Αρχική » , , , , , , » Μειώσεις στην Εθνική σύνταξη σε στελέχη ΕΔ-ΣΑ που αποχωρούν πριν από τα 55

Μειώσεις στην Εθνική σύνταξη σε στελέχη ΕΔ-ΣΑ που αποχωρούν πριν από τα 55


Από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 η κύρια σύνταξη υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης.

Για να δικαιούται κάποιος πλήρη Εθνική σύνταξη δηλαδή τα 384 ευρώ πρέπει να έχει 20 χρόνια ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης λόγω γήρατος ή το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΥ7Η-8Θ3) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη και του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου που εξεδόθη την 10/2/2017 περιγράφει τους δικαιούχους και τις προϋποθέσεις καταβολής της εθνικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016.

Βασική προϋπόθεση για να χορηγηθεί η εθνική σύνταξη σε ποσοστό 100% στον ασφαλισμένο αποτελεί (πέραν των γνωστών προϋποθέσεων) η μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα 40 ετών, τα οποία πρέπει να είναι μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους που συμπληρώνεται το κατά περίπτωση όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης λόγω γήρατος ή το έτος υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/40.

Σύμφωνα με τα παραπάνω από τον ν. 4387/2016 και την συγκεκριμένη ΚΥΑ πλήττονται όσοι συνάδελφοι των Σ.Α. και των Ε.Δ. έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία σε ηλικία κάτω των 55 ετών.

Παράδειγμα 1

Στην περίπτωση που κάποιος εισήλθε στην ΕΛ.ΑΣ την 20/3/1985 σε ηλικία 18 ετών και υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 20/3/2017 με 32 έτη υπηρεσίας, στην ηλικία των 50 ετών, θα έχει απώλεια 5/40 του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ), ήτοι απώλεια 48 ευρώ και η Εθνική σύνταξη του θα διαμορφωθεί 336 ευρώ.

Παράδειγμα 2

Στην περίπτωση που κάποιος εισήλθε στην ΕΛ.ΑΣ την 20/3/1985 σε ηλικία 18 ετών και υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 20/3/2018 με 33 έτη πραγματικής υπηρεσίας, στην ηλικία των 51 ετών, θα έχει απώλεια 4/40 του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ), ήτοι απώλεια 38,4 και η Εθνική σύνταξη του θα διαμορφωθεί 345,6 ευρώ.

Παράδειγμα 3

Στην περίπτωση που κάποιος εισήλθε στην ΕΛ.ΑΣ την 20/3/1985 σε ηλικία 18 ετών και υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 20/3/2019 με 34 έτη υπηρεσίας, στην ηλικία των 52 ετών, θα έχει απώλεια 3/40 του πλήρους ποσού της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ), ήτοι απώλεια 28,8 ευρώ και η Εθνική σύνταξη του θα διαμορφωθεί 355,2 ευρώ.

Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται για όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (τυφλοί, παραπληγικοί, πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση κλπ).

Για την κατηγορία αυτή συνταξιούχων, απαιτείται μόνο η προϋπόθεση της μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης με τις ειδικές διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1α των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος υποβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, ο έλεγχος ως προς την πλήρωση ή μη της ανωτέρω προϋπόθεσης ελάχιστου χρόνου μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, επεκτείνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Από 1/01/2017 η εθνική σύνταξη αναπροσαρμόζεται κατ' έτος, με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και με βάση συντελεστή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 4387/2016.

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός στελέχους των Σ.Α και Ε.Δ. να αποχωρήσει πριν τα 55. Επίσης πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και όσοι αστυνομικοί η στρατιωτικοί διέμεναν στο εξωτερικό μεταξύ του 15ου της ηλικίας τους και του 18ου (η την ηλικία που μπήκαν στην σχολή).

Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αστυνομικός, λιμενικός,πυροσβέστης ή στρατιωτικός ακόμη και με 36 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας δεν θα δικαιούται πλήρη Εθνική Σύνταξη ενώ οποιοσδήποτε άλλος ασφαλισμένος με 20 χρόνια ασφάλισης και 40 έτη διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης του να δικαιούται πλήρη Εθνική σύνταξη.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή τα Σ.Α και οι Ε.Δ θεωρούνται ειδική κατηγορία εργαζομένων πράγμα που επιβεβαίωσε και το ΣτΕ, όταν εκδικάστηκε η προσφυγή των ομοσπονδιών μας για τις περικοπές στο μισθολόγιό μας, πιστεύω ότι οι ομοσπονδίες μας, πρέπει να διεκδικήσουν και να πείσουν την κυβέρνηση να καταθέσει μια τροπολογία που θα αναφέρει ότι:

Στο άρθρο 7 του Ν. 4387 /2016 στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται η εξής διάταξη:

Επίσης η κατά τα ανωτέρω μείωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δημήτριος Καραγιαννόπουλος

Αντιπρόσωπος της ΕΑΣΥΑ στην ΠΟΑΣΥ
Μέλος Π.Α.Σ.Α.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:

6 σχόλια:

 1. ΚΡΥΦΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΑΣ ΜΙΣΟΥΜΕ 24ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ....ΚΟΦΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΦΑΤΑΟΥΛΕΣ ΧΟΛΕΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΔΟΞΑΣΤΟΥΜΕ!!!
  ΟΛΟΙ ΘΑ ΔΟΥΛΕΨΕΤΕ (ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟ) ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΣΥΝΤΑΞΟΕΦΑΠΑΞ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΩΣ ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΣ ΜΕ 35ΕΤΙΑ ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ 55. ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΥΠΟΣΘΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΑΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ;
  ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΟΤΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΥΣ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΠΑΡ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 55.
  ΜΑΛΛΟΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είναι λύση αυτή κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας σε περίοδο οικονομικής κρίσης να αποστρατεύεις σημαντικό αριθμό από νέους σχετικά σε ηλικία αξιωματικούς που επιθυμούν να παραμείνουν στο στράτευμα; Εσείς δεν λέγατε πριν λίγο καιρό όχι σε 45άρηδες και 55άρηδες συνταξιούχους ; Μήπως αλλάξανε οι εντολές των δανειστών σας και το ρίξατε στην κυβίστηση; Τόσο πολύ ενδιαφέρεσαι για τα στελέχη των ΕΔ;
  Ντροπή σου να φέρεσαι έτσι σε ανθρώπους που υπηρέτησαν πιστά την πατρίδα επί 35 χρόνια.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ΟΙ Ε.Δ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΟΥ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΕΚΘΕΙΑΖΕΙΣ ΤΙΣ Ε.Δ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ.
  ΑΥΤΟ ΚΥΡΙΕ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Δ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ. ΕΧΟΥΝ ΟΡΚΙΣΘΕΙ!
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΜΩΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ.-

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ