Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Νέες εισφορές αναγνώρισης πενταετίας και εξαμήνων στελεχών ΕΔ-ΣΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)


Στις 8-6-2018 εκδόθηκε η εγκύκλιος με ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 –> Συμπληρωματικές οδηγίες για κρατήσεις ΔΥ και λειτουργών η οποία διευκρινίζει το θέμα της αναγνώρισης διπλών χρόνων υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία και εξάμηνα επικινδυνότητας):Η εγκύκλιος αυτή βελτιώνει κατά πολύ τις ισχύουσες διατάξεις και μειώνει σημαντικά το κόστος αυτών των αναγνωρίσεων.Α. Μάχιμη πενταετία Σωμάτων Ασφαλείας

Η αναγνώριση της πενταετίας συνεχίζει να γίνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις –>Ν.3865/10, άρθρο 22, παρ. 3:


δηλαδή με βάση την αποζημίωση για εργασία πέραν του πενθημέρου, ήτοι κόστος 39,87 € / μήνα = 2.392,20 € (για 60 μήνες).

Β. Μάχιμη πενταετία στρατιωτικών και εξάμηνα επικινδυνότητας

Β.1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 31-12-2017

Μέχρι πρόσφατα οι εισφορές των αναγνωριζόμενων στο διπλάσιο χρόνων υπολογιζόταν με βάση τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης. Δηλαδή εάν η αίτηση αναγνώρισης της μάχιμης 5ετίας για τα έτη 1996~2000 γινόταν το 2017, τότε οι εισφορές υπολογίζονταν με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του 2017 (σύνολο ακαθάριστων αποδοχών νέου μισθολογίου).

Πλέον η αναγνώριση θα υπολογίζεται με βάση το ποσοστό εισφορών και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν έλαβε χώρα η σχετική υπηρεσία, οπότε στο ανωτέρω παράδειγμα για την 5ετία οι εισφορές θα είναι ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών της περιόδου 1996~2000 (με το μισθολόγιο που ίσχυε τότε) –> Απόσπασμα εγκυκλίου (παρ. Η.1.β):


Έτσι το κόστος αναγνώρισης μειώνεται σημαντικά (στα επίπεδα του κόστους της 5ετίας στα σώματα ασφαλείας) για 3 λόγους:

α. Υπολογίζεται με βάση τον αρχικό (πολύ μικρότερο) διοικητικό & μισθολογικό βαθμό που ίσχυε όταν έλαβε χώρα η πενταετία.

β. Πριν το 2017 οι συντάξιμες αποδοχές παλιών ασφαλισμένων ήταν αρκετά μικρότερες από τις συνολικές ακαθάριστες αποδοχές.

γ. Οι μισθοί σε απόλυτα νούμερα (σε ευρώ) ήταν πολύ μικρότεροι 15 ~ 20 χρόνια πριν.

Β.2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1-1-2018

Ποσοστό 6,67% x συντάξιμες αποδοχές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (ακαθάριστες αποδοχές νέου μισθολογίου).Γ. Παράδειγμα υπολογισμού εισφορών

Απόφοιτος ΣΣΕ με κατάταξη το 1992 που υπηρέτησε τη μάχιμη πενταετία την περίοδο 1996-2000 (αμέσως μετά την ονομασία σε αξκό), για την αναγνώριση πενταετίας θα χρειαστεί να πληρώσει εισφορές 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών Ανθλγού / Υπλγού που λάμβανε κατά την περίοδο 1996-2000, οι οποίες ήταν:

Μέσος βασικός Υπλγού (1998) –> 186.900 δραχμές = 548,50 €

Μέσο χρονοεπίδομα 12% (1998) –> 22.428 δραχμές = 65,82 €

Συντάξιμες αποδοχές ( 548,50 + 65,82 ) = 614,32 € x 6,67% (εισφορά) = 40,98 € / μήνα = 2.458,80 € (για 60 μήνες).

Μετά το 2002 στις συντάξιμες αποδοχές προστέθηκε ποσό 176 € και μετά το 2005 προστέθηκε και το επίδομα ειδικών συνθηκών.

Σχολιασμός: Όπως φαίνεται από το ανωτέρω τυπικό παράδειγμα, το κόστος αναγνώρισης πενταετίας και εξαμήνων επικινδυνότητας μειώνεται σημαντικά σε σχέση με όσα ίσχυαν πριν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισφορές αναγνώρισης εκπίπτουν από την φορολογία, το πραγματικό κόστος αναγνώρισης είναι μικρότερο κατά 22 ~ 29% από το ονομαστικό ποσό, όπως αναλύεται στο κάτωθι άρθρο:


Επίσης τα διπλά έτη λαμβάνονται υπόψη μόνο για την αύξηση των συντάξιμων ετών (δηλαδή του ποσοστού αναπλήρωσης) και δεν επηρεάζουν το μέσο όρο αποδοχών από το 2002 και μετά, διότι οι πρόσθετες εισφορές δεν λαμβάνονται υπόψη στις αποδοχές.

Μετά τα παραπάνω δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για να μην αναγνωριστούν και η μάχιμη πενταετία και τα εξάμηνα επικινδυνότητας (όσοι έχουν). Το σημαντικά μειωμένο κόστος (30 ~ 35 € / μήνα), σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα (αύξηση αναλογικής σύνταξης 1,5 ~ 2% για κάθε έτος αναγνώρισης) καθιστά μονόδρομο την επιλογή της αναγνώρισης. Έτσι κι αλλιώς για υπηρεσία μέχρι και το 2017 η αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε (ακόμη και κατά τη συνταξιοδότηση) χωρίς να μεταβληθεί το κόστος, αφού θα ληφθεί υπόψη το ποσοστό εισφορών και ο μισθός που ίσχυε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Ενημερώθηκαν οι σελίδες υπολογισμού σύνταξης ανά υπηρεσία με το νέο κόστος αναγνωρίσεων, αλλά επειδή οι εισφορές ανατρέχουν σε προηγούμενες δεκαετίες (πριν καν θεσπιστούν οι μισθολογικές προαγωγές) εννοείται ότι το εμφανιζόμενο κόστος είναι ενδεικτικό.

Επισήμανση: Η εγκύκλιος αναφέρεται αποκλειστικά στους διπλούς χρόνους υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία και εξάμηνα) και δεν αφορά άλλους αναγνωριζόμενους χρόνους (όπως θητεία, ΑΕΙ, πρόσθετη τριετία Ν.3865/10 κλπ).

Πιθανότατα θα ακολουθήσει στο μέλλον άλλη εγκύκλιος που θα καθορίζει τις εισφορές αναγνώρισης σε αυτές τις περιπτώσεις.Το ξέσπασμα της Άννας Κορακάκη για τη σημερινή υπογραφή της συμφωνίας!


Ιδιαίτερα καυστική η χρυσή μας Ολυμπιονίκης σε ανάρτησή της

Η Άννα Κορακάκη, χρυσή Ολυμπιονίκης στην σκοποβολή, σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τη σημερινή υπογραφή της συμφωνίας στις Πρέσπες.

Η Ολυμπιονικής με καταγωγή από τη Δράμα ήταν μάλιστα αρκετά επικριτική και ζήτησε: «Όσοι δρουν με ασέβεια στην ιστορία, τους αγώνες, τους νεκρούς του τόπου και ενάντια στη λαϊκή επιθυμία, όπως συνέβη σήμερα, ζητώ ευγενικά να μη φωτογραφηθούν δίπλα μου σε ενδεχόμενες μεγάλες αθλητικές επιτυχίες στο μέλλον».Δείτε αναλυτικά, την ανάρτηση της Αννας Κορακάκη, η οποία ανέβασε και μία δική της προσωπική φωτογραφία μπροστά από το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, η οποία μάλλον έχει συμβολικό χαρακτήρα καθώς είναι ασπρόμαυρη:


«...Τελικά πωλούνται. Ή μάλλον προσφέρονται. Απλόχερα. Εκλεπτυσμένα. Και καθόλου δημοκρατικά. Χωρίς λαϊκή εντολή…Αλλά ακόμη κι αν αυτή δινόταν, θα αγνοούνταν ξανά επιδεικτικά. Αντισυνταγματικά. Σαν Ελληνίδα, Μακεδόνισσα από καταγωγή και με ιδιότητα Ολυμπιονίκη, λυπάμαι που ενώ για χρόνια προσπαθούσα με τις οργανωτικές επιτροπές στις διεθνείς διοργανώσεις -με καθαρά προσωπική πρωτοβουλία- να προσδώσω οποιαδήποτε άλλη ονομασία αρμόζει, πέραν όποιας εμπεριείχε τη λέξη Μακεδονία, επίσημα πια, δεν μπορώ να το κάνω.

Αγωνίζομαι αποκλειστικά και μόνο για τη χώρα μας και όλους τους Έλληνες που τη νοιάζονται και την πονάνε. Όσοι δρουν με ασέβεια στην ιστορία, τους αγώνες, τους νεκρούς του τόπου και ενάντια στη λαϊκή επιθυμία, όπως συνέβη σήμερα, ζητώ ευγενικά να μη φωτογραφηθούν δίπλα μου σε ενδεχόμενες μεγάλες αθλητικές επιτυχίες στο μέλλον. Εκπροσωπώ τα ελληνικά χρώματα και οι επιτυχίες ανήκουν σε όσους αγαπούν την πατρίδα, έμπρακτα. Ελπίζω η δημοκρατία να μου δώσει τουλάχιστον αυτό το δικαίωμα...».


(life-events.gr)

Η Τουρκία έτοιμη να ανοίξει την «πόρτα του φρενοκομείου» στο Αιγαίο και η Ελληνική αποτροπή


Του Αντιστρατήγου ε.α Λάμπρου Τζούμη

Πριν λίγες μέρες, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξη που παραχώρησε, ανέφερε ότι: «Ούτε πουλί δεν θα πετά στο Αιγαίο χωρίς την άδεια της Τουρκίας». Οι εθνικιστικές κορώνες της Άγκυρας όσο και αν θεωρηθεί ότι εντάσσονται στο επικοινωνιακό πεδίο εν όψει εκλογών, καταδεικνύουν τη μακροχρόνια στρατηγική του εξαναγκασμού και των εκβιασμών που έχει υιοθετήσει η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας, με στόχο την υλοποίηση των αντικειμενικών της σκοπών, ενδεχομένως χωρίς να προβληθεί αντίσταση.

Την περίοδο 1963-64, ο Γ. Παπανδρέου με αφορμή το Κυπριακό και αναφερόμενος στο ενδεχόμενο η Τουρκία να εισβάλει στη Μεγαλόνησο, είχε δηλώσει ότι «αν ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, είμαστε υποχρεωμένοι να εισέλθωμεν». Στη συνέχεια όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις διακήρυσσαν ότι αν η Τουρκία επιχειρούσε στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο, θα είχε να αντιμετωπίσει την Ελλάδα. Παρ΄ όλα αυτά στην κρίση του 1974, αποτροπή δεν υπήρξε και η Τουρκία εισέβαλε και ακρωτηρίασε εδαφικά τη μισή Κύπρο.Δυο μέρες πριν τις δηλώσεις Τσαβούσογλου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης του στόλου προέβη σε δηλώσεις αποφασιστικότητας υπεράσπισης της εθνικής μας κυριαρχίας και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε, οιαδήποτε αμφισβήτηση και πολύ περισσότερο, οιαδήποτε προσβολή των συνόρων μας και της εθνικής μας κυριαρχίας. Έχουμε αποδείξει, ως λαός και ως Έθνος, ότι αυτό το κάνουμε πράξη κάθε φορά που το εθνικό μας χρέος το απαιτεί». Οι δηλώσεις αυτές καταδεικνύουν την πολιτική βούληση από την ελληνική πλευρά για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής και υπενθυμίζουν στην Τουρκία ότι η ανεκτικότητα από την πλευρά μας έχει όρια. Για να καταστεί όμως η αποτροπή αποτελεσματική, πρέπει να πειστεί η Άγκυρα ότι οι δηλώσεις που γίνονται από την πλευρά μας δεν εντάσσονται στο επικοινωνιακό πεδίο. Η προσπάθεια να πειστεί η Τουρκία να μην πραγματοποιήσει τα σχέδια της βασίζεται στην ύπαρξη αποτροπής, η οποία απαιτείται να είναι αξιόπιστη από την πλευρά της Άγκυρας και όχι από τη δικιά μας.

Τρία στοιχεία συνθέτουν την αξιοπιστία της απειλής και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της αποτροπής:

Να πειστεί η Τουρκία ότι η απειλή των αντιποίνων είναι πράγματι αξιόπιστη και είναι δυνατόν να υλοποιηθεί. Όποια και αν είναι η ρητορική που αναπτύσσεται από τη χώρα μας, η εκτίμηση της ελληνικής αποτρεπτικής στρατηγικής γίνεται από την Τουρκία, η οποία αναλογιζόμενη το κόστος σε σχέση με τα προσδοκώμενο όφελος, την οδηγεί στην οποιαδήποτε απόφαση.

Να υπάρχει η απαραίτητη στρατιωτική ισχύς ούτως ώστε να είναι δυνατόν η πραγματοποίηση ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ισοδύναμης ανταπόδοσης. Η Ελλάδα διαθέτει μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη και αν απαιτηθεί οι Ε.Δ. έχουν τη δυνατότητα να προασπίσουν την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας και να ακυρώσουν την προσπάθεια επιβολής τετελεσμένων εκ μέρους της Τουρκίας.

Να μην υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις και να πειστεί η Τουρκία ότι οι δηλώσεις που γίνονται για εκτόξευση αντιποίνων είναι βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθούν. Η πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα πρέπει να είναι σαφείς και απόλυτες. Δηλώσεις που γίνονται από κυβερνητικούς αξιωματούχους όπως: «Δώσαμε εντολή στους πιλότους μας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους», «Τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο;», «Η Τουρκία δεν ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές», μεταφέρουν λάθος μηνύματα και ενισχύουν τον αναθεωρητισμό της απέναντι πλευράς.

ΓΕΑ: Απονομή Πτυχίων στους Απόφοιτους της 1ης/2018 ΕΣ του Σχολείου SSA (ΦΩΤΟ)


Τελετή Απονομής Πτυχίων στους Απόφοιτους της 1ης/2018 ΕΣ του Σχολείου SSA

Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στο Σμήνος Μετεκπαίδευσης Αεράμυνας, στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, η τελετή απονομής πτυχίων αποφοίτησης στους σπουδαστές της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) του Σχολείου «Sam Shorad Allocator (SSA)», για το έτος 2018.Τα πτυχία επέδωσε ο Διοικητής του 1ουΑΚΕ, Σμήναρχος (ΕΑ) Διαμαντής Σουρρής.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(haf.gr)

ΓΕΣ: Αφιέρωμα στην XXV ΤΘΤ «2ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΕΦΕΣΣΟΣ» (ΒΙΝΤΕΟ)


H XXV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία (XXV ΤΘΤ), υπάγεται στην ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία και από τις 15 Δεκεμβρίου του 2017, το Στρατηγείο της έχει μετεγκατασταθεί στο Πετροχώρι Ξάνθης.

Στο αρματικό δυναμικό της Ταξιαρχίας, συμπεριλαμβάνεται το άρμα Leopard 2A6HEL, ένα από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα που έχει στο οπλοστάσιό του ο Στρατός Ξηράς, καθώς ο συγκεκριμένος τύπος άρματος:- Αποτελεί ειδική έκδοση του Leopard 2A6, σχεδιασμένη για τις ελληνικές επιχειρησιακές ανάγκες.

- Ενσωματώσει πρωτοποριακή τεχνολογία.

- Συγκαταλέγεται στα κορυφαία άρματα μάχης παγκοσμίως.

Στο έμβλημα της Ταξιαρχίας, εικονίζεται η κεφαλή ενός αλόγου και το άρμα μάχης. Πάνω απ’ αυτή την παράσταση, αναγράφεται το ρητό «ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ». Αποτελεί ρήση του Περίανδρου, κυβερνήτη της Κορίνθου, ενός από του επτά σοφούς της αρχαιότητας και διακηρύσσει ότι «η υπέρτατη ένδειξη αγάπης προς την Πατρίδα είναι η προσφορά της ίδιας της ζωής», καθώς αντανακλά το ιδεώδες του αρχαίου κόσμου, ότι ο οπλίτης πρέπει να αγωνίζεται και να πεθαίνει για την ακεραιότητα της πατρίδας του. Η παράσταση του εμβλήματος, συμβολίζει τη ΔΥΝΑΜΗ, την ΟΡΜΗ, την ΕΥΚΙΝΗΣΙΑ, την ΤΑΧΥΤΗΤΑ και την ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, που είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των Μονάδων της Ταξιαρχίας, ενώ το πράσινο περίγραμμα, είναι η υπόμνηση του διακριτικού χρώματος του Όπλου των Τεθωρακισμένων.

H XXV Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, αποτελεί την αιχμή του δόρατος του Δ΄ Σώματος Στρατού και τo προσωπικό της με ηθικό, αισιοδοξία και πειθαρχία, εκπαιδεύεται για να εφαρμόζει σύγχρονες τακτικές στον αγώνα κίνησης και να έχει πίστη στην εκπλήρωση της αποστολής.

Ακολουθεί ένα σύντομο βίντεο το οποίο παρουσιάζει το έργο, τις υποδομές και τις δραστηριότητες της XXV ΤΘΤ:

Στη Βουλή ρύθμιση για μετάθεση των 2 Ελλήνων Στρατιωτικών στην Τουρκία


Το ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμύνης Φώτης Κουβέλης

Εντός των επομένων ημερών πρόκειται να προωθηθεί στη Βουλή των Ελλήνων νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι δύο Έλληνες Στρατιωτικοί, οι οποίοι εξακολουθούν, για 108η ημέρα σήμερα, να κρατούνται παρανόμως στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Ανδριανούπολης, μετατίθενται στην Τουρκία, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Αμύνης Φώτης Κουβέλης.Αυτή η νομοθετική ρύθμιση πρόκειται να γίνει προκειμένου να έχουν σταθερή κατοικία στην Τουρκία, κάτι που σε επίπεδο νομικής αντιμετωπίσεως, το Δικαστήριο της Τουρκίας πρέπει πλέον να το δεχθεί, προκειμένου εν συνεχεία να αποφασίσει την άρση της προσωρινής κρατήσεώς τους και να αποφυλακιστούν.

Λογικώς, ως τέτοιες θέσεις για δύο στρατιωτικούς λογίζονται οι θέσεις παρά τω γραφείω του Ακολούθου Αμύνης ή του Στρατιωτικού Ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας στην Άγκυρα, θέσεις για στρατιωτικούς μεν, οι οποίες όμως ρυθμίζονται και υπάγονται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

(parapolitika.gr - Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

Συγκίνηση στην κηδεία του 31χρονου ΕΠΟΠ στον Έβρο (ΦΩΤΟ)


Στεφάνια απέστειλαν ο υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός ΓΕΣ

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του κηδεύτηκε σήμερα το μεσημέρι ο ΕΠ.ΟΠ Λοχίας Κώστας Καραμανλής, που το απόγευμα της Πέμπτης έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έξω από το χωριό Μάνη στην περιοχή του Διδυμοτείχου.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 31χρονο που τόσο νωρίς έφυγε από τη ζωή. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο χωριό Ποιμενικό του Έβρου. Άγημα του Στρατού και η μπάντα απέδωσαν τιμές, ενώ στεφάνια απέστειλαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ο νεαρός Λοχίας που υπηρετούσε στο Λαγό, ήταν εκτός υπηρεσίας κι επέστρεφε από το Άγιον Όρος. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, το όχημα που οδηγούσε έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε τοίχο. Όταν έφτασαν τα σωστικά συνεργεία ήταν ήδη αργά.

Δείτε φωτογραφίες του Life-Events.gr...Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανωτέρων-Κατώτερων Αξκών ΠΑ (4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: 6ΟΥ56-66Λ)
β. Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας - Παραίτηση Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: 7ΝΠΚ6-ΦΕΒ).
γ. Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας - Παραίτησης Κατώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: ΩΧΧ56-ΝΝΜ).
δ. Απόφαση «Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας Κατώτερης Αξκού» (ΑΔΑ: ΩΠΦΝ6-0Δ2).


Δείτε αναλυτικά παρακάτω τις υπόψη αποφάσεις:Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: 6ΟΥ56-66Λ):Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας - Παραίτηση Ανώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: 7ΝΠΚ6-ΦΕΒ):
Απόφαση «Αποδοχή Αιτήσεων Αποστρατείας - Παραίτησης Κατώτερων Αξκών» (ΑΔΑ: ΩΧΧ56-ΝΝΜ):
Απόφαση «Αποδοχή Αίτησης Αποστρατείας Κατώτερης Αξκού» (ΑΔΑ: ΩΠΦΝ6-0Δ2):
ΓΕΣ: Θανάσιμος Τραυματισμός Οπλίτη Θητείας του Στρατού Ξηράς


Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 16 Ιουνίου 2018, ο Στρατιώτης Ν.Μ., ετών 20, που υπηρετούσε σε Μονάδα της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (98 ΑΔΤΕ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ»), τραυματίστηκε θανάσιμα, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος με το ΙΧ όχημά του.

Τα αίτια του θανάτου του, διερευνώνται αρμοδίως.

Το ΓΕΣ, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του.

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Μιχαήλ Ψαρομιχαλάκης
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Συνεκπαίδευση ΠΝ με Μονάδες Διοίκησης Ναυτικού Κύπρου και Υπηρεσίες Κυπριακής Δημοκρατίας (ΦΩΤΟ)


Συνεκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού με Μονάδες της Διοίκησης Ναυτικού Κύπρου και Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνεται ότι, την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, διεξήχθη συνεκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού με μονάδες της Διοίκησης Ναυτικού Κύπρου και υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κύπρου. Ειδικότερα:Πρωινές ώρες Πέμπτης 14 Ιουνίου 2018 διεξήχθη εν πλω συνεκπαίδευση της φρεγάτας ΕΛΛΗ, με το παράκτιο περιπολικό πλοίο ΓΕΩΡΓΙΟΥ που περιελάμβανε την εκτέλεση τεχνικών αντικειμένων και την εξάσκηση στις διαδικασίες αντιμετώπισης ασύμμετρης απειλής και αποτροπής εισόδου παρείσακτης μονάδας.

Απογευματινές ώρες η φρεγάτα ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ συμμετείχε στην κοινή διμερή άσκηση Έρευνας – Διάσωσης, με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ – 02/18». Από Κυπριακής πλευράς συμμετείχε ένα ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας. Το σενάριο της άσκησης αφορούσε σε «Ναυτικό Ατύχημα στην Ανοιχτή Θάλασσα» σε πλοία και πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το συντονισμό και τον επιχειρησιακό έλεγχο των αεροναυτικών μέσων που έλαβαν μέρος στην άσκηση είχε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) Λάρνακας, σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και ετοιμότητας των μονάδων καθώς και στη διατήρηση και προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο Ναυτικών και των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(hellenicnavy.gr - Πλοίαρχος Μιχαήλ Λαμπίρης ΠΝ - Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΝ)

E.A.A.: Επαναϋπολογισμός Κυρίων Συντάξεων (ΠΙΝΑΚΕΣ)


1. Όπως μας είναι γνωστό από 1/1/2019, οι συντάξεις που μας έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις του Ν. 4387/2016 (1/7/2016) θα επανυπολογιστούν και σύμφωνα και με το άρθρο 1 του Ν.4472/2017:

α. Από 1/1/2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης μας είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό της, το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. Το ποσό που περικόπτεται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης βασικής σύνταξής μας ως η σημείωση στον κατωτέρω Α. ΠΙΝΑΚΑ. Αν μετά τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού του 18% το ποσό της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ είναι μεγαλύτερο αυτού, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, ενώ αν το ποσό της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ δεν υπερβαίνει το 18% περικόπτεται εξ’ ολοκλήρου και

β. Από 1/1/2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξής μας είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό της, τότε το ποσό που θα προκύψει προσαυξάνεται κατά το 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός 5 ετών.2. Κατόπιν σχετικών πληροφοριών από αρμόδιους φορείς και τηλεφωνικών σας επαφών θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε πιο αναλυτικά, ότι για τον τρόπο του επαναϋπολογισμό της νέας σύνταξής μας λαμβάνονται υπόψη:

α. Η συνταξιοδοτική μας πράξη που ισχύει πριν την 1/7/2016 (πράξη 2014 ή 2015 ή 2016 πριν 1/7/2016) στην οποία πράξη αναγράφονται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ήτοι, το ποσό των συντάξιμων αποδοχών μας και η συνολική ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ υπηρεσία μας και

β. Το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης που μας καταβάλλεται, (κατά προτίμηση του τελευταίου μήνα) και το οποίο εκδίδεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από τον Ε.Φ.Κ.Α (πρώην Γ.Λ.Κ) / ΔΝΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,  στο οποίο αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία.

3. Λαμβάνοντας υπόψη μας και τους κατωτέρω ΠΙΝΑΚΕΣ, φρονούμε ότι μπορείτε να προβείτε στον επαναϋπολογισμό της νέας σύνταξής σας, στον προσδιορισμό του ποσού της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ σας ΔΙΑΦΟΡΑΣ κλπ. ήτοι:

Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Στον οποίο αναφέρουμε και ενδεικτικά παραδείγματα


ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ


Σημειώσεις:

α) Γίνεται επαναπροσδιορισμός τόσο του ποσού της μείωσης του Ν.4093/2012, όσο και του ποσού της κράτησης Υγ. περίθαλψης.

β) Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσού που περικόπτεται από 1/1/2019 λαμβάνεται υπ’ όψιν το ποσό της καταβαλλόμενης βασικής σύνταξης μείον τις μειώσεις του Ν.4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και Ε.Α.Σ.

π.χ = 1570,10 – 64,60 – 19,01 – 39,39 – 47,10 = 1400 Χ18% = 252

Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Για τον προσδιορισμό των εκατοστών της νέας σύνταξής μας.


Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Α.Σ.)

Για τον προσδιορισμό του ποσοστού και του ύψους του ποσού της παρακράτησης Α.ΚΑ.ΓΕ (Ε.Α.Σ.)

Η Ε.Α.Σ. παρακρατείται μηνιαία από την σύνταξη του Δημοσίου, υπολογίζεται στο συνολικό ποσό αυτής και καθορίζεται ως εξής:

Για συντάξεις από 1.400,01 € έως 1.700,00 €, ποσοστό 3%
Για συντάξεις από 1.700,01 € έως 2.000,00 €, ποσοστό 6%
Για συντάξεις από 2.000,01 € έως 2.300,00 €, ποσοστό 7%
Για συντάξεις από 2.300,01 € έως 2.600,00 €, ποσοστό 9%
Για συντάξεις από 2.600,01 € έως 2.900,00 €, ποσοστό 10%
Για συντάξεις από 2.900,01 € έως 3.200,00 €, ποσοστό 12%
Για συντάξεις από 3.200,01 € έως 3.500,00 €, ποσοστό 13%
Για συντάξεις από 3.500,01 € και άνω, ποσοστό 14%.

Για την πρώτη κατηγορία, το ποσό της σύνταξης μετά την παρακράτηση της Ε.Α.Σ δεν μπορεί να υπολείπεται των χιλίων τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€).

4. Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθαν. Πάνο τηλ. 6983506600 και Δημ. Κοντοβά τηλ. 6983500618.

Παράδοση – Παραλαβή Διοίκησης της 124ΠΒΕ (6 ΦΩΤΟ)


Την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018, πραγματοποιήθηκε, στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124ΠΒΕ), η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της 124ΠΒΕ, από τον Σμήναρχο (Ι) Ανδρέα Μανωλάκη στον Σμήναρχο (Ι) Χρήστο Τσιώμο, παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχου (Ι) Λαμπράκη Δημητρίου.Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας & Κυνουρίας, κ Αλέξανδρος, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών πολιτειακών και στρατιωτικών Αρχών.

Δείτε εδώ την ιστορία της Μονάδας

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(haf.gr)

Επίσκεψη–αστραπή του Α/ΓΕΣ στις ΗΠΑ. Διαβάστε τις λεπτομέρειες


Αφορμή η κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την 243η επέτειο από τη συγκρότησή του στρατού των ΗΠΑ

Ταξίδι – αστραπή στις ΗΠΑ πραγματοποιεί από σήμερα ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής μετά από επίσημη πρόσκληση του Αμερικανού ομολόγου του Στρατηγού Mark A. Milley. Ο Έλληνας Αρχηγός ο οποίος επιστρέφει τη Δευτέρα, θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του αύριο, 16 Ιουνίου, στην Ουάσινγκτων.

Αφορμή για το προαναφερθέν ταξίδι – αστραπή του Αρχηγού ΓΕΣ στις ΗΠΑ είναι η κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται εκεί, αλλά και όπου υπάρχουν μονάδες του Αμερικανικού Στρατού παγκοσμίως, για την 243η επέτειο από τη συγκρότησή του.Θυμίζουμε ότι στις 14 Ιουνίου 1775, με απόφαση του τότε «Ηπειρωτικού Κογκρέσου» (Continental Congress) συγκροτήθηκε ο Αμερικανικός ο οποίος έκτοτε αποτελεί και την πρώτη χρονολογικά, δηλ.την παλαιότερη κρατική υπηρεσία των ΗΠΑ!

Σήμερα ο Αμερικανικός Στρατός (U.S.Army) αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που περιλαμβάνει 467.000 ενεργούς στρατιώτες (Active duty), 343.000 οι οποίοι ανήκουν στην Εθνοφυλακή του Αμερικανικού Στρατού (U.A.Army National Guard) και άλλους 206.000, οι οποίοι ανήκουν στις εφεδρείες του Στρατού (U.S.Army Reserves).

Ανήμερα, στις 14 Ιουνίου, ο Αρχηγός του Αμερικανικού Στρατού Στρατηγός Mark A. Milley, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Στρατού (Στρατιωτικών) Mark. T. Esper και τον επικεφαλής του Σώματος των Υπαξιωματικών του Στρατού Αρχιλοχία του Στρατού Daniel A.Dailey, επισκέφτηκε το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον στην Ουάσινγκτων και κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των πεσόντων Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ακολούθως επισκέφτηκαν το λόγο του Καπιτωλίου και συναντήθηκαν με μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, συμμετέχοντας στην παραδοσιακή τελετή του κοψίματος της επετειακής πίτας, κάτι που είχαν κάνει προηγουμένως και με αντίστοιχη πίτα στο Πεντάγωνο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή 243η επέτειος είναι αφιερωμένη στους ήρωες του Αμερικανικού Στρατού από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, που φέτος συμπληρώνονται 100 από το τέλος του, μέχρι τις μέρες μας και έχει θέμα: “Over There! A Celebration of Army Heroes from WWI to Present Day”.

(parapolitika.gr - Λεωνίδας Σ. Μπλαβέρης)

Ξεκίνησε η 3η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών του Τ.Π.&Δανείων (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&Δανείων, ενημερώνουμε τους δανειολήπτες του Ταμείου ότι από τη Δευτέρα 18/06/2018 ξεκινάει η σταδιακή καταβολή σε περίπου 85.000 συνεπείς δανειολήπτες - υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τομέα του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το β΄ εξάμηνο του 2017.

Υπενθυμίζουμε ότι το μέτρο της επιβράβευσης εφαρμόστηκε για 1η φορά τον Ιούνιο του 2017 και προβλέπει την επιστροφή τόκων λόγω μείωσης του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση. Το μέτρο θα επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο.Επισημαίνεται, επίσης, ότι κατ΄ εφαρμογή της υπ. αρ. 3626/8/26-10-2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου, στο μέτρο της επιβράβευσης έχουν ενταχθεί, από το προηγούμενο ήδη εξάμηνο, και οι συνεπείς δανειολήπτες τιτλοποιημένων δανείων.

Παρακαλούνται οι δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε Τραπεζικό Ίδρυμα της χώρας, όπως προβούν άμεσα στη γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου «e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).

Η διαδικασία απόδοσης του ποσού της επιβράβευσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται κατά στάδια και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική ανακοίνωση:

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ