Άμυνα και Οικονομία- Απαιτείται Σοβαρότης


Η διασφάλιση μιας αξιόπιστης αποτρεπτικής ικανότητας είναι καθήκον της χώρας με σκοπό να δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας στον λαό.

Του Βασιλείου Α. Βρεττοΰ*

Προσφάτως ξεκίνησε ένας ακόμα «δημόσιος διάλογος - αντίλογος» για την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα της προμήθειας νέων ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, ώστε να αντιμετωπιστεί η διαρκώς αυξανόμενη επιθετικότητα της γείτονος και «συμμάχου» Τουρκίας. Οι δηλώσεις κομ­ματικών παραγόντων και ο τρόπος που αυτές έγιναν επιβεβαιώνουν ότι το θέμα για μία ακόμα φορά δεν ήρθε στην επικαιρότητα ως θέμα χάραξης σοβαρής πολιτικής-υψηλής στρατηγικής αλλά ως ένα ακόμα αντικείμενο δημιουργίας εντυπώσεων μέσω δηλώσεων.

Το γενικότερο παγκόσμιο ασταθές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου των Βαλκανίων, αλλά κυρίως η συνεχώς αυξανόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο και τη ΝΑ Μεσόγειο και οι πολύπλευρες αναθεωρητικές της τάσεις απαιτούν σοβαρό­τητα σε θέματα άμυνας μεγαλύτερη από αυτή που επιδεικνύεται σήμερα από κυβερνητικούς παράγοντες. Η διαδικασία με την οποία κάθε κράτος καθορίζει το συμφέρον του ποικίλλει. Η ενδυνάμωση της συγκριτικής θέσεως ισχύος ενός κράτους αποτελεί πρωταρχικό του στόχο, ώστε να παράγεται αξιόπιστη αποτροπή, με­γαλύτερη ευχέρεια κινήσεων, ισχυρότερη επιρροή, δυνατότητες και βέβαια λιγότεροι κίνδυνοι.

Η Εθνική Ισχύς, δηλαδή το σύνολο παραγόντων όπως οικονομική ισχύς, Παιδεία, διπλωματία, κοινωνική συνοχή κλπ., περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και τις Ένοπλες Δυ­νάμεις (ΕΔ), ακόμα και στη σημερινή εποχή, όπου η επίδειξη ισχύος παγκοσμίως επιχειρείται πολλάκις και με άλλα μέσα, όπως η οικονο­μία. Η οικονομία εξάλλου αποτελεί την κοινή συνισταμένη όλων των παραγόντων (ισχύος) και τη βάση και το θεμέλιο της στρατιωτικής ισχύος με μια αμφίδρομη μεταξύ τους σχέση.

Την ευθύνη για την άμυνα της χώρας μας έχει η κυβέρνηση, που ακόμα και σήμερα δαπανά ετησίως ένα σημαντικό ποσοστό του ετήσιου γενικού κρατικού προϋπολογισμού στο κοινωνικό αγαθό της Εθνικής Άμυνας.

Η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζει τη σχέση κόστους/οφέλους (cost-benefit analysis) και να επιλέγει τη στρα­τηγική εκείνη που μεγιστοποιεί το συμφέρον της στα σημαντικά για την ασφάλεια και άμυνα θέματα. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια των παραγωγικών πόρων που διαθέτει η χώρα μας, επιβάλλουν τη συνεχή ιεράρχηση και επιλογή των αναγκών που θα ικανοποιηθούν. Δηλαδή απαιτείται εξορθολογισμός δαπανών ώστε να εξυπηρετείται μια σαφής δημοσιονομική και αναπτυξιακή πολι­τική. Ο εν λόγω εξορθολογισμός δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατος ατελής και περιορι­σμένου στόχου και θα πρέπει να οδηγεί σε επίλυση υφιστάμενων σοβαρών προβλημάτων διαθεσιμότητας κρίσιμων οπλικών συστημάτων. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να υπάρχει απο­τελεσματική αξιοποίηση των εν λόγω πόρων μέσω μιας αναπτυξιακής πολιτικής και ιδιαί­τερα της ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας -η οποία εμφανίζεται εξαιρετικά προβλη­ματική- και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Αν και η σημερινή παγκόσμια δομή της παραγωγικής διαδικασίας των οπλικών συστη­μάτων δεν επιτρέπει σημαντικές μειώσεις κόστους, ανάπτυξης και τιμών προμήθειας εξοπλισμών, η διαφαινόμενη έλλειψη αφενός ολιστικού κυβερνητικού σχεδιασμού των εξοπλιστικών προγραμμάτων και αφετέρου συστήματος υπολογισμού και παρακολούθησης του κόστους κύκλου ζωής των συστημάτων φαίνεται να οδηγεί για μία ακόμα φορά στη μη ανάκτηση πραγματικού οφέλους από την οποιαδήποτε επένδυση στην άμυνα.

Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι η διασφάλιση μιας αξιόπιστης αποτρεπτικά ικανότητας (ήτοι στρατιωτική ισχύς) είναι καθήκον της εκάστοτε κυβέρνησής της χώρας με σκοπό να δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας στον λαό και είναι αναγκαία ακόμα και υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες. Η οποιαδήποτε σκέψη για εξοπλισμό των ΕΔ απαιτεί τον καθορισμό ενός ευρύτατου φάσματος προτάσεων και εναλλακτικών επιλογών με τρόπο ώστε αφενός να αντικατοπτρίζει την υψηλή στρατηγική της χώρας και αφετέρου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εθνικής στρατιωτικής στρατηγικής και της βιομηχανικής στρατηγικής. Η άμυνα της χώρας και οι εξοπλιστικές της ανάγκες δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο λαϊκίστικων δηλώσεων εντυπωσιασμού και διαπληκτισμών στα ΜΜΕ. Είναι πολύ σοβαρό θέμα για να αντιμετωπίζεται με λαϊκίστικες μεθόδους εντυπωσιασμού. Απαιτείται έστω και τώρα σοβαρότης.

* Αντιπτέραρχος (I) ε.α Β, Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ, υποψήφιος Δρ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου, επιστημονικός συνεργάτης ΙΔΙΣ, ΕΛΙΣΜΕ, ΣΕΘΑ, μέλος ΣΑΣΙ.

(ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ-09/04/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ