Αρχική » , , , » Μεταθέσεις με μοριοδότηση και κοινωνικές ευαισθησίες!

Μεταθέσεις με μοριοδότηση και κοινωνικές ευαισθησίες!


Ρυθμίσεις με στόχο την αξιοκρατία. Ειδική μέριμνα ακόμη και για διαζευγμένους γονείς

Την παγίωση κριτηρίων δικαιοσύνης και αξιοκρατίας για τις μεταθέσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων θεσπίζει με απόφαση του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Με αυτήν αντικαθίσταται ανάλογη απόφαση του... πρώην αναπληρωτή υπουργού Γ. Ραγκούση, η οποία σχεδόν ενάμιση χρόνο μετά την υπογραφή της δεν κατέστη δυνατό να εφαρμοστεί.

Μοριοδοτήσεις, υπολογισμός προσόντων αλλά και κοινωνικά κριτήρια καθιερώνονται έτσι ώστε να αποτρέπονται οι αδικίες.

Καμία μετάθεση για στελέχη βαθμού δεκανέα έως αντισυνταγματάρχη δεν θα γίνεται πριν από τη συμπλήρωση τουλάχιστον διετούς συνεχούς υπηρέτησης σε μία υπηρεσία, χωρίς σε αυτόν τον χρόνο να υπολογίζονται αποσπάσεις για ειρηνευτικές επιχειρήσεις ή εκπαιδεύσεις.

Κατ' εξαίρεση, μετάθεση στελέχους και πριν από τη συμπλήρωση διετίας προβλέπεται μόνον αν επιλεγεί κανείς για θέση εξωτερικού ή για την Κύπρο.

Προβλέπεται, επίσης, ότι τα στελέχη που ολοκληρώνουν ειδικές εκπαιδεύσεις εσωτερικού ή εξωτερικού (φοίτηση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, εξειδικευμένες κατά Κλάδο εκπαιδεύσεις), μετατίθενται μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους σε θέσεις αντίστοιχες του αντικειμένου τους για την αξιοποίηση των γνώσεων που απέκτησαν.

Για τις μεταθέσεις εξωτερικού προβλέπεται να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους από προηγούμενη μετάθεσή του στο εξωτερικό ή στην Κύπρο και να μην έχει συμπληρώσει συνολικά 18 μήνες εκπαίδευσης ή απόσπασης στο εξωτερικό την τετραετία αυτή. Η συνολική δε διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό για εκπαίδευση, τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη για όλη τη σταδιοδρομία του στρατιωτικού.

Τα κριτήρια

Η μοριοδότηση των στρατιωτικών για την τοποθέτηση σε θέση της επιλογής τους γίνεται με βάση την απόδοσή τους, όπως αποτιμάται στις εκθέσεις αξιολογήσεως της τελευταίας δεκαετίας, την επίδοσή τους στα σχολεία του Κλάδου τους, την υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, την επιχειρησιακή βαρύτητα των μονάδων όπου υπηρέτησαν, την επιτελική πείρα, τις ηθικές αμοιβές, αλλά και τις πάσης φύσεως πειθαρχικές ποινές, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την επιβολή τους.

Ακόμη λαμβάνονται υπ' όψιν κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανάγκη να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον τα τέκνα τους ή η ύπαρξη προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζονται με θεραπευτική αγωγή. Ακόμη στον τόπο προτιμήσεώς τους υπηρετούν στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο με αναπηρία άνω του 67%.

Προβλέπεται επίσης συνυπηρέτηση συζύγων στρατιωτικών, η οποία μπορεί να διατηρηθεί με αίτησή τους ακόμη και μετά τη λύση του γάμου, εφόσον υπάρχει θέμα επιμέλειας ανήλικων τέκνων.

Πάντως, για ευνοήτους λόγους επιδιώκεται οι συνυπηρετούντες σύζυγοι στρατιωτικοί να τοποθετούνται, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε θέσεις που δεν έχουν μεταξύ τους σχέση διοικητικής εξάρτησης.

Να σημειωθεί ότι οι μεταθέσεις στελεχών στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στα στρατιωτικά γραφεία του πρωθυπουργού, του υπουργού και των αναπληρωτών ή υφυπουργών Εθνικής Άμυνας, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), στις διευθύνσεις ή υπηρεσίες που υπάγονται στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και οι μεταθέσεις σε θέσεις διευθυντών και υπασπιστών στα επιτελικά γραφεία αρχηγών των Κλάδων και του ΓΕΕΘΑ, εξαιρούνται του συστήματος των κριτηρίων.

Η αναδιοργάνωση, «crash test» για τον Δημ. Αβραμόπουλο

ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των θεσμικών οργάνων και των διαδικασιών θα επιδιώξει την καλύτερη ενεργοποίηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο κ. Δημ. Αβραμόπουλος. Βασικοί στόχοι της πολιτικής του θα είναι η διατήρηση υψηλού ηθικού στις Ένοπλες Δυνάμεις και η επιχειρησιακή ετοιμότητα του συνόλου των διαθέσιμων οπλικών συστημάτων χωρίς να χρειαστούν άλλες μεγάλες αγορές στο άμεσο μέλλον.

Σημαντικό βάρος θα πέσει στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, από τον οποίο αναμένεται τεχνική υποστήριξη για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Μάλιστα, για την κορυφαία κρατική αμυντική βιομηχανία, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ), ο κ. Αβραμόπουλος διαβεβαίωσε απεριφράστως ότι «δεν κλείνουν». Η σημασία που αποδίδεται στη βιομηχανία προκύπτει και από το γεγονός ότι η πρώτη σχετική σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων θα γίνουν μεθοδικά βήματα με την απόλυτη συνεργασία των Γενικών Επιτελείων, παράλληλα με την εφαρμογή της νέας δομής διοικήσεως και δυνάμεων που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Οι μηχανισμοί, κυρίως του Στρατού Ξηράς, προειδοποιούν ότι το έργο αυτό δεν θα είναι εύκολο, αφού σχεδόν όλες οι προβλεπόμενες μειώσεις δυνάμεων συναντούν τη συνήθη αντίδραση των τοπικών παραγόντων στις ελάχιστες περιοχές όπου στρατόπεδα απενεργοποιούνται και σε άλλες όπου γίνονται σημαντικές μειώσεις της δυναμικότητας αυτών που παραμένουν.

Οι αντιδράσεις υποβόσκουν από τη στιγμή που εγκρίθηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο της νέας δομής, αναμένεται δε ότι, όπως έγινε και κατά το παρελθόν, θα κορυφωθούν, όταν γίνουν οι πρώτες προσπάθειες εφαρμογής.

Τα Γενικά Επιτελεία περιμένουν από την πολιτική ηγεσία να επιδείξει σταθερότητα και σύνεση.

Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη νέα δομή περιλαμβάνει μόνο τις ελάχιστες απαραίτητες μειώσεις και δεν αγνοεί τους κοινωνικούς παράγοντες. Δηλαδή δεν κλείνει στρατόπεδα σε περιοχές όπου η παρουσία του Στρατού έχει σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία, αν και σε πολλές περιπτώσεις μειώνονται οι σχηματισμοί ή οι μονάδες που στεγάζονται σε αυτά.

Αυτές οι μειώσεις θεωρούνται από τη στρατιωτική ηγεσία πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση ενός Στρατού ευέλικτου και κατάλληλου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, ακόμη και χωρίς να εφοδιαστεί με νεότερα οπλικά συστήματα, αφού οι δημοσιονομικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν.

Με τα δεδομένα αυτά, το «crash test» για τον κ. Αβραμόπουλο και τις σχέσεις του με το στράτευμα θα είναι ακριβώς ο βαθμός στον οποίο θα υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή των αλλαγών, βάζοντας την προσωπική του πολιτική επιρροή στη ζυγαριά των αποφάσεων.

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14/07/2013 – ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ - e.p.petrou@gmail.com)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

17 σχόλια:

 1. Πάντως πρέπει να τον παραδεχθούμε. Κοιμότανε ξύπναγε τους στρατιωτικούς και τη δικαιοσύνη στις μεταθέσεις τους είχε ο Αβραμόπουλος. Όσο καιρό απουσίαζε απο το ΥΠΕΘΑ αυτός σκεπτόταν και κράταγε σημειώσεις και μόλις γύρισε ετοίμασε την απόφαση για τις "δίκαιες" μεταθέσεις. Μα δουλεύετε μωρέ. Απλώς ολοκληρώθηκε μια εργασία που είχε ξεκινήσει και έτυχε τώρα να παίρνει το δρόμο των υπογραφών και πιθανότατα θα προχωρούσε ακόμη και αν ΥΕΘΑ ήταν ο Αζάνκα του σχωρεμένου του Εβερτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΥΓΕ. ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΚΟΥΓΑ ΑΠΟ ΕΥΕΛΠΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΕΔΡΕΥΩ ΩΣ Ε.Α. Η ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠαΔ ΣΤΟΝ ΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ. ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΕΚΑΡΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ. <>.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΙΣΧΟΣ ΞΕΦΤΙΛΕΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κάθε χρόνο και καινούργιες ΥΑ για τις μεταθέσεις τρίχες, τα γλυφτρόνια πάλι θα πηγαίνουν και θα μένουν εκεί που θέλουν, ειδικά οι ρουφιάνοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αξιοπερίεργο είναι προς ορισμένοι αξιωματικοί χρόνια ολόκληρα υπηρετούν στον τόπο συμφερόντων τους (6 χρόνια και άνω και 2 ή 3 φορά) και είναι στην ίδια επετηρίδα με τους άλλους αξιωματικούς που κάθε 3 ή 4 χρόνια μετατίθενται. Αυτοί θα έπρεπε να αποτελούν ξεχωριστή επετηρίδα κατηγορίας μονίμων υπαλλήλων που φέρουν στολή !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτοί που υπηρετούν 8 ή 10 χρόνια στον τόπο συμφερόντων τους, γιατί πληρώνονται ως αξιωματικοί ; διότι φέρουν στολή ; και υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτοί που υπηρετούν χρόνια ολόκληρα στον τόπο συμφερόντων τους (στα σπίτια τους), 8 ή 10 χρόνια, γιατί λαμβάνουν επιδόματα, επειδή φοράνε στολή ; αφού δεν είναι αξιωματικοί, δημόσιοι υπάλληλοι είναι με στολή ,,,,,,,,,,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οι αρχιμάγειρες των διευθύνσεων του ΓΕΣ, όσες ΥΑ και να εκδοθούν θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τα πολιτικά συμφέροντα και να κάνουν τις γνωριμίες τους μέσω των μεταθέσεων κάθε χρόνο ώστε να εξυπηρετούν τα ατομικά τους συμφέροντα, αυτό το γεγονός δύσκολα θα ανατραπεί ….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ορισμένες περιπτώσεις που αποκαλούνται και αξιωματικοί όσες ΥΑ και να εκδοθούν θα υπηρετούν στα σπίτια τους και δεν μετατίθενται ποτέ, παρά μόνο όταν πεθάνουν θα λάβουν μετάθεση για τον άλλο κόσμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, απάντηση δεν θα πάρεις, έτσι είναι και οι διευθύνσεις του ΓΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Άλλοι αξιωματικοί δεν έχουν τοποθετηθεί ποτέ διοικητές μονάδων και άλλοι τοποθετούνται για δεύτερη φορά χωρίς να το επιθυμούν, τα βύσματα και τα κομματόσκυλα έχουν δημιουργήσει φαινόμενα τρελά, με το ζόρι διοικητής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η αναδιοργάνωση θα ξεκινήσει τον χειμώνα με τα πρώτα χιόνια, οι επιτελείς έχουν πάθει λουμπάγκο, δεν εξηγείται διαφορετικά, από πέρυσι σχεδιάζανε την νέα δομή δυνάμεων και φέτος ανακαλύψανε ότι δεν έχουν κάνει ουδεμία προετοιμασία ………..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Αναδιοργάνωση, εδώ γελάμε χα χα χα χα χα χα, το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε ; οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να κάνουν μια μικρή αναδιοργάνωση που εγκρίθηκε. Έχουν περίπου 2 μήνες και δεν μπορούν να εκδώσουν ακόμη αναλυτικές διαταγές και χρονοδιαγράμματα, παντελώς άχρηστοι ……………

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αναδιοργάνωση, καλό ακούγεται ως ανέκδοτο. Εγώ από πέρυσι μήνες ολόκληρους ακούγαμε για την περιβόητη αναδιοργάνωση του Στρατού, για τα 50 στρατόπεδα που θα κλείσουν. Η αναδιοργάνωση εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ αλλά έχει περάσει 1 ½ μήνας και διαταγές δεν έχουν εκδοθεί ακόμη. Γιατί, τώρα ξάχνουν να δουν πια στρατόπεδα θα κλείσουν, ποιες μονάδες κτλ, κοινώς χάος, προετοιμασία μηδέν !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο διοικηταράς στη Λάρισα γλύφει κοκκαλάκι από τους προμηθευτές. Τρώει ψαρούκλες σε ταβέρνα στον Πλαταμώνα, τζάμπα, του Περικλή, χα χα χα χα χα χα χα χα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ο διοικηταράς στη Λάρισα γλύφει κοκκαλάκι από τους προμηθευτές. Τρώει ψαρούκλες σε ταβέρνα στον Πλαταμώνα, τζάμπα, του Περικλή, χα χα χα χα χα χα χα χα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Έχω 18 χρόνια υπηρεσίας.Είμαι με μετάθεση ψηλά στον Έβρο 5 χρόνια και θα κάτσω και 6ο. Κάθε χρόνο ζητάω να φύγω αλλά τίποτα γιατί έχω μόνο 250 μόρια, και την ίδια στιγμή μετατίθενται μόνιμοι υπαξιωματικοί στην Αθήνα με 2 χρόνια στην μονάδα, μόνιμοι υπαξιωματικοί στην Δράμα - Σουφλί με 8 χρόνια σε Λέσχη κουράζονται και πάνε στα Πρατήρια ή φρουραρχεία της ίδιας πόλης επειδή έχουν πολλά μόρια :))))).Γιατί να είμαι μια ζωή σε μηχανοκίνητα και αυτοί να είναι μια ζωή σε λέσχες - πρατήρια - τε - με και δε συμμαζεύεται??????????????? γατί να μην περνάνε όλοι οι υπαξιωματικοί υποχρεωτικά 15 χρόνια σε μηχανοκίνητα? Έχω την εντύπωση πως με αυτήν την απορία θα πεθάνω :((

  ΑπάντησηΔιαγραφή

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ