Αρχική » , , , , , » Οι εξετάσεις για τη μονιμοποίηση των ΕΠΟΠ στην Π.Α (ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Οι εξετάσεις για τη μονιμοποίηση των ΕΠΟΠ στην Π.Α (ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)


Δικαίωμα συμμετο­χής στις γραπτές εξετάσεις έχουν όσοι Επαγγελματίες Οπλίτες υπέβαλαν την απαιτούμενη αίτηση και κρίθη­καν υγειονομικά κατάλληλοι, από την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή.
Στις μονάδες που υπη­ρετούν θα διεξαχθούν οι εξετάσει για τους υποψηφίους Αθηνών.

Τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων στην Πολε­μική Αεροπορία για τη μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) της τέταρτης σειράς κατάταξης έτους 2010, ανδρών και γυναι­κών, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δημήτρης Βίτσας.

Σύμφωνα με την υπουργική α­πόφαση. η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 528/22.02.2017. τεύχος Β΄ προκηρύσσεται «η διενέργεια γραπτών εξετάσεων, στο πλαίσιο της διαδικασίας μονιμοποίησης των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) (Ανδρών -Γυναικών) της ΠΑ, που κατατά­χθηκαν τον Μάιο του Έτους 2010 και συμπληρώνουν την εκ του νόμου απαιτούμενη επταετή υ­ποχρέωση παραμονής, το Μάιο του 2017». Ως ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων ορίζεται η Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017, ενώ η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιλαμβάνει τα εξής:

Στη ΣΙ (ΑΒ Δεκέλειας) θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις οι ΕΠΟΠ που υπηρετούν σε Μονάδες της περιφερειακής ενότητας Αττικής.
Για τους υπόλοιπους ΕΠΟΠ οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις Movάδες που υπηρετούν.

Όσοι ΕΠΟΠ υπηρετούν στο ΑΤΑ, σε Διακλαδικές, Πολυεθνικές- Διακλαδικές Μονάδες, σε άλλες Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμε­ων εκτός ΠΑ ή σε Μονάδες της ΠΑ με μικρή στελέχωση, θα κλη­θούν να συμμετάσχουν στις εξε­τάσεις που θα διεξαχθούν στην πλησιέστερη Μονάδα της περιφέρειάς τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσει έχουν όσοι Επαγγελματίες Οπλίτες υπέβαλαν την απαιτούμενη αίτηση επιθυμίας μονιμοποίησή και κρίθηκαν υγειονομικά κατάλληλοι, από την Ανώτατη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ).

Το ερωτηματολόγιο

Όσον αφορά τα αντικείμενα και την ύλη των εξετάσεων, η υπουρ­γική απόφαση ορίζει ότι «περι­λαμβάνονται σε γενικά ερωτη­ματολόγια στρατιωτικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων ειδικότητας (ξεχωριστά για καθεμία), τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στους υπο­ψήφιους για μονιμοποίηση στην ΠΑ ΕΠΟΠ, με μέριμνα των ΓΕΑ/Β2 και ΔΑΕ/Β2. Το ερωτηματο­λόγιο αξιολόγησης περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκ των οποίων οι 35 αφορούν τα θέματα της κάθε ειδικότητας και οι 15 τα γενικά στρατιωτικά θέματα. Οι ερωτήσεις των γενικών στρατιωτικών θεμάτων είναι κοινές για όλες τις συμμετέχουσες ειδικότητες.

Η γραπτή εξέταση θα ξεκινήσει στις 10.00 π.μ. ακριβώς, ώρα που ισχύει για όλα τα εξεταστικά κέ­ντρα. Οι εξεταζόμενοι θα εισέλ­θουν στον χώρο εξέτασης, αφού προηγουμένως παραδώσουν στην Εξεταστική Επιτροπή τυχόν βοη­θήματα και κάθε είδους ηλεκτρονικές συσκευές (συμπεριλαμβανομένων και των συσκευών κινητής τηλεφωνίας). Μαζί τους θα πρέπει να έχουν μόνο στυλό διαρκείας χρώματος μπλε και την ταυτότητά τους.

Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι 60’, ενώ κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται κάθε μορφή αντιγραφής ή συνεργασίας μεταξύ των εξεταζόμενων. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί συνεργασία ή αντι­γραφή, το έντυπο απαντήσεων του ερωτηματολογίου των εμπλεκομένων θα παραδοθεί στην Ε­ξεταστική Επιτροπή, η οποία θα καταγράψει πάνω σε αυτό το γεγονός και θα το βαθμολογήσει με μηδέν (0).

Επιτυχών θεωρείται όποιος συ­γκεντρώσει βαθμολογία μεγαλύ­τερη ή ίση του 70%, δηλαδή απα­ντήσει σωστά σε τουλάχιστον 35 ερωτήσεις. Ωστόσο, λόγω της φύσεως των ερωτημάτων (πολλαπλής επιλογής) και του τρόπου βαθμολόγησης, όπου δεν υπει­σέρχεται η προσωπική γνώμη των βαθμολογητών, δεν επιτρέ­πεται αναβαθμολόγηση. Τυχόν απαιτούμενες διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης θα εκδοθούν από το ΓΕΑ.

(ΕΘΝΟΣ-14/03/2017)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.


Προκήρυξη Διενέργειας στην ΠΑ Γραπτών Εξετάσεων για τη Μονιμοποίηση των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) (Ανδρών Γυναικών), της Τέταρτης Σειράς Κατάταξης Έτους 2010:0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ