Αρχική » , , » Ποιοι και πότε θα πάρουν το επίδομα τέκνων (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Ποιοι και πότε θα πάρουν το επίδομα τέκνων (ΠΙΝΑΚΕΣ)


«Ξεπαγώνει» η καταβολή των επιδομάτων για τα παιδιά σε 650.000 γονείς αμέσως μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το εισόδημα και τον αριθμό των τέκνων, ενώ συνολικά θα διατεθούν 950 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ετήσια ενίσχυση φτάνει τα 480 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί, ενώ το καταβαλλόμενο ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για παράδειγμα, οικογένεια με... τρία παιδιά και χαμηλό εισόδημα θα πάρει ετήσια οικονομική ενίσχυση έως και 2.900 ευρώ (δίνεται επίδομα τέκνων και ένα εφάπαξ ποσό ως επίδομα τριτέκνων).

Την καταβολή των επιδομάτων -που φέτος δίνονται με νέα κριτήρια- έχει αναλάβει ο ΟΓΑ και τα πρώτα χρήματα αναμένεται να δοθούν στο τέλος Ιουνίου.

Οι δικαιούχοι θα πάρουν σε μία δόση τα χρήματα του πρώτου και δεύτερου τριμήνου (καθώς εκκρεμούσε η απόφαση), ενώ στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες δύο δόσεις.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών θα δηλωθούν ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS σε ειδικό έγγραφο, που θα «συνοδεύει» τη φορολογική δήλωση. Οσο νωρίτερα υποβληθεί η φορολογική δήλωση τόσο ταχύτερα θα καταβληθεί και το επίδομα (ο ΟΓΑ δεν θα περιμένει την υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων για να ξεκινήσει την καταβολή, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις).

Προϋποθέσεις - Η κλιμάκωση των επιδομάτων γίνεται ως εξής:

Δικαιούχος με ένα παιδί και φορολογητέο εισόδημα έως 9.000 ευρώ θα εισπράξει 480 ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα είναι από 9.000 έως 18.000 ευρώ θα πάρει 320 ευρώ τον χρόνο.

Τέλος αν το φορολογητέο εισόδημα κυμαίνεται από 18.000 μέχρι 27.000 ευρώ, δικαιούται 160 ευρώ τον χρόνο.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει δύο παιδιά και φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 ευρώ δικαιούται 960 ευρώ τον χρόνο. Από 10.000 έως 20.000 ευρώ το επίδομα είναι 640 ευρώ τον χρόνο, ενώ για εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ καταβάλλονται 320 ευρώ ετησίως.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει τρία παιδιά και φορολογητέο εισόδημα 11.000 ευρώ, παίρνει 1.400 ευρώ τον χρόνο. Από 11.000 έως 22.000 ευρώ καταβάλλονται 960 ευρώ, ενώ από 22.000 έως 33.000 δίνονται 480 ευρώ.

Μία πρόσθετη οικονομική ενίσχυση θα πάρουν όσοι έχουν πάνω από τρία παιδιά, που εκτός από το συγκεκριμένο επίδομα θα λάβουν και ένα επιπλέον ποσό (εφάπαξ). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 1.500 ευρώ για δικαιούχους με τρία παιδιά (και εισόδημα έως 45.000 ευρώ), στα 2.000 ευρώ για δικαιούχους με τέσσερα παιδιά (και εισόδημα έως 48.000 ευρώ), στα 2.500 ευρώ για όσους έχουν πέντε παιδιά (και εισόδημα έως 52.000 ευρώ).

Μέσω Taxis

Όλοι οι γονείς που θέλουν να εισπράξουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxis το νέο έντυπο Ε21, το οποίο θα συνοδεύει τη φορολογική τους δήλωση (Ε1) για τα εισοδήματα του 2012. Το συγκεκριμένο έντυπο θα είναι επί της ουσίας υπεύθυνη δήλωση και σε αυτό θα μπαίνουν όλα τα στοιχεία των παιδιών (ηλικία, αν σπουδάζουν, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.ά.).

Μέσω αυτού του εντύπου και ανάλογα με το εισόδημα θα γίνονται οι διασταυρώσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τα στοιχεία θα αποστέλλονται στον ΟΓΑ για τις πληρωμές των επιδομάτων.

Διοικητής ΟΓΑ - «Κοινωνικά πιο δίκαιη»

«H νέα γενιά πολυτεκνικών επιδομάτων είναι κοινωνικά πιο δίκαιη, αφού δίνει στήριξη από το πρώτο παιδί και τα εισοδηματικά κριτήρια είναι κατανεμημένα ισοδύναμα με βάση τον αριθμό των παιδιών και το φορολογητέο εισόδημα. Η ελληνική οικογένεια που πλήττεται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση θα δεχτεί φέτος εισοδηματικές ενισχύσεις συνολικά ύψους 950 εκατ. ευρώ. Είναι μία ανάσα κοινωνική, είναι ένα χρέος προς τους πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ο ΟΓΑ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για έγκαιρη καταβολή επιδομάτων, που θα γίνει μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ - Τα δικαιολογητικά για τα οικογενειακά επιδόματα

Οι ενδιαφερόμενοι για τα οικογενειακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.
Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού) ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σημειώνεται πως για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού -εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης- το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το ελληνικό προξενείο.
Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ή απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής, και έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.

Σημειώνεται πως η καταβολή των επιδομάτων αναστέλλεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου να ελεγχθεί το εισόδημα που θα δηλωθεί τη συγκεκριμένη χρονιά. Τα επιδόματα χορηγούνται εκ νέου από την ημερομηνία αναστολής, αφού διαπιστωθεί πως δεν υπάρχει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου εισοδήματος.

Το επίδομα θα καταβάλλεται με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Κάθε χρονιά τα επιδόματα του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου θα δίνονται μαζί στο τέλος Ιουνίου, καθώς θα πρέπει να υποβάλλονται πριν οι φορολογικές δηλώσεις.

Πώς θα το υπολογίσετε - Οι συντελεστές του εισοδήματος για την καταβολή του επιδόματος

Με βάση το φορολογητέο εισόδημα αλλά και με συντελεστές ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας υπολογίζεται το ετήσιο εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή του επιδόματος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαιρέσουν το ετήσιο εισόδημά τους:

Με συντελεστή 1,16, αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια με ένα προστατευόμενο τέκνο.
Με συντελεστή 1,5, αν πρόκειται για δύο γονείς με ένα παιδί.
Με συντελεστή 1,66, αν πρόκειται για οικογένεια με δύο παιδιά.
Με συντελεστή 1,83, αν πρόκειται για οικογένεια με τρία παιδιά.
Με συντελεστή 2, αν πρόκειται για οικογένεια με τέσσερα παιδιά.

Από το πηλίκο της συγκεκριμένης πράξης θα διαπιστώσουν αν εντάσσονται στα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί και ποιο είναι το ύψος του επιδόματος που θα λάβουν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οικογένειες με ένα παιδί και εισόδημα κάτω από 27.000 ευρώ δικαιούνται επίδομα. Το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 13.3 έως 40 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα, οικογένεια με συνολικό εισόδημα 17.000 ευρώ θα πάρει 27 ευρώ τον μήνα.
Οικογένειες με δύο παιδιά και εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ θα πάρουν επίδομα. Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από το εισόδημα και κυμαίνεται από 27 έως 80 ευρώ τον μήνα. Για παράδειγμα, οικογένεια με εισόδημα 15.000 ευρώ ετησίως θα πάρει 53,3 ευρώ τον μήνα. Αν το εισόδημα είναι κάτω από 10.000 ευρώ θα καταβληθούν 80 ευρώ.
Για οικογένεια με τρία παιδιά το εισόδημα πρέπει να είναι κάτω από 33.000 ευρώ. Το επίδομα κυμαίνεται από 40 έως 120 ευρώ τον μήνα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως σε όσους έχουν τρία παιδιά προστίθενται 1.500 ευρώ τον χρόνο από το ειδικό επίδομα.

(ΕΘΝΟΣ 26/05/2013 – Κ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ)

30 σχόλια:

 1. Τελικά πότε θα πάρουμε τα λεφτά από το επίδομα των παιδιών ξεκαθαρήστετο επιτελους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εκανα το ε21στη 2αυγουστου το επιδομα ποτε θα το παρω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΙΜΑΙ ΜΗΤΕΡΑ 6 ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΚΑΝΑ Ε21 ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ekana taxartia mou me ola ta aparetita dikeologitika ton augousto ime mitera 4 oaidion kai den exo pari tipota pote uato paro to epidoma

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. πηρα το πρωτο μερος του επιδοματος στις 14 Αυγουστου και τρελαθηκα!!! με καθαρο εισοδημα τα χρηματα που πηρα απο τον οαεδ 5500ε ο συζυγος ανεργος και αυτος η εφορια εβγαλε το συμπερασμα οτι πηραμε 10500ε τερμακτο εισοδημα το λενε!!! σαν δεν ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ!! Δηλαδη ποτε θα το επαιρνα ολοκληρο αν εμενα στο δρομο; κιανδεν ειχαμε ενα αυτοκινητο μονιμα παρκαρισμενο γιατι δεν εχουμε βενζινη και το κραταμε για ωρα αναγκης;ντροπη τους να κοροιδευουν τον κοσμο!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να μΗΝ τους ψηφίζατε! Σας έπεισαν, τους ψηφίσατε, απολαύστε το! Δε θυμάμαι κάποιος/α να βγήκε στους δρόμους!
  Προεκλογικά σας έβαλαν το δίλημμα χάος ή αργός θάνατος και επιλέξατε το δεύτερο. Δυτσυχώς εκεί θα σας/μας πάνε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. egv shmera perimena ta xrhmata moy apo to epidoma ton paidion efosvn eixa kanei ta xartia moy ton ioylio.o loghsths moy omos me koroeidece me ton ejeis tropo.toy eixa paeita xartia gia to a21 alla aytos den ekane ths diadikasies poy eprepe dhladh moy ekane ti dylosh ton ioylio k ta xartia toy a21 ta kratise sto grafeio toy k mena moy elege oti ta eixe kanei.shmera meta apo ena thl efonhma ston oga.emaua oti den fenomoyn poyuena k exv tessera paidia.ti na kanv ;;; pote ua plyrosh pali o oga; ta xreh me pnijan pos ua ta bgalv pera tvra;as moy pei kapoios; to loghsth ton alaja.eimai anergh ayta ta lefta perimena ti na kanv ; to lauos to dhko toy to plhponv egv. uee moy

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απ ότι διάβασα μπορείς να τα κάνεις και τώρα τα χαρτια σου. Πήγαινε στο λογιστη και Πες του να τα λανει τωρα.Μαρια

   Διαγραφή
 8. exw 5 paidia perimenw to epidoma kai den erxete tipota.mou ekanan epanelenxo giati eixa epistrofi 370 e eleos pia mas koroidevoun.opou kai na mpw na dw to mono pou blepw den uparxh eidopoihsh plhrwmhs diavazw.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΟΓΑ??? ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΜΟΝΟ ΤΟ Α21 ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΚΟΜΑ .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Και εγω εχω τελειωσει εδω και πολυ καιρο με τα χαρτια και με την εφοριατκαι ακομα τιποτα .που μπορουμε να απευθυνθουμε για την αιτηση που καναμε?μηπως οντως επρεπε να καταθεσουμε και δικαιολογητικα στον ογα_

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. mesa sti selida grafi ,oti to etima mou eksepergastike 24 oktovri,pote arage fa dofi to epoidoma ,ta xartia exo katafesi to telos tou maiou

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ιμε αλοδαποσ τριτον χορον διαμενο 15 χρονια μονιμα και νομιμα στην ελλαδα εχο 2 παιδια γενιμενα στην ελλαδα με φορολιγικεσ κανονικα καθε χρονο τωρα ιμε ανεργοσ απο το 2011 ποσ εινε δινατον τα τεκνα μου δεν δικιουντε το επιδομα εινε εκτοσ λογικισ αφτο το πραμα ευκουμε να μου απανντισετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σας παρακαλω εξηγηστε μου κατι εγω τα χαρτια τα εφτιαξα τον ιουλιο πηρα τα ποσα 1.220 + 840 τωρα θα παρω και αν ναι ποσα και ποτε?καποιό πληρωθηκαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ekana ta xartia mou 20 dek peripou pote tha parw ta leyta k pws se dwseis h mazemena

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. εκανα τροποποιηση της φορολογικης τον νοεμβριο,και εγκριθηκαν τα επιδοματα.ποτε θα παρω την πρωτη δοση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ekana ta xartia mou ton ioulio pira tin proti dosi ton septembrio kai apo tote tipota giati .exo dio paidia kai 10xiliades forologiki dilosi akoma ta perimeno

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. δικαιουμαι τοενιαιο επιδομα στηριξης τα 960 ευρω.στις 10/10/2013 πηρα 497,97ευρω.και στις 23/12/2013 πηρα 159,99 ευρω.και την μεγαλη τεταρτη που περιμενα να μπουν χρηματα δεν μπηκαν γιατι δεν ξαναπηρα χρηματα, δεν εγινε καποια διορθωση στο εντυπο Α 21.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. exw 2 paidia kai h to eisodhma einai 10,300 gia 300 eyrw lene oti den to dikaioume mhpws re paidia mas doulevete kabnonika kai theletai na fate pali 1 dis ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. εκανα αιτηση τον ιουνιο εχω 2 παιδια με 4900 συνολικο ποσο φ.δ. ποσα θα παρω τωρα τον σεπτεμβρη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. με 2 παιδια και με εισοδημα 16.700 μονογονεικη πηρα το2013 320 ευρω ρωταω γιατι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Πιρα την προκαταβολι του 2014 ποτε θα παρο τα ειπολιπα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ειμαι ανεργη και εχω 2 ανηλικα παιδια 5 ετων εκανα τα χαρτια ειχα παρη κ την πρωτη δοσει.τωρα ποιο ειναι το ποσο που πρεπει να μου καταβληθη και ποτε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Εχω κανει απο τον ιουλιο τα χαρτια για το α21 με δυο παιδια και ακομα περιμενω να μου βαλουν τα χρηματα ποσο θα περιμενουμε επιτελους;εχουμε αγανακτησει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΒΟΕΑ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ? ΑΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΩΘΟΥΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ? ΤΟ ΜΤΣ ΜΕ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΚΟΜΑ . ΑΝ ΞΕΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΣ ΜΟΥ ΠΕΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΑ ΕΙΧΑΤΕ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ 7-9-2015. ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΠΗΡΕ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Εγω βλεπω οτι δεν προκετε να παρουμε τιποτα εχω κανει α21 απο τον ιουνιο και τα εχω στιλη και εχουν εγκριθι και ακομα δεν εχουν βαλει τιποτα μονο λογια ειναι...και μονο να μας τα περνουν ξεφτιλα μας εχουν κανει για ενα κολο επιδομα ................

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ