«Ασύμμετρη απειλή στη θάλασσα»


Μείζον θέμα για Ελλάδα και Κύπρο η ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων.
Εκπόνηση σχε­δίων για διάσωση του προσωπικού και για αντιμε­τώπιση τυχόν κατάληψης από τρίτα, μη φιλικά διακείμενα προς τη χώρα, κράτη ή οργανώσεις.

Η σχετικά πρόσφατη υπογρα­φή για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, η αντίστοιχη έναρξη ερευνών τον Ιούνιο σε νέο οικόπεδο της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (γεγονός που έχει οδηγήσει υψηλόβαθμη πηγή του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Αμύνης σε «εκτι­μήσεις» περί «θερμού επεισοδίου» με την Τουρκία στην περιοχή), καθώς και οι πρόσφατες δηλώσεις των Τούρ­κων υπευθύνων ότι θα εμποδίσουν τις έρευνες αυτές «με κάθε τρόπο» έχουν αναβιβάσει το ζήτημα της ασφάλειας των ενεργειακών μέσων και γενικότερα της ενεργειακής ασφάλειας σε εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο.

Για τον λόγο αυτό συνήλθε το Εθνι­κό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) την Τετάρτη 10 Μαΐου στο υπουργείο Εξωτερικών, υπό την προεδρία του υπουργού Νίκου Κοτζιά και με τη συμμετοχή του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Γιώργου Σταθάκη. Εκεί συζητήθηκαν όλες οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας. Εδώ και δυόμισι χρόνια και μετά από σχετική «όχληση» των Κυπρίων, το ΥΠΕΘΑ, μέσω ΓΕΕΘΑ, ετοιμάζεται, στο πλαίσιο αντιμετωπίσεως «ασύμμετρου απειλής στη θάλασσα», με την εκπόνηση σχεδίων τόσο για τη διάσωση προσωπικού από εγκαταστάσεις εκμεταλλεύσεως φυσικού πλούτου στη θάλασσα όσο και για την ανακατάληψη μιας τέτοιας εγκαταστάσεως που τυχόν έχει «καταληφθεί» από τρίτους, μη φιλικά διακείμενους προς τη χώρα, είτε κράτη είτε οργανώσεις.

Ήδη, το δραστήριο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ), που ανήκει στο ΓΕΕΘΑ, αλλά λειτουργεί για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, με μι­κτό, διακλαδικό και πολυεθνικό προ­σωπικό, υπό τη διοίκηση Έλληνος αρχιπλοιάρχου του ΠΝ, εκπαιδεύει κόσμο, Έλληνες και ξένους, στην αντιμετώπιση «ασύμμετρων απειλών» στη θάλασσα. Με το ΚΕΝΑΠ άλλωστε οι Κύπριοι έκαναν την πρώτη τους σχετική επαφή.

Σε καθαρά εθνικό επί­πεδο, όμως, την αντιμετώπιση παρόμοιων απειλών ή την προστασία ευαίσθητων θαλάσσιων εγκαταστάσεων έχει αναλάβει η Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχει­ρήσεων (ΔΔΕΕ) του ΓΕΕΘΑ, της οποίας διοικητής είναι πάντα ανώτατος αξιωματικός του Στρατού Ξηράς, καταδρομέας και βατραχάνθρωπος, και υποδιοικητής πάντα αξιωματικός, προερχόμενος από τους βατραχανθρώπους (υποβρυχίους καταστροφείς) του Πολεμικού Ναυτικού. Στη ΔΔΕΕ υπάγονται από τον καιρό της ειρήνης υπό τις διαταγές του εκάστοτε αρχηγού ΓΕΕΘΑ όλες οι δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων (που διαφέρουν από τις Ειδικές Δυνάμεις) των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ. Πιο συγκεκρι­μένα, στη ΔΔΕΕ υπάγονται από τον Στρατό Ξηράς το Ειδικό Τμήμα Αλε­ξιπτωτιστών (ΕΤΑ) και η Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών (Ζ’ ΜΑΚ). Από το Πολεμικό Ναυτικό η Διοίκηση Υπο­βρυχίων Καταστροφών και από πλευράς της Πολεμικής Αεροπορίας η 31 η Μοίρα Επιχειρήσεων Ερεύνης - Διασώσεως (31η ΜΕΕΔ). Επικουρικώς, αν απαιτηθεί από πλευράς του Λιμενικού Σώματος η Μονάδα Υποβρύχι­ων Αποστολών αυτού (ΜΥΑ/ΛΣ) και από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας η ΕΚΑΜ.

Για την εκτέλεση της αποστολής του, το προσωπικό της ΔΔΕΕ συνεπικουρείται από προσωπικό μονάδων και των τριών Κλάδων των Ε.Δ., όπως μονάδες μεταφορικών και επιθετι­κών ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού, η 356 ΜΤΜ με τα μεταφορι­κά αεροσκάφη C-130H Hercules και η 384 ΜΕΔ με τα ελικόπτερα Super Puma, καθώς και μοίρες μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως και μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού. Το σύνολο του προσω­πικού αυτού των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων αποτελείται αποκλειστικώς από επαγγελματικά στελέχη, άριστα εκπαιδευμένα και εξοπλισμέ­να, έμπειρα και ικανά να αντεπεξέλθουν σε οποιαδήποτε κατάσταση ή πε­ριστατικό.

Κορυφαία στρατιωτική πηγή, προς την οποία θέσαμε το θέμα, μας είπε τα εξής: «Το ζήτημα της ασφάλει­ας ενεργειακών εγκαταστάσεων εί­ναι σαν το κρεμμύδι. Με “καρδιά" την ίδια την εγκατάσταση, αρχίζουν και δημιουργούνται ομόκεντροι, επάλ­ληλοι κύκλοι ασφαλείας, στους οποί­ους διαδοχικώς συμμετέχουν ιδιώτες, πάνω στην εξέδρα, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή γύρω της και ακολούθως οι Ένοπλες Δυνάμεις». Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, τα εκπονηθέντα σχέδια για την προστασία, σε πρώτη φάση, και αντιμετώπιση, σε δεύτερη, οποιωνδήποτε «ασύμμετρων απειλών» εναντίον των εξεδρών αντλήσεως αερίου ή των ερευνητικών πλοίων περιλαμβάνουν και τη συνεργασία -αν αυτό απαιτηθεί- με τη σχετικά πρόσφατα συγκροτηθείσα αντί­στοιχη ΔΔΕΕ της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου.

Ασκήσεις προστασίας και αντιμετώπισης περιστατικών

Είναι γνωστό ότι η Κυπρια­κή Δημοκρατία είναι σε πολύ πιο προχωρημένο στάδιο στην υπόθεση της εκμεταλλεύσε­ως του υποθαλάσσιου φυσικού πλούτου της χώρας που βρί­σκεται στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Η ΔΔΕΕ του ΓΕΕΦ, επομένως, στοχεύει στην προστασία αλλά και στην αντιμετώπιση οποιου­δήποτε περιστατικού ή απειλής επισυμβεί σε μια τέτοια εγκατάσταση. Ήδη έχουν διενεργηθεί πολλές ασκήσεις, υπό την αιγίδα του Οργανισμού Πο­λιτικής Προστασίας της Κύ­πρου και με τη συνεργασία του ΓΕΕΦ και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμε­τώπιση περιστατικών π.χ. πυρκαγιάς σε εξέδρα, διασώσεως κόσμου από εξέδρα κ.λπ. Στις ασκήσεις αυτές συμμετέχουν και η Ελλάδα, αλλά και ξένες δυνάμεις, όπως Γαλλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτος, είτε με τρι­μελή μορφή (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ ή Αίγυπτος) είτε με πολυμελή (Κύπρος, Ελλάδα, Γαλ­λία, ΗΠΑ κ.λπ.).

Μολονότι για πολλούς (και ευ­κόλως) κατανοητούς λόγους η Κύπρος επιθυμεί να κρατή­σει τέτοια θέματα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητος, ασφαλείς πληροφορίες αναφέ­ρουν ότι έχει αρχίσει και προχωρά με απολύτως ικανοποι­ητικούς ρυθμούς το θέμα και της στρατιωτικής προστασίας και αντιμετωπίσεως περιστα­τικών «ασύμμετρων απειλών». Το γεγονός ότι ο επικεφαλής των Ναυτικών Δυνάμεων του ΓΕΕΦ είναι Κύπριος πλοίαρχος, απόφοιτος της ελληνικής Σχο­λής Ναυτικών Δοκίμων και του Σχολείου Υ/Κ της ΔΥΚ, ασφα­λώς βοηθά πολύ προς την κα­τεύθυνση αυτή.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ-isblav@gmail.com
(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-13/05/2017) 

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ