Αρχική » , » ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΔ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ


Οι φετινές μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τον Ν. 3883/2010, γι’ αυτό θα πρέπει να γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις δυνατότητες προσφυγής κατά των μεταθέσεων, όπως αναλύονται παρακάτω:

(α) Η απόφαση μετάθεσης κοινοποιείται... στον ενδιαφερόμενο αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο.

(β) Τα συμβούλια μεταθέσεων οφείλουν να κοινοποιούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μαζί με τις αποφάσεις μεταθέσεων και τους πίνακες εξαγωγής μορίων για όλα τα στελέχη καθώς και αντίγραφο των πρακτικών της παραγράφου 6 του άρθρου 12 κατόπιν αιτήσεώς τους.

(γ) Ως ημερομηνία κοινοποίησης θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας εισόδου στη μονάδα της απόφασης μετάθεσης, οπότε και η μονάδα οφείλει να ενημερώσει ενυπογράφως, τους ενδιαφερομένους, αυθημερόν. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε επιδιώκεται η ενημέρωση κατά το δυνατόν συντομότερο χρονικό διάστημα αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης, άμεσα στην αρμόδια Διεύθυνση των οικείων ΓΕ.

(δ) Με την κοινοποίηση της απόφασης μετάθεσης, η διοίκηση οφείλει, να ενημερώνει ενυπογράφως τον ενδιαφερόμενο για το δικαίωμα άσκησης της «ενδικοφανούς προσφυγής» του άρθρου 8§2 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄167) και τη σχετική προθεσμία (5 εργάσιμες ημέρες). Επίσης δικαίωμα «ενδικοφανούς προσφυγής» έχουν και τα στελέχη τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στους πίνακες των μετατιθέμενων ενώ έχουν αιτηθεί μεταθέσεως.

(ε) Το αρμόδιο διοικητικό όργανο, υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής προσφυγής. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών εντός της οποίας το στέλεχος δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα προσφυγής ή την απάντηση επί των προσφυγών που τυχόν υποβληθούν και σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης στη μονάδα, οι πίνακες του προς μετάθεση προσωπικού προωθούνται για κύρωση αρμοδίως.

(ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ)

1 σχόλια:

  1. ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ (ΦΕΚ 1400/Β/30-4-2012) Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ 01-07-2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΦΕΚ 3399/Β/20-12-2012/
    ΣΥΝΕΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01-07-2013 ΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν 3883/2010 ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (Φ.411/27/81060/9-3-2011)

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ