Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Ασάφειες και έλλειψη συνεννόησης από τα αρμόδια Υπουργεία για τις κρατήσεις ΙΚΑ/ΕΤΑΜ των ΕΜΘ στα Μετοχικά Ταμεία


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΣΑΕΜΘ

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Οικονομικών κατέθεσε σήμερα (23/03) ο Βουλευτής Έβρου και Αναπλ. Τομεάρχης Άμυνας της Ν Δ, Αναστάσιος Δημοσχάκης, σχετικά με τις ασάφειες και τις ασυνεννοησίες που παρατηρούνται για την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ από τα Μετοχικά Ταμεία στους Εθελοντές Μακράς Θητείας.

Όπως αναφέρεται και στη γραπτή Ερώτηση οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, χωρίς καμία ευθύνη τους, έχουν εμπλακεί σε ένα κυκεώνα νόμων και ρυθμίσεων, δίχως να έχει ξεκαθαρίσει από τα αρμόδια Υπουργεία το ζήτημα των κρατήσεών τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Σεπτέμβριο του 2015, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις»,  είχε συμπεριληφθεί η σχετική ρύθμιση, που θα έλυνε μια και καλή το πρόβλημά τους, αλλά δεν ψηφίστηκε τελικά. Με αποτέλεσμα να παραμένει το ομιχλώδες τοπίο σχετικά με την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ, από τα Μετοχικά Ταμεία στους ΕΜΘ.

Ο Βουλευτής ρωτάει τους Υπουργούς αν θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων για τον χειρισμό του συγκεκριμένου θέματος κι αν υπάρχει στις προθέσεις της Κυβέρνησης να επαναφέρει τη νομοθετική ρύθμιση, που δεν ψηφίστηκε τελικά τον Σεπτέμβριο του 2015.

Επίσης, αν δεν υπάρξει άλλη νομοθετική πρωτοβουλία προτίθενται οι Υπουργοί να αναλάβουν κάποια άλλη δράση ή ενέργεια για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΕΜΘ;

Αναλυτικά η Ερώτηση

“Το 2018 έχει κηρυχτεί από το ΥΠΕΘΑ ως «έτος μέριμνας προσωπικού», αλλά φαίνεται ότι αυτό ισχύει μόνο τυπικά κι όχι ουσιαστικά…

Κι αυτό γιατί στην περίπτωση των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) διαπιστώνεται ασάφεια και ασυνεννοησία σχετικά με την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ, από τα Μετοχικά Ταμεία στους Εθελοντές Μακράς Θητείας.

Χωρίς καμία δική τους ευθύνη οι ΕΜΘ έχουν εμπλακεί σε ένα κυκεώνα νόμων και ρυθμίσεων, δίχως να έχει ξεκαθαρίσει από τα αρμόδια Υπουργεία το ζήτημα των κρατήσεών τους.

Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2984/02 και Ν.3257/2004 προβλέπεται ότι «Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας  του Ν. 1848/89 που είχαν καταταγεί στις Ε Δ μέχρι την 31/12/1992, καθίστανται από τη  μετάταξή τους ως εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων των Κλάδων των ΕΔ, χωρίς την καταβολή καμιάς πρόσθετης κράτησης. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο ΙΚΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης».

Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.2936/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2984/02 προβλέπεται ότι «Οι εθελοντές και εθελόντριες του Ν. 1848/89 που έχουν καταταγεί στις ΕΔ μετά την 1/1/1993, υπάγονται στην ασφάλιση του Δημοσίου και καθίστανται μέτοχοι των Μετοχικών Ταμείων και Ταμείων Αλληλοβοηθείας των Κλάδων των ΕΔ».

Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4024/11 προβλέπεται ότι «ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας του Ν.1848/1989 που διανύθηκε στις ΕΔ με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης ή Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης... και για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας». Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται στο Δημόσιο και τα Μετοχικά Ταμεία κατά περίπτωση, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης».

Για να φτάσουμε και στον Σεπτέμβριο του 2015, όπου το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω αρμοδιότητας, συμπεριέλαβε σε σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στη Β.τ.Ε, ρύθμιση σύμφωνα με την οποία στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 3865/10 προστίθεται εδάφιο με το οποίο προβλέπεται «Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ΕΔ, κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους…. ».

Τελικά, η ως άνω ρύθμιση δεν ψηφίστηκε και παραμένει το ομιχλώδες τοπίο σχετικά με την απόδοση ή μη των κρατήσεων επικουρικής ασφάλισης ΙΚΑ/ΕΤΕΑΜ, από τα Μετοχικά Ταμεία στους ΕΜΘ.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε,
  1. Θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των Υπουργείων σας σχετικά με την αρμοδιότητα χειρισμού του θέματος;
  2. Σκοπεύετε και πότε ακριβώς να επαναφέρετε την νομοθετική ρύθμιση, την οποία δεν ψηφίσατε τελικά τον Σεπτέμβριο του έτους 2015;
  3. Εάν δεν αναλάβετε άμεση νομοθετική πρωτοβουλία επίλυσης του υπόψη θέματος, σκοπεύετε να αναλάβετε άλλη δράση – ενέργεια στην κατεύθυνση οριστικής λύσης, προκειμένου οι ΕΜΘ να γνωρίζουν ποιες θα είναι οι περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν;”.

Α/ΓΕΣ και Διοικητής ΑΣΔΕΝ στο Σύμπλεγμα ΜΕΓΙΣΤΗΣ (10 ΦΩΤΟ)


Την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο της αλλαγής διοικήσεως της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ»), ο Αρχηγός, μαζί με τον Διοικητή της ΑΣΔΕΝ, Αντιστράτηγο Νικόλαο Μανωλάκο και Ομάδα Επιτελών του Γενικού Επιτελείου Στρατού, επισκέφθηκαν το σύμπλεγμα ΜΕΓΙΣΤΗΣ, καθώς και τα ΕΦ ΡΩ και ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ.

Διαπιστώθηκε το εξαίρετο ηθικό του προσωπικού.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

Επίσκεψη Μαθητών Ιης Τάξεως ΣΣΑΣ στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων ΤΟΨΙΝ (ΦΩΤΟ)


Το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η Ιης Τάξη της Σχολής πραγματοποίησε επίσκεψη στο Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων ΤΟΨΙΝ, στο χωριό Γέφυρα Χαλκηδόνας.

Οι Μαθητές Ιης Τάξης είχαν την ευκαιρία:

• Να ξεναγηθούν στους χώρους του Μουσείου, όπου υπογράφηκε η Συνθήκη παράδοσης της Θεσσαλονίκης στον Ελληνικό Στρατό.
• Να παρακολουθήσουν βίντεο προβολή με την εξιστόρηση των μαχών του Β’ Βαλκανικού Πολέμου και της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.
• Να θαυμάσουν τα σπάνια ιστορικά εκθέματα, όπως οπλικά συστήματα και στολές Αξκών και Οπλιτών της εποχής.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(ssas.army.gr)

Παράδοση-παραλαβή XXIII (23ης) TΘΤ (BINTEO)


Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΧΧΙΙΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «3ο Σύνταγμα Ιππικού – ΔΟΡΥΛΑΙΟ», στο Στρατόπεδο «ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΠΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ», η τελετή παράδοσης παραλαβής των καθηκόντων του Διοικητή της.

Ο απερχόμενος Διοικητής, Ταξίαρχος Παντελής Κατσαϊτης δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος για την παράδοση της διοίκησης της Ταξιαρχίας, ύστερα από 2 χρόνια κατόπιν απόφασης της Στρατιωτικής Ηγεσίας, προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, στο ΝΑΤΟικό Στρατηγείο στη Νάπολι της Ιταλίας, ως Διευθυντής Εκπαιδεύσεως.

Από τη μεριά του ο νέος Διοικητής, Ταξίαρχος Χρήστος Μπούφης, δήλωσε πως είναι ιδιαίτερη τιμή να αναλαμβάνει την διοίκηση ενός εκ των εκλεκτότερων Σχηματισμών του Σ.Ξ., ενώ χαρακτήρισε την 23 Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία αιχμή του δόρατος του Ελληνικού Στρατού. «Αισθάνομαι πραγματικά ευλογημένος και υπερήφανος» τόνισε.

Δείτε το σχετικό βίντεο:


(evros24.gr)

Νέο σύστημα επιλογής κυβερνητών για τις φρεγάτες του ΠΝ. Τι ανέφερε ο Α/ΓΕΝ (ΦΩΤΟ)


Ομιλία σε συγκέντρωση ανώτερων αξιωματικών, πλοιάρχων και αντιπλοιάρχων, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ στη Σχολή Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ) στον Σκαραμαγκά, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας του με στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Συμφώνως με το ΓΕΝ, «σκοπός της ομιλίας του Αρχηγού ΓΕΝ ήταν η ενημέρωση των στελεχών του ΠΝ για την παρούσα κατάσταση, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΠΝ και τις δράσεις που αναλαμβάνονται, όπως επίσης και η αμφίδρομη επικοινωνία με το προσωπικό».


Όπως πληροφορούμεθα μεταξύ άλλων ο Ναύαρχος Τσούνης ανακοίνωσε στα ανώτερα στελέχη του ΠΝ τη θεσμοθέτηση μίας νέας διαδικασίας επιλογής κυβερνητών για τις μεγάλες μονάδες επιπέδου φρεγατών κλπ σε επίπεδο αντιπλοιάρχων «πιο προωθημένη, πιο σοβαρή, με πιο συγκεκριμένο πλαίσιο και κριτήρια για την αύξηση τόσο του ετοιμοπόλεμου των πολεμικών πλοίων, όσο και της μαχητικής ικανότητος αυτών και των πληρωμάτων τους», όπως μας είπε χαρακτηριστικώς υψηλόβαθμη ναυτική πηγή, που ερωτήθη σχετικώς.

Σε αυτό το πλαίσιο τώρα, δύο είναι τα βασικά στοιχεία του νέου συστήματος επιλογής κυβερνητών.

Πρώτο καθιερώνεται ουσιαστική επιλογή κυβερνητών με διετή παραμονή του καθενός στη συγκεκριμένη θέση , αντί της ετησίου που ήταν η συνήθης ως τώρα. Έτσι εκτιμάται ότι θα γίνεται πλήρης «εκμετάλλευση» της αποκτηθείσας εμπειρίας από τον κάθε κυβερνήτη για ένα τέτοιο διάστημα.

Δεύτερο, το υπάρχον και σήμερα Σχολείο Κυβερνητών, στο οποίο φοιτούν οι νέοι κυβερνήτες ΜΕΤΑ την επιλογή τους, τώρα μεταφέρεται ΠΡΙΝ την επιλογή τους και ουσιαστικώς αποτελεί ένα βασικό κριτήριο για αυτήν, καθώς εκεί θα γίνεται ένα πρώτο «ξεσκαρτάρισμα» προτού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σε επίπεδο Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται ότι το Σχολείο Κυβερνητών είναι περίπου δίμηνης διάρκειας και σε αυτό οι νέοι κυβερνήτες (ή οι υποψήφιοι για κυβερνήτες τώρα) παρακολουθούν όχι μόνο θεωρητικά μαθήματα αλλά ασκούν και πρακτική πρώτα πάνω στον εξομοιωτή και εν συνεχεία και εν πλω, έχοντας δίπλα τους έμπειρους κυβερνήτες ή διατελέσαντες κυβερνήτες.


Σε πρώτη φάση το νέο σύστημα επιλογής κυβερνητών ξεκινά από τους αντιπλοιάρχους και πιθανότατα από του χρόνου θα επεκταθεί και στους πλωτάρχες οι οποίοι προορίζονται για κυβερνήτες πυραυλακάτων και κανονιοφόρων.

Φαίνεται ότι σχετικώς πρόσφατα ατυχή περιστατικά συνήγειραν άμεσα την ηγεσία του ΠΝ που έδρασε πάραυτα.

(parapolitika.gr - Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

Πραγματοποιήθηκε η Παράδοση-Παραλαβή της 95 ΑΔΤΕ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» (7 ΦΩΤΟ)


Τελετή Παράδοσης-Παραλαβής Καθηκόντων Διοικητή στην 95 Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (95 ΑΔΤΕ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ»)

Την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 95 ΑΔΤΕ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ», στο στρατόπεδο «Στρ. Κατεχάκη» - περιοχή Κοσκινού, η τελετή παράδοσης - παραλαβής των καθηκόντων του Διοικητή της, από τον Υποστράτηγο Νικόλαο Χιονή, στον Υποστράτηγο Γρηγόριο Ρουμάνη.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ρόδου κκ. Κυρίλλου, του Αρχηγού Γ.Ε.Σ. Αντγου Αλκιβιάδη Στεφανή, του Διοικητού της Α.Σ.Δ.Ε.Ν. Αντγου Μανωλάκου Νικολάου, εκπροσώπων των τοπικών αρχών και σε κλίμα θετικό και συγκινησιακό.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την χορήγηση επιδομάτων κινδύνου στο ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. (ΠΙΝΑΚΑΣ)


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1021 Β'/21-03-2018 η ΚΥΑ με Αριθμ. 8002/1/520-γ΄: «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου (πτητικό, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., δυτών υποβρυχίων διασώσεων, καταδυτικό, Μ.Α.Τ., ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών, συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων) που καταβάλλονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος».

Αφορά τα παρακάτω επιδόματα:

1. ΠΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ:

α. Πτητικό επίδομα εξαμήνου
β. Πτητικό επίδομα 18μήνου
γ. Εξάμηνα - Δεκαοκτάμηνα

2. Επιδόματα Ε.Κ.Α.Μ. - Ε.Μ.Α.Κ. - δυτών υποβρυχίων διασώσεων - καταδυτικό

3. Επίδομα Μ.Α.Τ.

4. Επίδομα ανιχνευτών, εξουδετερωτών βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών και συνοδών σκύλων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών και άλλων ελέγχων

Στο προσωπικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες και ομάδες, με την ειδικότητα του ανιχνευτή ή εξουδετερωτή βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών χορηγείται μηνιαίο επίδομα, το ποσό του οποίου καθορίζεται ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό, ως ακολούθως:


Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:

Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των δύο συλληφθέντων Στρατιωτικών


Από το γραφείο Τύπου του ΓΕΕΘΑ

Έπειτα από 22 ημέρες στην τουρκική φυλακή υψίστης ασφαλείας της Αδριανουπόλεως των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, πριν από λίγη ώρα και μετά από επίμονες κατ’ ιδίαν πιέσεις από πλευράς των στρατιωτικών συντακτών προς τα αρμόδια Γενικά Επιτελεία, δόθηκαν στη δημοσιότητα και επισήμως οι φωτογραφίες των δύο στελεχών του Στρατού από το ΓΕΕΘΑ.

Το σχετικό «αίτημα» είχε υποβληθεί εδώ και αρκετές ημέρες στους αρμοδίους, ώστε να σταματήσει η χρήση φωτογραφιών είτε από τη σύλληψή τους, που είχαν παρθεί από τα τουρκικά μέσα ενημερώσεως, είτε από τις προσωπικές τους σελίδες στο facebook, κάτι απαράδεκτο τόσο από προσωπικής όσο και από επιχειρησιακής πλευράς.

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι οι επίσημες φωτογραφίες των δύο στελεχών, με την στολή τους και κοιτάζοντας τον φακό και όχι σαν κυνηγημένοι, ήταν διαθέσιμες από το ΓΕΣ από τη δεύτερη – τρίτη μέρα του συμβάντος, εντούτοις αποφασίστηκε τελικώς να δοθεί σήμερα από το ΓΕΕΘΑ προφανώς με κάποια εντολή άνωθεν!

Για την ιστορία αξίζει να αναφερθεί ότι ο υπογράφων είχε προτείνει εγγράφως στις 30/7/2010 προς την τότε πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ (Ευ.Βενιζέλος), μέσω της αρμόδιας Διευθύνσεως Ενημερώσεως, ως απλός στρατιωτικής συντάκτης της «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ» τότε, και με αφορμή την τραγική απώλεια δύο στρατιωτικών της Αεροπορίας Στρατού από την πτώση ενός επιθετικού ελικοπτέρου AH-64DHA Longbow Apache, όπως με την επίσημη αναγγελία κάποιου σοβαρού συμβάντος (απώλεια κάποιου, σύλληψη κάποιου άλλου, όπως τώρα κλπ από την οικογένειά των ΕΔ), το σχετικό δελτίο τύπου να συνοδεύεται και από σχετική επίσημη φωτογραφία του στελέχους αυτού, ώστε να μην γίνεται «κανιβαλλισμός» αυτού από το διαδίκτυο!

Μέχρι σήμερα αναμένουμε κάποια επίσημη απάντηση, αλλά τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι μάλλον τίποτα δεν έχει αλλάξει για ένα τέτοιο θέμα που σε όλες τις σοβαρές ξένες Ένοπλες Δυνάμεις έχει πάψει προ πολλού να είναι θέμα και διεκπεραιώνεται από τον εκάστοτε υπαξιωματικό υπηρεσίας.

(parapolitika.gr - Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

Τι συνέβη στον αέρα της Ρόδου με το Σινούκ που μετέφερε τον Α/ΓΕΣ. Η ανακοίνωση του ΓΕΑ


Στενό μαρκάρισμα Ελληνικών F-16 στα Τούρκικα

Ρούπι δεν μπορούσαν να κουνήσουν τα Τούρκικα αεροσκάφη στον ουρανό της Ρόδου καθώς βρίσκονταν υπό την συνεχή επίβλεψη των Ελληνικών F-16.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το ΓΕΣ σε ανακοίνωσή του σχετικά με το περιστατικό που έκανε λόγο για παρενόχληση από τούρκικα αεροσκάφη του CHINOOK της Αεροπορίας Στρατού που μετέφερε τον Α/ΓΕΣ από τη Ρω στη Ρόδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΓΕΑ:

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 17:29 πραγματοποιήθηκε είσοδος δύο (2) αεροσκαφών F-16 της Τουρκικής Αεροπορίας στο FIR Αθηνών, τα οποία απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο του Dalaman, με πρόθεση παρενόχλησης ελικοπτέρου CH-47 του Ελληνικού Στρατού, το οποίο πετούσε από τη νήσο Ρω προς τη νήσο Ρόδο σε πολύ χαμηλό ύψος και στο οποίο επέβαινε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Από το σημείο εισόδου και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο FIR Αθηνών και μέχρι την έξοδό τους από αυτό, τα εν λόγω αεροσκάφη ήταν συνεχώς κάτω από τη συνοδεία ελληνικών αεροσκαφών F-16, τα οποία απογειώθηκαν από την 115 Πτέρυγα Μάχης/Αεροπορική Βάση Σούδας.

Λόγω της παρουσίας των ελληνικών αεροσκαφών, δεν υπήρξε αναφορά παρενόχλησης του ελικοπτέρου του Ελληνικού Στρατού.

(crashonline.gr)

Παράδοση-Παραλαβή του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) (ΦΩΤΟ)


Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη η τελετή παράδοσης-παραλαβής καθηκόντων του Διοικητού του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), από τον Ταξίαρχο Αναστάσιο Γκούμα στον Ταξίαρχο Κλεάνθη Καρατσίν.

Στην τελετή παρέστη ο Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Νικόλαος Χριστόπουλος, εκπροσωπώντας τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(geetha.mil.gr)

Τουρκική πρόκληση στη Ρόδο-Παρενόχλησαν το ελικόπτερο του Α/ΓΕΣ


Τουρκική πρόκληση στη Ρόδο-Παρενόχλησαν το ελικόπτερο του Αρχηγού ΓΕΣ

Με «στόχο» τον Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος είχε επισκεφθεί το νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης (Καστελλορίζου)

Πολύ σοβαρή και επικίνδυνη – διπλή – τουρκική πρόκληση σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα με «στόχο» τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος είχε επισκεφθεί το νησιωτικό σύμπλεγμα Μεγίστης (Καστελλορίζου) και πιο συγκεκριμένα στο σκέλος της πτήσεως από τη Ρω στη Ρόδο. Μία διπλή σοβαρή τουρκική πρόκληση που σημειώθηκε ενώ είναι σε εξέλιξη η σύνοδος κορυφής της ΕΕ που αναμένεται να βγάλει καταδικαστικό ψήφισμα για την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και λίγη μόλις ώρα μετά την περίεργη «διαρροή» στο κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεως της «πληροφορίας» ότι βρέθηκαν στρατιωτικά σχεδιαγράμματα» στην εξωτερική μνήμη του υπηρεσιακού κινητού του ενός εκ των δύο στρατιωτικών μας που κρατούνται στην τουρκική φυλακή της Αδριανουποπόλεως.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα ο Αρχηγός βρισκόταν από το πρωί σήμερα στη Ρόδο προκειμένου να παρευρεθεί στην τελετή παραδόσεως – παραλαβής καθηκόντων Διοικητού της 95 ΑΔΤΕ από τον Υποστράτηγο Χιώνη στον Υποστράτηγο Ρουμάνη. Μαζί του ήταν και ο Διοικητής της ΑΣΔΕΝ Αντιστράτηγος Νικόλαος Μανωλάκος και αρμόδιοι επιτελείς. Μετά την τελετή ο Αρχηγός, οι διοικητές και άλλοι, εν συνόλω 16 άτομα, επιβιβάστηκαν σε μεταφορικό ελικόπτερο CH-47D Chinook του 4ου Τάγματος Ελικοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (4ο ΤΕΑΣ) και μετέβησαν για επισκέψεις στη Διοίκηση Αμύνης Νήσου (ΔΑΝ) Μεγίστης καθώς επίσης και στη Στρογγύλη και στη Ρω.

Αργά το απόγευμα και έχοντας ολοκληρώσει ουσιαστικώς τις επισκέψεις σε αυτά τα νησιά, το ελικόπτερο Chinook με τον Αρχηγό και τους άλλους επιβαίνοντες σε αυτό βρισκόταν στο σκέλος πτήσεως Ρω-Ρόδος, δέχτηκε αρχικώς «ηχητική παρενόχληση» από τον Τούρκο ελεγκτή εναερίου κυκλοφορίας, ότι δήθεν «πετά σε ελεγχόμενη από την Τουρκία περιοχή χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσεως και αν δεν απομακρυνθεί αμέσως θα αναχαιτιστεί». Όπως γίνεται παγίως από ελληνικής πλευράς το προαναφερθέν ηχητικό μήνυμα αγνοήθηκε και το ελικόπτερο συνέχισε την πτήση του κανονικώς.

Μερικά λεπτά αργότερα, οι Τούρκοι απογείωσαν ένα ζευγάρι μαχητικών αεροσκαφών F-16 από κοντινή βάση για να πάει να «αναχαιτίσει και να αναγνωρίσει το άγνωστο ίχνος». Την όλη διαδικασία άκουσε και η ελληνική πλευρά και το ΕΚΑΕ στη Λάρισα απογείωσε αμέσως ένα ζευγάρι αεροσκαφών ετοιμότητος από την 115 Πτέρυγα Μάχης, που έσπευσε στην περιοχή και αναχαίτισε μετά από αερομαχία τα τουρκικά μαχητικά που αποχώρησαν από την περιοχή.

Το Chinook με τον Αρχηγό και τους υπόλοιπους επιβαίνοντες σε αυτό συνέχισε κανονικά την πτήση του και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Ρόδου.

(parapolitika.gr - Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

«Ταφόπλακα» στα αναδρομικά των συνταξιούχων! Διαβάστε τις λεπτομέρειες


Τρόικα και κυβέρνηση συμφώνησαν να ΜΗΝ εφαρμόσουν
τις αποφάσεις του ΣτΕ!

Ιδού το κείμενο της συμφωνίας!

Απόρησαν ορισμένοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ με την προχθεσινή δήλωση της Υπουργού Εργασίας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, σύμφωνα με την οποία «έγιναν λάθος κρατήσεις αλλά δεν μπορούμε να τις δώσουμε πίσω αν δεν το εγκρίνει η τρόικα». Μάλιστα υπήρξαν και πρωτοσέλιδα αθηναϊκών εφημερίδων που ανέδειξαν το ζήτημα.

Φαίνεται να αγνοούν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει δεσμευτεί γραπτώς και αμετακλήτως να μην καταβάλει στους συνταξιούχους τις αναδρομικές διαφορές από την περικοπή των συντάξεών τους, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το κείμενο της από 3/12/2017 Συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση («Supplemental Memorandum of Understanding: Greece, Third Review of the ESM Programme» Chapter. 2.5.1, page 14), η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η τρόικα έθεσαν οριστικά «ταφόπλακα» στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των άλλων Δικαστηρίων που είχαν κρίνει αντισυνταγματικές και παράνομες τις περικοπές των συντάξεων του β’ Μνημονίου (ν. 4046/2012) και των εφαρμοστικών του νόμων.

Μάλιστα, με περίσσεια θράσους, κυβέρνηση και δανειστές αποτιμούν σε 2 μονάδες του ΑΕΠ (3,6 δις ευρώ) την …ωφέλειά τους από την οριστική και αμετάκλητη άρνηση εφαρμογής των αποφάσεων των Ελληνικών Δικαστηρίων, ποσό που αντιστοιχεί στις απώλειες των συνταξιούχων!

Σήμερα η ΕΝΥΠΕΚΚ δίνει στη δημοσιότητα στα αγγλικά και μεταφρασμένο στα ελληνικά το κείμενο της ντροπής που υπέγραψε η «αριστερή» κυβέρνησή μας με τους «Θεσμούς» και αποκαλύπτει τον εμπαιγμό τους εις βάρος των συνταξιούχων και ολόκληρου του πολύπαθου λαού μας!

Παραθέτουμε το κείμενο στην αγγλική (σελ. 14).

«2.5.1 Pensions. The Authorities have adopted a comprehensive reform of the pension system, to strengthen long-term sustainability while targeting savings of around 1 percent of GDP by 2018, mostly from the expenditure side, on top of the full absorption of the impact of the Council of State ruling on the pension measures of 2012, around 2 percent of GDP.».

και στην ελληνική:

«2.5.1 Συντάξεις. Οι Αρχές έχουν υιοθετήσει μια συνολική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, προκειμένου να ενισχυθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, αντλώντας περίπου 1% του ΑΕΠ μέχρι το 2018, κυρίως από περικοπές συντάξεων, πέραν της αποφυγής της εκτέλεσης των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις περικοπές του 2012, ύψους περίπου 2% του ΑΕΠ.».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση:

-Να ακυρώσει την κατάπτυστη αυτή ρύθμιση της τρίτης αξιολόγησης

-Να σεβαστεί την Ελληνική Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της

-Να αποδώσει στους συνταξιούχους τα οφειλόμενα, εφαρμόζοντας τις δικαστικές αποφάσεις.

-Να προτάσσει το Συνταγματικό, Ασφαλιστικό και Εργατικό Δίκαιο της χώρας, αλλά και το δίκαιο του καθημαγμένου μας λαού, έναντι των άδικων και παράλογων απαιτήσεων των δανειστών που εκβιάζουν και πιέζουν για την εφαρμογή αρχών και αξιών τού καζινο-καπιταλισμού!

Για την ΕΝΥΠΕΚΚ

Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Εντυπωσιακή παρουσία της Προεδρικής Φρουράς στη Βουλή της Βικτώριας. Ξεσήκωσε την Αυστραλία! (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)


«Περπατούν και τρέμει η γη»

Η πρώτη εντύπωση όσων περνούσαν σήμερα έξω από το πολιτειακό κοινοβούλιο της Βικτώριας ήταν πως γινόταν άλλο ένα συλλαλητήριο.

Στην πραγματικότητα γινόταν και συλλαλητήριο. Ήταν μερικοί Κούρδοι που διαμαρτύρονταν για την τουρκική επίθεση στο Αφρίν.

Οι περισσότεροι όμως – και ήταν εκατοντάδες – ανέβηκαν στα σκαλοπάτια του πολιτειακού κοινοβουλίου για να δουν από κοντά τους Εύζωνες.

Όλοι έμεναν έκθαμβοι από την επιβλητική τους παρουσία και έσπευδαν να βγάλουν φωτογραφίες, βίντεο, ακόμη και selfie.

Εκείνοι Ολύμπιοι. Πανύψηλοι και ακίνητοι σαν αγάλματα. Μόνο στον βηματισμό τους έδιναν την εντύπωση πως «περπατούν και τρέμει η γη» όπως λέει και το γνωστό στρατιωτικό εμβατήριο.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη Μελβούρνη, το άγημα της Προεδρικής Φρουράς επισκέφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, το πολιτειακό κοινοβούλιο για να παραστεί σε εκδήλωση που έδινε προς τιμήν του το Victorian Multicultural Commission.

Το άγημα καλωσόρισε ο αντιπρόεδρος του Victorian Multicultural Commission Σπύρος Αλατσάς και ακολούθησαν ομιλίες από τον ομογενή πολιτειακό υπουργό Εμπορίου και Μικρών Επιχειρήσεων Φίλιππο Δαλιδάκη, τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας Δημήτρη Μιχαλόπουλο, και τον επικεφαλής της αποστολής, πτέραρχο Παναγιώτη Ρούντο.

Όλοι οι ομιλητές εξέφρασαν την μεγάλη τους χαρά για την παρουσία των Ευζώνων στη Μελβούρνη προκειμένου να τιμήσουν την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Το άγημα της Προεδρικής Φρουράς θα παραστεί σε πολλές ομογενειακές εκδηλώσεις αλλά το αποκορύφωμα της παρουσίας του στη Μελβούρνη θα είναι η συμμετοχή του στη μεγάλη παρέλαση που θα γίνει την Κυριακή στο Shrine of Remembrance.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


BINTEO


(neoskosmos.com - Φωτογραφίες: Κώστας Ντεβές)

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ