Αρχική » , , , , » Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ «ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ «ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ


Παρ’ όλη την αποβιομηχάνιση από τη δεκαετία του '80, παρ΄ όλους τους κανονισμούς και τις ποσοστώσεις της ΚΑΠ, παρ' όλη την κατάρρευση της δασμολογικής προστασίας και παρ' όλη την οικονομική καταστροφή των επτά μνημονιακών χρόνων, η Ελλάδα «αντέχει» ακόμα.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤτΕ, ΤΟ 2016 Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΞΙΑΣ 24,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ 28,2% ΤΟΥ ΑΕΠ.
ΙΤΑΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΗΠΑ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ 0Ι ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών το 2016 έχει ως εξής: 44% βιομηχανικά προϊόντα, 27,5% καύσιμα, 22,3% αγροτικά προϊόντα και 4% πρώτες ύλες.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΙΓΓΛΕΣΗ*

Το ελληνικό αδιέξοδο κορυφώνεται. Για να «δώσουν» οι δανειστές περίπου 6 δις ευρώ τον Ιούλιο, με τα οποία η Ελλάδα θα πληρώσει (ανακυκλώσει) ένα μικρό τμήμα του χρέους της που θα λήγει τότε, ζητούν από την κυβέρνηση να ψηφίσει μέτρα που θα εφαρμοστούν από το 2019. Ουσιαστικά, οι δανειστές εκβιάζουν τη χώρα για πρόσθετα μέτρα προκειμένου να πληρώσουν... τους εαυτούς τους!

Όλο αυτό αποκαλείται δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου Μνημονίου. Θα ακολουθήσουν δε κι άλλες αξιολογήσεις -συνολικά προβλέπονται έξι -μέχρι τη λήξη του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018.

Εδώ και επτά χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Η οικονομία καταστρέφεται, η κοινωνική συνοχή διαλύεται, η μορφωμένη νεολαία μεταναστεύει και η ελληνική εθνική οντότητα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του αφανισμού. Οι απολογητές του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά οι «σταυροφόροι» της παγκοσμιοποίησης, μας λένε όλα αυτά είναι μονόδρομος και ότι χρειάζονται κι άλλες «μεταρρυθμίσεις». Μας λένε ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από το ευρώ, ότι αν φύγουμε θα γίνουμε Βόρεια Κορέα, ότι δεν θα έχουμε να φάμε, ότι δεν θα έχουμε καύσιμα και φάρμακα, γιατί όλα τα εισάγουμε, ενώ δεν παράγουμε τίποτα! Πρόκειται για άθλια, «γκεμπελικής» υφής προπαγάνδα, που αποσκοπεί στο να μετασχηματιστεί όχι μόνο η οικονομική συμπεριφορά των πολιτών, αλλά και ο τρόπος που σκέπτονται, αξιολογούν και κατανοούν την πραγματικότητα. Ευελπιστούν ότι έτσι θα διαμορφωθεί ένας «μνημονιακός ιδιότυπος» παγκοσμιοποιημένου ραγιά με ψυχολογία «Ψωρο­κώσταινας».

Κι όμως, παρ' όλη την αποβιομη­χάνιση που άρχισε από τη δεκαετία του '80, παρ' όλους τους κανονι­σμούς και τις ποσοστώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), παρ' όλη την κατάρρευση της δασμολογικής προστασίας και παρ' όλη την οικονομική καταστροφή των επτά τελευταίων μνημονιακών χρόνων, η Ελλάδα «αντέχει» ακόμα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοι­χεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η χώρα μας πραγματοποίησε το 2016 συνολικές εξαγωγές αγαθών αξίας 24,5 δις ευρώ. Από το ποσό αυτό 18,1 δις ήταν εξα­γωγές προϊόντων και 6,1 δις εξα­γωγές καυσίμων. Παράλληλα, το 2016 η Ελλάδα εισέπραξε άλλα 25 δις ευρώ από την παροχή υπηρε­σιών. Συγκεκριμένα, 13,2 δις από τον τουρισμό, 7,8 δις από τις μετα­φορές (ναυτιλία) και 4 δις από λοι­πές υπηρεσίες. Συνολικά, δηλαδή, πουλήσαμε στο εξωτερικό αγαθά και υπηρεσίες αξίας 49,5 δις ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το διόλου ευκαταφρόνητο 28,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας. Για λόγους σύ­γκρισης αναφέρουμε ότι το αντί­στοιχο ποσοστό της εξαγωγικής υπερδύναμης, της Γερμανίας, είναι 40%.

Αντίστοιχα, το 2016, σύμφω­να πάντα με τα στοιχεία της ΤτΕ, πραγματοποιήσαμε εισαγωγές αγαθών αξίας 41 δις ευρώ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα αξίας 8,9 δις ευρώ. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι το 68,5% των καυσίμων (αργό πετρέλαιο) που εισάγουμε επανεξάγεται με τη μορφή διυλισμένων προϊόντων. Παράλληλα, το 2016, η χώρα μας πλήρωσε για εισαγωγή υπηρεσιών 9,7 δις ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, για εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών πληρώσα­με 50,7 δις ευρώ.

Έτσι, το Ισοζύγιο παρουσίασε ένα μικρό έλλειμμα 1,2 δις, που αντιπροσωπεύει μόλις το 1,2% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου (εισαγωγές συν εξαγωγές) της Ελ­λάδας και μόλις το 0,68% του ΑΕΠ της. Σημειώνουμε ότι το 2015 το έλλειμμα ήταν ακόμη μικρότερο, λιγότερο από 300 εκατ. ευρώ.

Οι αιτίες της μικρής αύξησης του ελλείμματος το 2016 είναι κυρίως οι εξής:

1. Η μείωση του ναυτιλιακού συ­ναλλάγματος κατά 2,1 δις ευρώ (από 9,9 δις το 2015 έπεσε στα 7,8 δις το 2016). Η μείωση αυτή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΤτΕ, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους περιορισμούς στην κίνηση κεφα­λαίων (capital controls). Σημειώ­νουμε ότι το 2014, πριν από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγ­χων, οι εισπράξεις από τη ναυτιλία ανέρχονταν στα 13,1 δις ευρώ.

2. Η μείωση του τουριστικού συ­ναλλάγματος κατά 905 εκατ. ευρώ (-6,4%), παρόλο που οι αφίξεις του­ριστών αυξήθηκαν κατά 5,1%. Η μείωση των εισπράξεων οφείλεται επίσης στα capital controls επειδή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες από τις πωλήσεις των «τουριστι­κών πακέτων» εισάγουν τα ποσά που χρειάζονται για τις λειτουργι­κές ανάγκες τους και τα υπόλοιπα τα καταθέτουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

3. Η αύξηση των εισαγωγών αγα­θών (χωρίς καύσιμα) κατά 1,3 δις (+4,2%), έπειτα από μια μεγάλη περίοδο μείωσής τους. Συνυπολογίζοντας τα καύσιμα, οι εισα­γωγές μειώθηκαν κατά 1 δις ευρώ (-2,3%). Οι υπόλοιποι συντελεστές του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρε­σιών είχαν μικρές διαφοροποιή­σεις, με εξαίρεση τις εισαγωγές καυσίμων, που μειώθηκαν κατά 1,9 δις (-18%) λόγω της υποχώρησης των διεθνών τιμών των υδρογο­νανθράκων.

Η μεθοδολογία υπολογισμού

Τον Ιούλιο του 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος άλλαξε αναδρομικά τη μεθοδολογία κατάρτισης του Ισοζυγίου, συνυπολογίζοντας, εκτός από τα στοιχεία μέσω τρα­πεζικών συναλλαγών, και τα στοι­χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) από τα τελωνεία. Η αλλαγή αυτή έγινε με βάση τους κανόνες του σχετικού Εγχειριδίου (ΒΡΜ6) του Διεθνούς Νομισματι­κού Ταμείου. Αποτέλεσμα της αλ­λαγής αυτής ήταν να προστεθούν στις εισαγωγές του 2014 περίπου 7,4 δις ευρώ, ενώ στις εξαγωγές μόνο 3,1 δις, με συνέπεια το Ισοζύ­γιο Αγαθών και Υπηρεσιών εκείνης της χρονιάς από πλεόνασμα 1,8 δις, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά, να εμφανίσει τελικά έλλειμμα περί­που 4 δις ευρώ.

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι με τη νέα μεθοδολογία η ΕΛΣΤΑΤ αυξάνει τις εισαγωγές κατά 1,5 δις ευρώ που, σύμφωνα με τις εκτιμή­σεις της, προέρχεται από το λαθρε­μπόριο ναρκωτικών, αλκοολούχων ποτών, καπνού κλπ. Αν μόνο το ποσό αυτό αφαιρεθεί από το Ισο­ζύγιο του 2016, το τελευταίο γίνε­ται ελαφρώς πλεονασματικό. Λίγα μόνο κράτη στον πλανήτη έχουν θετικό εξωτερικό ισοζύγιο, όπως η Γερμανία, η Κίνα και μερικές από τις πετρελαιοεξαγωγικές χώρες.

Σύνθεση και κατανομή

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελ­λήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών αγαθών (24,5 δις ευρώ) το 2016 ήταν 44% βιομηχανικά προϊόντα, 27,5% καύσιμα, 22,3% αγροτικά προϊόντα και 4% πρώτες ύλες. Αντί­στοιχα, η σύνθεση των εισαγωγών ήταν 60,6% βιομηχανικά προϊόντα, 22,7% καύσιμα, 14,2% αγροτικά προϊόντα και 2,5% πρώτες ύλες.

Ο βασικός εμπορικός εταίρος της χώρας μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένω­ση, στην οποία κατευθύνεται το 55,7% των εξαγωγών και από την οποία προέρχεται το 53,6% των ει­σαγωγών. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ευρωζώνη είναι 38,9% και 40,6%. Οι καλύτεροι πελάτες των ελληνικών προϊόντων είναι η Ιταλία που απορροφά το 11,2% των εξαγω­γών μας, η Γερμανία (7,7%), η Κύπρος (6%), η Τουρκία (5,4%), η Βουλγαρία (5%), οι ΗΠΑ (4,4%) και ο Λίβανος (4,2%). Υπάρχει, δηλαδή, μια πολύ ικανοποιητική διασπορά στις αγο­ρές των ελληνικών προϊόντων.

Παραθέσαμε όλα αυτά τα στοι­χεία, που ίσως κούρασαν τον ανα­γνώστη, για να αποδείξουμε ότι το εξωτερικό Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών είναι ουσιαστικά ισο­σκελισμένο και, αν αφαιρεθούν οι εκτιμήσεις για το λαθρεμπόριο, ελαφρά πλεονασματικό. Αυτό ση­μαίνει ότι η Ελλάδα, ακόμα κι αν φύγει από την Ευρωζώνη, θα μπο­ρεί να πληρώνει όλες τις εισαγωγές που κάνει σήμερα με το συνάλλαγ­μα (όχι με δραχμές) που εισπράτ­τει από τις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Καμιά έλλειψη δεν πρόκειται να υπάρξει και δεν χρειάζεται να επιβληθεί δελτίο σε βασικά αγαθά, όπως καύσιμα, τρόφιμα και φάρμακα. Όλη η σχε­τική προπαγάνδα αποσκοπεί στην τρομοκράτηση των πολιτών για να μην αντισταθούν στην ευρω-κατοχή και να μην αμφισβητήσουν το ξένο νόμισμα που έχει επιβλη­θεί στη χώρα μας από το 2002.

Ο φόβος της ανατροπής

Υπάρχουν κάποιοι από τους υποστηρικτές του εθνικού νομίσματος που ισχυρίζονται ότι μπο­ρεί σήμερα το ισοζύγιο να είναι ισοσκελισμένο λόγω της εσωτερι­κής υποτίμησης - λιτότητας, αλλά όταν αρχίσει η οικονομική ανά­πτυξη θα γίνει πάλι ελλειμματικό. Η άποψη αυτή είναι σωστή αν με τον όρο «ανάπτυξη» εννοούμε τη μεγέθυνση της κατανάλωσης, στα επίπεδα του 2009, μέσω αύξησης των εισοδημάτων, δηλαδή κυρίως των μισθών και των συντάξεων. Μια τέτοια πολιτική θα έχει ως συνέπεια το κράτος να «κόβει» δραχμές, που θα τις δίνει στους πολίτες, οι οποίοι με το μεγαλύτε­ρο μέρος αυτών θα αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα. Στη συνέχεια το κράτος θα πρέπει να πληρώνει στο εξωτερικό αυτές τις εισαγω­γές με συνάλλαγμα που δεν θα έχει. Η εμφάνιση ενός σημαντικού ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύ­γιο σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέ­πει είτε να συνάπτει νέα δάνεια σε συνάλλαγμα είτε να υποτιμήσει το νέο εθνικό νόμισμά της είτε να κάνει και τα δύο. Η εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής πολύ γρήγορα θα οδηγήσει στην επιβολή νέας σκληρής λιτότητας.

Η ανάπτυξη -και όχι μεγέθυνση- της οικονομίας πρέπει να προέλθει από παραγωγικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και τη βιο­μηχανία (όχι στις υπηρεσίες), οι οποίες θα χρηματοδοτούνται από την αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας. Οι επενδύσεις θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα της εργασίας, θα μειώσουν την ανεργία, θα αυξήσουν τις εξαγω­γές και θα μειώσουν τις εισαγω­γές, με υποκατάστασή τους από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Οι παραγωγικές επενδύσεις προοδευτικά θα αυξάνουν τον πλούτο της χώρας και, έτσι, θα βελτιώνονται τα εισοδήματα. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος, εδώ που έχουμε φτάσει, για τη σωτηρία του ελλη­νικού λαού και της χώρας. 

__________________
*
Δημοσιογράφου και συγγραφέα του Βιβλίου «Η επανάσταση του Crexit - Το σχέδιο» (εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη), καθώς και του δοκιμίου «Το νόμισμα και τα φετίχ του», http://greekattack.wordpress.com

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ-17/03-30/03/17)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ