Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Ίδρυση Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΜΥ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ)


Ιδρύθηκε νέος Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΜΥ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ.). Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Συνδέσμου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι Απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ),

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε τα πρώτα βήματα ίδρυσης του Σύνδεσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Α.Σ.Μ.Υ), ενός συνδέσμου που φιλοδοξεί να καλύψει επαρκώς την απουσία επίσημης αρχής της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στην Ελλάδα.

Πρόκειται για Σύνδεσμο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ιδιωτικού δικαίου), ο οποίος θα βασίζεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτελή εργασία όλων των μελών που θα τον απαρτίζουν, με σκοπό την ενίσχυση της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης των μελών, τη μελέτη – έρευνα και προβολή των προβλημάτων των μελών, καθώς και το συντονισμό της δράσης όλων, για την επίλυσή και ανάδειξή τους στην Πολιτεία.

Στην παρούσα φάση τα ιδρυτικά μέλη ανέλαβαν πλήρως τα έξοδα ίδρυσης και θα καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα προς έγκριση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Στον επόμενο μήνα ο σύνδεσμος θα έχει επίσημα νομική υπόσταση. Το αμέσως επόμενο βήμα σε διάστημα έξι (6) μηνών θα είναι η συγκρότηση σε σώμα και η ανάληψη καθηκόντων από το Τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Για καθαρά πρακτικούς λόγους και μόνο το σχήμα που θα αναλάβει ως Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι αρχικά από τα Ιδρυτικά μέλη, χωρίς αυτό να φέρει χαρακτήρα και πρόθεση μονιμότητας και χωρίς να εμποδίζεται ο πρωταρχικός στόχος του Συνδέσμου, που δεν είναι άλλος από την επέκτασή του σε όλη την επικράτεια, σε ΙΣΟΤΙΜΗ βάση.

Οι βασικοί αρχικοί στόχοι της ένωσης είναι οι εξής:

α. Η ενίσχυση της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης των μελών του και η συλλογική προσφορά τους στο Στρατό Ξηράς, την Πατρίδα, τους Εθνικούς Σκοπούς και το Έθνος.

β. Η μελέτη, έρευνα και προβολή των προβλημάτων των μελών, καθώς και ο συντονισμός της δράσης όλων, για την επίλυσή τους.
γ. Η πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια και απασχόληση των μελών.

δ. Η παροχή κάθε είδους βοήθειας (ηθική και υλική) στα αναξιοπαθούντα μέλη του.

ε. Η προβολή του έργου, της ιστορίας και της παράδοσης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

στ. Η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και της εμπειρίας των μελών, προς όφελος της Σ.Μ.Υ, του Σ.Ξ και του Έθνους.

ζ. Η επαγγελματική εκπροσώπηση και υποστήριξη όλων εν ενεργεία (ε.ε) και εν αποστρατεία (ε.α) στελεχών που αποφοιτούν ή αποφοίτησαν από τη Σ.Μ.Υ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και κατοχύρωσης, της εκ του Σ.Ξ αποκτηθείσας επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

η. Η απόδοση τιμών στους πεσόντες αποφοίτους Σ.Μ.Υ και στρατιωτικούς συνολικά, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

θ. Η διατήρηση της ιστορίας της Σ.Μ.Υ.

ι. Τέλος από τους σκοπούς του Σωματείου, αποκλείεται η οποιαδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ανάμειξη αυτού, στην κομματική και εν γένει πολιτική ζωή του τόπου.

Το ύψος της ετήσιας συνδρομής θα είναι στα πέντε (5) ευρώ, και η συνδρομή αυτή θα καλύπτει ουσιαστικά το «δελτίο» μέλους με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του Συνδέσμου και το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου.

Η κατάθεση των συνδρομών θα γίνεται μέσω τραπέζης (όταν ολοκληρωθεί η συγκρότηση σε σώμα) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η διαφάνεια όσο και η χρηστή διαχείριση των οικονομικών που θα διευκολύνει το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή στον άμεσο οικονομικό έλεγχο.

Η ευρύτερη επικοινωνία η οποία θα προηγηθεί της ιδρυτικής ολοκλήρωσης, θα αποσκοπεί στη διευθέτηση των ζητημάτων μέσα από την ισότιμη συνεργασία με όλους όσους το επιθυμούν, αλλά και των γενικότερων ζητημάτων που απασχολούν τους Αποφοίτους της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, σε όλη την Ελλάδα.

Την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η οποία προτίθεται να αναλάβει και το διοικητικό έργο της ένωσης απαρτίζουν οι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπλγος εα Στέφος Ευάγγελος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τχης εα Καλαμιώτης Βασίλειος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τχης εα Μέρμηγκας Γεώργιοςς
ΤΑΜΙΑΣ Ανθλγος εα Γκούτρας Στέφανος
ΕΦΟΡΟΣ Λγος εα Γκαραγκάνης Αλέξανδρος
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. Ανχης εα Ακράτος Κων/νος
Β.ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. Τχης εε Καραμπούλης Κων/νος
Β.ΕΦΟΡΟΣ Υπλγος εε Μητσάκος Νικόλαος

Ως αρχικό μέσο επικοινωνίας και ενημέρωσης παρακαλούμε όπως χρησιμοποιήστε για μήνυμα το inbox του ΣΑΣΜΥ (info@sasmy.gr) και τη σελίδα (http://www.sasmy.gr), καθώς και στο facebook, στην Ομάδα του ΣΑΣΜΥ και στη σελίδα αυτού, όπου θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα του Συνδέσμου και τις ενέργειες αυτού.

Όπως είναι γνωστό, ξεκινάμε σε μία δύσκολη εποχή από το απόλυτο μηδέν, με μοναδικά όπλα την καλή διάθεση, τον εθελοντισμό και την αγάπη μας για τη σχολή την οποία όλοι μας αποφοιτήσαμε. Για πρώτη φορά στη ιστορία της Σχολής αποκτάτε αυτονομία στα χέρια των δικών της ανθρώπων και με σύμμαχο την εμπιστοσύνη και την πολύτιμη στήριξη των μελών του, ευελπιστούμε να διαγράψει μία πορεία που σίγουρα δε θα είναι ελεύθερη λαθών αλλά θα τη χαρούμε όλοι μαζί ενωμένοι.

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Φωτογραφία με τα ιδρυτικά μέλη

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στο πυροσβεστικό προσωπικό του ΠΣ


Επίδομα Υπηρεσίας Γραφείου πυροσβεστών – αναδρομική χορήγηση και για πριν το 2011 (ΚΥΑ)
Συμπληρώθηκε με μεταβατικές διατάξεις η ΚΥΑ που αφορά το επίδομα υπηρεσίας γραφείου των πυροσβεστών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 15/Β/11-1-2018 η Κοινή Υπουργική Απόφαση 61999 Φ.514.2/2018 με τίτλο «Χορήγηση μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 άρθρου 16 του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61 τ.Α΄) στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος».

Με την ΚΥΑ ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος υπηρεσίας γραφείου ύψους 300 €, στους πυροσβέστες που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Το ίδιο επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος .

Στην ΚΥΑ συμπληρώθηκε με μεταβατικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες : «Όσοι έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου πριν και μετά την έναρξη ισχύος (31-3-2011) του Ν. 3938/2011, για τους λόγους που ρητά αναφέρονται σ’ αυτόν, καθώς και όσοι απείχαν, μετά την έναρξη ισχύος του, από τα καθήκοντά τους υπό τις, επίσης αναφερόμενες σ’ αυτόν, προϋποθέσεις, δύνανται να υποβάλουν ιεραρχικά αίτηση προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Α.Π.Σ., η οποία μεριμνά για τη συλλογή και αξιολόγηση των αναγκαίων στοιχείων και διαβιβάζει τη σχετική πρότασή της, διατυπωμένη με σαφήνεια, στη Διεύθυνση Οικονομικών Α.Π.Σ. για την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, τηρούμενης της ως άνω διαδικασίας, από την ημερομηνία ισχύος του προαναφερόμενου νόμου».

Διαβάστε αναλυτικά τη νέα: Κοινή Υπουργική Απόφαση 61999 Φ.514.2/2018 - ΦΕΚ 15/Β/11-1-2018:

4ετία «βαρών» κι όποιος αντέξει! Τι θα πληρώσουμε μόνο για το 2018. Τι έρχεται στις συντάξεις (ΠΙΝΑΚΑΣ)


Να λοιπόν που τα ψηφισμένα μέτρα της τριετίας, από τώρα έως το 2022, δεν αστειεύονται…

Ένα πακέτο άνω των 3,5 δισ. απλώνεται έως το 2020, που θα πληρώσουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, επαγγελματίες ιδιοκτήτες ακινήτων και σχεδόν όλες οι κοινωνικές ομάδες.

Είναι «βαριά η φανέλα»... Πολλά τα προαπαιτούμενα και οι δυσκολίες εφαρμογής. Εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ, εισφορές, αφορολόγητο, πλειστηριασμοί και από το Δημόσιο κοσμούν τις πρώτες θέσεις των υποχρεώσεών μας. Η Εφορία ζητάει νέες παρεμβάσεις μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών... ακόμη και για 500 ευρώ!

Τέλος, οι συλλογικές συμβάσεις και οι αυξήσεις μισθών, νέες αντικειμενικές που βουλιάζουν... στον υπολογισμό, «πάγωμα» συντάξεων έως το 2022. Να ταδούμε αναλυτικά.

Η σειρά των αλλαγών έχει ως εξής:

1. Εισόδημα: Επανεξέταση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

2. ΦΠΑ: Κωδικοποίηση της νομοθεσίας του ΦΠΑ, με άμεση πληρωμή.

3. Εκπρόθεσμες δηλώσεις: Έρχεται τόκος σε εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων.

4. Οφειλές: Νέες ρυθμίσεις διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών, με λήψη αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών που δεν εξυπηρετούν τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

5. Πλειστηριασμοί: Έρχονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμού σε υποθέσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

6. Χαρτόσημο: Τον Μάιο του 2018, επανεξέταση των διατάξεων για τα τέλη χαρτοσήμου.

7. Τεκμήρια: Επανεξέταση του συστήματος τεκμαρτού προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και νομοθέτηση αλλαγών αν κριθεί αναγκαίο.

8. Ακίνητα-αξίες: Τον Μάιο οι νέες αντικειμενικές. Ευθυγράμμιση των φορολογητέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις αγοραίες τιμές τους.

9. ΕΝΦΙΑ: Τον Μάρτιο του 2018 η νομοθέτησηνέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

10. Κέρδη ακινήτων: Εκ νέου φορολογία επί των κερδών από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας τον Απρίλιο του 2018.

11. Αν το ΔΝΤ και οι ευρωπαϊκοί «θεσμοί» διαπιστώσουν ότι η πορεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2018 δεν διασφαλίζει την επίτευξη του μείζονος σημασίας δημοσιονομικού στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 3,5% του ΑΕΠ, πάμε σε πρόωρα μέτρα.

Δύσκολο εξάμηνο πριν από την έξοδο... από το μνημόνιο, που μας φορτώνει υποχρεώσεις έως το 2060!

Μόνο για το 2018 θα πληρώσουμε επιπλέον 1,8 δισ. σε μέτρα:

1. Μείωση μισθού – σύνταξης, κατάργηση έκπτωσης 1,5%.

2. Χάνουν το ΕΚΑΣ 140.000 συνταξιούχοι.

3. Μείον 50% στο επίδομα θέρμανσης.

4. Ακίνητα: Φόρος υπεραξίας 15%.

5. Τρίτεκνοι-πολύτεκνοι: «Μαχαίρι» στα επιδόματα.

6. Ιατρικά: Τέλος η έκπτωση φόρου για 1.000.000.

7. Εφορία: Τέλος οι 100 δόσεις για μία ημέρα καθυστέρηση.

8. ΦΠΑ: Στο 24% για τα νησιά του Αν. Αιγαίου.

9. Ξενοδοχεία: Φόρος διαμονής.

10. Επαγγελματίες: Αύξηση εισφορών.

11. Χάνουν το επίδομα οι συνταξιούχοι.

Στις συντάξεις έρχονται:


1. Μείον 18% οι κύριες.

2. Μείον 18% οι επικουρικές.

3. Κατάργηση επιδόματος συζύγου.

4. Τέλος το ΕΚΑΣ.

5. Μείωση 30% των νέων συντάξεων.

6. Μείωση 6% στο εφάπαξ.

7. «Πάγωμα» συντάξεων έως το 2022.

8. Περικοπή αφορολόγητου.

Τα μέτρα του Ασφαλιστικού «σύννεφο»...:

1. Αύξηση εισφορών επαγγελματιών, Ν. 4472.

2. Αυξήσεις ορίων ηλικίας έως δύο έτη.

3. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ.

4. Μείωση έως 6% στα εφάπαξ.

5. Μείωση σε κύριες – επικουρικές.

6. Αύξηση εισφορών νέων επιστημόνων, Ν. 4387.

7. Ακριβότερα πλασματικά έτη 13,34% αντί 10%.

8. Μειώσεις νέων συντάξεων έως 30%.

9. Αύξηση εισφορών αγροτών, Ν.4472.

(του Γιώργου Αυτιά
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο που κυκλοφόρησε το Σάββατο 13/1 - toxrima.gr)

__________________
Υ.Γ.: Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του ΓEΣ για το 2018 (12 ΦΩΤΟ)


Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκε η τελετή κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για το έτος 2018, από τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Δημητρίου Βίτσα και του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

Τι ισχύει με το επίδομα επικινδυνότητας των στελεχών που υπηρετούν σε μο­νάδες Ειδικών Επιχειρήσεων


Απαντήσεις για τα επιδόματα επικινδυνότητας των στελεχών που υπηρετούν σε μο­νάδες Ειδικών Επιχειρήσεων των Ενό­πλων Δυνάμεων έδωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, με αφορμή επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευ­τής Χάρης Θεοχάρης.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε κατηγορηματικά για τις Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ότι «δεν θίγεται το προσωπικό των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, πλην των θεσμοθετημένων θέσεων στη Νήσο “Κ” και ορισμένων Μονάδων που έχουν υποστηρικτικό ρόλο στους Σχηματισμούς Ειδικών Δυνάμεων και σε καμία περίπτωση οι αναφερόμενες ΔΥΚ, Ζ΄ ΜΑΚ και ΕΤΑ», προσθέτοντας όμως ότι «το προσωπικό που θα υποστεί περικοπές δεν εμπλέκεται ή δεν συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη σχεδίαση και εκτέλεση αυτών».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Καμμένος, «σε κάθε περίπτωση, για την καταβολή των επιδομάτων επικινδυνότητας λαμβάνονται υπόψη αυστηρά οι επιχειρησιακές ανάγκες των Γενι­κών Επιτελείων ενώ ο εξορθολογισμός πραγματοποιήθηκε όπως προβλέπεται από τον Ν. 4472/17» και εξήγησε ότι «κα­τά την παρούσα περίοδο, με πρωτοβουλία του ΓΕΕΘΑ, τελεί υπό επιτελική επεξεργασία η τροποποίηση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προκειμένου να διασφαλιστεί περαιτέ­ρω η ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

Αναφερόμενος στα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη μείωση ή κατάργηση των επιδομάτων επικινδυνότητας, αυτά προσδιορίστηκαν -όπως εξηγεί ο Πάνος Καμμένος- «με κύριο γνώμονα τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο στρατιωτικό προσωπικό και στην επιχειρησιακή αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, δεν ελήφθη υπόψη ο βαθμός των δικαιούχων στελεχών, αλλά η επιχειρησιακή αποστολή του Επιτελείου, της Υπηρεσίας ή της Μονάδας που αυτά υπηρε­τούν. Σχετικά με την προσδοκώμενη δημοσιονομική εξοικονόμηση, αυτή ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ ετησίως».

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-13/01/2018 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.


Πάνω από 400% αύξηση παραβιάσεων από τουρκικό ναυτικό-ακτοφυλακή σε 1 χρόνο


Στήνουν «ναυμαχίες» στο Αιγαίο

Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο θα κρίνει, εν πολλοίς, αν η πορεία ομαλοποίησης των σχέσεων με την Τουρκία αποτελεί ρεαλιστικό στόχο για το 2018. Πέρα από τη μόνιμη σκιά που ρίχνει πια πάνω από τα ελληνοτουρκικά η υπόθεση των οκτώ, η συζήτηση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία για την οριοθέτηση των ΑΟΖ τους, σε συνδυασμό με την τουρκική αποφασιστικότητα να προχωρήσει σε έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ανατ. Μεσόγειο, δημιουργεί αρκετές δυσκολίες στην προσπάθεια της Αθήνας να δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης συνεννόησης με την Άγκυρα.

Την περασμένη Πέμπτη, την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε η επανέναρξη των πολιτικών διαβουλεύσεων σε επίπεδο γ.γ. υπουργείων Εξωτερικών, η Άγκυρα έθεσε εκ νέου ζήτημα «τουρκικής μειονότητας» στη Θράκη, εισπράττοντας μια στοχευμένη, αλλά αρκετά ήπια αντίδραση από την Αθήνα. Σε γενικές γραμμές, έμπειροι παρατηρητές εκτιμούν ότι οι τουρκικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2019 είναι ακόμη πολύ μακριά, προοπτική η οποία καθιστά την Ελλάδα αναπόφευκτα θέμα εσωτερικής κατανάλωσης.

Το πλέον ενδεικτικό παράδειγμα είναι αυτή η διαρκής αντιπαράθεση ανάμεσα στο κυβερνών ΑΚΡ και τους κεμαλιστές της αντιπολίτευσης για νησιά που δήθεν «κατέλαβαν» οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια. Μια πολύ γλαφυρή αποτύπωση αυτής της διόλου θετικής κατάστασης είναι ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συσφίγγει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τους ακροδεξιούς Γκρίζους Λύκους του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, μετατρέποντας τη συνεργασία των δύο κομμάτων σε προγραμματική.

Η τουρκική κινητικότητα παραμένει ελεγχόμενη, ωστόσο, παρά τις ρητορικές διαβεβαιώσεις, φαίνεται ότι το μοτίβο διεκδικήσεων παραμένει σταθερό. Από το Βορειοανατολικό Αιγαίο και την υπερπτήση πάνω από τη Ζουράφα την περασμένη Δευτέρα, έως τις ασκήσεις έρευνας - διάσωσης στο Καστελόριζο. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι περιγράφονται ως συνήθεις, συνεχίζονται και οι πλόες τουρκικών ακταιωρών στην ευρύτερη περιοχή των Ιμίων.

Ωστόσο, εκείνο που ανησυχεί πολύ περισσότερο τους αρμοδίους είναι η σταθερά ανοδική πορεία των παραβιάσεων των εθνικών χωρικών υδάτων. Το 2017 εκτοξεύθηκαν σε 1.861, από 414 το 2016 και 299 το 2015. Αυτή η πιεστική πραγματικότητα, κυρίως, όμως η ανάγκη του Πολεμικού Ναυτικού (Π.Ν.) να διατηρήσει και να αυξήσει τις δυνατότητες ελέγχου και παρέμβασης στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι και εκείνη που οδήγησε την Αθήνα στην απόφαση να ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με τη Γαλλία για την προμήθεια δύο σύγχρονων φρεγατών ή ισάριθμων κορβετών. Κάποιες από τις υφιστάμενες φρεγάτες προσεγγίζουν ήδη τα 40 έτη και η παλαιότητα τους καθιστά, κατά το Π.Ν., επιτακτική την αντικατάστασή τους. Η κατάληξη των συζητήσεων δεν είναι βέβαιη, ωστόσο αυτές αναμένεται να αρχίσουν τον επόμενο μήνα.


Ως προς την τουρκική παραβατικότητα, η Αθήνα είναι ιδιαίτερα ενεργή σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει. Ωστόσο, προβλήματα δημιουργούνται ακόμη και εντός των διεθνών οργανισμών, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με την Κύπρο. Ένα από τα προβλήματα που έχει προκύψει αφορά τη συνεργασία Ε.Ε. - ΝΑΤΟ. Κυρίως διότι η Τουρκία, ως μέλος του ΝΑΤΟ, αντιτίθεται στη συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία και προσπαθεί να αποκλείσει. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Κ», ήδη υπάρχει στο ΝΑΤΟ μια πρόταση για την ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών κατά τρόπο που να μην υπάρχουν αποκλεισμοί οποιουδήποτε κράτους-μέλους και δη της Κύπρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, θα υπάρχει πλήρης αποκλεισμός όλων των κρατών-μελών ΝΑΤΟ και Ε.Ε., περιορίζοντας τις επαφές σε επίπεδο «staff-to-staff».

Η εμπλοκή

Όλες αυτές οι συζητήσεις ξεκίνησαν λόγω της παταγώδους αποτυχίας συνεργασίας ΝΑΤΟ και Ε.Ε. τον περασμένο Οκτώβριο κατά τη διάρκεια της επιτελικής άσκησης CMX-17. Στη Συμμαχία υπάρχει σφοδρότατη ενόχληση για τη στάση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), στην οποία αποδίδεται από αδιαφορία έως προσπάθεια τορπιλισμού της διαδικασίας. Από την πλευρά της η ΕΥΕΔ προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στο ΝΑΤΟ και τις εθνικές αντιπροσωπείες, περιλαμβανομένης, βεβαίως, της ελληνικής. Σύμφωνα με έμπειρους παρατηρητές, με γνώση όσων συνέβησαν στις Βρυξέλλες μεταξύ ΕΥΕΔ και ΝΑΤΟ, η συγκεκριμένη εξέλιξη μπορεί να αποβεί αρνητική και για τα ευρύτερα συμφέροντα της Ελλάδας.

Πρακτικά, εμφανίζεται ως απολύτως αιτιολογημένη η τουρκική κριτική για απουσία συμμόρφωσης της Ε.Ε. στις προδιαγραφές του ΝΑΤΟ και γίνεται δεκτή από χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, αλλά και κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, οι μεγάλες χώρες της Ε.Ε. που παράλληλα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, ζητούν από την Ελλάδα να επικρίνει στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο την Τουρκία. Κάτι που, εκ των πραγμάτων, είναι μάλλον αναποτελεσματικό, καθώς γίνεται αντιληπτό ως πάγια, σχεδόν «παραδοσιακή», πρακτική αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

«Κυριαρχικό δικαίωμα η ΑΟΖ»

Ο καθορισμός συντεταγμένων ΑΟΖ «είναι κυριαρχικό μας δικαίωμα», αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ» της Κύπρου ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος τονίζει ότι δεν έχει διαπιστώσει «απειλή μη υλοποίησης των ενεργειακών μας σχεδιασμών». Αναφερόμενος στην οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ελλάδα, ο κ. Αναστασιάδης δηλώνει ότι «αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ορίσουμε τις συντεταγμένες. Στη συνέχεια, θα δούμε ποιος θα είναι ο πρόσφορος χρόνος κατάθεσής τους στον ΟΗΕ». Αναφορικά με το Κυπριακό, ο κ. Αναστασιάδης αποκαλύπτει στην «Κ» ότι έπειτα από το ναυάγιο του Κραν-Μοντανά δεν έχει συνομιλήσει με τον μέχρι πρότινος Τουρκοκύπριο ηγέτη Ακιντζί. Επαναλαμβάνει ότι η τουρκική εμμονή «σε σύστημα εγγυήσεων και παρουσίας τουρκικού στρατού δεν συνάδει με την αρχή ότι η ασφάλεια του ενός δεν πρέπει να αποτελεί απειλή για τον άλλο». Σε περίπτωση επανεκκίνησης των συνομιλιών, ο κ. Αναστασιάδης ετάχθη εναντίον της εκ του μηδενός διαπραγμάτευσης. «Πρέπει να γίνει συνείδηση πως εάν επιδιώξουμε κάτι ανάλογο, κανένας δεν θα μας κατανοήσει».

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 15/01/2018 - ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ)

Η ΕΑΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ καλεί τα μέλη της στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)


ΕΑΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «1» ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα Λάρισας καλεί όλα τα μέλη της και όχι μόνο, να συμμετάσχουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας για το όνομα των Σκοπίων, που θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη την 21 Ιανουαρίου 2018.

Αποτελεί υποχρέωση όλων μας να βροντοφωνάξουμε το νέο μεγάλο ΟΧΙ για την πρωτοφανή στην ιστορία της ανθρωπότητας, προσπάθεια ορισμένων να εκχωρήσουν το λαμπρότερο κομμάτι της Ιστορίας και του πολιτισμού μας στο γειτονικό μόρφωμα, το κράτος των Σκοπίων (ο πληθυσμός τους χωρίζεται σε μια Βουλγαροσλαβική εθνική ομάδα που αυτοονομάζονται «Μακεδόνες», σε καθαρούς Σέρβους και Αλβανούς).

Πρέπει όλοι μας να δώσουμε το παρόν στην μεγάλη αυτή Ιστορική εκδήλωση.

Η απόσταση που μας χωρίζει από την Θεσσαλονίκη είναι μικρή το χρέος όμως που πρέπει να επιτελέσουμε είναι τεράστιο.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας πως τυχόν παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας στους γείτονές μας, «θα σημάνει τη συρρίκνωση του Ελληνικού Πολιτισμού και της ιστορίας μας». Χωρίς την ιστορία μας, θα πάψουν να υφίστανται και η Ελλάδα και ο Ελληνισμός. Είναι ζήτημα Εθνικού κύρους να μην υποχωρήσουμε.

Δεν έχει η Ελλάδα το πρόβλημα αλλά τα Σκόπια. Ας το λύσουν μόνοι τους. Γιατί να εμπλακούμε και να εκχωρήσουμε κάτι για το οποίο δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε. Άλλωστε ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος των Σκοπίων δήλωνε το 1992 «Οι Σκοπιανοί είναι Σλάβοι και δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες και τον Μέγα Αλέξανδρο».

Φτάνει πιά!! Όχι άλλες χαμένες Πατρίδες. Ας σταματήσει ο κατήφορος. Ας σηκώσουμε επιτέλους το ανάστημα μας. Ποιόν έχουμε να φοβηθούμε!!!! Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας και κυρίως οι πολιτικοί μας που αυτοί την περίοδο παρουσιάζουν την εικόνα του πλέον ανιστόρητου, μαλθακού, αποχαυνωμένου, ανεύθυνου, επιπόλαιου, που εξευτελίζουν την έννοια της πολιτικής , της Πατρίδος και του ίδιου του Ελληνισμού.

Ας προσέξουμε γιατί το ναρκωμένο φίδι στον κόρφο σου όταν ζεσταθεί , μετά θα γυρίσει να σε δαγκώσει.

Όλοι στη Θεσσαλονίκη για την Μακεδονία μας!!!

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

Κτίριο πρώην «409» ΓΣΝ Πάτρας: Με τι μορφή θα επαναλειτουργήσει


ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ένα πρότυπο Πρωτοβάθμιο Ιατρικό Κέντρο που θα αποτελείται από Στρατιωτικούς ιατρούς όλων των Σωμάτων και παράλληλα θα παρέχει φαρμακευτικό υλικό για Στρατιωτικούς εν αποστρατεία και εν ενεργεία, θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του «409» πρώην Στρατιωτικού Νοσοκομείου Πατρών.

Μάλιστα το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την επαναλειτουργία του, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ για την αξιοποίηση του κτιρίου έχει επιδείξει προσωπικό ενδιαφέρον ο Πάνος Καμμένος.

Η είδηση προέκυψε κατά την διάρκεια κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων στην Αχαΐα, Γιάννη Λαϊνιώτη.

Στις 12 Ιουλίου του 2017 υπεγράφη από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο η μεταφορά του κτιρίου του πρώην 409 Στρατιωτικού Νοσοκομείου από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτσι 35 χρόνια αφότου είχε παραχωρηθεί (το 1982) στο Υπουργείο Υγείας για να λειτουργήσει ως νοσηλευτική μονάδα του ΕΣΥ, επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του.

Τότε ο κ. Καμμένος ζήτησε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να του υποβάλλουν άμεσα πρόταση για την αξιοποίηση του κτιρίου. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάστηκαν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ήταν και αυτή που κατέθεσε ο πολιτευτής Αχαΐας των ΑΝ.ΕΛ. Γιάννης Λαϊνιώτης για επαναφορά του Υγειονομικού χαρακτήρα της μονάδας με προσφορά φαρμακευτικών ή ιατρικών υπηρεσιών σε στρατευμένους και απόστρατους, πρόταση που διαμορφώθηκε μετά από συναντήσεις με Φορείς της περιοχής

Στο συγκεκριμένο κτίριο μέχρι τον Απρίλιο του 2017 και για περισσότερο από 30 χρόνια, στεγάζονταν η Οφθαλμολογική, η Ουρολογική και η ΩΡΛ Κλινικές, η Μαιευτική- Γυναικολογική και η Εντατική Νεογνών, που μεταφέρθηκαν στο πολυώροφο κτίριο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

Έκτοτε το οίκημα που μέχρι τότε λειτουργούσε ως νοσηλευτικό ίδρυμα και άνηκε διοικητικά στον «Άγιο Ανδρέα», έμεινε αναξιοποίητο.

Για την διαδικασία της επαναλειτουργίας του «409» τον περασμένο Ιούλιο, είχε καταθέσει σχετική ερώτηση ο Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης, προς την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

(tempo24.news)


Το νέο ΠΔ για αξιολόγηση Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Τι προβλέπεται για τους Αστυφύλακες


Εξήντα δύο αλλαγές, αντικαταστάσεις και καταργήσεις περιλαμβάνει το νέο προεδρικό διάταγμα για την αξιολόγηση, την ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας. Το «άριστα» 10 στη βαθμολόγηση μετατρέπεται σε 100! Αλλάζει η κλίμακα βαθμολόγησης από 0-10 σε 0-100. Αξιολογείται η ηθική, ο ψυχισμός, η πίστη, η αυτοπροβολή, ο εγωκεντρισμός, η μέθη, η χαρτοπαιξία και τα χρέη...

Ο νέος κώδικας αξιολόγησης εμπεριέχει επιπλέον κριτήρια διαφάνειας για την αξιοκρατική ανέλιξη των αξιωματικών, το «κόψιμο» των ανεπαρκών, δίνει το δικαίωμα προσφυγής στους αξιολογούμενους, «σπρώχνει» τους αστυνομικούς που βγαίνουν από τις Σχολές σε αστυνομικά τμήματα και επιχειρεί μέσω αυτού τη δημιουργία πνεύματος ομάδας!

Στα κριτήρια αξιολόγησης, μεγάλο μέρος των οποίων δημοσιοποιεί ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», δίνεται έμφαση στην επαγγελματική επάρκεια, τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας των αξιωματικών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ευελιξία προσαρμογής σε δύσκολες συνθήκες και την εφαρμογή σύγχρονων μορφών άσκησης του επιχειρησιακού αστυνομικού έργου. Σημαντικό μέρος αυτής της αξιολόγησης λαμβάνει ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, οι σχέσεις με τους πολίτες όπως επίσης η εμφάνιση και οι επικοινωνιακές δεξιότητες...

Διοικητική ικανότητα

* Στις πρώτες 9 παραγράφους του άρθρου 3 του νέου Π.Δ. περιγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης διοικητικής ικανότητας των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. βάσει της καθοδήγησης, ενημέρωσης, παρακίνησης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων-ικανοτήτων του προσωπικού και την ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου. Επίσης, αξιολογείται η ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και πόρων όπως και της αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης προσωπικού και παραχθέντος έργου. Τα ηθικά προσόντα που αξιολογούνται είναι η πειθαρχία, η ευσυνειδησία και ακεραιότητα χαρακτήρα όπως και η επίγνωση του καθήκοντος.

* Αξιολογούνται επίσης και τα ψυχικά προσόντα με γνώμονα την αποφασιστικότητα, πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση, το θάρρος και η ανάληψη ευθυνών όπως επίσης η ψυχραιμία και αυτοκυριαρχία. Η σωματική ικανότητα βαθμολογείται βάσει της γενικής κατάστασης της υγείας και αρτιμέλειας, της αντοχής κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και τη μη αποχή από αυτή για λόγους υγείας.

* Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός επίδοσης και η σειρά αποφοίτησης από τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, κάθε άλλη εκπαίδευση, άλλοι τίτλοι σπουδών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως επίσης οι πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις, οι ηθικές και υλικές αμοιβές του αξιολογούμενου, επίσημα έγγραφα του ατομικού φακέλου του αξιωματικού που αναφέρονται σοβαρά ελαττώματα και ελλείψεις που επηρεάζουν την ικανότητα διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.

Χαρτοπαιξία, μέθη και αυτοπροβολή

Στη 10η παράγραφο του άρθρου 3 του νέου προεδρικού διατάγματος αναφέρονται τα χαρακτηριστικά που αποτελούν ελαττώματα και ελλείψεις στην προσωπικότητα του αξιολογούμενου. Αυτά είναι:

* Η έλλειψη πίστεως στην πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας

* Η έλλειψη αισθήματος ευθύνης για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το αξίωμα και τη θέση του αξιωματικού

* Ο αριβισμός και η εν γένει χρησιμοποίηση αθέμιτων μέσων για την επαγγελματική εξέλιξη και η προσφυγή σε πλάγια μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού

* Η έλλειψη κοινωνικότητας και η ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες

* Η καθ’ έξη μέθη, χαρτοπαιξία και δημιουργία χρεών

* Η αυτοπροβολή, ο εγωκεντρισμός και η κολακεία, η φιλοκατηγορία κατά τις σχέσεις με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους ή τους τρίτους

Απόρρητα

Σημειώνεται ότι οι εκθέσεις αξιολόγησης και οι ειδικές εκθέσεις αποστρατείας αποτελούν απόρρητα έγγραφα και δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση τρίτα πρόσωπα, εκτός αν δικαστική αρχή ζητήσει έγγραφα για τη διερεύνηση δικαστικής υπόθεσης που εκκρεμεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις ή ελαττώματα στα έγγραφα αξιολόγησης από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού οι εκθέσεις αξιολόγησης επιστρέφονται στους αξιολογητές για διόρθωση. Επίσης, αν επισημανθούν στοιχεία για σκόπιμη ή μη αντικειμενική ευμενή ή δυσμενή βαθμολογία των προσόντων των αξιολογούμενων αξιωματικών από τους αξιολογητές, ειδικά αν υπάρχει δυσαρμονία με βαθμολογίες προηγούμενων χρόνων, αυτά μεταφέρονται στο συμβούλιο κρίσεων για περαιτέρω αξιολόγησή τους.

Αξιολογητές και βαθμολογία

* Σύμφωνα με το άρθρο 5 του νέου Π.Δ., οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από αξιωματικούς ανώτερους ή αρχαιότερους του αξιολογούμενου και φέρουν βαθμό τουλάχιστον Αστυνόμου Β’. Η αξιολόγηση των αξιωματικών από τον βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ έως και του Αστυνομικού Υποδιευθυντή πραγματοποιείται από δύο αξιολογητές, ενώ η αξιολόγηση των Αστυνομικών Διευθυντών, Ταξιάρχων και Υποστρατήγων πραγματοποιείται από τρεις αξιολογητές. Οι Αντιστράτηγοι αξιολογούνται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

* Οι αξιολογητές είναι, ο προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, επιπέδου τουλάχιστον Τμήματος, στην οποία υπηρετεί ο αξιολογούμενος και οι προϊστάμενοι των αμέσως ανώτερων ιεραρχικά οργανικά μονάδων, οι οποίοι αξιολογούν χωρίς να λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών των προηγούμενων αξιολογητών. Οι αποσπασμένοι σε υπηρεσίες εκτός Ελληνικής Αστυνομίας αξιολογούνται από τον ανώτερο ή αρχαιότερο αξιωματικό που υπηρετεί σε αυτές τις υπηρεσίες και αξιωματικούς που αξιολογούν άλλους αξιωματικούς στην οποία ανήκουν οργανικά, με την επιφύλαξη τυχών ειδικότερων διατάξεων που αφορούν την αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30ή Νοεμβρίου του επόμενου έτους, ενώ συντάσσεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους.

* Η βαθμολόγηση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9, είναι με ακέραιους αριθμούς από το 1 μέχρι το 100, ενώ κατά την εξαγωγή του μέσου όρου, των ουσιαστικών προσόντων και των κριτηρίων αξιολόγησής τους οι δεκαδικοί αριθμοί μέχρι εκατοστού της μονάδας διατηρούνται.

Ο γενικός χαρακτηρισμός βαθμολογείται ως εξής:

ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ από 91 μέχρι και 100
ΛΙΑΝ ΚΑΛΟΣ από 81 μέχρι και 90,99
ΚΑΛΟΣ από 61 μέχρι και 80,99
ΜΕΤΡΙΟΣ από 41 μέχρι και 60,99
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ από 1 μέχρι και 40,99
Αρνητική μοριοδότηση και αυτοαξιολόγηση

Το άρθρο 9 προσθέτει πως οι ανώτερες πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν μέσα στον χρόνο αξιολόγησης μοριοδοτούνται αρνητικά, με την αφαίρεση μορίων από το προσόν της πειθαρχίας ανάλογα με τη βαρύτητα της ποινής.

Στην περίπτωση επιβολής ποινής αργίας με απόλυση αφαιρούνται:

1. 20 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 2 μηνών

2. 25 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 3 μηνών

3. 30 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 4 μηνών

4. 35 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 5 μηνών

5. 40 μόρια για κάθε ποινή αργίας με απόλυση 6 μηνών

Στην περίπτωση επιβολή ποινής αργίας με πρόσκαιρη παύση αφαιρούνται:

1. 10 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση μέχρι 30 ημέρες

2. 15 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση μέχρι 60 ημέρες

3. 20 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση μέχρι 90 ημέρες

4. 25 μόρια για κάθε ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση μέχρι 120 ημέρες

Κάθε αξιολογούμενος από τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή έως και του Υποστρατήγου προβαίνει υποχρεωτικά σε αυτοαξιολόγηση των ουσιαστικών του προσόντων, κατά το τελευταίο πενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους, συντάσσοντας ειδικό έντυπο, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην έκθεση αξιολόγησης υπό τον τίτλο «ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ», και στο οποίο αποτυπώνεται περιγραφικά η υπηρεσιακή του απόδοση το χρονικό διάστημα της αξιολογικής περιόδου.

Σε περίπτωση που υπάρχει απόκλιση πάνω από 20 μονάδες, στις βαθμολογίες των αξιολογητών, για τους αξιωματικούς μέχρι και τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ή 15 μονάδες για τους αξιωματικούς από τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και πάνω, το θέμα τίθεται υπόψη του Συμβουλίου Κρίσεων, το οποίο αποφαίνεται οριστικά.

Ενστάσεις και αποστρατείες

Στο άρθρο 10 του νέου Π.Δ., επισημαίνεται ότι ο τελικός αξιολογητής κοινοποιεί στον αξιολογούμενο, εγγράφως και με απόδειξη, τη βαθμολογία του, όπως και τα κριτήρια αξιολόγησης κάτω του 70 ή τις βαθμολογίες που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό.

Ο αξιολογούμενος αξιωματικός έχει προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της βαθμολογίας να υποβάλει ένσταση προς τον τελικό αξιολογητή, και εκείνος με τη σειρά του να την υποβάλει στη Διεύθυνση Προσωπικού διατυπώνοντας τις απόψεις του επί των ισχυρισμών του αξιολογούμενου που ενίσταται. Στη συνέχεια το Συμβούλιο Κρίσεων καλεί τον αξιολογούμενο, ενδεχομένως και τους αξιολογητές και αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η ένσταση του αξιολογούμενου, η έκθεση θεωρείται άκυρη και διατάσσεται από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. η σύνταξη νέας έκθεσης από αξιωματικό ανώτερο ή αρχαιότερο από τον πρώτο αξιολογητή.

Το άρθρο 12 του νέου Π.Δ. αναφέρεται στις κρίσεις των αξιωματικών σε συνάρτηση με τις βαθμολογίες αξιολόγησης. Οι Υπαστυνόμοι Β’ και οι Υπαστυνόμοι Α’, κρίνονται προακτέοι αυτοί που αξιολογούνται σε όλα τα επιμέρους ουσιαστικά τους προσόντα με βαθμό τουλάχιστον 61, παραμένοντες στον ίδιο βαθμό αυτά με βαθμό τουλάχιστον 41. Αποστρατευτέοι κρίνονται αυτοί που αξιολογούνται με βαθμό κάτω του 41. Οι Αστυνόμοι Β’, Αστυνόμοι Α’ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές κρίνονται προακτέοι με βαθμό τουλάχιστον 61, παραμένοντες με τουλάχιστον 41, και «κόβονται» αυτοί κάτω από την προηγούμενη βαθμολογία. Διατηρητέοι κρίνονται οι Αστυνομικοί Διευθυντές με βαθμολογία τουλάχιστον 86 και οι Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι με βαθμό τουλάχιστον 91, ενώ τον δρόμο της αποστρατείας παίρνουν εκείνοι που βαθμολογούνται κάτω από 61. Οι Αστυνομικοί Διευθυντές κρίνονται προακτέοι με βαθμολογία τουλάχιστον 91, ενώ οι Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι με τουλάχιστον 95. Αποστρατευτέοι κρίνονται οι ανώτατοι αξιωματικοί που δεν αξιολογούνται με βαθμό τουλάχιστον 81 και οι ανώτεροι με τουλάχιστον 61.

Yποχρεωτικά σε... Α.Τ.

Το άρθρο 23 του νέου Π.Δ. προβλέπει πως οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιονδήποτε λόγο τα πρώτα δύο έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς και για τα επόμενα δύο χρόνια σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας καθώς και σε υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και αστυνόμευσης Αερολιμένα, εκτός από τα επιτελικά γραφεία...

(ΕτΚ 14/01/2017 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - pspyropoulos@e-typos.com)

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ