Αρχική » » Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ο πρόεδρος της Κεντρικής Τραπέζης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κ. Mario Draghi είπε πως είναι αδύνατος νομικώς ο εξαναγκασμός μιας χώρας να εξέλθει από την Ευρωζώνη. Και τούτο, διότι δεν προβλέπεται σχετική δυνατότητα και διαδικασία από την ιδρυτική της πράξη.

Εν όψει τούτου αν η Ελλάδα τηρούσε... σθεναρά στάση, έναντι των δανειστών της, και αντέτεινε, ότι θα αρχίσει την πληρωμή τους μετά την αποπληρωμή των ασφαλιστικών ταμείων της χώρας μας για τις αξιώσεις των κατά του Δημοσίου, θα ήταν εφικτή η διαφορετική ρύθμιση του χρέους μας.

Το Δημόσιο έχει καταληστεύσει τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με όλα τα ισχύοντα δίκαια, οι αξιώσεις των εργαζομένων προηγούνται εκείνων των δανειστών κατά την κατάταξη των εξοφλητέων απαιτήσεων. Επομένως οι δανειστές θα ήσαν υποχρεωμένοι να υποχωρήσουν και να δεχθούν μακρύτερο χρόνο εξοφλήσεως των προς αυτούς οφειλών του Δημοσίου.

Τα ποσά εκ των ιδιωτικοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων του κράτους θα έπρεπε να δοθούν στα ασφαλιστικά ταμεία, από το κεφάλαιο των οποίων το Δημόσιο αφήρεσε αυθαιρέτως σημαντικά ποσά, ή τα οποία επεβάρυνε παρανόμως διά της προσθήκης εις τους ησφαλισμένους τους κατηγοριών πολιτών που δεν είχαν τις προϋποθέσεις ασφαλίσεώς τους, ούτε κατέβαλαν ποτέ εισφορές όπως οι νομίμως ασφαλισμένοι.

Σύμφωνα με τον Ν. 1481, για τη συγχώνευση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, όλα τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ασφαλίζονται κατά 68% στο ΜΤΣ και κατά 32% στο ΜΤΠΥ της ΕΛ.ΑΣ. Όμως όλες οι αυξήσεις των αποδοχών των μετόχων των ως άνω Ταμείων έγιναν τα τελευταία χρόνια με τη μορφή επιδομάτων, μη υποκειμένων σε ασφαλιστικές εισφορές. Συνεπεία τούτου το ΜΤΣ απώλεσε σοβαρά ποσά.

Το 2001 αποφασίσθηκε αυθαιρέτως η χορήγηση μερίσματος στους «Αποκατασταθέντες -διοικητικά και συνταξιοδοτικά- Αγωνιστές της Εθνικής Αντιστάσεως», με την εφαρμογή του Ν. 2913. Τους χορηγήθηκε δηλαδή μέρισμα, χωρίς να έχουν καταβάλει εισφορές και χωρίς να υπάρχει νόμιμη υποχρέωση ανταποδόσεως. Ταυτοχρόνως υπήρξε δέσμευση του τότε Υ.ΕΘ.Α., ότι το ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθεί το ΜΤΣ θα κατέβαλλε το Δημόσιο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά μέχρι σήμερα το ως άνω Ταμείο ουδέν ποσόν εισέπραξεν από το κράτος.

Εξάλλου ο μεγάλος αριθμός των προώρων αποστρατειών εμείωσε τα έσοδα των Ταμείων. Η δε μείωση του ορίου χορήγησης του ΒΕΑ στο 25ο έτος της ηλικίας των δικαιούχων, επεβάρυνε το Ταμείο με ποσό 35 έως 40 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι των 15 εκατομμυρίων που είχαν προϋπολογισθεί. Τέλος, πραγματοποιήθηκε δυσανάλογη αύξηση των μερισμάτων στο πλαίσιο της εφαρμοζομένης κοινωνικής πολιτικής, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του Ταμείου. Έτσι, ενώ ένας αστυφύλακας λαμβάνει μέρισμα ταγματάρχη, το μέρισμά του με την εφαρμογή των νόμων 2838/2000 και 3016/2002, όπως διαθρυλείται, αυξήθηκε σε μέρισμα υποστρατήγου! Είναι αυτό αληθές ή όχι;

Η διά νόμου υπαγωγή στην ασφάλιση ευρώστων ασφαλιστικών ταμείων μεγάλων κατηγοριών προσώπων που δεν είχαν τις προϋποθέσεις ασφαλίσεως ανέτρεψε την ισορροπία μεταξύ εισφορών των ασφαλισμένων και καταβλητέων μερισμάτων.

Ο κ. Παπανδρέου και οι επί των Οικονομικών υπουργοί του εξόντωσαν μισθωτούς και συνταξιούχους δι' απανθρώπων περικοπών δώρων εορτών, μισθών και συντάξεων, που ανέτρεψαν τους οικονομικούς οικογενειακούς προϋπολογισμούς των πολιτών της μεσαίας και κατωτέρας τάξεως. Ωστόσο ποτέ δεν μας είπαν πόσα χρήματα απεκόμισε το Δημόσιο από τις ανωτέρω περικοπές και αν αυτά ήσαν ανώτερα ή κατώτερα των 115 δισ. ευρώ που διέθεσε το κράτος σε μη κυβερνητικές οργανώσεις αγνώστων ιδρυτών και διαχειριστών, σύμφωνα με δημοσίευμα εβδομαδιαίας εφημερίδος, που δεν διαψεύσθηκε.

Ήδη, ενώπιον της δραματικής οικονομικής καταστάσεως των περισσοτέρων Ελλήνων πολιτών, ορισμένοι υπουργοί υπαναχωρούν. Γνωρίζουν ότι αν η κυβέρνηση Παπανδρέου δανειζόταν από τις αγορές με τα τότε ισχύοντα χαμηλά επιτόκια όσα χρήματα είχε ανάγκη το Δημόσιο και δεν κατέφευγε στην τρόικα και το ΔΝΤ, με υπόγειες συνεννοήσεις και συμφωνίες, η εξέλιξη της οικονομίας θα ήταν διαφορετική. Δεν θα επήρχετο η ύφεση της οικονομίας, αλλ' αντιθέτως θα είχε προκληθεί η ανάπτυξή της. Και τώρα δηλώνουν ότι τα μέτρα του μνημονίου ήσαν αποτυχημένα, ενώ τα είχαν ψηφίσει και στηρίξει. Είχαν μάλιστα υποστηρίξει και τη λύση του δημοψηφίσματος, που εξέθεσε τον Γ. Παπανδρέου διεθνώς. Πρωτοφανείς οβιδιακές μεταμορφώσεις!

Οι διαφοροποιήσεις στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και οι διαγώνιες των συνεργαζομένων κομμάτων διέψευσαν τις προσδοκίες όσων επίστευαν, ότι είναι δυνατόν να ακολουθήσουν καλύτερες λύσεις των προβλημάτων και να αρχίσει η ανάπτυξη της χώρας υπό τον σημερινό πρωθυπουργό. Γενική αίσθηση είναι, ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και απομένει στον λαό να τιμωρήσει διά της ψήφου του εκείνους που τον εξηπάτησαν και τον έφεραν στη σημερινή κατάσταση απελπισίας και φρίκης.

Οι Έλληνες μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν περίμεναν ποτέ ότι θα φθάσουν στο σημείο να περικοπούν οι αποδοχές τους κατά 40% και άνω, ως και τα δώρα εορτών, που ανεθέρμαιναν πάντοτε την κίνηση του εμπορίου και κατ' ακολουθίαν της οικονομίας. Οι πολιτικοί που ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες πρέπει να συνηθίσουν να ζουν με 600 ευρώ, ας μας πουν αν το επεχείρησαν ποτέ για τον εαυτό τους και πώς απέκτησαν τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν σήμερα με μόνη τη βουλευτική αποζημίωση. Έχουν εξασφαλίσει δι' εαυτούς και τις οικογένειές τους την άνετη διαβίωση και αξιώνουν από τους άλλους να ζήσουν με ελάχιστες εκατοντάδες ευρώ, με παράλληλες ανέλεγκτες αυξήσεις βασικών ειδών διατροφής και εκτάκτους φόρους! Εξέλιπε πλέον όχι μόνον η αγάπη προς τον πλησίον, αλλά και η στοιχειώδης λογική από τους πολιτικούς, για τους οποίους ο Ροΐδης έγραφε ότι είναι «ομάδα ανθρώπων που μισούν κάθε είδους εργασία»!

(ΑΞΙΑ 23/12/2011 – Σ.Λ.)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ