Αρχική » » Αναστολή ή «μαχαίρι» 70% για εργαζόμενους συνταξιούχους

Αναστολή ή «μαχαίρι» 70% για εργαζόμενους συνταξιούχους


Οι νέες δυσμενείς αλλαγές και τα «παραθυράκια» για τους «ημέτερους» της κυβέρνησης

Με αναστολή σύνταξης (κύριας και επικουρικής) ή -στην καλύτερη περίπτωση- με περικοπή του 70% από το σύνολο του ποσού της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 990,90 ευρώ απειλούνται, με βάση τον ασφαλιστικό νόμο που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, όσοι συνταξιούχοι... συνεχίζουν να έχουν παράλληλη απασχόληση. Ο «Ε.Τ.» αναλύει την πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και παρουσιάζει τα κυριότερα σημεία της, καθώς και τα «παραθυράκια» τα οποία η κυβέρνηση άφησε ανοιχτά προς όφελος, κυρίως, ημετέρων, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις-κλειδιά. Γι' αυτούς, οι δυσμενείς αλλαγές θα ισχύουν από το 2013 και μετά.

Κύριας ασφάλισης

Για τους συνταξιούχους γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία προβλέπεται η αναστολή της κύριας και της επικουρικής σύνταξης μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους. Μετά τα 55 οι απόμαχοι της εργασίας λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης, το οποίο αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια (33,03 ευρώ την ημέρα ή 990,90 ευρώ το μήνα) καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

Όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, αυτή μετά το 55ο έτος καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Το όριο των 30 ημερομισθίων ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε ανήλικο τέκνο ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, καθώς και για ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία παιδί.

Aυτοαπασχολούμενοι

Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων προβλέπεται αναστολή καταβολής της κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας.

Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας υποχρεούνται στην καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (1.981,80 ευρώ) περικόπτεται. Εφόσον ο δικαιούχος έχει ανήλικο παιδί, τότε εφαρμόζεται ό,τι και για τους συνταξιούχους που διατηρούν παράλληλη εργασία. Πέραν αυτής της περικοπής, οι συνταξιούχοι γήρατος που αυτοαπασχολούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές προσαυξημένες κατά 50%.

O επιπλέον χρόνος


Ο χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου αξιοποιείται είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του είτε για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σε περίπτωση αξιοποίησης στο φορέα από τον οποίο λαμβάνει σύνταξη ο δικαιούχος, ο υπολογισμός για την προσαύξησή της γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το εικοσιπενταπλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας.

Οι περικοπές συντάξεων δεν έχουν εφαρμογή στους επιζώντες των συζύγων, στους συνταξιούχους του ΟΓΑ και στους πολύτεκνους των οποίων τουλάχιστον το ένα τέκνο είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες και ανώτατες σχολές, χωρίς να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.

Η εφαρμογή

Ως προς τη γενική εφαρμογή τους, η αναστολή ή περικοπή συντάξεων για τους εργαζόμενους συνταξιούχους ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου, δηλαδή από τις 15 Ιουλίου 2010 και μετά. Ωστόσο, όπως συμβαίνει σε κάθε νομοθετική ρύθμιση, έτσι και στην προκειμένη υπάρχουν ορισμένα «παραθυράκια» μέσα από τα οποία φαίνεται ότι δικαίως ορισμένοι απόμαχοι της εργασίας μπορούν να θεωρούνται αδικημένοι έναντι άλλων. Συγκεκριμένα, για όσους συνταξιούχους εργάζονται και είναι εκλεγμένοι σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι ή ακόμη και μέλη διοικητικών συμβουλίων ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι περικοπές αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Επίσης, με το προϊσχύον του νέου νόμου καθεστώς θα κρίνονται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2012 όσοι συνταξιούχοι είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 14 Ιουλίου του 2010.

(Ε.Τ. - ΝΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΣ)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ TWITTER

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ