Αρχική » , , , , , » Δύο επενδυτές διεκδικούν τη νήσο Φλέβες ιδιοκτησίας ΥΠΕΘΑ

Δύο επενδυτές διεκδικούν τη νήσο Φλέβες ιδιοκτησίας ΥΠΕΘΑ


Το νησί Φλέβες είναι ιδιοκτησία του υπουργείου Άμυνας και έχει περάσει πρόσφατα στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων.
[700εκατ. έως 2,5 δισ.] Αραβικά κεφάλαια ή ελληνικό σχήμα.

Δύο προτάσεις για μεγά­λες τουριστικές επενδύ­σεις στη νήσο Φλέβες, απέναντι από τον Αστέρα της Βουλιαγμένης, έχει στη διάθε­σή της η ελληνική κυβέρνηση. Η πρώτη, που θεωρείται και πολλών μεγατόνων, προέρχεται από αραβικά κεφάλαια. Προ­βλέπει επένδυση που μπορεί να κυμανθεί από 1,5 έως και 2,5 δισ. ευρώ, και προϋποθέτει την τροποποίηση του ρυθμιστικού πολεοδομικού σχεδίου της Αθή­νας. Η δεύτερη πρόταση, σύμ­φωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορά μεγάλο ελληνικό όμιλο, με προϋπολογισμό που φτάνει περίπου τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ η έκταση των εγκαταστάσεων που απαιτεί είναι περίπου στα πολεοδομικά όρια που ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουν κυβερνητικοί κύ­κλοι στη «Ν», τα σχέδια θα πρέ­πει να εγκριθούν από το υπουρ­γικό συμβούλιο και να κατοχυ­ρωθούν με νόμο στη Βουλή. Το νησί είναι ιδιοκτησία του υπουρ­γείου Άμυνας και έχει περάσει πρόσφατα στη δικαιοδοσία της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακί­νητης Περιουσίας Ενόπλων Δυ­νάμεων. Θεωρείται ναυτικό οχυ­ρό, ιδιότητα που θα «ακυρωθεί» με τροποποιητική απόφαση, εφόσον τελεσφορήσει ο σχεδιασμός για την τουριστική του ανάπτυξη.

Σε περίπτωση που τα σχέ­δια πάρουν «σάρκα και οστά» θεωρείται ότι θα συντείνουν στην «απογείωση» του αθηναϊ­κού τουρισμού υψηλών απαιτήσεων, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις στον Αστέρα, το Ελ­ληνικό και την ανάπλαση του Φαληρικού Δέλτα.

Η πρώτη πρόταση

Η πρώτη πρόταση έρχεται από fund που εξυπηρετούν αραβικά κεφάλαια με έδρα το Άμπου Ντάμπι. Ο προϋπολογισμός του έργου που θέλουν να κάνουν οι Άραβες ξεκινά από το 1.5 δισ. ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2,5 δισ. ευρώ, αν γίνει πλήρως αποδεκτό το σχέδιο. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεσ­σάρων πολυτελών resort 450 δωματίων, καθώς και 470 βίλες σε διάφορα σημεία του νησιού, θα δημιουργηθεί επίσης ένα γήπεδο γκολφ, ένα water park, ενώ σε περίπτωση που πάμε σε πλήρη ανάπτυξη θα κατα­σκευάσουν και ένα υποθαλάσ­σιο πάρκο με ντεκόρ ένα βυθι­σμένο πλοίο, αλλά και ρέπλικες αρχαίων μνημείων. Στις ίδιες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Ν», μπορεί να λειτουργεί ακόμα και priva­te table καζίνο.

Στο νησί θα αναπτυχθεί μια τεχνητή λίμνη με φυσικό φω­τισμό από φύκια, ενώ θα δημιουργηθεί και μια μαρίνα στο νότιο μέρος.

Οι εμπνευστές του σχεδίου θέλουν να προσελκύσουν διε­θνή VΙP οικογενειακό τουρισμό και ζητούν να διαχειριστούν το έργο με μακροχρόνια μίσθωση, η διάρκεια της οποίας θα εξαρτηθεί από το ύψος της επένδυ­σης. Σημειώνεται ότι θα δημιουργηθούν συνολικά περίπου 14.000 θέσεις εργασίας (εκ των οποίων οι 2.000 υπολογίζεται ότι θα είναι το προσωπικό που θα εργάζεται στις εγκαταστά­σεις). Όσον αφορά το αντάλ­λαγμα, οι υποψήφιοι επενδυ­τές έχουν προτείνει ένα σταθε­ρό ετήσιο ενοίκιο και ποσοστό από τα έσοδα της επιχείρησης.

Υπολογίζεται ότι από τη στιγ­μή που θα λειτουργήσει το συγ­κρότημα τα έσοδα για το υπουρ­γείο Άμυνας, με βάση το χειρό­τερο σενάριο, θα υπερβαίνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε ετή­σια βάση.

Η συγκεκριμένη πρόταση υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί πολεοδομικό συντελεστή περί­που στο 0,4, από το 0,2 που εί­ναι σήμερα, ενώ θα είναι eco friendly.

Η δεύτερη πρόταση

Η δεύτερη πρόταση, που προ­έρχεται από πολύ μεγάλο ελ­ληνικό επιχειρηματικό όμιλο, που δεν δραστηριοποιείται, άμε­σα τουλάχιστον, στον τουρισμό, είναι μικρότερου βεληνεκούς, και έχει στηριχθεί στο σημερι­νό πλαίσιο ρυθμιστικού σχεδιασμού της Αθήνας.

Ο προϋπολογισμός του έρ­γου φτάνει τα 700 εκατ. ευρώ και προβλέπει την ανέγερση τεσσάρων πολυτελών ξενοδο­χείων, βιλών, συνεδριακού κέν­τρου και ανάπτυξη μαρίνας εκεί όπου είναι σήμερα ο φυσικός όρ­μος.

Προβλέπει ακόμα τη δημι­ουργία ενός χωριού με κυκλα­δίτικο σχεδιασμό, ενώ στη νη­σίδα Φλεβοπούλα θα γίνει ο ναυ­τικός όμιλος. Η νησίδα θα ενώ­νεται με τις Φλέβες με γέφυρα. Ο συντελεστής δόμησης σε αυ­τό το σχέδιο είναι ο μισός σε σχέση με την πρόταση των Αρά­βων υποψήφιων επενδυτών και φτάνει το 0,2. Στην πρόταση προβλέπεται ότι η αποζημίωση για το υπουργείο Άμυνας που θα φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ τον χρό­νο.

Η «προίκα» των Ε.Δ.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο ξεκίνησε ουσιαστικά να λειτουργεί η Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων. Το προσωπικό της ολοκλήρωσε την αναλυτική καταγραφή των ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα για στρατιωτικούς σκοπούς σε όλη τη χώρα. Σημειώνεται ότι μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) υπολογίζονται -με βάση απογραφή του 2006- σε 1.477 ακίνητα με 251.500 στρέμματα. Η ΥΠΑΑΠΕΔ, μεταξύ άλλων, έχει να διαχειριστεί στρατόπεδα, αεροδρόμια ναυτικά οχυρά, νησίδες και κτήρια στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία όμως εδώ και πολλά χρόνια παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Του Αντώνη Τσιμπλάκη-atsimp@naftemporiki.gr
(ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-18/04/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ