Αρχική » , , , , , » Ποιους πλήττουν οι αλλαγές στις συντάξεις δημοσίου. Τι ισχύει για τους αποστράτους

Ποιους πλήττουν οι αλλαγές στις συντάξεις δημοσίου. Τι ισχύει για τους αποστράτους


Όσοι αγόρασαν πλασματικά χρόνια,  στελέχη ΕΔ-ΣΑ, υψηλόμισθοι, εκπαιδευτικοί, μεταξύ των χαμένων

Εν συντομία: Τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης και ο «κόφτης» του μαθηματικού τύπου της ΕΛΣΤΑΤ οδηγούν συγκεκριμένες κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων που φεύγουν από την υπηρεσία από εφέτος σε μικρότερες συντάξεις.

Γιατί ενδιαφέρει: Η μέση μείωση των συντάξεων υπολογίζεται σε 20%, ενώ μπορεί να φθάσει το 30% σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς συνταξιοδότησης.

Αρνητική επίδραση στις συντάξεις του δημοσίου έχει η εφαρμογή του μοντέλου της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης σε συνδυασμό με τον υπολογισμό των μισθών μετά το 2002. Σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων οι μειώσεις δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, γιατί ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί ο υποχρεωτικός μαθηματικός τύπος της ΕΛΣΤΑΤ βάσει του οποίου θα προκύπτουν μισθοί και συντάξεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών επί της κοινωνικής ασφάλισης, οι μειώσεις μπορεί να φθάσουν έως το 30%. Αλλά αυτό είναι εκτίμηση και μπορεί να αλλάξει όταν δημοσιευθούν τα ακριβή στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ.

Το Documento παρουσιάζει πέντε κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων που θα λάβουν μειωμένες συντάξεις σε σχέση με το παλαιότερο καθεστώς και δύο κατηγορίες που δεν επηρεάζονται σημαντικά:

1. Όσοι αποχωρούν με 35αετία ή και περισσότερα χρόνια. Είναι αυτοί που έχουν καταβάλει τον μέγιστο αριθμό ασφαλιστικών εισφορών. Και είναι η κατηγορία των πιο χαμένων του νέου ασφαλιστικού. Αιτία, το γεγονός ότι η εθνική σύνταξη (384 ευρώ) είναι ίδια για όσους έχουν περισσότερα από 20 έτη ασφάλισης. Το ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης, αυτό που προκύπτει από τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν στη διάρκεια του εργασιακού βίου, δεν θα είναι τόσο υψηλό όσο αναμενόταν, λόγω αλλαγών προς το χειρότερο στα ποσοστά αναπλήρωσης. Ουσιαστικά, οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν 35 έτη και άνω χάνουν ένα ποσοστό της τάξης του 18-20% από αυτό που αρχικά είχαν εκτιμήσει ότι θα λάβουν ως σύνταξη.

2. Όσοι είναι υψηλόμισθοι (άνω των 2.000 ευρώ) τα τελευταία 15 χρόνια. Ειδικότερα, οι δημόσιοι υπάλληλοι πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) οι οποίοι κατάφεραν να πετύχουν αυξημένες αποδοχές προς το τέλος του εργασιακού βίου δεν θα έχουν την τύχη να καρπωθούν ανάλογα και υψηλή σύνταξη. Αιτία είναι ο μαθηματικός τύπος που αναμένεται, ο οποίος θα είναι τέτοιος ώστε η ποσόστωση που θα προκύψει να οδηγήσει σε συντάξεις πέριξ των 1.000 ευρώ και όχι αισθητά υψηλότερες. Άρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να ξεχάσουν τις υψηλές συντάξεις του παρελθόντος, που κατέληγαν να υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμη και τα 2.000 ευρώ.

3. Όσοι συνταξιοδοτούνται με 25 έτη ασφάλισης (π.χ. εκπαιδευτικοί, γονείς με ανήλικο τέκνο). Οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας θα υποστούν τις απώλειες που προβλέπουν τα νέα, χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης.

4. Τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ (εργαζόμενοι σε στρατό ξηράς, ναυτικό και αεροπορία και οι εργαζόμενοι σε σώματα ασφαλείας, π.χ. πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό). Η σύνταξή τους υπολογίζεται με τον μέσο όρο των αποδοχών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Η αρνητική μεταβολή όμως που θα επιφέρει ο νέος μαθηματικός τύπος για τους μισθούς που έλαβαν από το 2002 και μετά θα είναι τέτοια ώστε να μην μπορούν να ξεφύγουν από τις μειώσεις που θα προκύψουν και για όλες τις παραπάνω κατηγορίες.

5. Όσοι εξαγόρασαν πλασματικά έτη ασφάλισης για να συνταξιοδοτηθούν. Οι πλασματικοί χρόνοι που έχουν αναγνωριστεί χωρίς εξαγορά συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση της εθνικής σύνταξης, όχι όμως και της ανταποδοτικής. Αντίθετα, οι πλασματικοί που εξαγοράζονται συνυπολογίζονται τόσο για εθνική όσο και για ανταποδοτική σύνταξη. Όμως για να υπολογιστούν τα πλασματικά χρόνια στο ποσό της σύνταξης πρέπει η αναγνώριση να έχει γίνει μετά το 2002. Επίσης, σε όσους εξαγοράσουν πλασματικά έτη ασφάλισης από 1.1.17 και μετά θα κοστίσει ακριβότερα σε σχέση με το παρελθόν. Αιτία είναι ότι για αιτήσεις εξαγοράς που έχουν υποβληθεί έως 31.12.16, το κόστος προκύπτει από την εισφορά του ασφαλισμένου - δημόσιου υπαλλήλου (6,67%). Από το τρέχον έτος θα προσμετράται και η εισφορά που αφορά τον εργοδότη (δημόσιο) και η οποία για φέτος είναι 3,33%.

Συντάξεις θανάτου και άγαμων θυγατέρων

Υπάρχουν δύο ακόμη κατηγορίες που θίγονται από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Η πρώτη είναι οι συντάξεις θανάτου, αφού πλέον μπαίνει το όριο του 55ου έτους για την καταβολή τους. Όσοι δηλαδή είναι μικρότερης ηλικίας από το παραπάνω όριο δικαιούνται σύνταξη χηρείας μόνο για μια τριετία. Αν μετά την πάροδο της τριετίας δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, χάνουν τη σύνταξη οριστικά. Αν το έχουν συμπληρώσει, τότε η σύνταξη διακόπτεται, αλλά επαναχορηγείται μόλις συμπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, με τις μεταβολές της νομοθεσίας στο εξής χάνουν το δικαίωμα της σύνταξης ' οι άγαμες θυγατέρες.

Δεν θίγονται όσοι έχουν τελειώσει μόνο γυμνάσιο ή λύκειο

Μοναδικές κατηγορίες δημόσιων υπαλλήλων που διασώζονται από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων είναι όσοι είναι δευτεροβάθμιας (ΔΕ) ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και από το 2002 και μετά δεν είχαν σημαντικές μεταβολές στις αποδοχές τους. Επίσης, διασώζονται και όσοι έχουν έως 25 έτη ασφάλισης.

Αιτία αυτής της... διάσωσης είναι το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί είναι περιορισμένες, είτε λόγω περιορισμένου χρόνου εργασίας (π.χ. 15αετία) είτε λόγω χαμηλής μισθοδοσίας.

Έτσι, μάλλον δεν θα υποστούν απώλειες από τον συνδυασμό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης για να προκύψει το τελικό ποσό που δικαιούνται.

Αντίθετα, σε περιορισμένες περιπτώσεις ίσως διαπιστώσουν ακόμα και μικρές αυξήσεις, της τάξης των 10-20 ευρώ τον μήνα, σε σχέση με τον παλιό τρόπο υπολογισμού.

(DOCUMENTO 25/02/2017 – ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία! Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των.

7 σχόλια:

 1. Kε ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΤΟ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΕ ΣΤΗΝ
  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΛΑΘΡΟ
  ΧΕΙΡΙΕΣ.ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΓΥΡΤΕΙΕΣ ΤΗ ΜΟΝΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ
  ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ
  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΟ
  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
  ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ.ΣΑΣ ΘΥΜΙΖΩ ΤΟΝ ΑΛΗ
  ΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ.
  ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΕΤΕ ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
  ΣΑΣ ΚΟΙΝΟ ΕΛΕΕΙΝΟΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙ
  ΣΤΗΜΗΣ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑ ΑΘΛΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ
  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ.ΓΙ'ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ
  ΤΕ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΣΕΙΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από το success story στην ανώμαλη προσγείωση των απαιτήσεων του ΔΝΤ και του Βερολίνου με την ψήφιση σκληρών μέτρων χωρίς αντιστάθμισμα. Το παραμύθι κράτησε ελάχιστα, για δήθεν μέτρα ένα προς ένα. Τα περίφημα αντίμετρα (προληπτική νομοθέτηση θετικών μέτρων όπως η μείωση ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ σε κάποια είδη, ασφαλιστικών εισφορών, κτλ) έχουν συνδεθεί από τους δανειστές με την επίτευξη πολύ δυσεκπλήρωτων δημοσιονομικών στόχων, επιπλέον του 3,5 %. Το μόνο που δίνουν οι δανειστές ως αντίκρισμα των σκληρών και δυσβάσταχτων μέτρων που θα ψηφιστούν (ανάλογα με το ύψος αυτών), μέχρι στιγμής είναι το χρονικό περιθώριο εφαρμογής υψηλών πλεονασμάτων (δηλαδή για πόσα χρόνια) και τίποτε άλλο. Καμία λύση για το χρέος, από το 2018 θα συζητηθεί και βλέπουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στο πρόσφατο Eurogroup το ΔΝΤ ικανοποίησε και τις δύο βασικές επιδιώξεις του, διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω της μείωσης του αφορολόγητου και περιορισμό των συντάξεων. Και οι δύο απαιτήσεις του ΝΔΤ έγιναν αποδεκτές από την κυβέρνηση προκειμένου να επιστρέψουν τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών στη χώρα για να εξειδικευτούν τα μέτρα. Καμία από τις δύο απαιτήσεις του ΔΝΤ δεν αποτελούσε αντικείμενο στη δεύτερη αξιολόγηση, αφού το ασφαλιστικό και η φορολογία είχαν αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης !!! και μάλιστα στο ασφαλιστικό είχε ψηφιστεί και ο νέος νόμος που ισχύει από τον Μάιο του 2016, για όλους τους εργαζόμενους !!! Είναι προφανές ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2019, δηλαδή μετά την λήξη του προγράμματος, θα πρέπει να έχουν τεθεί σε ισχύ τα μέτρα που θα ληφθούν στην δεύτερη αξιολόγηση (μείωση αφορολόγητου, αλλά και προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δύσκολα θα μπορέσει να περάσει από την Βουλή τόσα σκληρά μέτρα γι’ αυτό προσπαθεί να βρει ένα αφήγημα (παραμύθι). Διαδίδει ότι απέσπασε από τους δανειστές την σύμφωνη γνώμη ότι σε περίπτωση που από το 2019 υπάρξει υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος (3,5 % του ΑΕΠ ετησίως) τότε το επιπλέον ποσό θα επιστρέφεται πίσω στους πολίτες με διάφορους τρόπους (μείωση φορολογίας, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, κτλ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η κυβέρνηση εξετάζει την περικοπή της ετήσιας έκπτωσης φόρου κατά 50 % για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, καθώς και τη μείωση του κατώτατου φορολογικού συντελεστή για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, από το 22% στο 19 %. Οι αλλαγές στη φορολογία θα ισχύσουν από το 2019, δεν αποκλείεται όμως σταδιακά από το 2018 σε 2 ετήσιες δόσεις προκειμένου να καλυφτεί το δημοσιονομικό κενό των 500 εκ. ευρώ που έχουν εντοπίσει οι δανειστές για το 2018 και θέλουν επιπρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα. (οι φορολογούμενοι θα πρέπει να περιμένουν επιπλέον φόρο εισοδήματος από ετήσια 300 έως 600 ευρώ, πιθανόν σε 2 δόσεις 2018 & 2019).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Από την επόμενη εβδομάδα φέρνουν οι δανειστές στις βαλίτσες τους το νέο ασφαλιστικό «κόλαφος», που θα απαιτήσουν να εφαρμοσθεί σε όλους τους συνταξιούχους την επόμενη διετία (2018 & 2019). Ανατροπές σε 4 άξονες απαιτούν οι δανειστές από την κυβέρνηση που συνέχεια υποχωρεί, μάλιστα οι δανειστές προβάλλουν ως επιπλέον επιχείρημα την αδυναμία εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, μετά από τόσους μήνες που έχουν περάσει από την κυβέρνηση, ακόμη ψάχνουν τον αλγόριθμο, (μαθηματικό τύπο) !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ποιες μεταρρυθμίσεις προτείνει το ΔΝΤ στο ασφαλιστικό σύστημα.
  Α. Κατάργηση του συνόλου της προσωπικής διαφοράς, από τα μέσα του 2018. (π.χ. με τον «ξαφνικό θάνατο» της προσωπικής διαφοράς, ένας συνταξιούχος του δημοσίου που λαμβάνει σήμερα σύνταξη 1.267 ευρώ τον μήνα με 35 έτη υπηρεσίας θα λάβει από τα μέσα του 2018 το ποσό των 904 ευρώ).
  Β. Αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων με κατάργηση της 25ετίας ως θεμελίωση δικαιώματος.
  Γ. Μείωση της εθνικής σύνταξης κάτω από τα 384 ευρώ.
  Δ. Μείωση των εισφορών για να ενισχυθεί η είσπραξή τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ