Αρχική » , , , , , , » Κύκλωμα διαφθοράς στον Στρατό Ξηράς

Κύκλωμα διαφθοράς στον Στρατό Ξηράς


ΠΛΟΚΑΜΙΑ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ.
ΦΑΓΑΝΕ από τις αρβύλες από τις φανέλες από τα τζάκετ από τους πάτους ...

Του ΒΑΣΙΛΗ ΓΕΩΡΓΑ 

Κέρδη πάνω από 200 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει μόνο την τελευταία δεκαετία το κύκλωμα νυν και πρώην στρατιωτικών και εταιρειών που φέρεται να ελέγχει το παιχνίδι των προμηθειών ειδών ένδυσης και υπόδησης στον Ελληνικό Στρατό.

Καταγγελίες για πάρτι υπερτιμολογήσεων στον Ελληνικό Στρατό από κύκλωμα αξιωματικών-προμηθευτών που κερδίζει 15-20 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Οι στημένοι διαγωνισμοί και οι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα συγκεκριμένων εταιρειών προδιαγραφές.

Όλοι έχουμε ακούσει κατά καιρούς ιστορίες για τους «αρουραίους» που σουλατσάρουν στον Ελληνι­κό Στρατό και λυμαίνονται κάτω από τη μύτη του συστήματος τις προμήθειες δεκάδων εκατομ­μυρίων ευρώ που γίνονται κάθε χρόνο σε ρούχα, άρβυλα, στολές και άλλα είδη ένδυσης.

Στo στο εν λόγω κύκλωμα φέρεται να έχουν εμπλοκή περισσότερα από 15 φυσικά πρόσωπα και τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις - προμηθευτές που δεν έχουν ουσιαστική παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά πραγματοποιούν τους ενδιάμεσους κάνοντας εισαγωγές από εργοστάσια της Κίνας, της Ταϊλάνδης, του Μπαγκλαντές κ.λ.π. Σήμερα είναι η πρώτη φορά που η «Εφ.Συν.» φέρνει στο φως αποκαλυπτικές πληροφορίες, καταγγελίες και ενδείξεις για τη δράση ενός εκτεταμένου και καλά δικτυωμένου κυκλώματος, που εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί εδώ και πολλά χρόνια στο μεγάλο κόλπο των προμηθειών ένδυσης και υπόδησης στον Στρατό. Μέσα από υπερκοστολογήσεις προϊό­ντων, έλεγχο των προδιαγραφών και διαγωνισμούς, το κύκλωμα αυτό φέρεται να απομυζά ετησίως πάνω από 15-20 εκατ. ευρώ ευρώ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχει στη διάθεσή της η «Εφ. Συν.» (τα σχετικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την υπόθεση εί­ναι στην κατοχή μας και βρίσκο­νται στη διάθεση των δικαστικών αρχών), το κύκλωμα αυτό απαρ­τίζεται από υψηλόβαθμους εν ενεργεία και απόστρατους αξιω­ματικούς του Ελληνικού Στρατού και από συγκεκριμένες επιχειρή­σεις που συμμετέχουν σταθερά στους διαγωνισμούς.

Στο εν λόγω κύκλωμα φέρο­νται να έχουν εμπλοκή περισ­σότερα από 15 φυσικά πρόσωπα και τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις-προμηθευτές που δεν έχουν ουσιαστική παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά πραγ­ματοποιούν τους ενδιάμεσους κάνοντας εισαγωγές από εργοστάσια της Κίνας, της Ταϊλάνδης, του Μπανγκλαντές κ.λπ. Το ενδιαφέρον είναι πως το «σύστημα» έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες του Στρατού που εμπλέκονται με τις προμήθειες υλικού: έχει ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά στην αρμόδια Διεύθυνση Υλικού Πολέμου του ΓΕΣ, στο αρμόδιο τμήμα σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών (ΓΕΣ/ΔΥΠ), στο Χημείο του Στρατού, στη Διεύ­θυνση Προμηθειών της Ανώ­τατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), στη Διεύθυνση Υποστή­ριξης του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ), στο υπουργείο Ανάπτυξης, κα­θώς και στη διοίκηση μονάδων στις οποίες ανατίθεται η υλοποί­ηση των διαγωνισμών.

Εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, κάποιες από τις εταιρείες που υποβάλλουν προσφορές είναι εικονικές και ελέγχονται από τα ίδια άτομα προκειμένου να αυξά­νεται τεχνητά ο αριθμός των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς.

Το αποτέλεσμα είναι να δίνο­νται προσφορές που ανεβάζουν σε εξωφρενικά επίπεδα το κόστος προμήθειας των έτοιμων προϊό­ντων και των υλικών. Τα κέρδη στη συνέχεια μοιράζονται σε προκαθορισμένα ποσοστά μεταξύ των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο μειοδότης.

Το κύκλωμα, διαθέτοντας πα­ντού πλοκάμια, καταφέρνει εδώ και τουλάχιστον 14 χρόνια να ελέγχει το κόστος των προμηθειών στον Στρατό, να επιβάλλει τις προδιαγραφές του υλικού και των πρώτων υλών που προορίζονται για τους στρατιώτες (18 εκατ. ευρώ), το μόνιμο προσωπικό του Στρατού (17 εκατ. ευρώ) και τα εργοστάσια του Στρατού (8 εκατ. ευρώ) και εν τέλει με τη δράση του να διπλασιάζει το ετήσιο κό­στος των προμηθειών, που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 20-25 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμή­σεις ανώτερων αξιωματικών που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα.

«Κλειδί» στον τρόπο που γίνο­νται οι προμήθειες στον Στρατό φαίνεται πως είναι η δυνατότη­τα ελέγχου των προδιαγραφών των υλικών ώστε οι διαγωνισμοί να είναι κομμένοι και ραμμένοι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις-προμηθευτές. Η αποθάρρυνση της συμμετοχής νέων προμηθευτών στους διαγωνι­σμούς επιτρέπει στις ελεγχόμε­νες από το κύκλωμα εταιρείες να επιβάλλουν μονοπωλιακές τιμές στα υλικά ένδυσης και υπόδησης.

Το Χημείο του Στρατού

Ένας κρίσιμος κρίκος της αλυσίδας είναι το Χημείο του Στρατού μέσω του οποίου, όπως καταγγέλλεται, υπάρχει η δυνα­τότητα να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα των φυσικοχημι­κών ελέγχων των υλικών είναι «φιλικά» προς τις εταιρείες που συμμετέχουν στο κύκλωμα, ακό­μη κι αν η πραγματική ποιοτική κατάσταση των υλικών απέχει παρασάγγας από τις απαιτή­σεις. «Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγχόμενες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καλύτερες τιμές στους διαγωνι­σμούς πετώντας έξω τους υγιείς προμηθευτές αφού γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι μπορούν να παραδώσουν υλικά υποδεέστερης ποιότητας τα οποία θα "περάσουν" στη συνέχεια τους ελέγχους του Χημείου».

Σύμφωνα με όσα υποστηρί­ζουν οι ίδιες πηγές, «σημαντικός αριθμός των τεχνικών προδια­γραφών των υλικών ένδυσης και υπόδησης συντάχθηκαν μέχρι το 2010 σε συνεννόηση του κυκλώματος με το αρμόδιο τμήμα σύνταξης των προδιαγραφών (ΓΕΣ/ΔΥΠ/2). Από τότε και μετά οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των τεχνικών προδιαγραφών, εισαγωγής νέων ειδών ένδυσης-υπόδησης και μείωσης του κόστους των προμηθειών και των πρώτων υλών επιχειρείται να ακυρωθεί συστηματικά ή να καθυστερήσει η υλοποίησή της».

Προτάσεις στο «ψυγείο»

Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ έχουν υποβληθεί προτάσεις αλλαγής των προδιαγραφών και έχουν εγκριθεί συγκεκριμένες εισηγήσεις και τεχνοοικονομικές μελέτες της Διεύθυνσης Υλικού Πολέμου, με σκοπό τη μείωση του κόστους προμήθειας των ειδών ένδυσης-υπόδησης και την αύξηση της παραγωγικότητας των Στρατιωτικών Εργαστηρίων Υλικού Πολέμου, όλες οι προτάσεις έχουν παγώσει αδικαιολόγητα. Μόνο από την υλοποίηση των παραπάνω εισηγήσεων που έχουν καταχωνιαστεί στα συρ­τάρια, η μείωση του κόστους σε ετήσια βάση θα ξεπερνούσε τα 12,5 εκατ. ευρώ...

Τα παραδείγματα αυτής της πρακτικής, που σκοπό έχει να συντηρεί το «κύκλωμα», φτάνοντας ακόμη και να αδιαφορεί ή να επηρεάζει καθοριστικά τις αποφάσεις του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου, είναι δυστυχώς αρκετά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά. Από την ακύρωση της αντικατάστασης ή τη σκόπιμη (;) καθυστέρηση έγκρισης τεσσάρων μόνο νέων ειδών ένδυσης - υπόδησης (άρβυλα, πρόσθετοι ανατομικοί πάτοι, φανέλες και ισοθερμικές επενδύσεις) το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι στερείται περί τα 4,2 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά και σε κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία των οπλιτών και στελεχών του Στρατού.

Ακατάλληλα άρβυλα από τον καιρό του... Βιετνάμ

ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΥΣΕΙ λίγο-πολύ ιστορίες για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι φαντάροι από τα άρβυλα. Λίγοι, ωστόσο, γνωρίζουν ότι το άρβυλο που χρησιμοποιεί ο Ελληνικός Στρατός, τόσο ως προς τη σύσταση όσο και ως προς τον σχεδιασμό, είναι αντιγραφή του αντίστοιχου αμερικανικού, όχι αυτού που χρησιμοποιεί τώρα ο Στρατός των ΗΠΑ, αλλά αυτού που χρησιμοποιούσε στον πόλεμο του Βιετνάμ! Έπειτα από εντολή του αρχηγού ΓΕΣ, οι αρμόδιες υπηρεσίες έκαναν μελέτες και προχώρησαν σε τρεις προτάσεις, αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά των αρβυλών, αλλά το κόστος κατασκευής τους. Όλες οι μελέτες έδει­ξαν ότι ο νέος τύπος άρβυλου ήταν πιο κατάλληλος για το προσωπικό και τους οπλίτες, πιο οικονομικός, ενώ παράλληλα επέτρεπε να αναπτυχθούν συνέργειες και να αξιοποιηθούν τα εργοστάσια και το εξειδικευμένο προσωπικό του Στρατού και της Αεροπορίας. Για τη διατήρηση του τύπου που χρησιμοποιείται σήμερα με αλλαγή μόνο της σόλας, το κόστος των πρώτων υλών υπολογίστηκε σε 50,62 ευρώ/ζευγάρι, για άρβυλα χωρίς εσωτερική φόδρα και με τη σόλα που χρησιμοποιείται σήμερα σε 36,67 ευρώ/ζευγάρι και για άρβυλα με δέρμα τύπου καστόρι και νέα ανατομική σόλα 35,77 ευρώ/ζευγάρι με περαιτέρω προοπτική μείωσης του κόστους. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι από την υιοθέτηση του νέου τύπου άρβυλου (πρόκειται για τον τρίτο τύπο) θα προέκυπτε εξοικονόμηση 1.094.390 εκατ. ετησίως. Προτάθηκε μάλιστα η αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου του Στρατού, με κόστος έως 49.016 ευρώ/έτος, το οποίο αποσβέννυται λόγω της εξοικονόμησης που αναφέρεται παραπάνω. Επιπλέον, το προσωπικό που συμμετείχε στην αξιολόγηση χαρακτηρίζει τα άρβυλα που χρησιμοποιούνται σήμερα (που κοστίζουν 5,68 εκατ. ευρώ/έτος) «ακατάλληλα για οποιαδήποτε δραστηριότητα και υπεύθυνα για πρόκληση τραυματισμών». Οι ενέργειες για την παραγωγή νέων αρβυλών μέσω της αναβάθμισης και αξιοποίησης των μηχανών του εργοστασίου του Στρατού «πάγωσαν» κατόπιν εντολής. Ο λόγος; θα έπρεπε οι εγχώριοι κατασκευαστές αρβυλών να αλλάξουν τον εξοπλισμό τους και τις απαιτούμενες πρώτες ύλες, κάτι που δεν συνέφερε τους υπάρχοντες προμηθευτές. Με ανάλογη απόφαση δρομολογήθηκε η προμήθεια δερμάτων και υφασμάτων, συνολικής αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή ειδών ένδυσης και υπόδησης που έχουν αντικατασταθεί! Η προμήθεια για ορισμένα είδη μάλιστα φτάνει έως το 2020.

Το ξήλωμα του πουλόβερ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ άνοιξη είχε εγκριθεί η αντικατάσταση της εσωτερικής επένδυσης του τζάκετ και του πουλόβερ από ζακέτα fleece, πρώτον διότι είναι πιο υγιεινή και, δεύτερον, διότι θα προέκυπτε εξοικονόμηση 2,8 εκατ. ευρώ ετησίως.

Αυτό δεν εμπόδισε να δοθεί πί­στωση για προμήθεια 25.300 πουλόβερ, αξίας 852.660 ευρώ, αν και αυτά υποτίθεται ότι θα αντικατασταθούν από τη ζακέτα fleece. Η τελική έγκριση της ζακέτας fleece δεν έχει γίνει ακόμη, ενώ στην πορεία προστέθηκαν επιπλέον προδιαγραφές ή παρουσιάστηκαν επιμέρους προβλήματα, έτσι ώστε, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να είναι δυνατή η παραγωγή της μόνο από συγκεκριμένους προμηθευτές.

Καθυστέρηση υπάρχει, παρά το γεγονός ότι έχουν εγκριθεί, και ως προς τις νέες ενιαίες στολές και παρά το γεγονός ότι εκτιμάται εξοικονόμηση 384.088 ευρώ ετησίως.

Παγκόσμια τριχρωμία

ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ που μηχανεύονται οι επιτήδειοι για τη διατήρηση του status quo στις προμήθειες ιματισμού -και όχι μόνο- στον Ελληνικό Στρατό είναι σίγουρα πρωτότυποι. Στο σύνολό τους σχεδόν οι στρατοί των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ καθορίζουν τις χρωματικές απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές των υφασμάτων με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες αποχρώσεις (ένα από αυτά, όπως εξηγούν ειδικοί, είναι το χρωματολόγιο ΡΑΝΤΟΝΕ).

Τη διαδικασία αυτή ακολουθεί και το Χημείο της Πολεμικής Αεροπορίας. Όχι όμως το Χημείο του Στρατού. Αποτέλεσμα; Οι τριχρωματικές συντεταγμένες που καθορί­στηκαν δεν αντιστοιχούν σε καμία διεθνή απόχρωση, δεν υπάρχει δυνατότητα τυποποίησης της παραγωγής και της διαδικασίας βαφής από τους προμηθευτές, παρά μόνο από... ορισμένους που έχουν συμμετάσχει και παλιότερα σε διαγωνισμούς για τα ίδια υλικά. Η διαδικασία αυτή είναι δαπανηρή με συνέπεια να αυξάνει το κόστος προμήθειας και φυσικά να αποθαρρύνει νέους προμη­θευτές να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς.


__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

1 σχόλια:

  1. το άρθρο σηκώνει πολλαπλες μηνύσεις από τους εμπλεκόμενους που θίγονται διότι είναι συκοφαντικό.. Περιμένω απάντηση από το Δντη ΤΟΥ ΣΥΠ ΑΜΕΣΑ. Οι πληροφορίες δε των δημοσιογράφων περισσότερο στοχευμένες μου μοιάζουν παρά ουσιαστικές ..

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ