Αρχική » , , , , , , , » Ποιες οι επιπτώσεις στις ΕΔ της Τουρκίας έναν χρόνο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα

Ποιες οι επιπτώσεις στις ΕΔ της Τουρκίας έναν χρόνο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα


Ο «πασάς» που έγινε «σουλτάνος».
Το μεγάλο ξεκαθάρισμα.

Συμπληρώνεται σήμερα (15/06/2017) ένας χρόνος από την εκ­δήλωση του αποτυχη­μένου πραξικοπήματος των Ενόπλων Δυνάμεων στην Τουρκία εναντίον του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στο ενδιάμεσο διάστημα έχουν συντελεστεί κοσμογονικές αλλαγές στο τουρκικό στρά­τευμα και όχι μόνο, κάποιες από τις οποίες έχουν άμεσο αντίκτυ­πο στις καθημερινές προκλήσεις της γείτονος στον αέρα και τη θάλασσα του Αιγαίου.

Οι σφοδρές διώξεις που ακο­λούθησαν και το «κυνήγι μαγισσών» που εξαπέλυσε ο Ερντογάν δεν έχουν ακόμα τελειώσει. Σύμφωνα με έναν πρώτο απο­λογισμό του Αλ Τζαζίρα, το αποτυχημένο πραξικόπημα είχε 241 νεκρούς και 2.194 τραυμα­τίες και στις δύο πλευρές, ενώ ανακρίθηκαν περίπου 100.000 άτομα και συνελήφθησαν σχε­δόν 37.000 άτομα.

Ειδικώς, από τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις (ΤΕΔ) στο πραξικόπημα συμμετείχαν άμεσα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους, 8.651 στρατιωτικοί (ή το 1,5% της δυνάμεώς των), με 35 μαχητικά αεροσκάφη, 37 μεταφορικά και επιθετικά ελικό­πτερα, 74 άρματα μάχης και 239 τεθωρακισμένα οχήματα!

Αυτή η συμμετοχή είχε τις ακό­λουθες πρακτικές -«χειροπιαστές»- συνέπειες:

Άμεση σύλληψη και εν συ­νεχεία αποστράτευση περί­που 15.000 στελεχών και των πέντε Κλάδων των ΤΕΔ, από τους οποίους περισσότεροι από 3.000 είναι στην Αεροπορία, εκ των οποίων 731 πιλότοι! Από αυτούς, 2.745 προσήχθησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης και καταδικάστηκαν σε απόταξη και πολυετείς ποινές.

Κλείσιμο της σημαντικής αε­ροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ, της οποίας ο διοικητής, ταξίαρχος (I) Μπεκίρ Ερτσάν, ήταν από τους πρωταιτίους του πραξικο­πήματος και συνελήφθη.

Ουσιαστικά διακόπηκε κάθε ΝΑΤΟική αεροπορική δραστηριότητα από την προαναφερθείσα βάση και οι Γερμανοί μεταστάθμευσαν σε άλλη βάση στην Ιορδανία.

Συνελήφθη ο στρατηγός Αντέμ Χουντουτί, διοικητής της 2ης Στρατιάς, η οποία είναι υπεύθυνη για τον αγώνα ενα­ντίον του ISIS.

Αποκόπηκαν από το Γενικό Επιτελείο των ΤΕΔ -το αντί­στοιχο δικό μας ΓΕΕΘΑ-, στο οποίο ανήκαν έως τότε από τον καιρό της ειρήνης, η πανίσχυρη Στρατοχωροφυλακή, που είναι υπεύθυνη για την εσωτερική ασφάλεια και για τον αντικουρδικό αγώνα στις κουρδι­κές επαρχίες της χώρας, και η Ακτοφυλακή, υπαγόμενες εν ειρήνη πλέον στο υπουρ­γείο Εσωτερικών.

Δεν πραγματο­ποιήθηκε ούτε μία εισαγωγή πρωτο­ετών σπουδαστών στις παραγωγικές σχολές αξιωματι­κών και υπαξιωματικών των ΤΕΔ, γε­γονός που συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία τους, καθώς δεν μπορεί εισέτι να «ελεγχθεί» το σύστημα, το οποίο, κατά τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του, αποδίδει φιλογκιουλενιστές ως μόνιμα στελέχη των ΤΕΔ.

Για να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα που δημιουργήθηκε στις αεροπορικές δυνάμεις των ΤΕΔ από τις προαναφερθείσες αποστρατείες στελεχών τους, ιδίως έμπειρων πιλότων, η Αεροπορία με... ανα­κοίνωσή της στο Διαδίκτυο ζητού­σε τεταρτοετείς ή πτυχιούχους θετι­κής κατευθύνσεως από τουρκικά πανεπιστήμια για να γίνουν πιλότοι, μετά από ταχύρρυθ­μη πτητική εκπαίδευση, ή ακόμα και να επανέλθουν στις τάξεις της παλαιοί πιλότοι της, οι οποίοι παραιτήθηκαν για να γίνουν πιλότοι των Τουρ­κικών Αερογραμμών (Turkish Airlines) ή άλλων ιδιωτικών αεροπορικών εταιρειών της γείτονος.

Όλα τα παραπάνω έχουν άμε­σο αντίκτυπο στον ουρανό και στη θάλασσα του Αιγαίου, από πλευράς τόσο αριθμητικής όσο και τακτικής και «πρακτικής».

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ. Πιο συγκεκρι­μένα, στον αέρα, τα ελλείμματα σε έμψυχο υλικό που προκλήθηκαν με την απομάκρυνση πολύ έμπειρων πιλότων είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι υπερπτήσεις και οι εμπλοκές, που γίνονταν στην πλειονότητά τους με μα­χητικά αεροσκάφη, σε σχέση με τα αντίστοιχα διαστήματα του 2016. Αντίθετα, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι παραβάσεις των Κανόνων Εναερίου Κυκλοφορί­ας (ΚΕΚ) στο FIR Αθηνών και οι παραβιάσεις του Εθνικού Ενα­ερίου Χώρου (ΕΕΧ), που στην πλειονότητά τους γίνονταν πλέον από δικινητήρια, ελικοφόρα (και με πολυμελή πληρώ­ματα) -για λόγους ασφαλείας. Σε συνάρτηση με τους προαναφερθέντες λόγους, η Άγκυρα αποφάσισε να παίξει πιο δυνατά το ασφαλές γι΄ αυτήν και για την προαναφερθείσα συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα «χαρτί» των προκλήσεων στη θάλασσα του Αιγαίου. Έτσι, από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΓΕΕΘΑ βλέπουμε ότι οι παραβιάσεις των Εθνικών Χωρικών Υδάτων(ΕΧΥ) από τους Τούρκους, από 65, 9 και 16 που ήταν τον Μάιο, Ιούνιο και Ιού­νιο του 2015 αντιστοίχως και 23-22-32 αντιστοίχως το 2016, αυξήθηκαν κατακόρυφα σε 290 και 135 τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2017.

Οι προσφυγικές ροές και οι φόβοι για διαφυγή στασιαστών

Αρκετοί αναλυτές υποστηρί­ζουν ότι η δραστική (επί το θετικότερον για εμάς) μείωση των προσφυγικών ροών, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, από τις τουρ­κικές ακτές προς τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου κυρίως και δευτερευόντως των Δωδεκανήσων, δεν οφείλεται ούτε στο ότι οι Τούρκοι ξαφνι­κά έγιναν «καλά παιδιά» ούτε φυσικά στο ότι βελτιώθηκε κατακόρυφα η αποτελεσματι­κότατα των ελληνικών Αρχών στον έλεγχο των προσφύγων, ούτε βεβαίως στο γεγονός ότι συνέβαλαν καθοριστικώς τα χρήματα και τα σχέδια της Ε.Ε., καθώς και η δράση της ναυτι­κής δύναμης του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Αυτό που υποστηρί­ζεται είναι ότι δεν μπορούσαν να εξακολουθήσουν οι μεταναστευτικές ροές από τη γείτονα τους ρυθμούς του 2015 ή των αρχών του 2016 μετά το πραξι­κόπημα αφενός γιατί ο κρατι­κός μηχανισμός της Τουρκίας είχε πολύ μεγάλη φθορά από τις εκκαθαρίσεις λόγω του πραξικοπήματος και αφετέρου -και το πιο σημαντικό- γιατί υπήρχε έντονος φόβος ότι μεταξύ των προσφύγων πολύ εύκολα θα μπορούσαν να παρεισφρήσουν και πραξικοπηματίες στρατιωτικοί, οι οποίοι έτσι θα μπο­ρούσαν επίσης πολύ εύκολα να διαφύγουν στην Ελλάδα.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-lsblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-15/07/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ