Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Ο δικηγόρος κ. Γεωργακάκης Αθανάσιος απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τις νέες αποφάσεις του ΣτΕ


Προκειμένου να ενημερωθούν υπεύθυνα οι αναγνώστες του παρόντος ιστολογίου, επί της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, που δικαιώνει για δεύτερη φορά τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, ζητήσαμε τη βοήθεια του δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω, και Συμβουλίω της Επικρατείας, πρώην Προέδρου Στρατοδικείου Λάρισας, Αθανασίου Γεωργακάκη. Υπόψη ότι το δικηγορικό γραφείο «Αθαν. Γεωργακάκης και Συνεργάτες», παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλη των χώρα σε θέματα Ποινικού, Διοικητικού και Αστικού δικαίου, ενώ εξειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ερώτηση: Κύριε Γεωργακάκη, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ότι δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαΐου 2016 οι αποφάσεις 1125, 1126, 1127 και 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, σύμφωνα με τις οποίες έγινε αποδεκτή η αίτηση ακύρωσης του ν.4307/2014 (κρίθηκε αντισυνταγματικός), με τον οποίο είχαν υλοποιηθεί σε ποσοστό 50% οι προγενέστερες αποφάσεις 2192, 2193, 2194, 2195 και 2196/2014 του ΣτΕ.

Απάντηση: Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημάνω ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καθαρογραφεί ακόμη και κατά συνέπεια δεν γνωρίζουμε το ακριβές περιεχόμενο των και ιδίως τις ειδικότερες σκέψεις  με βάση τις οποίες το Δικαστήριο οδηγήθηκε σε αυτό το αποτέλεσμα. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν δημοσιοποιηθεί το σκεπτικό της απόφασης θα μπορέσουμε να συνάγουμε από αυτό περισσότερα συμπεράσματα. Ωστόσο, από ότι έχει κυκλοφορήσει σχετικά με το περιεχόμενο των τελευταίων αυτών αποφάσεων, μπορούμε να οδηγηθούμε στη σκέψη ότι  ανατρέπεται πλέον οριστικά  το καθεστώς που θεσπίστηκε με τον Ν.4307/2014, ο οποίος περιόριζε τις μειώσεις που επήλθαν με τον Ν.4093/2012 στο 50%. Η σημασία των αποφάσεων 1125, 1126, 1127 και 1128/2016 θεωρώ ότι είναι σημαντική υπό την έννοια ότι συμπληρώνει τις παλαιότερες αποφάσεις του ΣτΕ (2192/2014 κλπ), στις οποίες υπήρχε η επισήμανση ότι «σε περιπτώσεις παρατεταμένης οικονομικής κρίσεως, ο κοινός νομοθέτης δύναται να θεσπίσει μέτρα περιστολής των δημοσίων δαπανών….. και ιδίως όσων λαμβάνουν μισθό ή σύνταξη από το δημόσιο ταμείο…», χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να είναι απεριόριστη. Έτσι με τις νεότερες αυτές αποφάσεις 1125/2016 κλπ οριοθετείται κατά κάποιο τρόπο και το ύψος των μειώσεων στις απολαβές των στρατιωτικών κλπ που μπορεί να είναι συνταγματικά ανεκτές. Συγκεκριμένα  από τις  αποφάσεις αυτές συνάγεται ότι δεν είναι επιτρεπτό να επιβληθούν μεγαλύτερες μειώσεις των αποδοχών των στρατιωτικών κλπ πέραν αυτών που είχαν επιβληθεί κατά το παρελθόν και κατά συνέπεια οποιαδήποτε άλλη στο μέλλον περικοπή, έστω και με την μορφή νέου μισθολογίου,  υπερβαίνει τα επιτρεπτά συνταγματικά όρια. 

Ερώτηση: Θα μου επιτρέψετε λόγω και της εμπειρίας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια η επόμενη ερώτηση να χωρισθεί σε δύο μέρη. (1) Μετά από τις παραπάνω αποφάσεις τυχόν νέο μισθολόγιο με πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ θα αφορά όλους; (2) Θα επιστραφούν σε όλους τα αναδρομικά που αφορούν στο υπόλοιπο 50% των μειώσεων του Ν. 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από την 1-8-2012 και εφεξής;

Απάντηση: (1) Χωρίς ενδοιασμούς, ναι. Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ για παρερμηνεία. Ένα νέο μισθολόγιο με πλήρη υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ, θα αφορά άπαντες. (2) Είναι σαφές ότι η σχετική παράγραφος του ν.4093/2012 και ο ν.4037/2014, έχουν κριθεί αντισυνταγματικά. Η πολιτεία οφείλει να επιστρέψει τα αναδρομικά του υπόλοιπου 50% σε όλους, όπως έπραξε η προηγούμενη κυβέρνηση, έστω και μερικώς. Σε περίπτωση όμως που η πολιτεία κάτω από τις κρατούσες οικονομικές συνθήκες της χώρας, αποφασίσει να μην εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ σε ότι αφορά την αναδρομικότητα, τότε μεγαλύτερη πιθανότητα να δικαιωθούν θα έχουν όσοι έχουν προσφύγει ατομικά στα δικαστήρια  και θα έχουν τη δικαστική απόφαση «στα χέρια τους», προκειμένου να προβούν αν χρειασθεί σε περαιτέρω ενέργειες πχ. κατάσχεση κρατικής περιουσίας. Εδώ να σημειωθεί ότι υπάρχει και η οδός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που όπως άκουσα κάποια ομοσπονδία πιθανόν να προσφύγει αν το Ελληνικό Κράτος καταργώντας το Σύνταγμα δεν υπακούσει στις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας, δηλαδή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ερώτηση: Στην ίδια δημοσίευση αναγράφεται ότι απορρίφθηκαν συλλήβδην ως απαράδεκτες οι παρεμβάσεις που είχαν ασκηθεί από μεγάλο αριθμό στρατιωτικών ενώπιον της Ολομέλειας. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό;

Απάντηση: Με την επιφύλαξη της ανάγνωσης των καθαρογραμμένων κειμένων, με την κήρυξη ως απαράδεκτης της παρέμβασης των, δεν κατέστησαν αυτοί διάδικοι στην συγκεκριμένη δίκη και κατά συνέπεια η απόφαση που εκδόθηκε δεν θα  είναι και «δική» τους απόφαση. Υπό την έννοια αυτή θα έπρεπε ή θα πρέπει να  διεκδικήσουν τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου  με άλλη  δικαστική ενέργεια.

Ερώτηση: Επειδή πολλοί συνάδελφοι ρωτούν αν πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια, τι θα τους συμβουλεύατε;

Απάντηση: Όσοι έχουν ασκήσει αγωγή για τα έτη 2012 έως και 2014 δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι που να αφορά αυτό το χρονικό αυτό διάστημα. Πλησιάζοντας όμως η  λήξη του τρέχοντος έτους θα πρέπει να υποβάλουν νέα αγωγή για τις απαιτήσεις που προέρχονται από την επόμενη διετία 2015-2016. Αντίστοιχα όσοι δεν άσκησαν καμία αγωγή μπορούν να διεκδικήσουν με την διαδικασία αυτή τις διαφορές της τελευταίας διετίας.

Ερώτηση: Διεκδικούν τα ίδια ποσά τα εν ενεργεία και τα εν αποστρατεία στελέχη; Αναφέρομαι σε στελέχη που φέρουν ίδιο μισθολογικό – συνταξιοδοτικό βαθμό.

Απάντηση: Προφανώς όχι. Τα εν ενεργεία στελέχη διεκδικούν μεγαλύτερα ποσά από αυτά που διεκδικούν τα εν αποστρατεία στελέχη και αυτό γιατί οι μειώσεις και οι κρατήσεις των συντάξεων είναι δαιδαλώδεις και πολυεπίπεδες. Να επισημάνω εδώ ότι επειδή μία αγωγή απαιτεί κάποιο κόστος, το οποίο μειώνεται δραστικά αν ενδιαφερθούν ταυτόχρονα πολλοί μαζί, θα πρέπει το κάθε ενδιαφερόμενο στέλεχος να εξετάσει, στο μέτρο του δυνατού, αν τον συμφέρει να προβεί σε κατάθεση αγωγής. Εύκολο για τα εν ενεργεία στελέχη (μεγαλύτερες περικοπές – μεγαλύτερες και οι διεκδικήσεις) και δυσκολότερο για τα εν αποστρατεία στελέχη.

Κύριε Γεωργακάκη, σας ευχαριστούμε θερμά.

(apostolospapaparisis.blogspot.gr)

Γρίφοι και αντεγκλήσεις για τα ειδικά μισθολόγια


Οι διαβεβαιώσεις Καμμένου καί τα κονδύλια του ΥΠΕΘΑ

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΣ εξακολουθεί να επικρατεί όσον αφορά στο ζήτημα των αυξήσεων στα ειδικά μισθολόγια, το όποιο έχει γίνει και αντικείμενο αντεγκλήσεων μεταξύ του υπουργού Εθνικής Αμύνης, Πάνου Καμμένου, και των τομεαρχών της ΝΔ για την Άμυνα και την Δημόσια Τάξη.

Ο κ. Καμμένος, σε δηλώσεις του μετά την υποδοχή του Πολωνού ομολόγου του, διαβεβαίωσε ότι το ΥΠΕΘΑ έχει εξασφαλίσει από περικοπές εξοπλιστικών προγραμμάτων τα 60 εκατομμύρια πού απαιτούνται ως «ισοδύναμο» προκειμένου να μην παγώσουν οι αυξήσεις στο μισθολόγιο των στρατιωτικών κατά το 2017.

Αυτό όμως αφήνει ανοικτό το ερώτημα του τι θα γίνει με τα άλλα ειδικά μισθολόγια, δηλαδή τούς Αστυνομικούς, Λιμενικούς, Διπλωμάτες, Δικαστικούς κ.λπ., για τις αυξήσεις των οποίων θα απαιτηθούν άλλα 58 εκατομμύρια. Επικαλούμενος τον Πρωθυπουργό, ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι για να καλυφθούν «αυτά τα 118 εκατομμύρια», πέρα από τα ποσά πού μπορούν να εξοικονομηθούν από τα αρμόδια υπουργεία, θα διατεθούν πιστώσεις «από το πλεόνασμα, το οποίο είναι δεδομένο ως κοινωνικός πόρος».

Περαιτέρω ο κ. Καμμένος κατηγόρησε αορίστως κάποιους «υπαλλήλους του ΟΑΕΔ», λέγοντας: «Θα ήθελα να παρακαλέσω διάφορους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ οι οποίοι διέφυγαν τον στρατό να σταματήσουν να γράφουν περίεργες αναλύσεις σε ιστοσελίδες».

«Θεατρική παράσταση» χαρακτήρισε τα λεχθέντα από τον κ. Καμμένο ο υπεύθυνος του τομέως Αμύνης της ΝΔ, Θανάσης Δαβάκης. Επεσήμανε επίσης ότι στο ΥΠΕΘΑ υπάρχουν αναγνωρισμένες οφειλές από εταιρείες, καθώς και αδιάθετο υπόλοιπο 100 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό του. Ερωτά εάν έχει αποδεχθεί το Υπουργείο Οικονομικών ως «Ισοδύναμο» κάποιο από τα ποσά αυτά και αν τα έχει μεταφέρει στους κωδικούς μισθοδοσίας του ΥΠΕΘΑ. Σημειώνει ότι σε άλλες περιπτώσεις, όπως η εφαρμογή της αποφάσεως του ΣτΕ για την αποκατάσταση των αποδοχών των στρατιωτικών, δεν επετράπη η διάθεσις των υπολοίπων από πιστώσεις πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Εξάλλου, ο υπεύθυνος του τομέως Δημοσίας Τάξεως, Δημήτρης Κυριαζίδης, τονίζει ότι ο κυβερνητικός χειρισμός επί του θέματος των ειδικών μισθολογίων «αποδεικνύει πόσο απαξιωτικά αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση τα στελέχη αυτά και, συνακόλουθα, το αγαθό που προστατεύουν, τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια».

(ΕΣΤΙΑ 24/05/2016)

__________________
Υ.Γ.: Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε σε μορφή κειμένου (με κόπο και σε βάρος της πρεσβυωπίας μας) από το ιστολόγιο μας, όπως συμβαίνει ΠΑΝΤΑ σε άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών. Παρακαλούνται όποια «μεγάλα» site ή blog ή διάφορες ενώσεις τα αναδημοσιεύουν να βάζουν την πηγή του ιστολογίου μας ώστε να τηρείται η στοιχειώδης δεοντολογία!

Εκπαίδευση Μηχανικού στην Κατασκευή Γέφυρας και Σχεδίας (ΦΩΤΟ)


Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πλωτών Μέσων της 1ΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, επιχειρησιακή εκπαίδευση από το 730 Τάγμα Μηχανικού – Γεφυροσκευής, στην κατασκευή γέφυρας και σχεδίας.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν οι σπουδαστές της 1ης Τάξης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:


(army.gr)

Γιατί δεν δίνετε το «επίδομα παραμεθορίου» κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας;


Καθημερινά ο σύλλογός μας γίνεται δέκτης παραπόνων από τους ε.ε συναδέλφους μας οι οποίοι υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, διότι δεν τους έχει καταβληθεί η ημερήσια οικονομική αποζημίωση Η.Ε.Ε που λαμβάνουν ως επίδομα παραμεθορίου από το Μάρτιο του 2016. Επίσης μας έγινε γνωστό ότι η υπηρεσία τους οφείλει το επίδομα παραμεθορίου για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Οκτώβριο 2015!!!

Οι συνάδελφοι μας είναι δυσαρεστημένοι και απογοητευμένοι για την κατάσταση αυτή και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ θα πρέπει επιτέλους να σταθεί στο ύψος της και να μην εμπαίζει το στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε παραμεθόριες περιοχές.

O κ. ΥΕΘΑ είχε υποσχεθεί στους ε.ε. συναδέλφους  μας ότι οι ημέρες εκτός έδρας που δίδονται σε όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, θα μετατρέπονταν σε επίδομα παραμεθορίου και θα ήταν αναπόσπαστο μέρος του μισθού. Πέρασαν τόσοι μήνες και αντί να γίνει αυτό οι ε.ε συνάδελφοι μας  έχουν χάσει 4 μήνες από το 2015 και 2 μήνες από το 2016. Πότε επιτέλους θα υλοποιηθεί αυτή η υπόσχεση του κ. Υπουργού;

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αποστράτων Εθελοντών Μακράς Θητείας καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να εφαρμόσει άμεσα τις υποσχέσεις της και να καταβάλλει άμεσα τα οφειλόμενα στους δικαιούχους

εκ του ΔΣ

(psaemth.blogspot.gr)


Δελτίο Τύπου ΣΕΕΝΣΑ Συνάντησης Λάρισας


Την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 στο πλαίσιο επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών και φίλων του ΣΕΕΝΣΑ, αντιπροσωπία του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, βρέθηκε στη Λάρισα.

Η παρουσία και η υποδοχή των μελών και φίλων που κατοικούν στους νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Τρικάλων, Καρδίτσας, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Μέσα σε κλίμα ζεστασιάς και συναδελφικότητας, αντηλλάγησαν απόψεις και σκέψεις και προέκυψαν γόνιμα συμπεράσματα προς αξιολόγηση όλων των παρευρισκομένων...

Ο ΣΕΕΝΣΑ παραθέτει Δελτίο Τύπου για την συνάντηση με μέλη και φίλους αντιπροσωπείας του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε την 22/05/16 στην Λάρισα.

Κάντε κλικ (χρησιμοποιείστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για επόμενο ή προηγούμενο) στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση:

Νέα παρέμβαση Καμμένου για αποκατάσταση Ειδικών Μισθολογίων (ΒΙΝΤΕΟ)


Σε νέα παρέμβαση για την αποκατάσταση των Ειδικών Μισθολογίων προχώρησε τη Δευτέρα ο Πάνος Καμμένος, επαναλαμβάνοντας ότι δεν τίθεται θέμα παγώματος των αυξήσεων.

«Αρκετά έχουν πληρώσει τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων και οι δικαστικοί... Ειδικά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας... Είναι απόφαση της κυβέρνησης ότι δεν μπορούν άλλο να πληρώσουν και θα γίνει αποκατάσταση των εισοδημάτων των ενόπλων δυνάμεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Άμυνας.

Την Κυριακή ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ διευκρίνισε ότι το πάγωμα των αυξήσεων θα εξευρεθεί από κωδικούς των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ:


(skai.gr - ΒΙΝΤΕΟ από enikos.gr)

40 σπουδαστές στην Εθνική Σχολή Ασφάλειας (ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ)


Τη λειτουργία της 20ης εκπαιδευτικής σειράς (2016 - 2017) της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας αποφάσισε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Η 20η εκπαιδευτική σειρά της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, εκπαιδευτικού έτους 2016 - 2017, θα λειτουργήσει με σαράντα (40) σπουδαστές, κατά το χρονικό διάστημα από 12/9/2016 έως 7/4/2017.

Από τους ανωτέρω σπουδαστές, οι είκοσι τέσσερις (24) θα προέλθουν από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και οι δεκαέξι (16) από αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Αρχηγείου Κυπριακής Αστυνομίας καθώς και από πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και λοιπών Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Οι ως άνω πολιτικοί υπάλληλοι πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων Κρατικής Ασφάλειας.

Οι 16 θέσεις κατανέμονται ως εξής:


Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν ol θέσεις των δύο (2) Κυπρίων αστυνομικών, αυτές θα συμπληρωθούν από πολιτικούς υπαλλήλους Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος, σε αντίθετη δε περίπτωση, από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις (από τις ως άνω 16), μετά την παρέλευση της προθεσμίας γνωστοποίησης των επιλεγέντων, από τους φορείς (Γ.Ε.ΕΘ.Α., Γενικό Επιτελείο Στρατού, Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, Πυροσβεστικό Σώμα, Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και λοιπά Υπουργεία και Υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών), αυτές θα καλυφθούν από αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι θα επιλεγούν από την αρμόδια Επιτροπή.

Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος πρέπει να φέρουν το βαθμό του ταγματάρχη ή αντισυνταγματάρχη και αντίστοιχων.

Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος πρέπει να κατέχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο και τους οικείους κανονισμούς περί ιεραρχίας και προαγωγών ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη και να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια συμβούλια κατά την τελευταία κρίση.

Η ηλικία των προς φοίτηση καλουμιένων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 52ο έτος κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έναρξης της φοίτησης για τους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, Ενόπλων Δυνάμεων, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος (ήτοι οι γεννηθέντες την 31/12/1964 και εντεύθεν) και το 55ο έτος για τους πολιτικούς υπαλλήλους (ήτοι οι γεννηθέντες την 31/12/1961 και εντεύθεν).

Δείτε εδώ την από 16/05/2016 Απόφαση Α.Ε.Α. για τη λειτουργία της 20ης εκπαιδευτικής σειράς (2016-2017) της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας:Έντυπο πρότασης καταλληλότητας

Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής

(astynomia.gr)
Φόρτωση...

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ 23 ΙΑΝ. 2010

EΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 
Copyright © 2016. ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ Published by ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ