Καταιγίδα περικοπών σε επιδόματα φέρνει το νέο Μνημόνιο, με 5 κατηγορίες να μπαίνουν στο στόχαστρο, όπως αποκαλύπτει το επίσημο κείμενο της συμφωνίας κυβέρνησης-τρόικας.

Οι περικοπές θα ξεκινήσουν άμε­σα, δηλαδή εντός του 2017, και θα ολοκληρωθούν εντός του 2018, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον Αρμαγεδδώνα των μειώσεων στις συντάξεις το 2019.

Ο νέος χάρτης, σύμφωνα με το συμπληρωματικό μνημόνιο (MOU) της 2ας Μαΐου που υπέγραψαν στη Μάλτα κυβέρνηση και τρόικα, περιλαμβάνει:

1. Αλλαγές από τον Ιούνιο του 2017, δηλαδή σε ένα μήνα, στα επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας που λαμβάνουν περίπου 300.000 υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΟΤΑ. Τα βαρέα και ανθυγιεινά στο Δημόσιο επανεξετάζονται από μηδε­νική βάση και θα «ευθυγραμμιστούν» πλήρως με τα ισχύοντα στην Ευρώ­πη, όπου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα εντάσσονται κυρίως όσοι εργάζονται σε υπόγειες στοές. Στις δημόσιες υπηρεσίες είτε δεν καταβάλλονται επιδόματα είτε χορηγούνται με τη μορφή ξεχωριστής παροχής εκτός μισθού. Η αλλαγή στα βαρέα του Δημοσίου είχε προβλεφθεί να γίνει το 2018 σύμφωνα με το νόμο 4354/2015 του νέου μισθολογίου. Τώρα όμως η τρόικα επέβαλε και η κυβέρνηση αποδέχτη­κε να τρέξει τις νέες ρυθμίσεις από τον Ιούνιο του 2017. Το συμπληρω­ματικό Μνημόνιο (αγγλικό κείμενο) λέει στη σελίδα 49: «Οι αποζημι­ώσεις για επικίνδυνες εργασίες θα ευθυγραμμιστούν με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τον Ιούνιο του 2017, μέσω, μεταξύ άλλων, της εμπειρογνωμοσύνης που διατί­θεται από το διαθέσιμο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας». Στην πράξη θα επανεξεταστούν τόσο οι ειδικότητες υπαλλήλων του Δημοσίου και ΟΤΑ που λαμβάνουν σήμερα ανθυγιεινό επίδομα όσο και τα ποσά. Στο Δημό­σιο το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας είναι 150, 70 και 35 ευρώ το μήνα.

Το επίδομα των 150 λαμβάνει το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολού­νται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας. Το επίδομα των 70 ευρώ χορηγείται σε ειδικότητες, όπως ηλεκτροσυγκολλητές, εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, μηχανοτεχνί­τες. ηλεκτροτεχνίτες, βαφείς και τα 35 ευρώ στο προσωπικό (μηχανικοί ΠΕ. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμά­των. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας παίρνουν και οι νοσηλευτές, αλλά όχι όσοι είναι σε συνδικαλιστικές άδειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετά­ζεται να μειωθεί το ανώτατο ποσό των 150 ευρώ και να θεσπιστεί ένα επίδομα στη θέση των 35 και των 70 ευρώ, σε μικρότερο ύψος. Άλλη επιλογή είναι να μείνουν τα ίδια ποσά, αλλά για πολύ λιγότερους δικαιούχους. Το ανθυγιεινό δηλαδή θα το εισπράττουν μόνον όσοι κατά τα πρότυπα της Ε.Ε. ασκούν επάγ­γελμα που ενέχει κινδύνους για την υγεία τους.

2. Επανεξέταση των οικογενειακών επιδομάτων που καταβάλλονται από τον ΟΓΑ σε 700.000 οικογένει­ες. Τον Νοέμβριο αλλάζει ο νόμος με «μπούσουλα» τη μελέτη της Πα­γκόσμιας Τράπεζας, που έχει προ­τείνει ήδη στο υπουργείο Εργασίας εναλλακτικά σενάρια με βασικό τη μείωση του ειδικού επιδόματος των 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί που χορηγείται σε τρίτεκνους και πολύτεκνους. Υπάρχουν σκέψεις για μείωση του ποσού των τριτέκνων και πολυτέκνων, ώστε να αυξηθούν τα επιδόματα για το πρώτο και δεύτερο παιδί (για παράδειγμα από τα 40 στα 80 ευρώ το μήνα για ένα παιδί ή από τα 80 στα 160 ευρώ για τα δύο).

Το σενάριο αυτό προϋποθέτει όμως και μείωση των δικαιούχων συνολικά, και για το λόγο αυτόν η Παγκό­σμια Τράπεζα προτείνει να πέσουν δραστικά τα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να ενισχύονται νοικοκυριά με εισόδημα 10.000-15.000 ευρώ. Οι αλλαγές θα πρέπει να νομοθετηθούν ως το τέλος του 2017 και από το 2018 τα οικογενειακά επιδόματα να καταβάλλονται με νέα αυστηρότερα κριτήρια.

3. Έμμεση μείωση ως και κατάρ­γηση του επιδόματος ανεργίας, καθώς θα συνδυαστεί η καταβολή του με την αποδοχή του ανέργου να τοποθετείται σε θέση εργασίας που του προσφέρεται κατά το διάστημα που επιδοτείται. Άρνηση θέσης ερ­γασίας θα σημαίνει διακοπή επιδότησης. Οι αλλαγές θα νομοθετηθούν εντός του 2018.

4. Επανεξέταση των ειδικών επι­δομάτων που λαμβάνει ένα 25% από τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, ανάλογα με την ειδικότητα. Συμφωνήθηκε να εξοικονομηθούν περί τα 7 εκατ. ευρώ και αναμένεται ψαλίδι το 2018. Εκτιμάται ότι το πτητικό επίδο­μα για τους ιπτάμενους της Πολεμι­κής Αεροπορίας δεν θα θιγεί.

5. Ριζική αναμόρφωση και επανέ­λεγχος των προνοιακών επιδο­μάτων αναπηρίας που χορηγούνται από τους δήμους (200 ευρώ μηνιαίως) χωρίς εισοδηματικά κριτή­ρια, παρά με μόνο αποδεικτικό την αναπηρία του αιτούντος. Έχει παρα­τηρηθεί ότι γίνεται κατάχρηση του μέτρου, επειδή κανένας δεν ελέγχει αν το ίδιο πρόσωπο παίρνει επίδομα από δυο δήμους. Η τρόικα λέει ότι τα επιδόματα των αναξιοπαθούντων (άτομα με αναπηρία, άποροι κ.ά.) θα πρέπει να αντικατασταθούν από μια παροχή και αυτή να είναι το εγγυη­μένο εισόδημα. Σήμερα τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα δεν συνυπολο­γίζονται στα κριτήρια χορήγησης του εγγυημένου εισοδήματος.

Από τις περικοπές αυτές η κυβέρ­νηση δεσμεύτηκε να βρει 540 εκατ. ευρώ για να κλείσει τις τρύπες του 2018, χωρίς να συνυπολογίζεται το ψαλίδι στο ανθυγιεινό επίδομα και στο οικογενειακό που ανεβάζουν το λογαριασμό κατά 200 με 350 εκατ. ευρώ επιπλέον, δηλαδή μεταξύ 740 και 890 εκατ. ευρώ, και μάλιστα με νέα μέτρα που αρχίζουν 18 μήνες πριν από τον Αρμαγεδδώνα του 2019 στις συντάξεις. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@yahoo.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-10/05/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

1 σχόλια:

  1. Κοψτετα ολα δεν προκειται να κουνηθει φυλλο , οι ηλιθιοι εχουν βαθυ υπνο δεν προκειτε να σας ενοχλησουν

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ