Αρχική » , , , , , , » Κρυφός «κόφτης» για αποστράτους-συνταξιούχους δημοσίου που εργάζονται (ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Κρυφός «κόφτης» για αποστράτους-συνταξιούχους δημοσίου που εργάζονται (ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)


ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Κρυφό «κόφτη» στο άθροισμα κύ­ριων και επικουρικών συντάξεων άνω των 785 ευρώ επέβαλε το υπουργείο Εργασίας κατεβάζο­ντας το πλαφόν περικοπής σύνταξης, που ήταν στα 1.005 ευρώ, για όσους έχουν περιστασιακή ή σταθερή απασχόληση και μετά τη συνταξιοδότησή τους!

Η αλλαγή αυτή πέρασε στα κρυφά, χωρίς καμία εισηγητική έκθεση και σε άσχετο νόμο με τις συντάξεις, ένα μήνα μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νόμου Κατρού­γκαλου. Ο νέος «κόφτης» πιάνει όλους τους παλαιούς μέχρι 12/6/2016 συνταξι­ούχους που έχουν εργασία. Όσοι απασχο­λούνται ως μισθωτοί, ακόμη και για λίγες μέρες το μήνα, τιμωρούνται πλέον με πε­ρικοπή κατά 70% στο ποσό του αθροίσμα­τος της σύνταξης (κύριας ή και επικουρι­κής) που υπερβαίνει τα 785 ευρώ.

Με το προηγούμενο καθεστώς η μείω­ση 70% επιβαλλόταν στο άθροισμα άνω των 1.005 ευρώ.

Για τους συνταξιούχους που «κρατούν» μαγαζί ή έχουν επιχείρηση στο όνομά τους, ο «κόφτης» 70% μπαίνει πλέον από τα 1.570 ευρώ της μικτής σύνταξης ή του αθροίσματος συντάξεων που εισπράττουν, ενώ με το παλιό πλαφόν η περικοπή 70% επιβαλλόταν στο τμήμα σύνταξης που υπερέβαινε το ποσό των 2.010 ευρώ μικτά.

Δυσμενέστερο καθεστώς

Το νέο καθεστώς είναι δυσμενέστερο και οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερη μείωση συ­ντάξεων την πλειονότητα των συνταξιούχων που αποχώρησαν πριν από το νόμο Κατρούγκαλου και είχαν αναλάβει εργα­σία πριν από τις 13/5/2016 την οποία συνεχίζουν και σήμερα.

Το νέο «πέναλτι» για τους συνταξιού­χους που εργάζονται μπήκε με εμβόλιμη διάταξη στο νόμο 4393/2016 τροποποιώντας το άρθρο 23 του ν. 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου).

Ο νόμος 4393/2016 (ΦΕΚ A' 106 6/6/2016) αφορά σε κύρωση Διεθνούς Σύμβασης με τα υπουργεία Άμυνας ευ­ρωπαϊκών κρατών και σε αυτόν το νόμο μπήκαν και «άλλες διατάξεις» άσχετες με το περιεχόμενό του. Σε αυτές τις διατάξεις (άρθρο δεύτερο του νόμου) περιλαμβάνο­νται τροποποιήσεις άλλων νόμων και μία από αυτές είναι και η αλλαγή στον «κό­φτη» συντάξεων για όσους εργάζονται.

Τα ντοκουμέντα που αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής είναι αδιαμφισβή­τητα και δείχνουν ότι το υπουργείο Ερ­γασίας άλλαξε το όριο πάνω από το οποίο επιβάλλεται η μείωση του 70% στις συ­ντάξεις παλαιών συνταξιούχων.

Ενώ, λοιπόν, οι περικοπές για τους πα­λαιούς συνταξιούχους ήταν 70% στο ποσό σύνταξης πάνω από τα 1.005 ευρώ, με την κρυφή διάταξη στο νόμο 4393/2016 η μείωση 70% θα πιάνει πλέον το άθροισμα σύνταξης από τα 785 ευρώ και άνω.

Η αλλαγή που έγινε -όπως αναφέρεται στην επίμαχη διάταξη - είναι ότι για τον υπολογισμό της ποινής μείωσης σύντα­ξης λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη «όπως ισχύει κάθε φορά», ενώ στο ν. 4387 αναφερόταν ότι για την ποινή μείωσης της σύνταξης το πλαφόν πάνω από το οποίο θα κόβε­ται η σύνταξη υπολογίζεται με βάση «το ημερομίσθιο του 2011».

Το «όπως ισχύει κάθε φορά» σημαίνει το ημερομίσθιο των 26,18 ευρώ, ενώ «το ημερομίσθιο του 2011» είναι 33,5 ευρώ.

Πριν από τη διάταξη αυτή, οι συντά­ξεις κόβονταν κατά 70% σε περίπτωση εργασίας για το ποσό που ξεπερνούσε το 30πλάσιο του βασικού ημερομισθί­ου, δηλαδή κοβόταν το ποσό άνω των 1.005 ευρώ μικτά (33.5X30=1.005). Σε περίπτωση συνταξιούχου με επιχείρηση ο «κόφτης» έμπαινε στο 60πλάσιο των 33,5 ευρώ, δηλαδή κοβόταν κατά 70% το τμήμα σύνταξης πάνω από τις 2.010 ευρώ (33,5X60=2.010).

Με τη διάταξη όμως που πέρασε το υπουργείο Εργασίας στα κρυφά και σε εντελώς άσχετο νόμο για να μη γί­νει αντιληπτό, θα κόβεται το ποσό που υπερβαίνει τα 785 ευρώ, γιατί ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται το μειωμένο ημερομίσθιο των 26,18 ευρώ που ισχύει σήμερα (30X26,18=785,4) και όχι τα 33,5 ευρώ του 2011!

Το αποτέλεσμα είναι ότι πριν ένας συ­νταξιούχος με 1.005 ευρώ δεν είχε καμία μείωση αν συνέχισε να εργάζεται, ενώ τώρα θα έχει 70% μείωση στο ποσό από τα 785 ευρώ και άνω. Δηλαδή, αν παίρνει 1.005 θα έχει μείωση 70% στα 220 ευρώ, ήτοι θα χάσει 154 ευρώ και, αντί 1.005, θα παίρνει 851 ευρώ!

Η διάταξη που πέρασε στο ν. 4393/2016... καθορίζει το «ημερομίσθιο που ισχύει κάθε φορά» για το πλαφόν ποινής στους συνταξιούχους του Δημο­σίου που εργάζονται, αλλά έχει ανάλογη εφαρμογή και στους συνταξιούχους άλ­λων Ταμείων, όπως ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, που εξακολουθούν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Ενώ. λοιπόν, με τις προηγούμενες δι­ατάξεις νόμων για την απασχόληση συ­νταξιούχων (ν. 3663/2010, 3865/2010, 3996/ 2011 και 4387/2016) η σύνταξη κοβόταν κατά 70% εφόσον το συνολι­κό μικτό ποσό υπερέβαινε το 30πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου ερ­γάτη όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011 και ήταν στα 33,5 ευρώ, τώρα, με τη διάταξη του ν. 4393/2016, ο «κόφτης» 70% θα πιάνει το τμήμα σύντα­ξης που υπερβαίνει το 30πλάσιο του ημε­ρομισθίου όπως αυτό ισχύει κάθε φορά και είναι 26,18 ευρώ!

Ο νέος κόφτης δεν έχει ακόμη ενεργο­ποιηθεί, αλλά είναι θέμα χρόνου να εκδοθούν οι οδηγίες που θα εφαρμόζουν τη μείωση των συντάξεων για εργαζόμενους συνταξιούχους από τα 785 ευρώ και άνω αντί από τα 1.005 ευρώ.

Ο κρυφός «κόφτης» αφορά σε χιλιάδες συνταξιούχους που έχουν αναλάβει εργα­σία πριν από το νόμο Κατρούγκαλου και υπόκεινται στην παλιά ποινή.

Η μεγάλη παγίδα είναι ότι όσοι παίρ­νουν 1.000 ευρώ και δεν είχαν περικοπή αν εργάζονταν, τώρα θα έχουν μείωση και μένει να ξεκαθαριστεί αν θα ισχύσει αναδρομικά από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος, δηλαδή από τις 6 Ιουνίου του 2016, ή αν θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1/1/2017.

4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΧΑΝΕΤΕ

1. Συνταξιούχος του Δημοσίου που εργάζε­ται περιστασιακά και παίρνει 600 ευρώ κυρία και 150 ευρώ επικουρική σύνταξη, δηλαδή 750 ευρώ συνολικά. Αν είχε δηλώσει την απασχόληση πριν από τις 13/5/2016 στο Ταμείο του, δεν υπόκειται σε καμία περικο­πή, γιατί το άθροισμα σύνταξης είναι κάτω από τα 785 ευρώ. Δεν τον πιάνει δηλαδή ο νόμος για την απασχόληση παλαιών συντα­ξιούχων. Αν όμως εργαζόταν, αλλά δήλωσε την απασχόλησή του για πρώτη φορά μετά τις 13/5/2016, τότε τον πιάνει ο νόμος Κα­τρούγκαλου, που είναι ακόμα χειρότερος και θα χάσει το 60% της συνολικής σύντα­ξης, οπότε από τα 750 ευρώ θα παίρνει 300 ευρώ, εκ των οποίων 240 ευρώ κύρια και 60 ευρώ επικουρική.

2. Συνταξιούχος του Δημοσίου που παίρνει 990 ευρώ κύρια ή άθροισμα κύριας και επικουρικής. Αν είχε δηλώσει την απασχόληση πριν από τις 13/5/2016, δεν είχε περι­κοπή, γιατί ήταν κάτω από το παλιό πλαφόν των 1.005 ευρώ. Με το νέο «κόφτη» όμως θα έχει μείωση 70% στο ποσό σύνταξης που είναι πάνω από τα 785 ευρώ και υπόκειται σε μείωση σύνταξης κατά 144 ευρώ, οπότε θα παίρνει 847 ευρώ. Αν δεν δήλωνε την απασχόλησή του και το κάνει για πρώτη φορά μετά τις 13/5/2016, τότε τον πιάνει ο νόμος Κατρούγκαλου και θα χάσει το 60% της συνολικής σύνταξης, δηλαδή θα χάσει 594 ευρώ από τη σύνταξη και θα του μεί­νουν 396 ευρώ συν ο μισθός της απασχόλη­σης που έχει. Αν διακόψει την απασχόληση, η σύνταξη θα επανέλθει στα 990 ευρώ.

3. Συνταξιούχος που παίρνει 1.300 ευρώ μικτά και δηλώνει απασχόληση μετά το 2015. Με το παλιό πλαφόν είχε μείωση 70% στο τμήμα σύνταξης πάνω από τα 1.005 ευρώ και του έμεναν 1.094 ευρώ (περικοπή 207 ευρώ λόγω ποινής). Με το νέο πλαφόν η ποινή 70% πιάνει το τμήμα σύνταξης πάνω από τα 785 ευρώ και η μείωση από τα 207 ευρώ πάει στα 361 ευρώ, οπότε του μένουν 940 ευρώ.

4. Συνταξιούχος που παίρνει 1.700 ευρώ μικτά (προ μειώσεων και φόρου) και ταυτόχρονα εργάζεται. Με το παλιό πλαφόν η μείωση 70% έμπαινε στο τμήμα σύνταξης πάνω από τα 1.005 ευρώ. Με το νέο και μι­κρότερο πλαφόν η ποινή 70% πιάνει τη σύ­νταξη από τα 785 ευρώ και πάνω. Πριν είχε μείωση 487 ευρώ και έπαιρνε 1.214 ευρώ, ενώ με το νέο πλαφόν θα έχει μείωση 641 ευρώ και θα παίρνει -εφόσον εξακολουθεί να απασχολείται- 1.060 ευρώ.


ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ Ο «Ε.Τ.»

ΣΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ των δύο νόμων που δημοσιεύει ο «Ε.Τ» της Κυριακής, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο «κόφτης» για τις συντάξεις όσων εργάζονται θα πιάνει πλέον μεγαλύ­τερο κομμάτι σύνταξης.

ΕΓΓΡΑΦΟ1: Ο νόμος 4393/2016, άρθρο δεύτερο παράγραφος 3, τροποποιεί την πα­ράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν.4387/2016 με τη φράση ότι «ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπόψη εκείνο που ισχύει κάθε φορά». Το ημερομίσθιο που ισχύει «κάθε φορά» ακυρώνει τα 33,5 ευρώ και καθιερώνει ως βάση υπολογισμού για τον «κόφτη» της σύνταξης τα 26,18 ευρώ, γιατί αυτό είναι το ημερομίσθιο που ισχύ­ει σήμερα.

ΕΓΓΡΑΦΟ 2: Η αρχική διάτα­ξη στο άρθρο 23, παρ. 3 του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016) έλεγε ότι για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συ­νταξιούχων του Δημοσίου (άρθρο 10 ν. 3865/2010) «ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπόψη εκείνο που ίσχυε την 31η/12/2011».

Οι αποδείξεις με τα ντοκουμέντα των επί­μαχων διατάξεων δείχνουν ότι στο εξής ο «κόφτης» συντάξεων για όσους είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 13/5/2016 θα μπαίνει με βάση το αν η σύνταξη ξεπερνά το 30πλάσιο των 26,18 ευρώ, δηλαδή αν υπερβαίνει τα 785 ευρώ, και δεν ισχύει πλέ­ον το παλιό πλαφόν των 1.005 ευρώ, γιατί απλά η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργα­σίας κατάργησαν ως βάση υπολογισμού το παλιό ημερομίσθιο των 33,5 ευρώ και στη θέση του έβαλαν το μνημονιακό ημερομί­σθιο των 26,18 ευρώ! Μεγαλύτερη είναι η περικοπή για όσους συνταξιοδοτούνται με το νόμο Κατρούγκαλου από 13/5/2016 και αναλαμβάνουν εργασία, καθώς και για όσους πήραν σύνταξη μεν αλλά αναλαμβάνουν εργασία για πρώτη φορά μετά τις 13/5/2016. Και στις δύο περιπτώσεις θα κόβεται το 60% της σύνταξης από το πρώτο κιόλας ευρώ, χωρίς κανένα πλαφόν. Εξαίρεση έχουν μό­νον οι αγρότες συνταξιούχοι.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ -kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-09/07/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


3 σχόλια:

 1. ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΑΣ Γ@@@@@@@@Ε ΠΟΤΕ ΧΛΕΜΠΟΝΙΑΡΙΔΕΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΧΑΡΤΟΓΙΑΚΑΔΕΣ Ι5...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ!!! ΘΑ ΜΑΣ ΚΛΑΣΟΥΝ Τ' ΑΡ@@@@@@@@ΙΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου
  Εκτός από τους νέους ,πτυχιούχους και ελπιδοφόρους νέους διωχνουν στο εξωτερικό και τα έμπειρα μυαλά
  Εκεί οι συνταξιούχοι βρίσκουν και περνούν καλές αποδοχές και χωρίς να τους φορολογούν οι έξυπνοι της κυβέρνησης
  Καιρός να αλλάξουμε μπας και έχει μέλλον ο τόπος
  Δουλειά ,επιβραβευση ,ανάπτυξη , ελάφρυνση φόρων ,προβολή σταθερότητα και όχι ΦΟΡΟΙ είναι το κοινό μυστικό

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ