Αρχική » , , , , , » Διάταξη του νέου πολυνομοσχεδίου «ανοίγει» δρόμο για Περικοπές στα Ειδικά Μισθολόγια

Διάταξη του νέου πολυνομοσχεδίου «ανοίγει» δρόμο για Περικοπές στα Ειδικά Μισθολόγια


«Κερκόπορτα» για μειώσεις μισθών στο Δημόσιο.
Στο άρθρο 3 κρύβεται η «βόμβα» κατάργησης των επιπλέον ποσών που εισπράττουν ως προσωπική διαφορά μεταξύ παλαιών και νέων αποδοχών.
Και «κρυφά» δωράκια σε ημετέρους. Θεσπίζεται ότι ακόμη και όσοι πήραν επίδομα θέσης χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο θα τύχουν καλύτερης σύνταξης.

Διάταξη που ανοίγει την πόρτα και για μειώσεις μισθών στο Δημόσιο, μέσω οριστικής κα­τάργησης των επιπλέον ποσών που εξακολουθούν να εισπράττουν ως προσωπική διαφορά μεταξύ παλαιών και νέων αποδοχών, τόσο οι εν ενεργεία υπάλληλοι όσο και στρατιωτικοί, δικαστές, καθηγητές, γιατροί του ΕΣΥ και στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας που ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Την ίδια όμως στιγμή, υπάρχουν και «κρυφά» δωράκια σε ημετέρους και μη, καθώς στο ίδιο νομοσχέδιο θεσπίζεται ότι ακόμη και όσοι πήραν επίδομα θέσης με... απόφαση υπουρ­γού και χωρίς υπηρεσιακό συμβούλιο θα τύχουν καλύτερης σύνταξης, καθώς το επίδομα αυτό θα συνυπο­λογίζεται στις συντάξιμες αποδοχές τους, χωρίς να έχουν διετία στη θέση ευθύνης που τους ανατέθηκε όπως προβλέπει το Π.Δ. 169 του 2007!

Οι δύο διατάξεις αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του νομοσχεδίου και έχουν να κάνουν με «διευθετήσεις» του υπουργείου Οικονομικών.

Στο άρθρο 3 που κρύβεται και η «βόμβα» της πιθανής κατάργησης των προσωπικών διαφορών από τους μι­σθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων και των λειτουργών του Δημοσίου, οι οποίοι αμείβονται με ειδικό μισθολογικό καθεστώς, αναφέρεται ότι «από 1ης/1/2017 οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο Δημόσιο και αμείβονται με τις διατάξεις του ν. 4472/201 7 είναι οι μηνιαίες τακτικές αποδοχές της πα­ραγράφου 10 του άρθρου 153, του ν 4472, με εξαίρεση την προσωπι­κή διαφορά του άρθρου 155 του ν. 4472/2017».

Με το νόμο 4472 καθορίστηκαν νέοι μισθοί για όσους ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, δηλαδή τους εν ενεργεία και νεοπροσλαμβανόμενους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμε­νικούς, πυροσβέστες, δικαστικούς, καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, διπλωμάτες, κληρικούς και γιατρούς του ΕΣΥ. Στις αποδοχές τους ένα τμήμα αποτελεί τη λεγάμενη προσωπική διαφορά, δηλαδή είναι το ποσό που εξακο­λουθούν να εισπράττουν, ακόμη και αν με το νέο μισθολόγιο οι αποδοχές τους είναι μικρότερες. Αυτές οι προ­σωπικές διαφορές καταβάλλονται και στους πολιτικούς υπαλλήλους, εφόσον με το νέο μισθολόγιο που ισχύει από το 2016 έχουν μικρότερες αποδοχές από αυτές που είχαν με το παλιό καθεστώς.

Τα ποσά των προσωπικών διαφο­ρών κυμαίνονται μεταξύ 100 και 400 ευρώ. Ένας υπάλληλος δηλαδή που έπαιρνε 1.700 ευρώ και πέφτει στα 1.600 ευρώ με το νέο μισθολόγιο, εξακολουθεί να εισπράττει και τα 100 ευρώ ως προσωπική διαφορά. Ένα στέλεχος των Σωμάτων Ασφα­λείας με νέο μισθό 1.800 ευρώ και παλιό 2.200, εξακολουθεί κατά τον ίδιο τρόπο να παίρνει τα 400 ευρώ, ως προσωπική του διαφορά.

Οι αποδοχές

Η διάταξη που μπήκε στο νομοσχέδιο λέει ότι αυτά τα ποσά (100, 200, ή 400 ευρώ κατά περίπτωση) θα κατα­βάλλονται μεν αλλά δεν θα μετρούν στη σύνταξη, γιατί οι συντάξιμες αποδοχές θα είναι αυτές του νέου μισθολογίου που έχουν και ασφα­λιστική εισφορά, ενώ στην προσω­πική διαφορά δεν θα μπαίνει ούτε η εργοδοτική (του Δημοσίου) ούτε θα πληρώνει και ο εργαζόμενος.

Το επίμαχο άρθρο λοιπόν λέει ότι οι προσωπικές διαφορές δεν θα υπόκεινται από 1ης/1/2017 σε καμία ασφαλιστική εισφορά και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα είναι δύο:

Η μείωση των συντάξεων για όσους αποχωρούν από το Δημόσιο, καθώς πλέον οι συντάξιμες αποδο­χές τους δεν θα περιλαμβάνουν την προσωπική διαφορά, αλλά μόνον τις τακτικές τους αποδοχές, δηλαδή το βασικό μισθό, το επίδομα θέσης και το ανθυγιεινό επίδομα εφόσον καταβάλλεται λόγω ειδικότητας. Με τον τρόπο αυτό, ένας υπάλληλος που έχει τακτικές αποδοχές 1.500 ευρώ και άλλα 200 ευρώ προσωπική δι­αφορά (σύνολο 1.700 ευρώ) θα πάρει σύνταξη για το διάστημα από 1ης/1/2017 με αποδοχές 1.500 και όχι 1.700 ευρώ.

Η πλήρης αποσύνδεση της προσω­πικής διαφοράς από τις αποδοχές, καθώς πλέον το τμήμα αυτό του μισθού δεν θα έχει καμία «συνοχή» με τις επίσημες αποδοχές που θε­ωρούνται συντάξιμες. Αυτή η απο­σύνδεση μετατρέπει τις προσωπικές διαφορές σε ένα «ξερό επίδομα» που είναι άγνωστο αν θα καταβάλλεται σταθερά και σε βάθος χρόνου στους δημοσίους υπαλλήλους, αφού δεν αποτελεί πλέον τμήμα των συντάξιμων αποδοχών, αλλά μια παροχή που οικειοθελώς θα την καταβάλλει το κράτος.

Εμπαιγμός

Η πατέντα για μειώσεις μισθών μέσω κατάργησης προσωπικών διαφορών υπάρχει άλλωστε με τις συντάξεις. Τον Μάιο του 2016 έλεγαν με το νόμο Κατρούγκαλου ότι «αποκλείεται να κοπούν οι προσωπικές διαφορές» και τον Μάιο του 2017 στο νόμο 4472/2017 ψήφισαν την κατάργη­ση των προσωπικών διαφορών από 1ης/1/2019 με πλαφόν μείωσης της σύνταξης το 18% ακόμη και αν η κα­τάργηση των προσωπικών διαφορών οδηγεί σε μεγαλύτερη περικοπή.

Ο δρόμος άνοιξε τώρα και για τις προσωπικές διαφορές στους μι­σθούς των εν ενεργεία υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου με την αποσύνδεση της προσωπικής διαφοράς από το μισθό ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές. Το Δημόσιο γλιτώνει ασφαλιστική δαπάνη, αλλά στην πρώτη δυσκολία είναι πιο εύκο­λο πλέον να απαλλαγεί από όλη τη δαπάνη που του στοιχίζουν οι προ­σωπικές διαφορές. Για παράδειγμα, σε κάθε 100 ευρώ προσωπικής δια­φοράς το Δημόσιο γλιτώνει εισφορά 10 ευρώ το μήνα για το 2017, 13,3 ευρώ το 2018, 17 ευρώ το 2019 και από το 2020 η εξοικονόμηση είναι 20 ευρώ το μήνα από την εργοδοτική εισφορά που δεν υποχρεούται να καταβάλλει στα ποσά των προ­σωπικών διαφορών. Αυτή η εξοι­κονόμηση μπορεί ανά πάσα στιγμή πλέον να πολλαπλασιαστεί, καθώς -με βάση το προηγούμενο των συ­ντάξεων- δεν είναι απίθανος ο κό­φτης και στις προσωπικές διαφορές κατά 18%, 20% ή και ολοσχερώς, ιδίως εφόσον ζητηθεί από τους δα­νειστές για να μειωθούν οι δαπάνες του Δημοσίου.

Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν και δωράκια. Όσοι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πήραν επίδομα θέσης από 290 ως 900 ευρώ, χωρίς να έχουν κριθεί από υπηρεσιακά συμβούλια και χωρίς να έχουν κλείσει διετία σε θέση ευθύνης, θα έχουν ένα μικρό μπόνους στη σύνταξη. Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του νομο­σχεδίου, προβλέπεται ότι το «επίδομα θέσης περιλαμβάνεται στις συντάξι­μες αποδοχές όσων το λαμβάνουν ανεξάρτητα από το χρόνο άσκησης των καθηκόντων τους και του τρό­που επιλογής τους».

Το Π.Δ. 167 του 2007 (για το συνταξιοδοτικό του Δημοσίου) ορίζει ότι για να μετράει το επίδομα θέσης στις συντάξιμες αποδοχές απαιτείται διετής παραμονή στη θέση ευθύνης. Αυτό καταργείται με τη νέα διάταξη που λέει ότι ακόμη και όσοι δεν είναι δύο χρόνια σε θέση ευθύνης και ανε­ξάρτητα από το αν έγιναν προϊστά­μενοι, τμηματάρχες, διευθυντές, και γενικοί διευθυντές με ανάθεση ή κατ’ αναπλήρωση θέσης από τον υπουργό, χωρίς να έχουν κριθεί από υπηρεσια­κά συμβούλια, θα έχουν το προνόμιο να προσμετρηθούν στις αποδοχές για σύνταξη επιδόματα θέσης που είναι 290 ευρώ το μήνα για τους τμημα­τάρχες, 350 ευρώ για όσους πήραν θέση γενικού διευθυντή. Τα «δω­ράκια» αυτά οδηγούν σε καλύτερες συντάξεις, περιορίζοντας τις μειώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-31/08/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


3 σχόλια:

 1. ΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2016 ΜΕ ΤΟΝ ......ΚΑΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟΝ .....ΚΑΚΟ ΚΑΜΕΝΟ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΤΑΧΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ - Η ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 4% ΕΤΗΣΙΩΣ NA MHN ΠΑΡΑΒΙΑΣΘΕΙ-ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΑΛΛΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΚΑΒ κλπ ΕΙΧΑΝ > ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΩΝ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΟΧΙ ΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΒΑΘΜΟ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΘΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΘΜΟ/ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ- ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΘΕ 3-4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ ΜΑΙΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΠΟΥ ΕΙΔΑΤΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ? ΑΠΛΑ ΟΛΟΙ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ - -ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΕΧΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΠΟΔΑΡΙΑ-ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΛΕΥΟΜΑΣΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΝΔ ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΘ Ν3883/2010 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Ο ΝΟΜΟΣ-Ο ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑ Ο ΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΧΕ ΒΡΕΞΕΙ ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ κλπ ΟΛΟΙ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.-ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΨΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ -ΔΕΙΤΕ ΜΙΣΘΟ ΓΙΑΤΡΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΕΙΤΕ ΣΤΟ 401 ΣΝ ΕΙΤΕ ΣΤΕ 251 ΓΝΑ/ΝΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝ ΔΥΝ- ΣΩΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΙΤΕ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΓΕΝΤΑ.-ΘΑ ΓΕΛΑΣΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κε ΝΟΜΟΘΕΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙΣ
   'Η ΟΧΙ;

   Διαγραφή
  2. https://www.youtube.com/watch?v=TKcqxnq8wOk
   και
   https://www.youtube.com/watch?v=WDiTBg3gxiU

   Διαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ