Αρχική » , , , , , , » Αναβολή κατάταξης για τους επιτυχόντες στις Σχολές Αστυνομίας

Αναβολή κατάταξης για τους επιτυχόντες στις Σχολές Αστυνομίας


Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου και στο άρθρο 33, προβλέπεται: «Μετατίθεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, η εγγραφή των επιτυχόντων στις εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, καθώς και όσων επιτύχουν στις ανωτέρω εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017».


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του υπόψη νομοσχεδίου:

«Άρθρο 33

Ο αριθμός των ατόμων προς πρόσληψη που έχει υπολογισθεί για τις παραγωγικές Σχολές του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ανέρχεται στα 580 άτομα, δηλ 290 επιτυχόντες κατά το σχολικό έτος 2013-2014, 290 επιτυχόντες κατά το σχολικό έτος 2014-2015 (σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμα Πρόγραμμα).

Κατά το έτος 2016 με απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. (ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 33/2006, όπως ισχύει, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εγκρίθηκε η πρόσληψη 133 ατόμων (93 Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στη Σχολή Πυροσβεστών και 40 Δόκιμων Ανθυποπυραγών (Αξιωματικών) Γενικών Καθηκόντων) στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, χωρίς ο εν λόγω αριθμός να έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2016, καθόσον η πρόσληψη του, μέσω του θεσμού των πανελληνίων εξετάσεων, προκύπτει με νεώτερη ρύθμιση, η οποία δεν ήταν γνωστή στη Υπηρεσία μας κατά το χρόνο προγραμματισμού των προσλήψεων έτους 2016.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να μη γίνει υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων για το έτος 2016 με βάση την αναλογία 1 προς 5, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση της εν λόγω ρύθμισης.

Άλλωστε οι ανάγκες των προαναφερόμενων Σχολών θα καλυφθούν με την εγγραφή και φοίτηση των 580 ατόμων, όπως προαναφέρθηκε».

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ.

Δείτε την αιτιολογική του νομοσχεδίου εδώ.

1 σχόλια:

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ