Αρχική » , , , , , , , , » Τουρκικές προκλήσεις με επιδίωξη το μοίρασμα του Αιγαίου

Τουρκικές προκλήσεις με επιδίωξη το μοίρασμα του Αιγαίου


Στόχος της Άγκυρας είναι μια ιδιότυπη θαλάσσια συγκυριαρχία και χάραξη ΑΟΖ με βάση τα δικά της συμφέροντα.
Οι τουρκικές προκλήσεις κορυφώθηκαν, όταν δύο πυραυλάκατοι, στο πλαίσιο συμμετοχής τους στην τουρκική άσκηση «Deniz Kurdu», προσέγγισαν τις ανατολικές και p6peies ακτές του Αγαθονησίου.

Οι στρατιωτικές ασκήσεις που σχεδιάζει και οργανώνει η Τουρκία, είτε στο Αι­γαίο είτε στην Κύπρο, έχουν πολύ συγ­κεκριμένους στόχους, πολιτικούς, δι­πλωματικούς και στρατιωτικούς. Είναι αριστοτεχνικά σχεδιασμένες οι ασκήσεις των τουρκι­κών Ενόπλων Δυνάμεων και στοχεύουν:

1. Στην επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, που είναι το βασικό υπόβαθρο της εξαναγκαστικής διπλωματίας (εί­ναι η μορφή της διπλωματίας, που με την απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας υποχρεώνεται τον αντίπαλο να υπο­χωρήσει και να δεχτεί τις απαιτήσεις σου, σε βάρος των κυριαρχικών του δικαιωμάτων).

2. Έμπρακτη αμφισβήτηση του υφιστάμενου νομι­κού και κυριαρχικού καθεστώτος (Αιγαίο, «γκρίζες ζώ­νες», αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας σε κατοικημένα νησιά με στρατηγική γεωγραφική θέση).

3. Προώθηση στρατηγικών και γεωοικονομικών πολιτικο-διπλωματικών επιλογών, ακόμη και στην περί­πτωση που συγκρούονται με τη διεθνή νομιμότητα (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακύρωση της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομες υποθαλάσσιες έρευνες και εμ­πλοκή του ΝΑΤΟ).

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτυπώθηκαν στην άσκηση των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων με την κωδική επωνυμία «(NCAGS) Deniz Kurdu - 2017». Ως χώ­ρο διεξαγωγής της άσκησης, η Τουρκία οριοθέτησε με απανωτές NAVTEX και ΝΟΤΑΜ μια μεγάλη περιοχή από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο, στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου. Το σύνολο σχεδόν του τούρκικου στόλου βρέθηκε να είναι αναπτυγ­μένο στο Αιγαίο. Παράλληλα διεξήχθη και η τούρκικη άσκηση Ναυτικής Συνεργασίας και Κατεύθυνσης Πλοί­ων. Η άσκηση αυτή (NAVTEX 474/17), που έγινε για πρώτη φόρα, προβλέπει την «κατεύθυνση» εμπορικών πλοίων και αλιευτικών και τα σκάφη καλούνται να συμ­μορφώνονται με τις οδηγίες, που θα λαμβάνουν από το Κέντρο της Σμύρνης.

Από τη Σαμοθράκη μέχρι την Κύπρο

Το τουρκικό ΓΕΕΘΑ «ενημερώνει» ότι οι σταθμοί της Σμύρνης και της Αττάλειας θα συνεχίσουν να εκδίδουν μηνύματα NAVTEX για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται και τα εμπο­ρικά πλοία και οι ψαρόβαρκες! Επίσης, η Τουρκία δέ­σμευσε περιοχές ανατολικότερα του 25ου παραλλήλου, δηλαδή το μισό Αιγαίο, για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η Άγκυρα επικεντρώνει τη δραστηριότητα της στην τοξοειδή γραμμή Σαμοθράκη-Καστελόριζο- ΑΟΖ Κύπρου, που σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή πε­ρικλείονται και όλες οι βασικές τουρκικές διεκδικήσεις, που εκδηλώνονται έμπρακτα και με την επίδειξη στρα­τιωτικής ισχύος.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η δραστηριότητα της τουρκι­κής Πολεμικής Αεροπορίας στο Αιγαίο, την πρώτη μέρα, της μεγάλης κλίμακας αεροναυτικής άσκησης των τουρ­κικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Αιγαίο. Κατεγράφησαν, από τα ελληνικά μέσα επιτήρησης, 141 παραβιάσεις του εθνικού μας εναερίου χώρου, 37 παραβάσεις των κανό­νων του FIR Αθηνών, ενώ σημειώθηκαν και 9 εικονικές αερομαχίες ελληνικών και τουρκικών μαχητικών αερο­σκαφών, κατά τη διαδικασία των αναχαιτίσεων. Επίσης, στα πλαίσιο της τουρκικής άσκησης, ο τουρκικός στόλος έκανε εικονικό ναυτικό αποκλεισμό των νησιών μας στο Αιγαίο, με τα τουρκικά πολεμικά πλοία να παραβιάζουν τα όρια των εθνικών χωρικών μας υδάτων.

Συγκεκριμένα, τα όρια των εθνικών χωρικών υδά­των παραβίασαν τουρκικά πολεμικά πλοία και βρέθηκα αντιμέτωπα με πλοία του Πολεμικού μας Ναυτικού στην περιοχή του Αγαθονησίου. Ειδικότερα, δύο πυραυλάκατοι του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο συμμέτοχης τους στην τουρκική άσκηση με την επωνυ­μία «θαλασσόλυκος» («Deniz Kurdu»), προσέγγισαν τις ανατολικές και βόρειες ακτές της ν. Αγαθονησίου, όπου και παρέμειναν στη θαλάσσια περιοχή επί περίπου είκο­σι λεπτά, παραβιάζοντας κατά την κίνησή τους τα ελληνι­κά χωρικά ύδατα (ΕΧΥ). Από ελληνικής πλευράς, στην ως άνω θαλάσσια περιοχή, περιπολούσε παράκτιο περι­πολικό του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο και παρακο­λουθούσε συνεχώς την κίνηση των τουρκικών σκαφών. Παράλληλα, μία πυραυλάκατος και μία κανονιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού, που ευρίσκονταν στην ευρύτε­ρη περιοχή, έπλευσαν άμεσα στην περιοχή του Αγαθο­νησίου. Έγιναν όλες οι προβλεπόμενες από τους διε­θνείς κανονισμούς ενέργειες και τα τουρκικά πλοία απο­μακρύνθηκαν δυτικά και νότια.

«Χλιαρή» ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερι­κών, σχετικά με την προσέγγιση δύο τουρκικών πυραυλάκατων στις ακτές του Αγαθονησίου, επισημαίνει ότι: «Το περιστατικό παραβίασης ελληνικών χωρικών υδά­των από σκάφη του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή του Αγαθονησίου συνιστά κατάφωρη πα­ραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Είναι φανερό ότι υπάρ­χουν δυνάμεις στην Τουρκία που δεν επιθυμούν τη συνεννόηση και τις σχέσεις καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών». Είναι σαφές ότι η Τουρκία με συγκεκριμέ­νες ενέργειες έχει στόχο να αναδειχθεί και να προβληθεί μια ιδιότυπη συγκυριαρχία στο Αιγαίο, που θα καθιστά υποχρεωτική τη συνεκμετάλλευση και τελικά τη διχοτό­μηση (διαμοιρασμό) του Αιγαίου. Επίσης, η Τουρκία, αμφισβητώντας την ύπαρξη υφαλοκρηπίδας - ΑΟΖ στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου, ουσιαστικά διεκδικεί θαλάσσια σύνορα με την... Αίγυπτο και μερί­διο στα κοιτάσματα της Μεσογείου!

Χρήστος Α. Καπούτσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-20/05/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ