Αρχική » , , , , » Οι νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις για 210.000 στελέχη ΕΔ-ΣΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ)

Οι νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις για 210.000 στελέχη ΕΔ-ΣΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ)


ΟΙ 4 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ

Μεγάλες ανατροπές σε μισθούς και συντάξεις έρχονται για περίπου 210.000 στελέχη ΕΔ-ΣΑ, τόσο για τους εν ενεργεία όσο και για τους απόστρατους. Οι περίπου 120.000 εν ενεργεία στρατιωτικοί των Ενόπλων Δυνά­μεων και των Σωμάτων Ασφαλεί­ας βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες περικοπές μισθών και κατάργηση ή μείωση επιδομάτων. Οι αλλαγές εί­ναι στο νέο Μνημόνιο που ψηφίζε­ται στις επόμενες μέρες και θα τους επηρεάσουν διπλά: στο μισθό, αλλά και στη σύνταξη.

Οι δε 90.000 απόστρατοι μπαίνουν από τώρα στο... τούνελ του ασφα­λιστικού νόμου Κατρούγκαλου και θα εξέλθουν το 2019 με μικρότερες συντάξεις,

Τέσσερις είναι οι ανατροπές:

1. Μειώσεις αποδοχών από το 2018 με νέο μισθολόγιο που θα συγχωνεύει επιδόματα

2. Μειώσεις συντάξεων με το νέο τρόπο υπολογισμού για αποχωρήσεις μετά την 1η/7/2016.

3. «Ψαλίδι» 7 εκατ. ευρώ στα επι­δόματα (ειδικών συνθηκών, ευθύνης και ενδεχομένως σε πτητικά, καταδυτικά).

4. Μειώσεις συντάξεων έως 18% στους απόστρατους μέσω επανυπολογισμού αποδοχών και καθορι­σμού προσωπικής διαφοράς μεταξύ νέας και παλιάς σύνταξης

Οι επερχόμενες αλλαγές έχουν βά­λει... φωτιά στις τάξεις των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, οι οποίοι σπεύδουν με προει­δοποιητικές βολές να ξεκαθαρίσουν ότι δεν θα δεχτούν υποβάθμιση στις αποδοχές τους. Ωστόσο, η κυβέρ­νηση έχει δεσμευτεί για τις αλλαγές αυτές απέναντι στους δανειστές και τις προωθεί με το πολυνομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή αυτή την εβδομάδα.

Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» δημοσιεύει σήμερα σε έναν πλήρη οδηγό τις αλλαγές που κυοφορού­νται αλλά και τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν όσοι επιλέξουν την έξοδο στη σύνταξη, ώστε να γλιτώσουν τα χειρότερα, γιατί σε μια μείωση μισθού και επιδομάτων θα είναι μικρότερη και η σύνταξη, όπως και το εφάπαξ που θα λάβουν σε μελλοντική έξοδο.

Ποιοι αποχωρούν με 27,5 χρόνια μέσα στο 2017

► Όσοι κατετάγησαν πριν από το 1992 και συμπλήρωσαν έως το 2012 τα 24,5 έτη υποχρεωτικής υπη­ρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας συμπληρώνουν φέτος τις προϋποθέσεις για να πά­ρουν σύνταξη, αρκεί να έχουν συνο­λικά 27,5 έτη. Στα έτη υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση (24,5) συνυπολογίζεται και η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς). Στο συνολικό χρόνο εξόδου (27,5, 29, 30,5 κ.λπ.) προσμετρώνται διπλά τα έτη σε μονάδες εκστρατείας (μάχιμη υπηρεσία), που μπορεί να είναι από 2 έως 5 χρόνια. Για παράδειγμα, στρα­τιωτικός με 24,5 έτη το 2012 απο­χωρεί όταν θα έχει συνολικό χρόνο 27,5 έτη. Στα έτη αυτά μπορούν να συνυπολογιστούν και πλασματικοί χρόνοι. Αν είχε 2 έτη παραμονής σε μονάδα εκστρατείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρό­νος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

► Όσοι είχαν τα 24,5 έτη πριν από το 2015 έχουν επίσης θεμελιωμένο δικαίωμα και μπορούν να αποχωρή­σουν άμεσα. Για παράδειγμα, όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο στράτευμα ή στα Σώ­ματα Ασφαλείας το 2011 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη μόλις συμπληρώσουν 26 έτη.

► Όσοι έχουν τα 24,5 έτη το 2015 θα πρέπει να συμπληρώνουν συνο­λικά 29 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.

► Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη το 2014 χρειάζονται 30,5 έτη στο σύ­νολο για να πάρουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

► Όσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά, που είναι οι νέοι μετά το 1993 υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώ­ματα Ασφαλείας, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας στην οποία υπολογίζονται τα χρόνια της σχολής, η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά), καθώς και τα διπλά έτη από την υπη­ρεσία τους σε μάχιμες μονάδες.

ΣΤΑ 60 Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ - «ΠΑΓΩΜΕΝΗ» Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΑ 58

Το απώτατο όριο ηλικίας για να βγουν σε αποστρατεία είναι το 60ό έτος. Υπάρχει όμως και η ψηφισμένη πρόβλεψη στο άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 4336/2015 για εφαρμογή του 58ου έτους για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς όμως να εφαρμόζεται. Η διάταξη λέει: «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθμιστεί νομο­θετικά, πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώ­ματος, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξη εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

Στρατιωτικοί που θεμελιώνουν δικαίωμα


ΕΞΟΔΟΙ ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ Ή ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 4,5 ΧΡΟΝΙΑ

► Στην περίπτωση παραίτησης θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης εφόσον έχει συμπληρωθεί 15ετής πλήρης συ­ντάξιμη υπηρεσία και έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος της ηλικίας για τους άνδρες και το 60ό έτος για τις γυναίκες. Επίσης, στην περίπτωση ακούσιας απομάκρυνσης ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας απαιτείται 15ετής πλήρης συντάξιμη υπηρεσία.

► Στην περίπτωση απόλυσης λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, απαιτείται ελάχιστος χρόνος 4 1/2 ετών.

► Στην περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται στην υπηρεσία, δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος.

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΠΤΗΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει πτητικά εξάμηνα προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύ­χιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας, απαιτείται 20ετής πλήρης στρα­τιωτική υπηρεσία.

Για τις μητέρες στρατιωτικούς και τους χή­ρους ή διαζευγμένους στρατιωτικούς με τρία παιδιά, εφόσον οι τελευταίοι έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών, αρκεί 20ετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία.

Η προσθήκη των «διπλών εξαμήνων» γίνεται με σταδιακή αύξηση των ετών πραγματικής υπηρεσίας, αφού συμπληρωθούν τα 18 ή 20 έτη, ως εξής:

Α. Πτητικά εξάμηνα μετά τη 18ετία

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται 1 1/2 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συ­μπληρώσουν 19 1/2 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συ­μπληρώσουν 21 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλή­ρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 4 1/2 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 22 1/2 χρόνια πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία.

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συ­μπληρώσουν 24 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

► Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια πλήρη στρατιωτική υπηρεσία.

Β. Καταδυτικά εξάμηνα, μετά την 20ετία

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλε­ξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, στα ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία που αυξάνεται σταδιακά έως τα 25 έτη.

Η χρήση των καταδυτικών εξαμήνων γίνεται ως εξής:

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα.

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 2 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 22 χρόνια.

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2013 για την προ­σμέτρηση των παραπάνω εξαμήνων απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 23 χρόνια.

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 4 χρόνια επιπλέον στρατιωτική υπηρεσία, ήτοι να συμπληρώσουν 24 χρόνια. 

► Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπλη­ρώνει 20ετία το 2017 και έχει 4 εξάμηνα (2 χρόνια), στις παραπάνω ειδικότητες, θα πάρει το διπλάσιο χρόνο των εξαμήνων, ήτοι 8 εξά­μηνα ή 4 συντάξιμα έτη, μόλις συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, δηλαδή το 2022. Με τα διπλά εξάμηνα, τα 25 έτη γίνο­νται 29. Και με τα 5 έτη σε μάχιμες μονάδες, φτάνει στα 34. Αν κάνει και αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, θα φτάσει στα 40 χρό­νια και θα πάρει σύνταξη το 2022.


Τα όρια ηλικίας για αποστρατεία και τα μυστικά για να μη χάσουν χρήματα όσοι αποχωρήσουν τώρα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΚΛΠ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Νέο τοπίο που αλλάζει και τον προγραμματισμό των στρατιωτικών για χρόνο της εξόδου στη σύντα­ξη δημιουργούν οι προωθούμενες δυσμενείς ρυθμίσεις στις αποδοχές τους.

Το καθεστώς των ειδικών μισθολογί­ων που περιλαμβάνει και τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ επανεξετάζεται και σύμφωνα με πληροφορίες θα γίνει ίδιο με αυτό του Δημοσίου, δηλαδή τα επιδόμα­τα θα ενσωματωθούν στις βασικές τους αποδοχές, αλλά με κούρεμα που θα δημιουργεί και προσωπικές διαφορές.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι σε ποια από τα επιδόματα θα πέσει «ψαλίδι». Στο στόχαστρο είναι και το χρονοεπίδομα, που υπολογίζεται ως ποσοστό 32% έως 60% του βασικού μισθού, αλλά και το επί­δομα ειδικών συνθηκών (68 ευρώ το μήνα), όπως και το επίδομα ευθύνης των 176 ευρώ. Μάχη αναμένεται να δοθεί για να μην «πειραχτούν» τα υψηλά επιδόματα (πτητικά- καταδυτικά).

Στους στρατιωτικούς, πάντως, επι­κρατεί αναβρασμός, καθώς μια μεί­ωση των αποδοχών τους θα συμπαρασύρει προς τα κάτω όχι μόνο τις συντάξεις, αλλά και το εφάπαξ.

Σε κάθε περίπτωση όποια απόφαση ληφθεί θα προκαλέσει άλλο ένα χτύ­πημα μετά τις μειώσεις που θα έχουν από το νόμο Κατρούγκαλου και οι νέοι αλλά και οι παλαιοί - σημερινοί συνταξιούχοι.

Στον πλήρη οδηγό για τους ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ - ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που δημοσιεύει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» καταγράφονται όλα όσα πρέπει να προσέξουν και να σταθμίσουν οι στρατιωτικοί πριν από την έξοδο.

Τι πρέπει να προσέξουν

Όσοι σκοπεύουν να υποβάλουν αιτή­σεις συνταξιοδότησης θα πρέπει να προσέξουν στα εξής σημεία:

► Δεν δικαιούνται τη μάχιμη 5ετία με λιγότερα από 24,5 έτη πραγματι­κής υπηρεσίας. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι τρίτεκνες γυναίκες εφόσον έχουν 20ετία μέχρι το 2012.

► Το χρονοεπίδομα αυξάνεται μόνο μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών για υποβολή αίτησης. Για παράδειγμα, στα 25, στα 27 ή μετά τα 30 έτη κατά πε­ρίπτωση. Επομένως, εάν κάποιος έχει συμπληρώσει τα έτη για σύντα­ξη και είναι κοντά στο να κερδίσει επιπλέον χρονοεπίδομα, συμφέρει να καθυστερήσει την έξοδο και να αποχωρήσει μόλις πάρει το μισθολογικό κλιμάκιο και το αυξημένο χρονοεπίδομα. Αυτό μετράει και στη σύνταξη και στα μερίσματα και, κυρίως, στο εφάπαξ.

ΜΕ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ TPITEKNOI ΓΟΝΕΙΣ

Οι προϋποθέσεις για σύνταξη τριτέκνων από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας και την Πυρο­σβεστική είναι ευνοϊκότερες έναντι των συναδέλφων τους που έχουν 1 ή 2 παιδιά. Οι τρίτεκνοι χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν δικαίωμα και ανάλογα με το έτος που τη συμπληρώνουν επιβαρύνονται με πρόσθετο χρόνο για να συνταξιοδοτηθούν. Ειδικά για όσους συμπληρώνουν την 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση), σε 21,23 και 25 έτη.

Από το 2014 και μετά οι προϋποθέσεις για τους τρίτεκνους γονείς στο στράτευμα ή στα Σώματα Ασφαλείας είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για όλους τους ασφα­λισμένους, δηλαδή χρειάζονται 24,6 έτη συμπληρωμένα το 2014 για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και 30,5 έτη για να υποβάλουν αίτηση και από το 2015 χρειά­ζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας. Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαί­νουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, με τις γενικές διατάξεις, δηλαδή χρει­άζονται 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας και συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

Στρατιωτικοί με τρία και άνω παιδιά που θεμελιώνουν δικαίωμα


ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟ 2019

Όσοι αποχώρησαν μέχρι τέλος του 2016 με το νέο σύστημα υπολογισμού και η σύνταξή τους έχει μείωση πάνω από 20% σε σχέση με αυτή που θα έπαιρναν με το παλιό σύστημα θα κρατήσουν ως προσωπική διαφορά το 50% της μείωσης. Αν δηλαδή η νέα σύνταξη βγαίνει στα 980 ευρώ και η παλιά στα 1.230 ευρώ, η μείωση είναι 250 ευρώ ή 20,3%. Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί το 50% της περικοπής και η μείωση θα είναι κατά 125 ευρώ, οπότε τα άλλα 125 ευρώ καταβάλλονται ως προσωπική διαφορά και η νέα σύνταξη πάει στα 980+125= 1.105 ευρώ.

Όσοι αποχωρήσουν το 2017 θα έχουν μεγαλύτερη μείωση, γιατί η προσωπική διαφορά που θα πάρουν περιορίζεται στο 33% και όσοι φύγουν το 2018 θα πάρουν το 25%. Για παράδειγμα, με μείωση 20,3% το 2017 θα έχουν ως προσωπική διαφορά το 33%, δηλαδή τα 82,5 ευρώ από τα 250 ευρώ της αρχικής μείωσης. Η σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 980+82,5=1.062,5 ευρώ. Με έξοδο το 2018 θα έχουν το 25% ως προσωπική διαφορά, οπότε η σύνταξη θα είναι 980+62,5=1.042.5 ευρώ.

Με έξοδο από το 2019 και μετά, θα επιβάλλεται ολόκληρη η μείωση των 250 ευρώ, δηλαδή σύνταξη 980 ευρώ.

Σημειωτέον ότι, αν η αρχική μείωση είναι μέχρι 19,99%, δεν επιστρέφεται τίποτε ως προσωπική διαφορά, το 2016, το 2017 και το 2018. Αυτό φαίνεται στους πίνακες με τα ενδεικτικά ποσά συντάξεων για βαθμό αστυνόμου Α’:

► Με 33 έτη και έξοδο στο τέλος του 2016, η νέα σύνταξη βγαίνει στα 956 ευρώ (προ φόρου) και έχει μείωση κατά 18,9% από τη σύνταξη των 1.178 ευρώ που θα έπαιρνε ο αξιωματικός της Αστυνομίας, με το παλιό σύστημα. Επειδή η μείωση είναι κάτω από 20%, δεν έχει προσωπική διαφορά, σύμφωνα με το ν. 4387/2016.

► Με 35 έτη και έξοδο το 2017 η νέα σύνταξη βγαίνει στα 967 ευρώ (προ φόρου) και έχει μείωση κατά 17,8% από τη σύνταξη των 1.177 ευρώ που θα έπαιρνε με το παλιό σύστημα. Ούτε εδώ προβλέπεται προσωπική διαφορά, επειδή η μείωση είναι κάτω από 20%.ΠΑΓΙΔΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Οι νέες συντάξεις θα αργήσουν να βγουν και μέχρι τότε όσοι υπέβαλαν αιτήσεις αποχώρησης από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφα­λείας και το Πυροσβεστικό Σώμα θα παίρνουν την προσωρινή σύνταξη που είναι ίση με το 50% του μισθού αλλά και το 50% του χρονοεπιδόματος.

Οι προσωρινές θα συμψηφιστούν με τις τρίμη­νες αποδοχές που παίρνουν όσοι αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016 και υπάρχει η παγίδα να τους κρατηθούν αναδρομικά τυχόν διαφορές που θα προκύψουν μεταξύ τρίμηνων αποδοχών και προσωρινής σύνταξης.

Αν η προσωρινή είναι μικρότερη, η διαφορά με τις τρίμηνες αποδοχές θα κρατείται με δόσεις των 50 ευρώ κάθε μήνα.

Όπως σχολιάζει στο ένθετο «Ασφάλιση και Συ­ντάξεις» ο δικηγόρος Γιάννης Μαυρωνάς, ειδικός στα συνταξιοδοτικά του Δημοσίου, «για πρώτη φορά, τα παραπάνω στελέχη μπαίνουν στη δια­δικασία της χορήγησης προκαταβολής σύνταξης, διότι μέχρι πρότινος λάμβαναν τις λεγόμενες τρίμηνες αποδοχές και η οριστική τους σύνταξη εκδιδόταν άμεσα.

Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε για όσους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες κ.ά. περιμένουν την κατάθεση της προκαταβο­λής τους λόγω αποχώρησής τους από το Σώμα στο οποίο υπηρετούσαν, είναι ότι όσοι έλαβαν τρίμηνες αποδοχές θα δουν συμψηφισμό αυ­τών με τα ποσά που έχουν λαμβάνειν από την προκαταβολή σύνταξης. Τα σχετικά ποσά είναι πιθανόν να αρχίσουν να πιστώνονται τον Ιούνιο στους λογαριασμούς των δικαιούχων».

ΤΑ ΕΤΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. σε κάθε βαθμό, καθώς και τα όρια ηλικίας για αποστρατεία έχουν αυξηθεί με Προεδρικό Διάταγμα από το 2016.

Ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας και παραμονής στον κάθε βαθμό μέχρι να κριθούν στον επόμενο καθορίστηκε ως εξής:

► Σε 4 έτη για υπαστυνόμο Β΄.

► Σε 6 έτη για υπαστυνόμο Α’.

► Σε 6 έτη για αστυνόμο Β’ ή 14 έτη (από 12) συνολικής υπηρεσίας από την οποία 5 έτη στο βαθμό.

► Σε 6 έτη για αστυνόμο Α΄ ή 20 έτη (από 16) συνολικής υπηρεσίας.

► Σε 6 έτη για αστυνομικό υποδιευθυντή ή 25 έτη (από 20 έτη) συνολικής υπηρεσίας.

► Σε 3 έτη για αστυνομικό διευθυντή ή 28 έτη (από 22 έτη) συνολικής υπηρεσίας στο βαθμό.

► Σε 2 έτη για το βαθμό του ταξίαρχου ή 30 έτη (από 24 έτη) συνολικής υπηρεσίας.

► Σε 1 έτος για το βαθμό του υποστρατήγου.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο επιτρέπεται να υπηρετούν οι αξιωματικοί γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας άλλαξε με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα και αυξήθηκαν κατά 1 έως 3 χρόνια από το βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και άνω.

Η δυνατότητα παραμονής τους στην υπηρεσία φτάνει μέχρι το 65ο έτος.


ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-15/05/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

8 σχόλια:

 1. η προσωπική διαφορά θα έχει την ίδια τύχη που είχε για τους συνταξιούχους, στο μέλλον θα κοπεί και στις ΕΔ - ΣΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συνδικαλιστες τρεξτε να συναντησετε τους αρχηγους των κομματων . Προφανως εχετε το συνδρομο της στοκχολμης αφου οι κυριοι αυτοι το 2015 ψηφισαν το τεταρτο μνημονιο . Αν δεν ηταν ολοι τους πολιτικοι ψευτες θα ελεγαν στους τοκογλυφους οτι τα μετρα αυτα δεν τα αναγνωριζει κανεις τους αρα δεν θα εφαρμοστουν. Μαζι με τα κερασματα παρτε και μπολικο σανο για τα προβατα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 58 ΙΣΧΥΕΙ ΗΔΗ ΣΤΙΣ Ε Δ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΠΙΛΟΤΟΥΣ κλπ σε υπολοιπουσ ειναι αδυνατον λογω ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΓΗΡΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΗΔΗ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 2/3 ΗΛΙΚΙΕΣ 32-45 ΕΤΩΝ-ΟΣΟ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΟΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΦΕΞΑΛΑ ΟΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΙΝΑΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. όπως λέμε έξυπνη ψηστιέρα έτσι ήρθε και έξυπνο μνημόνιο, άρε ψεκασμένε........................

   Διαγραφή
 4. εξηγηστε γιατι η κατηγορια Α εχει περισσοτερες αυξησεις ανα κλιμακιο εναντι των λοιπων κατηγοριων? ολα για τους ανωτερους αξκους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γιαλεζί αριστερά, δεν το ξέρεις το κόλπο, αυτοί είναι ελάχιστοι άρα σούμα περίσευμα, δεν το έμαθες στο στρατό τόσα χρόνια, τι ρωτάς

   Διαγραφή
  2. υπάρχουν και κρυφές μειώσεις για όλους, μέσω αύξησεις ασφαλιστικών εισφορών, τα επόμενα έτη

   Διαγραφή
 5. Ένας απλός τρόπος ξεσκίσματος του Συντάγματος και όλοι ομιλούν και γράφουν περί ανέμων και υδάτων = Με βάση το άρθρο 4 όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

  ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ότι αν είσαι μικρότερος ή μεγαλύτερος από κάποιον άλλον έχεις λιγότερα ή περισσότερα δικαιώματα.

  Λαμόγια, ΕΠΙΟΡΚΟΙ, υποκριτές, δολοφόνοι και τέλος ένοχοι εσχάτης προδοσίας (όλοι οι πολιτικοί που έφεραν στο σημερινό χάλι τη χώρα και συνεχίζουν χωρίς ίχνος μετάνοιας το ίδιο βιολί).

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ