Αρχική » , , , , , , , , » O «Εθνικός προμηθευτής» και ο εκσυγχρονισμός των F-16

O «Εθνικός προμηθευτής» και ο εκσυγχρονισμός των F-16


Ο «εκλεκτός» του Καμμένου, Κρίστιαν Χατζημηνάς, και ο εκσυγχρονισμός των F-16.
Οι υψηλές διασυνδέσεις του επιχειρηματία, ο υπουργός Άμυνας και ο φίλος του, Ντένης Πλέσσας, του άνοιξαν τον δρόμο για χρυσοφόρες συμφωνίες.

Μπορεί μια καλή κοι­νωνική και επαγ­γελματική σχέση να δημιουργεί τζί­ρους εκατοντά­δων εκατομμυρί­ων ευρώ; Το ερώτημα θεωρητικό, αλλά η απάντηση μπορεί και να είναι θετική στην περίπτωση του υπουργού Άμυνας, Πάνου Καμέ­νου, και του «εκλεκτού» του επιχειρηματία, Κρίστιαν Χατζημηνά, που αργά, αλλά σταθερά εξελίσσεται σε αυτό που πριν από μερικά χρόνια κάποιοι χαρακτήριζαν ως «εθνικό προμηθευτή». Τουλάχι­στον στην αγορά των όπλων. Μια αγορά που έστειλε στην «πυρά» ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο κυβερνητικός του εταίρος, Πάνος Καμμένος, δείχνει αποφασισμένος να... αναστήσει. Εξάλλου, η εταιρεία του κ. Χατζημηνά συγκαταλέγεται στις ταχέως αναπτυσσόμενες του κλάδου στην Ελλάδα και ο ίδιος θεωρείται επι­τυχημένος στον τομέα του.

Η αρχή έγινε με το πρόγραμμα των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασί­ας Ρ-3 Orion, από το οποίο ωφε­λημένος Έλληνας επιχειρηματίας ήταν ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, και, όπως όλα δείχνουν, η συνέχεια θα έρθει με το πρόγραμμα εκσυγχρο­νισμού των μαχητικών F-16. Ένα πρόγραμμα που θα στοιχίσει με­ταξύ 1,1 και 1,9 δισ. ευρώ και από το οποίο εκτιμάται ότι ο εν Ελλάδι ωφελημένος επιχειρηματίας θα είναι και πάλι ο κ. Χατζημηνάς. Ο τελευταίος στις συζητήσεις του τονίζει ότι ο κ. Καμμένος είναι από τους καλύτερους υπουργούς που πέρασαν από το Πεντάγωνο, καθώς προωθεί τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

Το «μυστικό» των δύο ανδρών δεν είναι άλλο από τον... αμερικα­νικό σύνδεσμο. Ο υπουργός Άμυνας δεν έχει κρύψει την προτίμησή του προς καθετί αμερικανικό (περιλαμβανομένων των οπλικών συ­στημάτων), ενώ ο Έλληνας επιχει­ρηματίας είναι γνωστό τοις πάσι ότι ανελίχθηκε χάρη στις επαφές του με το «αμερικανικό σύστημα» και, αφού κατάφερε να «εκτοπί­σει» τον Θωμά Λιακουνάκο από τις αντιπροσωπίες των αμερικανικών εταιρειών όπλων, έγινε ο απόλυ­τος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και με μια σημαντική διαφορά: Ο Χα­τζημηνάς φρόντισε να «δέσει» τις δραστηριότητές του στον χώρο των εξοπλισμών με δύο εταιρεί­ες παραγωγής συστημάτων που του δίνουν και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Με δύο λόγια, δεν είναι ατζέντης, όπως ο Λιακουνάκος, αλλά υποκατασκευαστής και συμμέτοχος σε προγράμματα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Στην κατεύθυνση αυτή προχώρησε το πρό­γραμμα των Ρ-3, με την εταιρεία ISI (Interoperability Systems International), συμφερόντων του Κρίστιαν Χατζπμηνά, να παίρνει σημαντικό υποκατασκευαστικό έργο. Το πρόγραμμα εκσυγ­χρονισμού των F-16, που, όπως όλα δείχνουν, θα «κλείσει» μέσα στον χρόνο, θα είναι πολύ μεγα­λύτερο και με σαφώς περισσό­τερα περιθώρια για τις επιχειρή­σεις του ομίλου Χατζημηνά, που, εκτός από την ISI, περιλαμβάνει και τη Theon Sensors. Δύο εται­ρείες που μπορούν να αναλάβουν σημαντικές εργασίες στο πλαίσιο ενός εκσυγχρονισμού συστημάτων.

Βέβαια, ο Χατζημηνάς δεν διαθέτει μόνο αυτά τα όπλα στη «φαρέτρα» του. Κατ’ αρχήν, διατηρεί άριστες σχέσεις με τη Lockheed Martin, κατασκευάστρια του αεροσκάφους F-16, που θα είναι και η εταιρεία η οποία θα δια­μορφώσει τη δομή του προγράμ­ματος. Ο Ντένης Πλέσσας, αντι­πρόεδρος της Lockheed Martin στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατο­λή, είναι στενός φίλος του Χατζημηνά εδώ και είκοσι χρόνια και έχει συνεργαστεί μαζί του του­λάχιστον στις δύο προηγούμε­νες παραγγελίες μαχητικών του τύπου. Ο Χατζημηνάς, βέβαια, όπως λέγεται, διατηρεί και υψηλότερες προσβάσεις στον αμερι­κανικό αμυντικό κολοσσό. Αντί­στοιχες προσβάσεις διατηρεί και στη Raytheon, κατασκευάστρια των οπλικών και άλλων υποσυ­στημάτων του F-16, αλλά και στη Northrop Grumman, την κατασκευάστρια του ραντάρ τύπου AESA, που πιθανότατα θα επιλεγεί για εκσυγχρονισμό και είναι και το ακριβότερο «μέρος» του προγράμματος.

Από την πλευρά του, ο Πάνος Καμμένος και ο μηχανισμός του υπουργείου Άμυνας, αναδεικνύοντας με «πείσμα» τη λύση του εκ­συγχρονισμού ως μονόδρομο για την Πολεμική Αεροπορία, φαίνε­ται να στέλνουν όλο αυτό το πα­κέτο στους Αμερικανούς και τους εν Ελλάδι συνεργάτες τους.

Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση των μαχητικών

Σήμερα, η Ελλάδα διαθέτει τέσ­σερις τύπους μαχητικών F-16. Τα 40 Block 30, που αγοράστηκαν επί κυβέρνησης Παπανδρέου («αγο­ρά του αιώνα», 1986), τα 40 Block 50, που αγοράστηκαν επί κυβέρ­νησης Μητσοτάκη (1991), τα 60 Block 52+, που αγοράστηκαν επί Σημίτη (1999), και τα 30 Block 52 Advanced, που αγοράστηκαν επί Καραμανλή (2006). Από αυτά σήμε­ρα βρίσκονται σε πλήρη υπηρεσία 155 αεροσκάφη. Τα σενάρια για τον εκσυγχρονισμό τους είναι:

1. Αναβάθμιση και των 155 αερο­σκαφών (Block 30, 50, 52+ και 52 Advanced στο επίπεδο F-16 Viper, ελαφρώς ανώτερο του Advanced) με κόστος 1,9 δισ. δολάρια (μέσο κόστος 12,5 εκατ. ανά αεροσκά­φος).

2. Αναβάθμιση των Block 50, 52+ και 52 Advanced στο επίπεδο Viper (στο σενάριο αυτό εκσυγχρονίζο­νται 123 αεροσκάφη) με κόστος 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά το σενάριο αυτό, τα παλαιότερα F-16 Block 30 θα εκσυγχρονιστούν με τμήματα και συστήματα των μεταγε­νέστερων εκδόσεων, που θα κατα­στούν διαθέσιμα ως ανταλλακτικά.

3. Αναβάθμιση στο επίπεδο Viper μόνο των αεροσκαφών Block 52+ και 52 Advanced (85 αεροσκάφη) με κόστος 1,1 δισ. δολάρια.

Ο εκσυγχρονισμός στο επίπεδο Viper, εκτός από τη δομική αναβάθμιση, περιλαμβάνει την αντικα­τάσταση του ραντάρ με το τύπου AESA σύστημα APG-83, την τοπο­θέτηση νέου συστήματος διαχείρι­σης πληροφοριών/υποσυστημάτων και μάχης και την εγκατάσταση συ­στήματος ανταλλαγής πληροφορι­ών μάχης Link-16, νέων οθονών υψηλής ανάλυσης, αλλά και νέων αισθητήρων GPS και στόχευσης. Με τις εργασίες της Lockheed (και πιθανόν στα ΕΑΒ) να αντιστοι­χούν στο 30%-33% του προγράμ­ματος, όλα τα άλλα αφορούν υπο­συστήματα.

Σύμφωνα με ειδικούς των εξοπλιστικών προγραμμάτων, οι εταιρείες του ομίλου Χατζημηνά μπορούν με ασφάλεια να αναλά­βουν την κατασκευή και την εγκατάσταση του Link 16 των αισθητή­ρων των οθονών (κατόπιν αδείας), ενώ ενδεχομένως να μπορούν να αναλάβουν (επίσης ως υποκατασκευαστές) και υποσυστήματα του νέου ραντάρ. Παράλληλα, εάν προ­χωρήσει, μπορούν να λάβουν μέρος και στην αναβάθμιση του συστήμα­τος αυτοπροστασίας. Και, βέβαια, χάρη στην ήδη μεγάλη εμπειρία ο όμιλος Χατζημηνά είναι πολύ πι­θανό να συμμετάσχει και στο πρό­γραμμα αντισταθμιστικών ωφελη­μάτων.

Του ΚΛΕΩΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-kleon@parapohtika.gr
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-15/07/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ