Αρχική » , , , , , » Τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον


Ένας έμπορος όπλων κοντά στο Πεντάγωνο. Οι «χρυσές» δουλειές για τον φίλο Χατζημηνά.
Γιατί να εφοδιάζεται ο Ελληνικός Στρατός με διόπτρες σε τιμή 4πλάσια από την αξία τους, όπως χαρακτηριστικά λένε οι πληροφορίες.

Στις σχέσεις αιτίου και αιτιατού υπάρχει πάντοτε μια απάντηση. Έτσι και στο ερώτημα γιατί ο Πάνος Καμμένος «έτρεξε» άρον-άρον το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας Ρ-3 Orion, λίγες μόνο ώρες αφού κάθισε στην καρέκλα του υπουργού Άμυνας, το 2015, και πάλι υπάρχει μια προφα­νής εξήγηση. Όπως συζητείται στο παρασκήνιο και στους διαδρόμους του Πενταγώνου, το πρώτο εξοπλιστικό πρόγραμμα που υπέγραψε αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα ήταν... αμερι­κανικών συμφερόντων, καθώς «εξυπηρετούσε» τα επιχειρημα­τικά συμφέροντα προσώπων συνδεδεμένων με τον υπουργό Άμυνας.

Μια απλή ματιά στη δομή του προγράμματος αρκεί για να πεί­σει και τον κάθε δύσπιστο ότι εκ των βασικών συντελεστών του εκσυγχρονισμού είναι η εταιρεία ISI (Interoperability Systems International), συμφερόντων του Κρίστιαν Χατζημηνά. Επιχειρηματίας στενά συνδεδεμένος με το αμερικανικό... establishment των όπλων από το 1999 (οπότε και πέτυχε την πώληση των εκπαιδευτικών Texan της Raytheon Aircraft στην Πολεμική Αεροπορία), ο Κρ. Χατζημηνάς αποδείχθηκε προσωπικότητα χωρίς πολιτικό χρώμα, αλλά πάντοτε με αμερικανικό... άρωμα. Κάτι που εξυ­πηρετούσε και τις βλέψεις του υπουργού Άμυνας της κυβέρνη­σης ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξ αρχής έβλεπε τον εαυτό του ως «πρέ­σβη» των αμερικανικών συμφε­ρόντων στη χώρα. Και για τον λόγο αυτό παρέστη στην ορκω­μοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κρ. Χατζημηνάς μπορεί να επιβεβαίωσε τη στενή σχέση του με τον Πάνο Καμμένο, συνοδεύοντας τον Έλληνα υπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα Εμιράτα (με σκοπό την επίτευξη πωλήσεων για τις επιχειρήσεις του), αλλά, όπως «δείχνει» η υπόθεση των Orion, η φιλία αυτή έχει μεγαλύτερο βάθος.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Ήταν μόλις οι πρώτες εβδομάδες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όταν ο υπουργός Άμυνας έβαζε τη σφραγίδα και την υπογραφή του σε ένα πρό­γραμμα «ξεχασμένο» στα συρτάρια του ΓΕΝ από το 2009: Στην αναβάθμιση των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας, με κόστος 450 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων, εάν κάποιος είχε την ευχέρεια να ψάξει τα απόρρητα αρχεία του ΓΕΕΘΑ, θα έβρισκε αρκετές δεκάδες προγράμματα με υψηλότερη επιχειρησιακή προτε­ραιότητα από αυτό. Κι όμως, ήταν αυτό που επέλεξε ο Πά­νος Καμμένος να γίνει το πρώ­το πρόγραμμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, άφησε να διαρρεύσουν και δεκάδες αναλύ­σεις που εξηγούσαν για ποιους (ΝΑΤΟϊκούς) λόγους θα έπρε­πε να προχωρήσει η αναβάθμι­ση. Την ίδια στιγμή που το 30% των αεροσκαφών της Π.Α. αντιμετωπίζει πρόβλημα διαθεσιμό­τητας και το 70% του στόλου φρεγατών πλησιάζει την επι­χειρησιακή ηλικία των 40 ετών... Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι και η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία των Orion, η Lockheed Martin (που επίσης κατασκευάζει το F-16, αλλά και το αόρα­το μαχητικό F-35), έστειλε επι­στολή στο ελληνικό υπουργείο Άμυνας, σημειώνοντας ότι ο εκ­συγχρονισμός δεν ήταν η πλέον ενδεδειγμένη λύση για τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας. Βέβαια, και η ίδια, βλέποντας την προοπτική του συμβολαίου... άλλαξε γνώμη και στη συνέχεια απέστειλε νέα επιστολή, υποστηρίζοντας την υλοποί­ηση του προγράμματος. Οι λό­γοι ήταν δύο:

Ο πρώτος ότι η ίδια ανελάμβανε βασικός ανάδοχος και θα έβγαζε χρήματα από το συμβόλαιο. Ο δεύτερος ότι ο βασικός υποκατασκευαστής θα ήταν η ISI, συμφερόντων του Κρ. Χατζημηνά. Ενός επιχειρηματία που είναι στενά συνδεδεμένος όχι μόνο με τα ευρύτερα αμυντικά συμ­φέροντα των ΗΠΑ, αλλά και με τη Lockheed Martin. Δεν είναι κρυφό, άλλωστε, ότι ο Χατζημη­νάς με διάφορους τρόπους έχει συνεργαστεί με την εταιρεία στα τελευταία δύο συμβόλαια αγο­ράς F-26 από την Ελλάδα.

Η ΔΟΜΗ. Όπως αποκαλύπτει η δομή προγράμματος του εκσυγχρονισμού των Orion, η Lockheed Martin αναλαμβά­νει να παράσχει τεχνικές εργα­σίες για την ανακατασκευή και τη συντήρηση των αεροσκαφών (δηλαδή τη «χοντροδουλειά»), ενώ η ISI Hellas το σύστημα αποστολής και διαχείρισης μάχης M2IMS, το οποίο καταγρά­φεται έτσι ως ελληνικό. Ελλη­νικά θα είναι και πολλά από τα νέα avionics (πλην του ισραηλινού radar EL/M-2022), καθώς και ο επιπλέον τεχνικός εξοπλι­σμός για τη μετέπειτα λειτουρ­γία τους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Lockheed Martin ως ανάδοχος θα εισπράξει το 29% του συμ­βολαίου για τις επισκευές που θα προσθέσουν 15.000 πτήσης στα υπέργηρα αεροσκάφη. Το υπόλοιπο 30% θα καταβληθεί για ανταλλακτικά και εξοπλι­σμό υποστήριξης, αφήνοντας το υπόλοιπο 40% (σχεδόν 200 εκατ. ευρώ) για την αγορά των αισθητήρων παρατήρησης και συλλογής πληροφοριών και του συστήματος διαχείρισης μάχης. Δηλαδή, τη βασική δουλειά που προκύπτει για την ISI.

Η θυγατρική ΘΕΩΝ και οι διόπτρες

Διόλου άσχημα για την Ελλάδα της κρίσης. Διό­λου άσχημα και για τον Κρίστιαν Χατζημηνά, ο οποίος προσβλέπει και στο πρόγραμμα εκσυγχρο­νισμού των F-16, ύψους 1-1,9 δισ. ευρώ. Ένα πρό­γραμμα που, εφόσον τη­ρηθούν οι ίδιες αναλογί­ες με τα Orion, μπορεί να αποφέρει στην ISI και τις υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου Χατζημηνά συμβό­λαια άνω των 500 εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά με την υπόθεση αγοράς του αό­ρατου μαχητικού F-35 να παραμένει σε εκκρεμότη­τα. Την ίδια ώρα, οι πρό­σφατες ανακοινώσεις του ΓΕΣ, ότι όλοι οι στρατιώ­τες του Ελληνικού Στρα­τού θα πρέπει να εξοπλισθούν με αισθητήρες και διόπτρες νυκτερινής όρα­σης δεν παραπέμπουν κά­που αλλού από τη... Θέων Αισθητήρες. Μια άλλη θυ­γατρική του ομίλου Χατζημηνά, με σημαντικές εξαγωγικές επιτυχίες και δραστηριότητα, αλλά και ένα ερώτημα που χρήζει απαντήσεως από τον «εκλεκτό» επιχειρηματία. Αληθεύει ότι οι διόπτρες που πρότεινε να αγορα­στούν από τον Ελληνι­κό Στρατό, με τιμή 10.000 ευρώ το τεμάχιο, κατα­σκευάζονται σε εργοστά­σιο του εξωτερικού με κό­στος 2.500 ευρώ; Τα «Π» θα επανέλθουν...

Του ΧΑΡΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-papavasiliou@parapolitika.gr
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 01/07/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ