Αρχική » , , , , , » Μειώσεις μέχρι 23% στις συντάξεις λόγω κατάργησης επιδομάτων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Μειώσεις μέχρι 23% στις συντάξεις λόγω κατάργησης επιδομάτων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019.
Τέλος το επίδομα συζύγου, υπό προϋποθέσεις από τον ΟΓΑ η χορήγηση του επιδόματος τέκνων.

«Βόμβα» πρόσθετων μειώσεων -πέραν του 18% που θα είναι το πλαφόν στις κύριες και επι­κουρικές συντάξεις- αποκαλύπτεται στη διάταξη του νομοσχεδίου που εξασφάλισε και αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος η οποία προβλέπει τον τρόπο και τα ποσά επί των οποίων θα επέλθουν οι περικοπές από το 2019 με τα μέτρα του νέου Μνημονίου.

Σύμφωνα με τη διάταξη, οι κατα­βαλλόμενες συντάξεις θα επανυπολογιστούν «και από την 1η/1/2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό είναι με­γαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον (επαν)υπολογισμό τους, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμε­νης κύριας σύνταξης».

Αυτό που λέει η διάταξη είναι ότι οι παλιές συντάξεις θα μειωθούν ως 18%, αλλά και οι νέες συντάξεις (που θα βγουν για όσους έκαναν αίτηση από 13/5/2016 και μετά) θα χάσουν από το 2019 την προσωπική διαφορά μέχρι 18%.

«Ταφόπλακα»

Η «βόμβα» κρύβεται στην παράγραφο 4 της διάταξης όπου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του νόμου Κατρούγκαλου και καταργούνται από την 1η/1/2019 και τα οικο­γενειακά επιδόματα συζύγου και τέ­κνων, ακόμη και παιδιών με αναπηρία. Τα επιδόματα αυτά δεν θα είναι μέρος της προσωπικής διαφοράς. Στο Δη­μόσιο το επίδομα συζύγου παίρνουν όσοι αποχώρησαν μέχρι το 2011 και είναι 35 ευρώ, ενώ τα επιδόματα ανή­λικων τέκνων ή παιδιών με αναπηρία είναι 50 για ένα παιδί, 70 συνολικά για δύο παιδιά, 120 συνολικά για τρία τέκνα, 170 συνολικά για τέσσερα, με προσαύξηση του συνολικού ποσού κατά 70 ευρώ για κάθε παιδί μετά το τέταρτο.

Στις μειώσεις που θα προκύψουν δηλαδή με την προσωπική διαφο­ρά θα μπει ανώτατο πλαφόν 18%, ενώ τα επιδόματα συζύγου και τέ­κνων εξαλείφονται οριστικά από την 1η/1/2019 για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 12/5/2016. Ο λόγος που καταργούνται είναι επειδή το επίδομα συζύγου δεν καταβάλλεται στους νέ­ους από 13/5/2016 και μετά συνταξιούχους, ενώ το επίδομα τέκνων θα χορηγείται μόνον εφόσον οι συντα­ξιούχοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει η νομοθεσία για τη λήψη επιδόματος τέκνων από τον ΟΓΑ.

Με τον τρόπο αυτό, οι παλιές συντάξεις που έχουν και επίδομα συζύγου ή/και επίδομα παιδιού θα επανυπολογιστούν ξεχωριστά από τα επιδόματα και η μείωση που θα προκύψει με την προσωπική διαφορά θα «πέσει» στην επανυπολογιζόμενη σύνταξη. Η πραγματική απώλεια εισοδήματος όμως από την 1η/1/2019 που ενεργοποιούνται οι περικοπές θα είναι μεγαλύτερη του 18% καθώς τα επιδόματα καταργούνται ολοσχερώς!

Στην πράξη...


Στους πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει ο Ελεύθερος Τύπος με ενδεικτικά παραδείγματα για τις περικοπές σύνταξης και επιδομάτων φαίνεται ότι οι συνολικές απώλειες, λόγω μείωσης συντάξεων αλλά και λόγω κατάργησης οικογενειακών επιδομάτων, φτάνουν στο 23%! Για παράδειγμα:

1. Συνταξιούχος Δημοσίου που παίρ­νει σήμερα πριν το φόρο κύρια σύνταξη 1.440 ευρώ και έχει επίδο­μα συζύγου 35 ευρώ το μήνα, αλλά και επίδομα 50 ευρώ για ανήλικο ή ανάπηρο παιδί, έχει συνολικό μηνι­αίο εισόδημα 1.525 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, η σύνταξη θα επανυπολογιστεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα. Με μια μέση μείωση κατά 15% μετά τον επανυπολογισμό (αντί 18% που είναι το πλαφόν), η νέα σύνταξη βγαίνει στα 1.224 ευρώ με προσωπική διαφορά 216 ευρώ. Από την κατάργηση των επιδομάτων όμως την 1η/1/2019. θα έχει πρό­σθετη απώλεια εισοδήματος κατά 85 ευρώ, οπότε η συνολική μείωση αποδοχών θα είναι 301 ευρώ (216 ευρώ από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και 85 ευρώ από την κατάργηση του επιδόματος συζύγου και τέκνου). Η συνολική περικοπή στις μηνιαίες του αποδοχές ακριβώς λόγω και της κατάργησης των επιδομάτων θα είναι 19%, παρότι η μείωση της σύνταξης με τον επανυπολογισμό είναι 15%.

2. Συνταξιούχος Δημοσίου που παίρ­νει κύρια σύνταξη 1.190 ευρώ προ φόρου και 35 ευρώ επίδομα συζύγου έχει συνολικά 1.225 ευρώ σήμερα. Με τον επανυπολογισμό και με μια μέση μείωση κατά 15% στη σύνταξη, το νέο ποσό βγαίνει στα 1.012 ευρώ με προσωπική διαφορά επί της σύνταξης 179 ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2018 θα λαμβάνει τη σύνταξη των 1.012 ευρώ, την προσωπική διαφορά των 179 ευρώ, όπως και το επίδομα συζύγου των 35 ευρώ. Οι συνολικές του αποδοχές δηλαδή θα είναι ίδιες (1.225 ευρώ). Από την 1η/1/2019 όμως που ενεργοποιούνται τα μέτρα του νέου Μνημονίου που φέρνει σή­μερα στη Βουλή η κυβέρνηση και τα νομοθετεί από τώρα, θα παίρνει τη νέα σύνταξη χωρίς προσωπική διαφο­ρά, ήτοι τα 1.012 ευρώ προ φόρου, ενώ καταργείται και η καταβολή του επιδόματος συζύγου των 35 ευρώ. Η συνολική απώλεια (από τα 179 της προσωπικής διαφοράς και τα 35 ευρώ του επιδόματος συζύγου) θα είναι 214 ευρώ και το ποσοστό μεί­ωσης επί του μηνιαίου εισοδήματος φτάνει στο 17%, παρότι η μείωση σύνταξης λόγω επανυπολογισμού είναι στο 15%.

3. Συνταξιούχος του ΙΚΑ που παίρ­νει κύρια σύνταξη 850 ευρώ προ φόρου και 48 ευρώ επίδομα συζύγου έχει συνολικά 898 ευρώ σήμερα. Με τον επανυπολογισμό και με μια μέση μείωση κατά 15% στη σύνταξη, το νέο ποσό βγαίνει στα 723 ευρώ με προσωπική διαφορά επί της σύντα­ξης 128 ευρώ. Μέχρι το τέλος του 2018 θα λαμβάνει τη σύνταξη των 723 ευρώ, την προσωπική διαφορά των 128 ευρώ, όπως και το επίδομα συζύγου των 48 ευρώ.

Οι συνολικές του αποδοχές θα είναι ίδιες (898 ευρώ). Από την 1η/1/2019 όμως καταργείται και η προσωπική διαφορά, των 128 ευρώ, αλλά και το επίδομα συζύγου των 48 ευρώ. Από τα 898 ευρώ δηλαδή που θα παίρνει μέχρι τέλος του 2018, πέφτει στα 723 ευρώ από την 1η/1/2019, ήτοι θα έχει μείωση κατά 20%. Παρότι η μείωση στη σύνταξη είναι 15%, η πρόσθετη απώλεια εισοδήματος κατά 5% προκύπτει από την κατάργηση του επιδόματος συζύγου που δεν θα το λαμβάνει μετά την 1η/1/2019.

«Ψαλίδι» σε 650.000 επικουρικές

ΚΑΤΑ τον ίδιο τρόπο θα γίνουν και οι περικοπές στις επικουρικές. Η σύνταξη δηλαδή απομονώνεται από το επίδομα συζύγου και από το 2019 η μεν επικουρική, εφόσον έχει προσωπική διαφορά μεγα­λύτερη του 18%, μειώνεται μέχρι 18%, ενώ τα επιδόματα συζύγου καταργούνται.

Οι μειώσεις στις επικουρικές θα πλήξουν πάνω από 650.000 συνταξιούχους, οι συντάξεις των οποίων επανυπολογίστηκαν αλλά δεν έχουν μειωθεί ως τώρα γιατί δεν ξεπερνούσαν μαζί με τις κύριες τα 1.300 ευρώ. Με το νέο νόμο, οι επικουρικές που έχουν άθροισμα με την κύρια σύνταξη κάτω των 1.300 ευρώ θα μειωθούν ως 18%.

Περικοπές θα έχουν όμως και όσοι είδαν το καλοκαίρι του 2016 να κόβονται οι επικουρικές τους επειδή υπερέβαιναν τα 1.300 ευρώ με τις κύριες. Υπολογίζεται ότι για περίπου 120.000 δικαιούχους επι­κουρικής που είχαν ήδη μειώσεις το περασμένο καλοκαίρι θα πέσει και νέο ψαλίδι από το 2019, εφόσον η περικοπή που είχαν είναι μικρότερη του 18% Για παράδειγμα, ένας συ­νταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.130 ευρώ και επικουρική 180 ευρώ (άθροισμα 1.310 ευρώ) είχε μείω­ση κατά 10 ευρώ στην επικουρική ώστε να μην πέσει κάτω από τα 1.300 ευρώ. Η μείωση αυτή είναι κατά 5,5%. Με το νέο νόμο, εφό­σον έχει και προσωπική διαφορά στην επικουρική σύνταξη, θα έχει και υπόλοιπο περικοπής ένα 12,5% ώστε το σύνολο της μείωσης να φτάσει στο 18%.

Καμία αύξηση μέχρι το 2022

ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ διάταξη που αποκαλύπτει σήμερα ο «Ε.Τ.» ξηλώνεται και η «πρόβλεψη»-κοροϊδία που είχε μπει στο νόμο Κατρού­γκαλου ότι θα έρχονταν και αυξήσεις συντάξεων από την 1η/1/2017. Τώρα προβλέπεται ότι δεν θα δο­θεί ούτε σεντ για αυξήσεις μέχρι το 2022!

Στην παράγραφο 3 της επίμαχης διάταξης αναφέρεται ότι «το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νό­μου αυξάνεται από την 1η/1/2022 με απόφαση των υπουργών Οικονομι­κών και Εργασίας με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Κατανα­λωτή του προηγούμενου έτους, και δεν υπερβαίνει (σ.σ.: η αύξηση) την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Για να δουν αυξήσεις δηλαδή οι συνταξιού­χοι θα περιμένουν ως το 2022, τουλάχιστον και επί των μειωμένων συντά­ξεων, όταν η κυβέρνηση πέρυσι τους έταζε με νόμο όχι μόνο αυξήσεις από το 2017, αλλά και ότι «δεν θα καταργηθούν οι προσωπι­κές διαφορές»!

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-13/05/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

14 σχόλια:

 1. --Από αυτή την ιστορία του «υπέρογκου πλεονάσματος» για το 2016, το ΔΝΤ κέρδισε (επέβαλε αυτό που ήθελε, για να κρατήσει «ανοιχτή την πόρτα» της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα – χωρίς να έχει δεσμευτεί ακόμα! Και ποιος ξέρει τι άλλο θα ζητήσει στο τέλος…)

  --Οι Γερμανοί κέρδισαν κι αυτοί – να μη τους «πιέσει» κανείς για άμεσα μέτρα ανακούφισης του Ελληνικού χρέους, αφού οι Έλληνες έβγαλαν ήδη «μεγάλο πλεόνασμα». Άρα δεν έχουν άμεσα ανάγκη καμιά «ανακούφιση»…

  --Και η μόνη που έχασε ήταν η Ελλάδα:

  Πρόσθετη λιτότητα και για το 2018 (657 εκατομμύρια)

  Πρόσθετη λιτότητα για το 2019 (άλλα 1,8 δισεκατομμύρια)

  Πρόσθετη λιτότητα και για το 2019 (που ίσως έλθει ένα χρόνο νωρίτερα) άλλα 1,9 δισεκατομμύρια.

  Σύνολο 4,37 δισεκατομμύρια!

  Και δεν τελειώνει εκεί η «χασούρα»…

  -Ακόμα, η Ελλάδα έχασε από την «καθυστέρηση» της τελευταίας διαπραγμάτευσης μισό χρόνο ανάπτυξης (ήδη οι προβλέψεις για φέτος υποβαθμίζονται κάθε μέρα - απώλεια τουλάχιστον 1,8 δισεκατομμύρια σε ΑΕΠ),

  -4 δισεκατομμύρια καταθέσεις που έφυγαν από τις Ελληνικές τράπεζες τους τελευταίους μήνες (παρά τα capital controls)

  -και το μεγαλύτερο μέρος της «ποσοτικής χαλάρωσης» που θα έπαιρνε φέτος από το Ντράγκι – που μπορεί να χαθεί και συνολικά - άλλα 4 με 6 δισεκατομμύρια).

  Συνολική απώλεια από τη φετινή διαπραγμάτευση Τσίπρα:

  14 με 16 δισεκατομμύρια!


  (Κατά τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς, άλλοι την υπολογίζουν ως τα 19 δισεκατομμύρια…)


  Στην περίπτωση αυτή το ΔΝΤ έκανε τη δουλειά του.

  Το καταστροφικό λάθος το έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα.

  Για μιαν ακόμα φορά…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το ΔΝΤ «δέχθηκε» προς στιγμήν το πέτσινο «πλεόνασμα», αλλά αμέσως μετά επέβαλε στην Ελλάδα – με την πλήρη στήριξη των Ευρωπαίων, πλέον – πρόσθετα μέτρα λιτότητας: για το 2019 (1% του ΑΕΠ), για το 2020 (άλλο 1% του ΑΕΠ), και για το 2018 πια (0,37% του ΑΕΠ ή 657 εκατομμύρια)!

  Αυτά τα μέτρα ΔΕΝ θα ήταν απαραίτητα, αν το πλεόνασμα του 2016 ήταν αληθινό. Ο στόχος για ΟΛΑ τα επόμενα χρόνια θα είχε ήδη επιτευχθεί από πέρσι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για να βγούμε από τον εφιάλτη, πρέπει να πούμε μερικές αλήθειες.
  * Πρώτη αλήθεια που ΔΕΝ λέγεται:

  Η Ελλάδα έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.

  Όχι μόνο για να φτάσει στα επίπεδα (κατά κεφαλήν εισοδήματος) του 2008 (δηλαδή, πριν την κρίση),

  αλλά για να φτάσει εκεί χωρίς να ζει σε «φούσκα» (όπως ζούσε ως τότε)!

  Να φτάσει με άνοδο της ανταγωνιστικότητάς της (κι όχι με παροχές)

  και να πάει πολύ-πολύ υψηλότερα…

  Και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα…  Αυτά δεν είναι «ευσεβείς πόθοι». Δεν είναι «λόγια του αέρα»…

  Προκύπτουν από μεγάλη έρευνα που είχε γίνει από τρείς Οργανισμούς, ένα διεθνή (το μεγαλύτερο για τέτοια project) την ΜcKinsey, και δύο Ελληνικούς (επίσης τους μεγαλύτερους εδώ), το ΙΟΒΕ και το ΚΕΠΕ.

  Από τα πορίσματά τους κρατήθηκαν μόνο αυτά στα οποία «συνέπιπταν» μεταξύ τους. Και κρατήθηκαν οι «μετριοπαθέστερες» κοινές εκτιμήσεις τους.

  Το αποτέλεσμα παρουσιάστηκε από τον ίδιο το Σαμαρά στις παραγωγικές τάξεις το Μάϊο του 2014. Διευκρινίζοντας ρητά, πως ήταν ένα «όραμα φιλελεύθερης ανάπτυξης», χωρίς τις στρεβλώσεις ενός κεντρικού σχεδιασμού σοβιετικού τύπου…

  Και το συμπέρασμα ήταν τότε, πως η Ελλάδα μπορούσε να κερδίσει όλο το χαμένο έδαφος σε ΑΕΠ και απασχόληση ως το 2022 και να εκτοξευθεί κυριολεκτικά μέσα στην επόμενη δεκαετία σε επίπεδα που δεν είχε πλησιάσει ποτέ.

  Άλλωστε, την εποχή εκείνη – το 2014 - η Ελλάδα ήταν ήδη στην πρώτη θέση διεθνώς σε εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα!

  Και το επόμενο εξάμηνο (το δεύτερο μισό του 2014), η Ελλάδα ήταν πρώτη σε ανάπτυξη στην Ευρωζώνη (μετά από έξη χρόνια ύφεσης).

  Αυτά όλα χάθηκαν μετά το Γενάρη του 2015…

  Αλλά ήδη από τότε, η στροφή προς τα πάνω είχε γίνει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. * Δεύτερη αλήθεια: Η Ελλάδα έχει τεράστια αναπτυξιακά «αποθέματα»- πόρους, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες - που δεν αξιοποιεί.

  Ίσως είναι μοναδική χώρα στον κόσμο (τουλάχιστον, ανάμεσα στις αναπτυγμένες) σε ΜΗ αξιοποιούμενα αναπτυξιακά αποθέματα!  --Για παράδειγμα: Σε όλη την Ευρώπη, ο μέσος όρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι 75-78%. Στην Ελλάδα είναι μόλις 50%.

  (Χώρια οι άνεργοι. Σε αυτούς θα αναφερθώ πιο κάτω).

  Δηλαδή υπάρχει ένα 25% του πληθυσμού τουλάχιστον (ένας στους τέσσερις Έλληνες ή λίγο παραπάνω) που ενώ μπορούν να δουλέψουν, δεν δουλεύουν!

  Όχι τώρα, που έχουμε υψηλή ανεργία.

  Και παλαιότερα, όταν η ανεργία ήταν χαμηλή.

  Είναι αυτοί που παίρνουν πρόωρη σύνταξη στα 40 ή στα 50 χρόνια τους (κάποιες φορές έπαιρναν κάτω από τα 40) και επιβαρύνουν διπλά τα ασφαλιστικά ταμεία (πρώτον γιατί δεν «εισφέρουν», και δεύτερον γιατί τα «απομυζούν» για περισσότερα χρόνια) και οι νέοι που μπαίνουν «αργά» στην αγορά εργασίας (σε σχέση με άλλες χώρες).

  Ακόμα και τώρα, είμαστε χώρα σε «οικονομική και κοινωνική χρήση» αλλά τις αγροτικές εργασίες τις κάνουν… «αλλοδαποί»! Παράνομοι ή νόμιμοι…

  Γιατί οι δικοί μας δεν πάνε να δουλέψουν στα χωράφια. Ακόμα…

  Αν δεν τα πούμε αυτά, και αν δεν τα διορθώσουμε, θα βουλιάζουμε συνεχώς.  --Ακόμα είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο (σε σχέση με το συνολική μας έκταση) και με το πιο ειδυλλιακό αρχιπέλαγος. Θα μπορούσαμε να έχουμε εκατοντάδες μαρίνες. Να είμαστε η διεθνής πρωτεύουσα του αρχιπελαγικού (κι όχι απλώς του «νησιωτικού») τουρισμού. Κι όμως έχουμε ελάχιστες κι αυτές υποβαθμισμένες…

  Και δυσκολευόμαστε να τις αποκρατικοποιήσουμε.

  Επί Σαμαρά κάτι έγινε. Τώρα βάλτωσε πάλι…  --Ακόμα είμαστε χώρα με τεράστιο ορυκτό πλούτο. Αλλά… χωρίς ορυχεία! Κι όπου ανοίξει κανένα, τρέχουν αμέσως πότε οι «περιβαλλοντολόγοι», πότε οι αρχαιολόγοι, πότε πάσης φύσεως «ακτιβιστές» και τα… κλείνουν. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που ΔΕΝ θέλει να αξιοποιήσει τον τεράστιο ορυκτό της πλούτο…


  --Είμαστε η μόνη χώρα που αντί να καίμε τα σκουπίδια μας και να παράγουμε ενέργεια, τα θάβουμε και μολύνουμε το έδαφος και το υπέδαφος…

  Μόνο από την θερμική επεξεργασία σκουπιδιών και τις ανενεώσιμες πηγές (στο βαθμό που είναι οικονομικά αποδοτικές – γιατί έχουμε ακούσει, κατά καιρούς, ένα κάρο απίθανες «πράσινες παπάτζες»ς) θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενους ενεργειακούς πόρους μέχρι και 40%!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. * Άλλη αλήθεια που δεν λέγεται:

  --Η Ελλάδα έχει σήμερα 1 εκατομμύριο άνεργους (από τους οποίους παίρνουν επίδομα ανεργίας, ούτε 200 χιλιάδες!)

  --Κι άλλες 350 χιλιάδες περίπου, που έκλεισαν τα μαγαζιά τους (λουκέτα) ή έκλεισαν τα βιβλία τους…

  --Κι άλλες 500 χιλιάδες που έφυγαν στο εξωτερικό. Νέοι κι όχι μόνο…

  --Κι άλλα 2,5 εκατομμύρια τουλάχιστον, άεργους. Ανθρώπους κάθε ηλικίας που θα μπορούσαν να δουλέψουν, που παντού στον κόσμο θεωρούνται «παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό» και δεν δουλεύουν! Δεν δούλεψαν ποτέ.

  Παλαιότερα, γιατί δεν ήθελαν.

  Αργότερα, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές.

  Αλλά και τώρα ακόμα, γιατί εξακολουθούν να επιλέγουν την μόνιμη αεργία από την χειρονακτική εργασία…

  Εργαζόμενοι σήμερα στην Ελλάδα είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια!

  Όσοι θα μπορούσαν να δουλέψουν και δεν δουλεύουν είναι περίπου άλλοι τόσοι!

  Ακριβώς όπως το ακούτε: 3,85 εκατομμύρια περίπου!

  (Μαζί με όσους έφυγαν στο εξωτερικό πάνω από 4 εκατομμύρια).


  Αν μπορούσαμε μέσα σε δέκα χρόνια να απορροφήσουμε τα δύο τρίτα απ’ όλους αυτούς τους «δυνητικούς εργαζόμενου»,

  αξιοποιώντας τα δύο τρία μόνο από τις ευκαιρίες που εντελώς πρόχειρα ανέφερα ανωτέρω (αγνοώντας τις πολύ περισσότερες που παρέλειψα),

  η Ελλάδα μέσα σε 10 χρόνια θα μπορούσε να κατεβάσει την ανεργία της κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο!

  Και να προσθέσει στο ΑΕΠ της τουλάχιστον 65 δισεκατομμύρια!

  Φτάνοντας πάνω από εκεί που βρισκόταν πριν από την κρίση…

  Και να έχει και τότε - μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης ακόμα…  Και να έχει λύσει και όλα τα προβλήματά της: Και το ασφαλιστικό, και το δημοσιονομικό, και το χρέος, και τα πλεονάσματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. * Και μια τελευταία αλήθεια που δεν λέγεται:

  Η «αποκάλυψη» μεγάλου μέρους της γκρίζας οικονομίας! Που παλαιά ξεπερνούσε το 35%. Αλλά και σήμερα είναι γύρω στο 27%. Κι αν την κατεβάσουμε ως το 15% (ακόμα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο) αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ μας θα κερδίσει άλλα 25 δισεκατομμύρια από εκεί που βρισκόμαστε τώρα.


  Μόνο αυτά να κάνουμε, θα έχουμε βελτίωση ΑΕΠ και βιοτικού επιπέδου σχεδόν 70% από όπου βρισκόμαστε σήμερα!

  Και αρκετά πιο πάνω απ’ όπου βρισκόμασταν πριν την κρίση.

  Αλλά παραγωγικά αυτή τη φορά! Με αληθινή ανάπτυξη, με ανταγωνιστικότητα, με εξαγωγές. Μειώνοντας συνεχώς το χρέος μας και σε απόλυτα νούμερα και σε ποσοστιαία (ως προς το ΑΕΠ).

  Όχι καταναλώνοντας συνεχώς από δανεικά.

  Γιατί τα δανεικά τελικά θα σε πνίξουν. Ή θα πνίξουν τα παιδιά σου…


  Κι αν όλα αυτά σας φαίνονται πολύ «αισιόδοξα» ή «υπερβολικά», έχω κι άλλα «νέα» να σας πω.

  Μπορούν να γίνουν και πολύ πιο φιλόδοξα!

  Μόνο το δημόσιο να μειώσουμε κατά 200 χιλιάδες (μέσα σε 10 χρόνια – κανόνας 1 προσλαμβάνεται για κάθε 5 που φεύγουν) και να φέρουμε πίσω τους μισούς απ’ όσους μας έφυγαν τα τελευταία 7 χρόνια, η Ελλάδα μπορεί να αγγίξει τα 300 δισεκατομμύρια ΑΕΠ (σε πραγματικούς όρους)!

  Και με χρέος, ως τότε, κάτω από το 100% του ΑΕΠ!  Όλα αυτά για να γίνουν, αρκεί να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, καταργούν τη γραφειοκρατία, εξαλείφουν σταδιακά τις στρεβλώσεις, ενώ μειώνουν σταδιακά τους φόρους και το κόστος της ελληνικής οικονομίας.

  Τα άλλα θα τα κάνει η ίδια η Οικονομία, το δαιμόνιο του Έλληνα και οι αγορές.  Κι όπως είδατε δεν είπα λέξη ούτε για «κούρεμα χρέους» ούτε για «πλεονάσματα».

  Γιατί εδώ που φτάσαμε, η ανάπτυξη παράγει πλεονάσματα και «υπέρβαση» πλεονασμάτων και νέα ανάπτυξη!

  «Ενάρετο κύκλο» το λένε αυτό. Κι αν μπεις πάς ψηλά.

  Αν δεν μπεις (και παραμείνεις στο «φαύλο κύκλο»), βουλιάζεις για πάντα…

  Χρειάζεται μόνο αρχική μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μεγάλη μείωση γραφειοκρατίας και εξάλειψη στρεβλώσεων.

  Και περαιτέρω σταδιακή μείωση φόρων στη συνέχεια, όσο στο επιτρέπει η ανάπτυξη, για να έχεις ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια…

  Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήταγε επειγόντως «κούρεμα χρέους», γιατί δεν πίστευε στην Ανάπτυξη. Και γιατί ήθελε να… «δανειστεί» ξανά και να μοιράζει «ευημερία» από δανεικά.

  Αυτό τέλειωσε πια! Πέθανε. Θεός σχωρέστο…

  Μας… «πρόκοψε», άλλωστε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Τα σκουπίδια τα πετάνε δεν τα βάζουν να κυβερνήσουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ, ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ, Η ΠΟΕΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ή ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΡΟΙΔΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΠΟΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΟ. ΤΟ ΚΡΥΦΤΟΥΛΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ Ε.Δ.
   ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ.
   Η ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΑΣΗ, Η ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ.

   Διαγραφή
  2. ΣΩΣΤΟΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ

   Διαγραφή
 9. Ρε άνθρωπε που ποτέ σου δεν δούλεψες,ποιος κερατάς σου έδωσε το δικαίωμα να μου κόψεις εμένα του συνταξιούχου ιδιωτικού υπαλλήλου και να τα δώσεις στα κομματικά σου καθίκια???Δούλεψα ρε ανθρωπάκο της πλάκας που το μόνο που έκανες ήτανε οι καταλήψεις, και δούλεψα σκληρά όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Γιατί ρε κλέφτη με κλέβεις τώρα,γιατί τόσο μίσος στους απόμαχους της ζωής,γιατί δεν κόβεις από τα δικά σου και του συναφιού σου τους μισθούς και όλα τα άλλα,παρά βρήκες την εύκολη λύση. Να πεθάνουν οι συνταξιούχοι για να ζήσεις εσύ και η κομματική σου παρέα. ΑΛ@ΤΕΣ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Το Πολυνομοσχέδιο συνιστά το τέταρτο Μνημόνιο. Γιατί;

  Περιλαμβάνει μέτρα και δημοσιονομικούς στόχους πέραν του τέλους του τρίτου Μνημονίου
  Περικλείει μέτρα που δεν βρίσκονταν στο τρίτο Μνημόνιο
  Το πιο βαρύ Μνημόνιο! Και μάλιστα χωρίς λεφτά. Μέσα σε δύο χρόνια, δύο Μνημόνια!
  Είναι το πιο βαρύ Μνημόνιο. Γιατί;
  Περιλαμβάνει 4,9 δις ευρώ νέα μέτρα. Από το «ούτε 1 ευρώ νέα μέτρα», περάσαμε στο ψηφίζουμε «4,9 δις ευρώ νέα μέτρα και με τα δύο χέρια»
  Μέτρα που κανείς δεν ζητούσε πριν από 1 χρόνο και φέρουν τη σφραγίδα της αναξιοπιστίας της Κυβέρνησης
  Ο συνολικός λογαριασμός Τσίπρα - Καμμένου ανέρχεται στα 14,2 δις ευρώ (από τα 12 δις ευρώ παροχές της Θεσσαλονίκης)
  9,5 φορές περισσότερα μέτρα από το επάρατο «e - mail Χαρδούβελη»
  Συνεπώς, ο λογαριασμός για κάθε νοικοκυριό είναι 3.400 ευρώ.
  Υπάρχουν νέα μέτρα και για το 2017 και για το 2018.
  Καταργείται, από 1.1.2017, η μείωση του φόρου εισοδήματος για ιατρικές υπηρεσίες
  Καταργείται, από 1.1.2018, η μείωση κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις κ.α.
  Μειώνεται, από 1.1.2018, το επίδομα θέρμανσης στα 58.000.000 ευρώ (νέα μείωση κατά 45.000.000 ευρώ, από 107.000.000 ευρώ που το είχε μειώσει πέρυσι η Κυβέρνηση – Επί Νέας Δημοκρατίας ήταν στα 210.000.000 ευρώ)
  Καταργούνται κοινωνικά επιδόματα (9.000.000 ευρώ το 2017 και 12.000.000 ευρώ το 2018)
  Περικόπτονται τα ειδικά μισθολόγια (από το 2017).
  Έχουμε επέκταση και διεύρυνση της λιτότητας, ιδιαίτερα στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ φτωχοποιούν την κοινωνία, ισοπεδώνουν τη μεσαία τάξη, φορτώνουν τα βάρη στους αδύνατους!
  Χάνονται από 1 - 3 συντάξεις και ένας μισθός
  Αντί για χορήγηση 13ης σύνταξης, που υπόσχονταν, κόβουν τη 12η και την 11η
  Επιβαρύνονται για πρώτη φορά, με τη μείωση του αφορολόγητου, 1.300.000 φορολογούμενοι πολίτες
  Επιβαρύνονται, ακόμη περισσότερο, με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, 1.400.000 επαγγελματίες και αγρότες
  Πετσοκόβονται τα ειδικά μισθολόγια, ιδίως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. • Τα «αντίμετρα» αποτελούν το «φερετζέ» ενός πολύ επώδυνου πακέτου μέτρων. Εφαρμόζονται υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, απαιτούν την προηγούμενη έγκριση των δανειστών και πρωτίστως του Δ.Ν.Τ. (άρθρο 15), αφορούν μόνο το μέρος της υπέρβασης από τον στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του Α.Ε.Π. και:
  • Προϋποθέτουν την ψήφιση και την πλήρη εφαρμογή νέων μέτρων ύψους 4,9 δις ευρώ
  • Προϋποθέτουν την μόνιμη επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων
  • Προϋποθέτουν την αξιολόγηση από τους Θεσμούς
  • Φυσικά, δεν είναι ουδέτερο το αποτέλεσμά τους για τον κάθε πολίτη, μετά την υλοποίηση των μέτρων, ειδικά των οικονομικά ασθενέστερων (π.χ. ακόμη και με την υλοποίηση του συνόλου των αντιμέτρων, κάτι που προϋποθέτει την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 5,5% του Α.Ε.Π., ο φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ θα έχει αύξηση φορολογίας)
  • Και κάτι ακόμη: Αφού η Κυβέρνηση υιοθέτησε ασθμαίνοντας την πρότασή μας για μείωση του Φ.Π.Α. στα αγροτικά εφόδια, γιατί δεν υιοθετεί και τις υπόλοιπες προτάσεις μας (κάθε παιδί σε βρεφονηπιακούς/παιδικούς σταθμούς, 20% μείωση του ΕΝΦΙΑ, κατάργηση στο φόρο στο κρασί); Τώρα! Όχι μετά από 2 - 3 χρόνια …
  • Ο ρυθμός ανάπτυξης, για το 2017, πέφτει από το 2,7% στο 1,8%.
  • Με βάση και το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο, χάθηκαν, μέχρι το 2018, 29 δις ευρώ πλούτου, ή 7.000 ευρώ περίπου χαμένο εισόδημα για κάθε νοικοκυριό
  • Μάλιστα, προβλέπεται φθίνουσα πορεία του ρυθμού ανάπτυξης από το 2020.
  • Τα πρωτογενή πλεονάσματα παραμένουν στο 3,5% του Α.Ε.Π., τουλάχιστον μέχρι το 2021.
  • Μάλιστα, το 2021, προβλέπεται το θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα του 5,6% του Α.Ε.Π., μετά τη λήψη μέτρων και δήθεν αντιμέτρων
  • Η Κυβέρνηση, από ορκισμένος πολέμιος των πρωτογενών πλεονασμάτων, πλέον είναι υπερασπιστής και οπαδός τους. Η επιτομή της κοροϊδίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ φτωχοποιούν την κοινωνία, ισοπεδώνουν την μεσαία τάξη, φορτώνουν τα βάρη στους αδύνατους

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ