Αρχική » , , , , , » Άλλαξαν τα πάντα στο ΓΕΕΘΑ μέσα σε τριάντα έξι μήνες

Άλλαξαν τα πάντα στο ΓΕΕΘΑ μέσα σε τριάντα έξι μήνες

Δημιουργείται η παντοδύναμη Διεύθυνση Επιχειρήσεων Επιρροής που περιλαμβάνει πληροφοριακές - ψυχολογικές δράσεις, ηλεκτρονικές επιθέσεις και σχέδιο για τις κρίσεις

Μπορεί οι τεράστιες περικοπές του προϋπολογισμού της άμυνας να έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία όλων των Κλάδων των Ε.Δ., για την υπέρβαση των οποίων η ηγεσία τους και το σύνολο του προσωπικού καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, αλλά τούτο είχε ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αναδιαρθρώσεώς τους σε... οργανωτικό επίπεδο για την εμπέδωση της διακλαδικότητας και την εισαγωγή μίας σειράς αλλαγών για τον σημαντικό εκσυγχρονισμό τους σε βαθμό πρωτόγνωρο μέχρι σήμερα, γεγονός που τις καθιστά αγνώριστες σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από μόλις τρία χρόνια.

Μεταξύ των αλλαγών αυτών περιλαμβάνονται η εκπόνηση και υιοθέτηση των Διακλαδικών Δογμάτων Διοικήσεως και Ελέγχου, των Πληροφοριακών Επιχειρήσεων, των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου, των Ψυχολογικών Επιχειρήσεων, του πρόσφατα (βλ. «κυριακάτικη δημοκρατία», 15 Δεκεμβρίου 2013) αναφερθέντος Διακλαδικού Δόγματος για τη βελτίωση της συμβολής των ΜΜΕ σε περιόδους κρίσεως κ.λπ. και των επίσης πρόσφατων αποφάσεων για τη βελτίωση της Εφεδρείας του Στρατού Ξηράς, καθώς επίσης και η επικείμενη αναβάθμιση σε ξεχωριστή Διεύθυνση της Διευθύνσεως Κυβερνοπολέμου.

Μία από τις σημαντικότερες πρόσφατες αλλαγές είναι η ριζική αναδιοργάνωση του Τμήματος Πληροφοριακών Επιχειρήσεων της Διευθύνσεως Α1 του ΓΕΕΘΑ, το οποίο (από Τμήμα) αναβαθμίζεται σε Διεύθυνση Επιχειρήσεων Επιρροής, με τριπλασιασμό του αριθμού των επιτελών και εν γένει του προσωπικού του.

Η αναβάθμιση αυτή προβλέπεται σε σχετική μελέτη (Επιτελική Μελέτη Περί Οργανώσεως και Λειτουργίας Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Επιρροής), στην αρχή της οποίας αναφέρονται τα εξής: «1. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η υποβολή προτάσεων για την αναγκαιότητα αναδιοργάνωσης του Τμήματος Πληροφοριακών Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Α1, η οποία προέκυψε βάσει σχετικού αιτήματος του κ. Α/ΓΕΕΘΑ. 2. Σε ενημέρωση Ηγεσίας για τις αρμοδιότητες και ενασχόληση του τμήματος (του εν λόγω) θέματος, ο κος Α/ΓΕΕΘΑ ανέφερε “Παρακαλώ να γίνει πλήρης πρόταση αναδιοργάνωσής. Το τμήμα είναι υποτυπώδες. Πιθανόν (προς μελέτη) απαιτείται να γίνει Διεύθυνση, με τμήματα τουλάχιστον όσα είναι τα είδη των πληροφοριακών επιχειρήσεων”. 3. Επιπρόσθετα, ο κος Α/ΓΕΕΘΑ κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των στόχων του 2012, συμπεριέλαβε τη δημιουργία Διεύθυνσης Πληροφοριακών Επιχειρήσεως, ως μία από τις προτεραιότητές του».

Η νέα Διεύθυνση, η οποία -κατά την πρόταση της σχετικής μελέτης- ονομάστηκε Διεύθυνση Επιχειρήσεων Επιρροής, υπάγεται στον Α' Κλάδο και έχει τον κωδικό Α8. Η Διεύθυνση, η οποία συνεστήθη ήδη και λειτουργεί (έχει συμμετάσχει στις πρόσφατες ασκήσεις «Παρμενίων» και «Αλέξανδρος»), περιλαμβάνει τα Τμήματα Πληροφοριακών Επιχειρήσεων, Ψυχολογικών Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Πληροφοριακών Επιχειρήσεων στον Κυβερνοχώρο και Επιχειρήσεων ΜΜΕ. Σημ.: Οι δραστηριότητες της Παραπλανήσεως και της Ασφάλειας Επιχειρήσεων ενσωματώθηκαν στο Τμήμα Πληροφοριακών Επιχειρήσεων.

Σε γενικές γραμμές, οι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως Επιχειρήσεων Επιρροής είναι οι εξής:

Αποτελεί επιτελικό όργανο συντονισμού και διεξαγωγής πληροφοριακών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Πολιτική Εθνικής Α, την Εθνική Στρατιωτική Στρατηγική και τα υφιστάμενα σχέδια.
Χειρίζεται όλα τα θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες των πληροφοριακών επιχειρήσεων και ειδικότερα αυτά των Ψυχολογικών Επιχειρήσεων - Ηλεκτρονικού Πολέμου - Κυβερνοπολέμου, σε συνεργασία με την ειδική Μονάδα Κυβερνοπολέμου (σ.σ.: εννοεί την προαναφερθείσα υπό αναβάθμιση σε ξεχωριστή Διοίκηση της νυν Διευθύνσεως Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ), καθώς και των επιχειρήσεων ΜΜΕ, σε συνεργασία με το ΕΓΑ/ΤΕΤ (Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού/Τμήμα Ενημερώσεως Τύπου) και τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων.
Ευθύνεται για τη σχεδίαση, τον συντονισμό και τη διεξαγωγή των Υποβοηθητικών Επιχειρήσεων, με τις υπό αυτών δραστηριότητες (Πληροφοριακές, Ψυχολογικές, Ηλεκτρονικού Πολέμου και ΜΜΕ).

Προτεραιότητες

Επεξεργάζεται και εκπονεί τις επιχειρησιακές διακλαδικές απαιτήσεις εκτελέσεως των πληροφοριακών επιχειρήσεων και καθορίζει προτεραιότητες, ενώ προβάλλει συνάμα τις απαιτήσεις υποστηρίξεώς τους προς τον Ε' Κλάδο.

Συντονίζει τις ενέργειες των τριών Κλάδων αναφορικά με τις πληροφοριακές επιχειρήσεις, σε συνεργασία με τον Ε' Κλάδο, την ΕΥΠ, και τις Γενικές Γραμματείες Τύπου και Ενημερώσεως και ΜΜΕ, μέσω του Κέντρου Συντονισμού Πληροφοριακών Επιχειρήσεων (ΚΣΠΕ) σε περιόδους κρίσεως και πολέμου. Σημ.: Το ΚΣΠΕ, στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) έχει ως βασικό του έργο τη σχεδίαση, τον συντονισμό και τη διεξαγωγή των πληροφοριακών επιχειρήσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δίνει ο Α/ΓΕΕΘΑ.

Ο κυβερνοπόλεμος

Αντίστοιχης σημασίας είναι και οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφοριακών Επιχειρήσεων Κυβερνοχώρου, το οποίο σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες διευθύνσεις του ΓΕΕΘΑ των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών μεριμνά για την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων (εθνικές ή διεθνείς) για την επιχειρησιακή εκμετάλλευση του κυβερνοχώρου στο πλαίσιο των πληροφοριακών επιχειρήσεων, σε περιόδους κρίσεως ή πολέμου στελεχώνει το ΚΣΕΕΠ με το κατάλληλο προσωπικό και αποτελεί τον σύνδεσμό με τη ΔΙΚΥΒ για τις επιχειρήσεις εναντίον δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίες αναλαμβάνονται είτε από κοινού είτε στο πλαίσιο των πληροφοριακών επιχειρήσεων κ.ά.

Η παραπλάνηση και η αντιμετώπιση της προπαγάνδας που επιχειρεί ο εχθρός!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ πληροφορίες για τις εν γένει αρμοδιότητες και δραστηριότητες της νέας Διευθύνσεως προκύπτουν από την κατανομή δραστηριοτήτων.

Στις τελευταίες, για παράδειγμα, αυτές που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Διευθυντού της, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι χειρίζεται τη διεξαγωγή των Πληροφοριακών Επιχειρήσεων που έχουν ως σκοπό να επηρεάσουν πληροφορίες, διαδικασίες παραγωγής πληροφοριών, το σύστημα Διοικήσεως και Ελέγχου του αντιπάλου, τα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής που χρησιμοποιεί, σε ειρήνη - κρίση - πόλεμο, προς επίτευξη συγκεκριμένων αντικειμενικών σκοπών ή σε αντίδραση συγκεκριμένης απειλής, ενώ παράλληλα επιβλέπει σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα του ΓΕΕΘΑ την προστασία της φίλιας διαδικασίας λήψεως αποφάσεων.

Ομοίως, ελέγχει και συντονίζει τις αντίστοιχες στρατιωτικές δραστηριότητες στις ως άνω επιχειρήσεις, όπως την Ασφάλεια Επιχειρήσεων, την Παραπλάνηση, τις Ψυχολογικές Επιχειρήσεις, τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, τη φυσική προσβολή και τις Επιχειρήσεις Δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ενώ συντονίζει επίσης τις Επιχειρήσεις των Μέσων Ενημερώσεως και την Πολιτικο-Στρατιωτική Συνεργασία.

Από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφοριακών Επιχειρήσεων, άξιες αναφοράς είναι μεταξύ άλλων η συνεργασία του με τον Ε' Κλάδο προκειμένου να συμπληρωθούν στο έπακρο οι απαραίτητες πληροφορίες για το σύνολο των ανατεθέντων στόχων αρμοδιότητας πληροφοριακών επιχειρήσεων, η παροχή και ανάλυση στοιχείων, τεχνικών δεδομένων, δυνατοτήτων και αδυναμιών των πληροφοριακών συστημάτων του αντιπάλου, η ανάλυση των δεδομένων των επιχειρήσεων και η πρόταση για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σχετικά με την ασφάλεια αυτών, η συνεργασία με τη ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ (Διεύθυνση Έρευνας Πληροφορικής) για την άντληση στοιχείων για τις εχθρικές δυνατότητες και τον από κοινού καθορισμό της τρωτότητας των εχθρικών και φίλιων συστημάτων τηλεπικοινωνιών, η συνεργασία με τη ΔΙΚΥΒ προκειμένου να καθοριστούν οι ενέργειες εναντίον δικτύων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.ά.

Σημαντικές είναι επίσης οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ψυχολογικών Επιχειρήσεων, το οποίο με τη νέα του στελέχωση και δομή θα είναι πλέον ικανό μεταξύ άλλων για τη σχεδίαση των Στρατηγικών Ψυχολογικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Πολιτική Εθνικής Άμυνας, το Διακλαδικό Δόγμα Ψυχολογικών Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές (Γραμματεία Τύπου και Ενημερώσεως, ΥΠΕΞ και ΕΥΠ), θα εισηγείται τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της εχθρικής προπαγάνδας στο εσωτερικό και το εξωτερι¬κό, και θα συνεργάζεται με το ΓΕΕΘΑ/ΤΕΤ (Τμήμα Ενημερώσεως Τύπου) σε περίοδο ειρήνης ή με το τμήμα επιχειρήσεων ΜΜΕ σε περίοδο κρίσεως, καθώς και με τους υπεύθυνους φορείς των Γενικών Επιτελείων για την ενημέρωση του Στρατεύματος. Επίσης, θα ευθύνεται για την παροχή ειδικής επιστημονικής υποστηρίξεως από πλευράς κοινωνιολογικών - εθνολογικών αναλύσεων καθώς και από πλευράς ψυχολογίας σε όλες τις δραστηριότητες του τμήματος.

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 26/01/2014 – ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ - dimokratia@dimokratianews.gr)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ!

2 σχόλια:

  1. Όπως με κλανιές δεν βάφονται αυγά, έτσι με μεγάλα βαπτίσια και αλλαγές γραφείων και προσώπων από τον ένα όροφο στον άλλο δεν αποκτάς μεγαλύτερη ισχύ!!!!!!!
    Και για να μη μιλάμε αόριστα. Ούτε τη μισή υποδομή του Pirate Bay δεν έχει το ΓΕΕΘΑ. Ο νοών νοήτω!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πολύ σωστά έγινε η αναδιοργάνωση και η εξέλιξη του παλαιού Α2 σε Α8 και σεΔιεύθυνση Επιχειρήσεων Επιρροής - (Ψυχολογικής Επιχειρήσεων ) και Τμήμα Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων. Πριν γίνει το Α2 υπήρχε το Τάγμα Μεγαφώνων και Προκηρύξεων με λίγα άτομα που ήξεραν αγγλικά , μετά δημιουργήθηκε το Α2 και στην Αεροπορία στο Α22α ήταν η ΠΑΔ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ -ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ