Αρχική » , , , , , , , » Μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις (και στις χηρείας) σύμφωνα με την νέα Εγκύκλιο-σοκ (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις (και στις χηρείας) σύμφωνα με την νέα Εγκύκλιο-σοκ (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ)

Ανατροπές φέρνει στις συντάξεις ο νέος μαθηματικός τύπος
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Μεγάλες είναι οι ανατροπές στις συντάξεις που φέρνει η νέα οριστική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, με το νέο μαθηματικό τύπο που θα χρησιμοποιηθεί για να αποδοθούν τα ποσά σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου σε όσους υπέβαλαν αίτηση έπειτα από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά.

Το περιεχόμενο της νέας εγκυκλίου με τη «φόρμουλα» υπολογισμού των συντάξεων και τους τελικούς δείκτες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος, δίνοντας και παραδείγματα για το πώς θα βγαίνουν οι συντάξιμες αποδοχές και ποια είναι τα ποσά σύνταξης που θα πάρουν πάνω από 60.000 μέχρι στιγμής δικαιούχοι που είναι σε αναμονή με αίτηση μετά τις 13/5/201 6 και λαμβάνουν μόνον προσωρινή σύνταξη που κυμαίνεται από 345 ως 768 ευρώ.

Ανταποδοτική σύνταξη

Οι νέες συντάξεις θα έχουν «δύο ποσά»: Την εθνική σύνταξη που χρηματοδοτεί το κράτος και δεν υπερβαίνει τα 384 ευρώ το μήνα και τη σύνταξη βάσει αποδοχών, εισφορών και ετών ασφάλισης, τη λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη. Η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας αποκωδικοποιεί τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, καθώς χρειάστηκε να ξηλωθεί η αρχική διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου που προέβλεπε τη χρήση του δείκτη μισθών, και να εφαρμοστεί η μεταβολή των μισθών-συντάξιμων αποδοχών με το δείκτη τιμών καταναλωτή.

Τα ποσά της ανταποδοτικής σύνταξης θα υπολογιστούν με 5 βήματα:

1. Παίρνουμε την ακριβή ημερομηνία αίτησης (από 13/5/2016 και μετά).

2. Βρίσκουμε το μέσο όρο των ετήσιων αποδοχών επί των οποίων πληρώθηκαν εισφορές από το 2002 ως την ημερομηνία συνταξιοδότησης.

3. «Μετατρέπουμε» σε σημερινές τιμές τις αποδοχές κάθε έτους από το 2002 και μετά με τη χρήση του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή (σ.σ.: που δημοσιεύει στο σχετικό πίνακα ο «Ε.Τ.»).4. Οι μισθοί κάθε έτους αυξάνονται ή μειώνονται με το ποσοστό μεταβολής του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους.

5. Οι συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν θα είναι αυτές που πραγματικά είχε ένας ασφαλισμένος από το 2002 και μετά, αλλά θα είναι ο μέσος όρος των αποδοχών που βγάζουν οι δείκτες τιμών καταναλωτή για κάθε έτος.

Με το νέο μαθηματικό τύπο, οι αποδοχές του 2002 θα μετατραπούν σε αποδοχές του 2016, οι αποδοχές του 2003 θα πάρουν την αξία που έχουν σήμερα και αυτό θα γίνει για όλες τις αποδοχές όλων των ετών από το 2002 και μετά μέσω της αναπροσαρμογής τους με τον μέσο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή για κάθε έτος. Για παράδειγμα, τα 1.000 ευρώ του 2002, είναι σε σημερινές τιμές, 1.290, τα 900 ευρώ του 2003 είναι σε σημερινές τιμές 1.160 ευρώ κ.λπ. Στην ουσία οι αποδοχές του 2002 θα μετατραπούν σε αποδοχές του 2016, οι αποδοχές του 2003 θα έρθουν σε σημερινή (παρούσα) αξία και το ίδιο θα γίνει για τις αποδοχές κάθε έτους.

Οι συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, δεν θα είναι λοιπόν αυτές που πραγματικά είχε ένας ασφαλισμένος από το 2002 και μετά, αλλά θα είναι ο μέσος όρος των αποδοχών που βγάζουν οι δείκτες τιμών καταναλωτή για κάθε έτος. Αφού συγκεντρωθούν οι αναπροσαρμοσμένες αποδοχές, από αυτές θα βγει και ο μέσος όρος των ετών 2002-2016 ή 2002-2017 του 2002-2018, βάσει των οποίων θα υπολογιστεί και η ανταποδοτική σύνταξη.

Αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ασφαλισμένοι είναι ότι ο μέσος όρος των μισθών δεν θα βγει από αυτά που έπαιρναν στο χέρι, αλλά θα έχει και τις μεταβολές του τιμαρίθμου.

Στους αρνητικούς πληθωρισμούς από το 2013 και μετά, η επικαιροποίηση των αποδοχών σημαίνει μειώσεις. Ωστόσο, η εγκύκλιος λέει ότι ο δείκτης αναπροσαρμογής δεν μπορεί να υπολείπεται του 1, που σημαίνει ότι σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού (-1,3% ή -1,7%) οι αποδοχές θα είναι παγωμένες και δεν θα μειώνονται.

Ακόμη και με τη ρήτρα του τιμαρίθμου όμως, οι νέες συντάξεις θα είναι κατά πολύ μικρότερες σε σύγκριση με τις παλιές, αυτών δηλαδή που αποχώρησαν πριν από το νόμο Κατρούγκαλου, με αίτηση μέχρι 12/5/2016.

Οι μειώσεις είναι σημαντικές και προκαλούνται από τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης που προβλέπει αυτός ο νόμος.

Για παράδειγμα:

1. Ασφαλισμένος με μέσο όρο μηνιαίων αποδοχών 1.550 ευρώ και με 35 έτη θα πάρει 384 ευρώ από την εθνική σύνταξη και 524 ευρώ από την ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή 908 ευρώ τελικό ποσό. Με την εισφορά 6% για ασθένεια η σύνταξη προ φόρου διαμορφώνεται στα 853,52 ευρώ. Και... με το αφορολόγητο όριο στα 5.900 ευρώ, το καθαρό ποσό από το 2019 και μετά θα είναι κοντά στα 760 ευρώ. Ενας παλιός συνταξιούχος με τον ίδιο μισθό και τα ίδια έτη παίρνει σήμερα πάνω από 1.000 ευρώ, αν προέρχεται από το Δημόσιο ή το ΙΚΑ ή από ΔΕΚΟ.

2. Ασφαλισμένος με μέσο όρο αποδοχών 900 ευρώ και 30 έτη, θα πάρει 384 ευρώ από την εθνική σύνταξη και 250 ευρώ από την ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή 634 ευρώ τελικό ποσό. Με την εισφορά ασθένειας 6% η σύνταξη διαμορφώνεται στα 596 ευρώ. Σήμερα δεν έχει φόρο, αλλά από το 2019, με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου στις 5.900 ευρώ, ο εν λόγω συνταξιούχος θα πληρώνει φόρο 40 ευρώ το μήνα και θα παίρνει 556 ευρώ.

3. Ασφαλισμένος με 40 χρόνια και μέσο όρο αποδοχών 1.400 ευρώ, θα πάρει 384 ευρώ εθνική σύνταξη και 599 ευρώ από την ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή 983 ευρώ τελικό ποσό. Με εισφορά ασθένειας 6% η σύνταξη είναι 924 ευρώ.

Μετά το φόρο, σήμερα το ποσό είναι στα 840 ευρώ, ενώ από το 2019 θα είναι κάτω από 800 ευρώ λόγω της μείωσης του αφορολογήτου ορίου στις 5.900 ευρώ.

4. Ασφαλισμένος που είχε διαστήματα ανεργίας και εξ αυτού του λόγου ο αποδοχές του μειώθηκαν, από τα 1.500 στα 800 ευρώ, δεν θα βοηθηθεί από την αναπροσαρμογή των μισθών του με το δείκτη τιμών καταναλωτή, καθώς αν οι αποδοχές του διαμορφώθηκαν στα 800 ευρώ, από το 2013 και μετά, δεν θα έχει καμία αναπροσαρμογή, καθώς σύμφωνα με την εγκύκλιο οι χρονιές με αρνητικό πληθωρισμό δεν θα ρίχνουν προς τα κάτω τις αποδοχές, αλλά θα μένουν παγωμένες στα ίδια επίπεδα. Εν προκειμένω, τα 800 ευρώ, δεν θα πέσουν στα 750 ευρώ, θα παγώσουν στα 800 ευρώ από το 2013 και μετά που ο πληθωρισμός είναι αρνητικός. Αν ο μέσος όρος των ετών από το 2002 ως το 2016 βγάζει αποδοχές 1.000 ευρώ και ο ασφαλισμένος έχει 25 χρόνια εισφορές, θα πρέπει να είναι 67 για να πάρει πλήρη σύνταξη, αλλιώς θα αποχωρήσει στα 62 με μείωση 30% στο ποσό της εθνικής σύνταξης και όχι στο ποσό της ανταποδοτικής του σύνταξης. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η σύνταξη στα 67 με 25 έτη και μέσο όρο αποδοχών 1.000 ευρώ, είναι 384 ευρώ η εθνική και 207 ευρώ ανταποδοτική, δηλαδή 591 ευρώ μικτά και 555 ευρώ μετά την εισφορά ασθένειας. Από το 2019 θα πληρώνει και φόρο περίπου 20 ευρώ το μήνα. Στην περίπτωση μειωμένης θα πάρει 207 ευρώ ανταποδοτική και εθνική σύνταξη 268,8 ευρώ (384-30%=268,8), δηλαδή 475,8 ευρώ τελικό ποσό, που με την εισφορά ασθένειας, διαμορφώνεται στα 447,25 ευρώ.

Με αυτή τη σύνταξη δεν θα πληρώνει φόρο, ούτε μετά το 2019, αλλά το ερώτημα είναι αν θα του φτάνουν να πληρώνει τα άλλα χαράτσια (ΕΝΦΙΑ κ.λπ.) και τους λογαριασμούς ΔΕΗ, νερού, τηλεφώνου.

Μειώσεις-σοκ στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας

ΤΑ ΠΑΝΩ... ΚΑΤΩ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ -από 13/5/2016 και μετά- συντάξεις χηρείας είναι στο 50% της σύνταξης του θανόντος ενώ οι χήροι/ες θα πρέπει να έχουν κλείσει το 55ο έτος για να παίρνουν τη σύνταξη εφ' όρου ζωής. Αν έχουν δική τους σύνταξη ή εργάζονται τότε το 50% γίνεται 25% μετά την πρώτη τριετία!

Αν είναι κάτω των 55 παίρνουν σύνταξη για μια τριετία και μετά την ξαναπαίρνουν στα 67! Η μεγάλη παγίδα της εγκυκλίου είναι ότι μια χήρα δεν θα πάρει το 50% της παλιάς σύνταξης, αλλά το 50% της σύνταξης του θανόντος, αφού πρώτα επανυπολογιστεί με το νέο τύπο και τα νέα ποσοστά.

Αυτό σημαίνει ότι αν ο θανών έπαιρνε 800 ευρώ, και η σύνταξη μετά τον επανυπολογισμό καθοριστεί στα 600 ευρώ, τότε η χήρα θα πάρει το 50% των 600 ευρώ. δηλαδή μόλις 300 ευρώ.

Το ποσό είναι μικρότερο από τα 345 ευρώ της προσωρινής που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ.

Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψει και 45 ευρώ για να συμψηφίσει τη διαφορά μεταξύ οριστικής και προσωρινής σύνταξης. Αν η χήρα παίρνει και δική της σύνταξη ή αν εργάζεται τότε ο νόμος λέει ότι μετά την πρώτη τριετία (εφόσον είναι άνω των 55) το 50% της σύνταξης θα γίνεται 25%. Που σημαίνει ότι από τα 300 ευρώ θα λαμβάνει 150 ευρώ.

Συμπλήρωμα

Στις συντάξεις αναπηρίας τα ποσά της εθνικής σύνταξης είναι 192 ευρώ για όσους έχουν αναπηρία ως 66,99%, 288 ευρώ για όσους έχουν αναπηρία 79,99% και 384 ευρώ με αναπηρία 80% και άνω. Από εκεί και πέρα παίρνουν συμπλήρωμα από την ανταποδοτική σύνταξη, αλλά θα είναι μικρό, αφού λόγω αναπηρίας έχουν λίγα έτη εργασίας.

Ένας ασφαλισμένος που βγαίνει στη σύνταξη με αναπηρία 65% και είχε εργαστεί για 10 χρόνια με μέσο μισθό 700 ευρώ, θα πάρει 192 ευρώ από την εθνική σύνταξη και μόλις 54 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη για τα 10 χρόνια, δηλαδή η συνολική του σύνταξη θα είναι 246 ευρώ και δεν θα αλλάξει ποτέ παρά μόνον αν καταργηθεί ο νόμος που έφεραν ΣΥΡΙΖΑ και Κατρούγκαλος.

(Ε.Τ. 05/04/2017 – ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


3 σχόλια:

  1. ΨΕΚΑΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ ΚΑΨΑΤΕ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. «Ένα λάθος ΚΟΜΜΑ μπορεί να σου χαλάσει όλη τη ΣΥΝΤΑΞΗ», μας έλεγε η δασκάλα στο σχολείο. Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε...»

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ