Αρχική » » Μετοχικό Ταμείο Στρατού: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσης καταρρεύσεως…

Μετοχικό Ταμείο Στρατού: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσης καταρρεύσεως…


  • Η ασφάλιση των ένστολων στο έλεος του υπουργείου
  • Πώς το άλλοτε κραταιό ΜΤΣ έφθασε στην αδυναμία καταβολής μερίσματος «Μοντέλο» ελληνικής παθογένειας και νομοθετικά «μπαλώματα»

Σε πλήρη αδυναμία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, για καταβολή μερίσματος στους δικαιούχους από τον Οκτώβριο, περιήλθε το κάποτε θαλερό Μετοχικό Ταμείο Στρατού.

Και αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της ανεπάρκειας... της πολιτικής ηγεσίας των τελευταίων (αρκετών) ετών, με συνέπεια να δημιουργείται έντονο πρόβλημα για τις χιλιάδες των συνταξιούχων του στρατού και της ΕΛΑΣ., δεδομένου ότι το μέρισμα του ΜΤΣ λειτουργούσε κυρίως ως επικουρικό ταμείο.

Η πορεία που ακολούθησε το ΜΤΣ, μέχρι να φτάσει στη σημερινή κατάσταση αδυναμίας εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του, έχει αρκετές ομοιότητες με την αντίστοιχη που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας: έλλειψη πολιτικής, αναβλητικότητα, μετάθεση της ευθύνης επιλύσεως του προβλήματος στους επόμενους, αποφυγή καταβολής πολιτικού κόστους από την εφαρμογή της δεδομένης από ετών ορθής μοναδικής λύσεως και οι γνωστές εμβαλωματικές λύσεις.

Παροχές

Με ρίζες που ξεκινούν το 1852, όταν συνεστήθη ως «Ταμείο Χηρών και Ορφανών των Αξιωματικών του Στρατού, της Οροφυλακής και της Χωροφυλακής», το ΜΤΣ έχει ως αποστολή την οικονομική στήριξη των δικαιούχων με την παροχή κύριας συντάξεως στους μόνιμους υπαλλήλους του ΜΤΣ και του ΝΙΜΙΤΣ (για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το 1992 - οι μετέπειτα συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ), την παροχή οικονομικών ενισχύσεων υπό μορφή μηνιαίου μερίσματος, εφάπαξ βοηθήματος λόγω θανάτου και την άσκηση κοινωνικής πρόνοιας (χορήγηση δανείων με ειδικούς όρους κ.λπ.).

Το ΜΤΣ, το οποίο λειτουργεί ως ΝΠΔΔ και τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ (διά του ΓΕΣ), διοικείται από οκταμελές διοικητικό συμβούλιο και, αν και τυπικά δεν έχει υπαχθεί στον νόμο 2084/1992, έχει κριθεί με τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ (3764/2005 και 2161/2006) ως Ταμείο Επικουρικής Συντάξεως.

Το Ταμείο λειτουργούσε απρόσκοπτα για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς και της Χωροφυλακής, μέχρι που υπήχθη σε αυτό προ ετών και το 68% του αστυνομικού προσωπικού που εισέρχεται ετησίως στην ΕΛΑΣ., με το υπόλοιπο 32% να ασφαλίζεται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

Πόροι

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από εισφορές των εργαζομένων (4% επί του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας), από επιχειρηματική δραστηριότητα (ενοίκια κτιρίων, τόκοι καταθέσεων κ.λπ.) και από κοινωνικούς πόρους (κρατήσεις από εξοπλισμούς, εκτέλεση έργων κ.λπ.), οι οποίοι πρέπει να καλύπτουν το 46% των απαιτούμενων εξόδων του Ταμείου.

Το παράδοξο εδώ προκύπτει από δύο στοιχεία: Πρώτον, τα μεν στελέχη του Σ.Ξ. με 48.544 εργαζομένους έχουν 20.551 συνταξιούχους και τα στελέχη της ΕΛΑΣ. με 34.017 εργαζομένους έχουν 35.798 συνταξιούχους (!). Και δεύτερον, παρά την άνιση αυτή διαφορά (βλ. και σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους), η εισφορά της ΕΛ.ΑΣ. στα έσοδα ανέρχεται σε μόλις 20%, ενώ του Σ.Ξ. στο 80%!

Ιστορικό

Η εξέλιξη της πορείας μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση έχει αρκετές ομοιότητες με αυτήν, για να φτάσει κανείς στο... έμφραγμα, που ως γνωστόν χρειάζεται αρκετά χρόνια μέχρι να καταφέρουμε να το... επιτύχουμε.

- Στην περίπτωση του ΜΤΣ, ξεκίνησε το 1959, με την κατάργηση του Α.Ν. 2141/1939 για αναλογική κατανομή των κοινωνικών πόρων στα Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ και ΜΤΑ). Το αποτέλεσμα αυτού ήταν το ΜΤΣ να αδυνατεί έπειτα από λίγο να αντεπεξέλθει μόνο με τους κοινωνικούς πόρους του Σ.Ξ. στις αυξημένες υποχρεώσεις του, λόγω και του μεγάλου αριθμού των συνταξιούχων της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι, πέραν της μικρής τους συμμετοχής στα έσοδα, ανέρχονται σήμερα στο 65%, έναντι 35% των συνταξιούχων του Σ.Ξ.!

- Η πρώτη ευκαιρία για τη θεραπεία του οφθαλμοφανούς προβλήματος χάθηκε το 1987, όταν -μετά την ενοποίηση της Χωροφυλακής (η οποία ασφαλιζόταν πάντα στο ΜΤΣ) με την Αστυνομία-, αντί να δημιουργηθεί ξεχωριστό Ταμείο για την ΕΛΑΣ., αποφασίσθηκε (άγνωστο με ποια λογική) με Προεδρικό Διάταγμα ότι θα ασφαλιζόταν στο ίδιο Ταμείο το 68% των ανδρών που θα εισέρχονταν στην ΕΛ.ΑΣ. και το υπόλοιπο 32% στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

- Αυτό που δεν έγινε το 1987 επιχειρήθηκε να γίνει λίγο μετά, όταν ψηφίστηκε νόμος (ν. 1911, άρθρο 27) ο οποίος προέβλεπε τον διαχωρισμό του ΜΤΣ σε δύο Ταμεία, με το ένα να υπάγεται στο ΥΠΕΘΑ και το άλλο στο υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Εδώ, όμως, φάνηκε για μία ακόμα φορά η ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας να εφαρμόσει τον νόμο που η ίδια ψήφισε, δεδομένου ότι σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προς τούτο δεν εξεδόθη ποτέ, λόγω της έντονης αντιδράσεως του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, μπροστά στην οποία η κυβέρνηση, θέτοντας για μία ακόμα φορά το πολιτικό κόστος (απώλεια ψηφοφόρων της Αστυνομίας) υπεράνω της ευθύνης της να επιλύσει ένα προφανές πρόβλημα, έκανε πίσω...

- Το αποτέλεσμα ήταν από εκεί και μετά, με την κατάσταση αυτή να συνεχίζεται, το ΜΤΣ να αρχίσει να πουλάει τις σάρκες του, εκποιώντας το ένα μετά το άλλο σημαντικά ακίνητα και ρευστοποιώντας συνεχώς μετοχές της Γενικής Τράπεζας. Με την απώλεια του ελέγχου της τράπεζας, το ΜΤΣ έφτασε το 2004 να κατέχει μόνο το 10,4% των μετοχών της (από 38,57% μέχρι τότε), για να έχει αμέσως μετά τη γνωστή τύχη των μειοψηφιών από τις διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου που ξεκίνησε η Societe Generale.

Το 2005 στην αύξηση κεφαλαίου που αποφάσισε η γαλλική τράπεζα το ΜΤΣ, προκειμένου να διατηρήσει το ποσοστό του (10,44%), αναγκάστηκε να δανειστεί από την Alpha Bank 10.400.000 ευρώ, ποσό που ακόμη οφείλει. Το 2007, το ΜΤΣ δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε μία νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, με αποτέλεσμα το ποσοστό της να πέσει στο 5,44%. Στην επόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφάσισε πάλι η Societe Generale, το ποσοστό του ΜΤΣ περιορίσθηκε σε μόλις 1,6%...

- Το 2006 έγινε μία πλήρης μελέτη από την εταιρεία Deloitte, με τις προτάσεις της οποίας η βιωσιμότητα του ΜΤΣ εξασφαλιζόταν μέχρι και το 2018. Από τότε και μέχρι σήμερα, το μόνο που έγινε ήταν αλλεπάλληλες συσκέψεις, χωρίς καμία κατάληξη ή απόφαση, με αποτέλεσμα το ΜΤΣ -που τα τελευταία 20 χρόνια επιβίωνε εκποιώντας ακίνητα και κινητές του αξίες- να φτάσει στο σημερινό σημείο αδυναμίας ανταποκρίσεως στις υποχρεώσεις του έναντι των μετόχων του. Τούτο οφείλεται στη συνεχή μείωση των εσόδων του (με την παύση των εξοπλισμών απώλεσε σημαντικούς πόρους από κρατήσεις), στα οποία η ΕΛ.ΑΣ. συμμετέχει πλέον μόνο με  10% (!) και όλα αυτά, παρά τον δυσανάλογο με τη συνεισφορά της αριθμό συνταξιούχων, μικρότερο αριθμό εργαζομένων και σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους κάτω του 1:1. Θα πρέπει, δε, να τονισθεί εδώ ότι παρά την άκρως άνιση αυτή σχέση μεταξύ στρατιωτικών και αστυνομικών υπαλλήλων, το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως όχι μόνο ουδέποτε ασχολήθηκε με την εξεύρεση κάποιας λύσεως, αλλά το μόνο που έκανε ήταν να επιμένει στη διατήρηση της σημερινής καταστάσεως.

- Το 2008, η διοίκηση του Ταμείου υπέβαλε στην πολιτική και τη στρατιωτική ηγεσία συγκεκριμένες προτάσεις. Κεντρικό στοιχείο των προτάσεων ήταν η ένταξη του ΜΤΣ στο σύστημα επικουρικής ασφαλίσεως, με συμμετοχή του Δημοσίου ως εργοδότη, και ενοποίηση των Ταμείων των Ε.Δ., όπως γίνεται με πλήθος ομοειδών Ταμείων.

Στις προτάσεις αυτές περιλαμβανόταν επίσης η δημιουργία δύο νέων Ταμείων, Στρατού και Αστυνομίας, μία πρόταση που προβλέπει και η μελέτη της Deloitte, με αυτό του Στρατού να είναι αύταρκες με τους δικούς του πόρους και αυτό της ΕΛ.ΑΣ. να χρειάζεται ενίσχυση από το κράτος, κάτι που θα οδηγούσε στη λύση της ενοποιήσεως των Ταμείων των Ε.Δ. Το μόνο που χρειάζεται προς τούτο είναι η έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει ο νόμος 1911/1990, ο οποίος αναφέρεται στη δημιουργία δύο ξεχωριστών Ταμείων και φυσικά ισχύει ακόμη.

- Τον Ιανουάριο του 2010, σε συνέντευξη επί τη συμπληρώσει τριών μηνών από της αναλήψεως της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση, ο ΥΕΘΑ κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για αναδιάρθρωση του συστήματος και ότι η λύση ήταν αναμφίβολα ένα μετοχικό ταμείο των Ε.Δ. και ένα για το ένστολο προσωπικό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και τούτο διότι, όπως ανέφερε, η «ανάμειξη της ΕΛ.ΑΣ. και του Λ.Σ. στα μετοχικά ταμεία του Στρατού και του Ναυτικού δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία αποβαίνουν τελικά εις βάρος των ασφαλισμένων».

Τι έγινε στη συνέχεια; Έβαλαν τις φωνές οι της ΕΛ.ΑΣ. και για μία ακόμα φορά ετηρήθη η παράδοση της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας να αναδιπλώνεται μπροστά στα δύσκολα...

(ΚτΕ - ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ)
(Σ.Λ.)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο. Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ